جلسه دفاع از رساله آقاي علي ابراهيمي - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

برگزاري جلسه دفاعيه آقاي علي ابراهيمي - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي علي ابراهيمي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي به شماره 901371419 تحت عنوان "تجزيه و تحليل مقايسه اي جنبش صنعت نفت و جنبش دوم خرداد" روز چهارشنبه مورخ 17/7/1392 ساعت30/9 صبح درمحل اتاق شوراي آزادگان به راهنمايي دكتر حسين هرسيج و مشاوره دكتر حسين مسعودنيا برگزار مي گردد.

تاریخ:
1392/07/01
تعداد بازدید:
175
منبع:
Powered by DorsaPortal