دفاع از رساله خانم فريبا‌السادات عقيلي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي

دفاع از رساله خانم فريبا‌السادات عقيلي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «اثر متقاطع كارآفريني و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بر صادرات غيرنفتي ايران و كشورهاي ...

دفاع از رساله خانم فريبا‌السادات عقيلي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «اثر متقاطع كارآفريني و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بر صادرات غيرنفتي ايران و كشورهاي ...» به راهنمايي آقاي دكتر سيدكميل طيبي روز شنبه مورخ 25/6/91 ساعت 12 ظهر در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/06/11
تعداد بازدید:
115
منبع:
Powered by DorsaPortal