جلسه دفاع از رساله آقاي رضا محمود اوغلي- دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي رضا محمود اوغلي- دانشجوي دكتري علوم سياسي

بدينوسيله به اطلاع مي رساند جلسه دفاع از رساله  آقاي رضا محمود اوغلي دانشجوي دكتري علوم سياسي به شماره 881371702 از رساله خود تحت عنوان "بررسي تطبيقي اثر متن و زمينه اجتماعي بر انديشه سياسي علماي معاصر شيعه (مكتب سامرا، نجف و قم)"  به راهنمايي مشترك آقايان دكتر هرسيج و دكتر امام جمعه زاده و مشاوره دكتر مسعودنيا روز چهارشنبه مورخ 20/6/1392 ساعت 14 درمحل تالار صدر دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1392/06/10
تعداد بازدید:
320
منبع:
Powered by DorsaPortal