جلسه دفاع از رساله خانم آسيه كبيري نيك- دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

دفاعيه

 

به اطلاع مي رساند خانم آسيه كبيري نيك دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي به شماره 870371402 از رساله خود تحت عنوان " بوروكراسي در ايران بعد انقلاب " روز سه شنبه مورخ 30/7/1392 ساعت 30/11 در اتاق 8-710 به راهنمايي دكتر حاتمي و مشاوره دكتر مسعودنيا دفاع مي نمايد.

تاریخ:
1392/07/23
تعداد بازدید:
130
منبع:
Powered by DorsaPortal