جلسه دفاع از رساله خانم آسيه مهدي پور - دانشجوي دكتري علوم سياسي

برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري خانم آسيه مهدي پور - دانشجوي دكتري علوم سياسي

 

              جلسه دفاع از رساله دكتري خانم آسيه مهدي پور دانشجوي دكتري علوم سياسي به شماره 871371701 از رساله خود تحت عنوان: «تأثير سه موج مدرنيته بر روشنفكران ايراني براساس رهيافت شالوده شكني» روز چهارشنبه مورخ 16/12/1391 ساعت 14در محل تالار صدر دانشكده علوم اداري و اقتصاد به راهنمايي دكتر عليرضا آقاحسيني و مشاوره دكتر سيدجواد امام جمعه زاده برگزار مي گردد. 

تاریخ:
1391/12/06
تعداد بازدید:
786
منبع:
Powered by DorsaPortal