جلسه دفاع از رساله آقاي وحيد خورشيدي - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

دفاعيه

        به اطلاع مي رساند جلسه دفاع از رساله آقاي وحيد خورشيدي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي تحت عنوان: "تجزيه و تحليل مقايسه اي رابطه قوه مجريه و پارلمان در دولتهاي موسوي و احمدي نژاد" به راهنمايي دكتر حاتمي و مشاوره دكتر امام جمعه زاده روز سه شنبه مورخ 26/9/1392 ساعت 14-12 در محل اتاق شوراي آزادگان برگزار مي گردد.
تاریخ:
1392/09/25
تعداد بازدید:
121
منبع:
Powered by DorsaPortal