رئيس دانشكده

دكتر سعيد صمدي


دكتراي اقتصاد؛ دانشگاه تهران

دانشيار گروه اقتصاد

پست الكترونيكي: s.samadi@ase.ui.ac.ir
پروفايل استاد: http://ase.ui.ac.ir/s.samadi
تلفن: 37935222-031
نمابر: 36683116-031
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
1922
Powered by DorsaPortal