...

دفاع مژگان تنباكويي

دفاع مژگان تنباكويي با عنوان : تأثير توانايي مديريتي بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دفاع مژگان تنباكويي   در تاريخ 27/8/92 در ساعت 30/11 با عنوان : تأثير توانايي مديريتي بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دفاع خواد كرد.

تاریخ:
1392/08/15
تعداد بازدید:
89
منبع:
Powered by DorsaPortal