دفاع از رساله آقاي ميثم رحيمي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي

دفاع از رساله آقاي ميثم رحيمي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «تجزيه و تحليل اثرگذاري بحران‌هاي مالي جهاني و جنوب شرق آسيا...

دفاع از رساله آقاي ميثم رحيمي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «تجزيه و تحليل اثرگذاري بحران‌هاي مالي جهاني و جنوب شرق آسيا...» به راهنمايي آقاي دكتر مرتضي سامتي روز شنبه مورخ 15/7/91 ساعت 30/11 نيمروز در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/07/02
تعداد بازدید:
98
منبع:
Powered by DorsaPortal