دفاع از رساله خانم مريم منصف دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي

دفاع از رساله خانم مريم منصف دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «اثر يكپارچگي مالي بر سطح اشتغال بلوك‌هاي منتخب اقتصادي»

دفاع از رساله خانم مريم منصف دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «اثر يكپارچگي مالي بر سطح اشتغال بلوك‌هاي منتخب اقتصادي» به راهنمايي آقاي دكتر سيدكميل طيبي روز يكشنبه مورخ 18/4/91 ساعت 8 صبح در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/04/11
تعداد بازدید:
247
منبع:
Powered by DorsaPortal