جلسه دفاع از رساله آقاي عابدين ترك شوند - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل

جلسه دفاعيه


به اطلاع مي رساند جلسه دفاع از رساله آقاي عابدين ترك شوند دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل به شماره 901372412  تحت عنوان " تبيين اثرگذاري تحريم اقتصادي از منظر روابط بين الملل بر ج.ا.ايران " روز شنبه مورخ 9/9/1392 ساعت 4-2 بعدازظهر در اتاق شورا به راهنمايي دكتر اميدي و مشاوره دكتر حاتمي برگزار مي گردد.
تاریخ:
1392/09/04
تعداد بازدید:
120
منبع:
Powered by DorsaPortal