دفاع از رساله آقاي محمدمهدي باقري دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي

دفاع از رساله آقاي محمدمهدي باقري دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: « جايگزيني انرژي خورشيدي در ايران » به راهنمايي آقاي دكتر عليمراد شريفي روز چهارشنبه مورخ 12/7/91 ساعت 2 بعدازظهر در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصا...

دفاع از رساله آقاي محمدمهدي باقري دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: « جايگزيني انرژي خورشيدي در ايران » به راهنمايي آقاي دكتر عليمراد شريفي روز چهارشنبه مورخ 12/7/91 ساعت 2 بعدازظهر در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/06/29
تعداد بازدید:
104
منبع:
Powered by DorsaPortal