...

دفاع ابراهيم علي ثاني

دفاع ابراهيم علي ثاني با عنوان : تأثير فرصت هاي رشد اهرم عملياتي و اهرم مالي بر ريسك سيستماتيك شركت هاي پذيرفته شده در بورس

دفاع ابراهيم علي ثاني در تاريخ 28/8/92 در ساعت 30/11 با عنوان : تأثير فرصت هاي رشد اهرم عملياتي و اهرم مالي بر ريسك سيستماتيك شركت هاي پذيرفته شده در بورس دفاع خواهد كرد

تاریخ:
1392/08/15
تعداد بازدید:
80
منبع:
Powered by DorsaPortal