جلسه دفاع از رساله آقاي علي اسدي- دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

دفاعيه

به اطلاع مي رساند جلسه دفاعيه آقاي علي اسدي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي تحت عنوان "دولت مدرن و بحرانهاي توسعه سياسي در ايران " روز شنبه مورخ 19/11/1392 ساعت 16:30 بعدازظهر در اتاق شوراي آزادگان به راهنمايي آقاي دكتر حاتمي و مشاوره آقاي دكتر مسعودنيا برگزار مي گردد.  

تاریخ:
1392/11/14
تعداد بازدید:
109
منبع:
Powered by DorsaPortal