جلسه دفاع از رساله خانم مريم رباني - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

برگزاري جلسه دفاع از رساله خانم مريم رباني - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله خانم مريم رباني دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي به شماره 880371401  تحت عنوان "مطالعه بررسي تطبيقي رويكرد آيت ا. . بروجردي، آيت ا.. كاشاني و نواب صفوي در قبال مسائل سياسي ايران از شهريور 1320 تا دي 1334" به راهنمايي مشترك آقايان دكتر حسين هرسيج و دكتر حسين مسعودنيا روز شنبه مورخ 19/12/1391 ساعت 30/8 صبح درمحل اتاق شوراي آزادگان برگزار مي گردد.  
تاریخ:
1391/12/13
تعداد بازدید:
397
منبع:
Powered by DorsaPortal