دفاع آرزو ملك پور ورنوسفادراني

دفاع آرزو ملك پور ورنوسفادراني در تاريخ 26/8/92 با عنوان : توانايي تقسيم سود نقدي در پيش بيني جريان وجوه نقد عملياتي و جريان وجوه نقد آزاد

دفاع آرزو ملك پور ورنوسفادراني در تاريخ 26/8/92 در ساعت 45/11 با عنوان :تواناي تقسيم سود نقدي در پيش بيني جريان وجوه نقد عملياتي و جريان وجوه نقد آزاد دفاع خواهد كرد.
 
 
تاریخ:
1392/08/15
تعداد بازدید:
169
منبع:
Powered by DorsaPortal