دفاع از رساله آقاي محمدرضا رضايي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي

دفاع از رساله آقاي محمدرضا رضايي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «بهينه‌يابي اقتصادي سيستم هيبريدي براي تامين انرژي الكتريكي مورد نياز در ايران» به راهنمايي آقاي دكتر عليمراد شريفي روز دوشنبه مورخ 10/7/91 ساعت 10 صبح در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصا...

دفاع از رساله آقاي محمدرضا رضايي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «بهينه‌يابي اقتصادي سيستم هيبريدي براي تامين انرژي الكتريكي مورد نياز در ايران» به راهنمايي آقاي دكتر عليمراد شريفي روز دوشنبه مورخ 10/7/91 ساعت 10 صبح در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/06/26
تعداد بازدید:
84
منبع:
Powered by DorsaPortal