دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت

جلسه دفاعيه خانم مرجان محمدي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني در تاريخ 30/6/92 ساعت 4-2

جلسه دفاع پايان نامه خانم مرجان محمدي تحت عنوان " تحليل تاثير تناسب و كيفيت ادراك شده از محصول تعميم يافته بر مزيت رقابتي " در تاريخ 30/6/92 ساعت 16-14 در محل اتاق شورا ي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار مي گردد.   

تاریخ:
1392/06/25
تعداد بازدید:
121
منبع:
Powered by DorsaPortal