جلسه دفاع از رساله آقاي كريم عظيمي - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

دفاعيه

           جلسه دفاع از رساله آقاي كريم عظيمي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي تحت عنوان "تجزيه و تحليل تطبيقي جايگاه "نوابت" در انديشه فارابي و ابن باجه " روز چهارشنبه مورخ 25/10/1392 ساعت 18-16 در اتاق شوراي آزادگان به راهنمايي دكتر علي حسيني و مشاوره دكتر امام جمعه زاده  برگزار ميگردد.

 

تاریخ:
1392/10/18
تعداد بازدید:
117
منبع:
Powered by DorsaPortal