جلسه دفاع از رساله آقاي حامد قورجيلي - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل

جلسه دفاعيه


              جلسه دفاع از رساله آقاي حامد قورجيلي دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل به شماره 901372405 تحت عنوان
"تبيين روابط سياسي – فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي پس از آپارتايد " روز يكشنبه مورخ 21/7/1392 ساعت 18-16 به راهنمايي دكتر محمدعلي بصيري و مشاوره دكتر شهروز ابراهيمي درمحل اتاق شوراي آزادگان برگزار مي گردد.
تاریخ:
1392/07/07
تعداد بازدید:
131
منبع:
Powered by DorsaPortal