دفاعيه

جلسه دفاع خانم فرناز برندگي كارشناسي ارشد مديريت

دفاعيه خانم فرناز برندگي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تحت عنوان تحليل پيش شرطها و پيامدهاي عشق به برند در تاريخ دوشنبه 18/6/92 ساعت 30/9 صبح در اتاق شورا  
تاریخ:
1392/06/17
تعداد بازدید:
177
منبع:
Powered by DorsaPortal