معاون آموزشي
 
 
 دكتر حميد نساج
 
دكتراي علوم سياسي
استاديار گروه علوم سياسي
پست الكترونيكي:   h.nassaj@ase.ui.ac.ir
پروفايل استاد:  http://ase.ui.ac.ir/h.nassaj
تلفن: 37935254-031 
نمابر: 37935196-031
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/20
تعداد بازدید:
1270
Powered by DorsaPortal