برگزاري جلسه دفاع از رساله كارشناسي ارشد روابط بين الملل خانم زينب كياني

جلسه دفاع از رساله كارشناسي ارشد روابط بين الملل خانم زينب كياني

    جلسه دفاع از رساله خانم زينب كياني دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل به شماره 880372401  روز شنبه مورخ 28/2/1392 ساعت 6-4 در محل اتاق  شوراي آزادگان به راهنمايي دكتر سعيد وثوقي و مشاوره د كتر نوذر شفيعي برگزار مي گردد.
تاریخ:
1392/02/24
تعداد بازدید:
413
منبع:
Powered by DorsaPortal