جلسه دفاع از رساله آقاي مسعود هوشمندي - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

دفاعيه


به اطلاع مي رساند جلسه دفاعيه آقاي مسعود هوشمندي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي تحت عنوان
"تجزيه و تحليل رابطه ميان شعارهاي انتخاباتي و سياست گذاري عمومي در ايران " روز شنبه مورخ 30/9/1392 ساعت 16-14 در اتاق شوراي آزادگان به راهنمايي دكتر حاتمي و مشاوره دكتر علي حسيني برگزار مي گردد.
تاریخ:
1392/09/26
تعداد بازدید:
122
منبع:
Powered by DorsaPortal