دفاع از رساله آقاي مجيد مؤيدي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي
دفاع از رساله آقاي مجيد مؤيدي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «تحليل نابرابري درآمد بين نسلي بر رشد اقتصادي در نظريه رشد شومپيتري»
دفاع از رساله آقاي مجيد مؤيدي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «تحليل نابرابري درآمد بين نسلي بر رشد اقتصادي در نظريه رشد شومپيتري» به راهنمايي آقاي دكتر رحيم دلالي‌اصفهاني روز سه‌شنبه مورخ 25/7/91 ساعت 12 ظهر در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/07/04
تعداد بازدید:
26
منبع:
Powered by DorsaPortal