دفاعيه خانم زهرا يونسي به شماره 901361403

دفاعيه خانم زهرا يونسي به شماره 901361403 در تاريخ 29/7/1392 ساعت 30/11 با عنوان : تأثير حاكميت شركتي بر كارايي مديريت سرمايه در گردش

دفاعيه خانم زهرا يونسي به شماره 901361403 در تاريخ 29/7/1392 ساعت 30/11 با عنوان : تأثير حاكميت شركتي بر كارايي مديريت سرمايه در گردش  دفاع خواهند نمود .
تاریخ:
1392/07/22
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal