دفاع از رساله آقاي كامران يعقوبي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي

دفاع از رساله آقاي كامران يعقوبي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «تحليل اثر رشد اقتصادي بخش كشاورزي بر كاهش فقر روستايي در ايران»

دفاع از رساله آقاي كامران يعقوبي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «تحليل اثر رشد اقتصادي بخش كشاورزي بر كاهش فقر روستايي در ايران» به راهنمايي آقاي دكتر مصطفي عمادزاده روز دوشنبه مورخ 17/7/91 ساعت 12 ظهر در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/06/28
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal