دفاع از رساله خانم نسرين ابراهيمي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي

دفاع از رساله خانم نسرين ابراهيمي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «اثرات موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي بر تجارت صنعتي در ايران »

دفاع از رساله خانم نسرين ابراهيمي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «اثرات موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي بر تجارت صنعتي در ايران » به راهنمايي آقاي دكتر كريم آذربايجاني روز شنبه مورخ 22/7/91 ساعت 30/11 نيمروز در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/07/02
تعداد بازدید:
102
منبع:
Powered by DorsaPortal