جلسه دفاع از رساله خانم الهام سرانجاميان- دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

دفاعيه


           به اطلاع مي رساند خانم الهام سرانجاميان دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي به شماره 901371410 از رساله خود تحت عنوان
"مشاركت سياسي زنان پس از انقلاب چالشها و راهكارها" روز دوشنبه مورخ 29/7/1392 ساعت 30/11 در دفتر دكتر دوازده امامي به راهنمايي دكتر دوازده امامي و مشاوره دكتر مسعودنيا دفاع مي نمايد.   
تاریخ:
1392/07/22
تعداد بازدید:
202
منبع:
Powered by DorsaPortal