دفاعيه آقاي امين يوسفي به شماره 901358411

دفاعيه آقاي امين يوسفي به شماره 901358411 در تاريخ 28/7/1392 در ساعت 12 با عنوان : تأثير ويژگي هاي خاص شركت بر سرعت تعديل جزئي در رسيدن به سطح بهينه نگهداشت موجودي نقدي - دفاع نموده است

دفاعيه آقاي امين يوسفي به شماره 901358411 در تاريخ 28/7/1392در ساعت 12 با عنوان : تأثير ويژگي هاي خاص شركت بر سرعت تعديل جزئي در رسيدن به سطح بهينه نگهداشت موجودي نقدي - دفاع خواهند نمود
تاریخ:
1392/07/22
تعداد بازدید:
120
منبع:
Powered by DorsaPortal