دفاعيه دانشجويان تحصيلات تكميلي

دفاعيه آقاي رسول حسن زاده عطايي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

تاريخ برگزاري جلسه دفاعيه :
 روز شنبه مورخ 16/6/92 ساعت 4 بعدازظهر
عنوان : تاثير مخارج دولت در بخش كشاورزي بر فقر روستايي و توزيع درآمد
استاد راهنما : دكتر مجيد صامتي
استاد مشاور : دكتر غلامحسين كياني
 
 
تاریخ:
1392/06/13
تعداد بازدید:
140
منبع:
Powered by DorsaPortal