دفاعيه آقاي مهدي رامين به شماره 901358406

دفاعيه آقاي مهدي رامين به شماره 901358406 ، در تاريخ 30/7/1392 ساعت 16 ، با عنوان : مقايسه توانايي مدل شبكه عصبي موجك تركيبي .....

دفاعيه آقاي مهدي رامين به شماره 901358406، در تاريخ 30/7/1392 ساعت 16 ، با عنوان : مقايسه توانايي مدل شبكه عصبي موجك تركيبي..... دفاع خواهند نمود.
تاریخ:
1392/07/22
تعداد بازدید:
55
منبع:
Powered by DorsaPortal