دفاعيه

دفاعيه خانم سميرا بابائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي

دفاعيه پايان نامه خانم سميرا بابائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي تحت عنوان " طراحي الگوي گسترش كاركرد كيفيت براي رابطه بهينه شكاف چهارم كيفيت خدمات " در تاريخ سه شنبه 26/6/92  ساعت 8 صبح در محل دفتر روابط بين الملل برگزار مي گردد.

تاریخ:
1392/06/25
تعداد بازدید:
61
منبع:
Powered by DorsaPortal