دفاع از رساله آقاي مهدي مرادي‌شيباني دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي
دفاع از رساله آقاي مهدي مرادي‌شيباني دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «تحليل تاثير گردشگري بر فقرزدايي و امنيت اجتماعي در ايران»
دفاع از رساله آقاي مهدي مرادي‌شيباني دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «تحليل تاثير گردشگري بر فقرزدايي و امنيت اجتماعي در ايران» به راهنمايي خانم دكتر خديجه نصراللهي روز دوشنبه مورخ 10/7/91 ساعت 4 بعدازظهر در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/07/01
تعداد بازدید:
61
منبع:
Powered by DorsaPortal