جلسه دفاع از رساله خانم عطيه خادمي - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل

دفاعيه


      به اطلاع مي رساند جلسه دفاع از رساله خانم عطيه خادمي دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل به شماره 901372410  از رساله خود تحت عنوان
"نقش تركيه در بحران سوريه با تأكيد بر تئوري تصميم گيري" روز دوشنبه مورخ 29/7/1392 ساعت 19-17 در محل اتاق 19-711  به راهنمايي دكتر ابراهيمي و مشاوره دكتر بصيري برگزار مي گردد.
تاریخ:
1392/07/17
تعداد بازدید:
107
منبع:
Powered by DorsaPortal