جلسه دفاع از رساله آقاي احسان موذن- دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

برگزاري جلسه دفاع از رساله كارشناسي ارشد آقاي احسان مؤذن

 

جلسه دفاع از رساله آقاي احسان مؤذن دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي به شماره 891371412  تحت عنوان "عدالت سياسي اسلام در طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت" روز شنبه مورخ 12/12/1391 ساعت 16 عصر درمحل اتاق شوراي آزادگان دفاع مي نمايد به راهنمايي دكتر سيدجواد امام جمعه زاده و مشاوره دكتر علي علي حسيني انجام مي پذيرد.

تاریخ:
1391/12/06
تعداد بازدید:
359
منبع:
Powered by DorsaPortal