جلسه دفاع از رساله خانم فاطمه خاني - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل

دفاعيه

به اطلاع مي رساند جلسه دفاع از رساله خانم فاطمه خاني دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل تحت عنوان "تبيين تهديدات امنيت ج.ا.ايران از سوي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس " روز شنبه مورخ 21/10/1392 ساعت 18-16 در اتاق شوراي آزادگان به راهنمايي دكتر ابراهيمي و مشاوره دكتر جالينوسي  برگزار مي گردد.

تاریخ:
1392/10/18
تعداد بازدید:
129
منبع:
Powered by DorsaPortal