جلسه دفاع از رساله خانم سارا نجف پور- دانشجوي دكتري علوم سياسي

دفاعيه

به اطلاع مي رساند جلسه دفاع از رساله خانم سارا نجف پور دانشجوي دكتري علوم سياسي روز چهارشنبه 27/9/1392 ساعت 11 در محل اتاق شوراي آزادگان تحت عنوان: "تجزيه و تحليل تطبيقي نظريات مك اينتاير و راولز پيرامون عدالت با تأكيد بر كارآمدي آن در جوامع چندفرهنگي" به راهنمايي مشترك آقايان دكتر حسين هرسيج و دكتر سيدجواد امام جمعه زاده و مشاوره دكتر اميرمسعود شهرام نيا برگزار مي گردد.

تاریخ:
1392/09/13
تعداد بازدید:
467
منبع:
Powered by DorsaPortal