۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
علی شائمی برزکی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : مدیریت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی,تربیت مدرس,ایران,1372-1381
فوق لیسانس,مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی,اصفهان,ایران,1368-1372
لیسانس,مدیریت بازرگانی,اصفهان,ایران,1363-1368
جستجو:
|
ارزیابی اثربخشی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان,ششمین کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری,بین المللی,پوستر,1395,علی صنایعی,علی شائمی برزکی,فریا نصیری مفخم | جزئیات
تحلیل تأثیر مهارتهای ارتباطی کارکنان بر مشعوف سازی مشتریان(مورد مطالعه: یکی از بانکهای خصوصی کشور، شعب شهر اصفهان),اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم تربیتی,بین المللی,پوستر,1394,علی شائمی برزکی,بهرام رنجبریان,مینا حامدی | جزئیات
بسط مدل کانو برای طبقه بندی رفتارهای کارکنان,کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار,بین المللی,سخنرانی,1394,رضا صالح زاده,آرش شاهین,علی کاظمی,علی شائمی برزکی,افشین جهانبازی | جزئیات
بررسی تاثیر رفتارهای جذاب مدیران بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان,کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار,بین المللی,سخنرانی,1394,رضا صالح زاده,آرش شاهین,علی کاظمی,علی شائمی برزکی,افشین جهانبازی | جزئیات
بررسی رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی و یاد گیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت گاز استان اصفهان),کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استرات‍ژیک,ملی,سخنرانی,1393,علی شائمی برزکی,هادی تیموری,شیوا حمیدی پور | جزئیات
مؤلفه ها ی ظرفیت ملی درزمینه های اقتصاد، تولید، توزیع و مدیریت مصرف ازدیدگاه امام علی (علیه السلام) ,کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار,بین المللی,سخنرانی,1393,علی کاظمی,علی شائمی برزکی,سید حسین جولایی | جزئیات
Feasibility of Implementing Electronic Human Resource Management (E-HRM)Case Study: Isfahan Municipality,7th International Conference on e- Commerce whit focus on e-Security,بین المللی,پوستر,1392,علی شائمی برزکی,شیرین مزرعه,شکوفه مالکی | Detail
بررسی و تحلیل ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن,مدیریت و کارآفرینی,ملی,سخنرانی,1391,علی شائمی برزکی,زینب امیری,مجتبی فرخی | جزئیات
بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده به عنوان رکن اساسی کارآفرینی در دانشگاه اصفهان,مدیریت و کارآفرینی,ملی,پوستر,1391,علی شائمی برزکی,رضا رادمهر,مهدی شالی کار | جزئیات
مدیریت جهادی به کمک رهبری معنوی,اولین همایش علمی مدیریت جهادی,ملی,سخنرانی,1391,علی نصر اصفهانی,علی شائمی برزکی,منیر بهرامیان | جزئیات
تحلیل رابطه کیفیت زندگی کاری و شادمانی کارکنان (مورد مطالعه : کارکنان دادگستری شهرستان اصفهان),هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی,ملی,سخنرانی,1391,اعظم سنایی,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی | جزئیات
فساد اداری مانعی برای گسترش کارآفرینی,کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان,ملی,سخنرانی,1391,علی شائمی برزکی,مجتبی فرخی,زینب امیری | جزئیات
ارائه الگوئی نوین درتوسعه و یکپارچه سازی نظام کارراهه شغلی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان),هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی,ملی,سخنرانی,1391,ایرج سلطانی,عباس اکبری محمدی,علی شائمی برزکی | جزئیات
مدیریت فن آوری اطلاعات با چشم انداز مبتنی بر دانش بر اساس دیدگاه نوناکا,کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی,ملی,سخنرانی,1390,علی شائمی برزکی,امید بهارستان,غلامرضا شهبازی | جزئیات
بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی صنایع کابل ,نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1390,محمد محمدی صدر,علی شائمی برزکی,امید بهارستان | جزئیات
Designing a Model for the Acceptance of Electronic Stock Exchange by Individual Investors,World Coference on Information Technology,بین المللی,سخنرانی,1389,سعید فتحی,علی شائمی برزکی,المیرا مکینیان,حسن قربانی,شریف شکرچی زاده اصفهانی | Detail
DESIGNING A MODEL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT ) EFFECT ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) SYSTEM,5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON E- COMMERCE IN DEVELOPING COUNTRIES : WITH FOCUS ON EXPORT,بین المللی,پوستر,1389,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی,علی عطافر,علی صفری | Detail
بررسی رفتار تسهیم دانش در بین کارکنان بانک کشاورزی شهر شیراز با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزی شده,اولین همایش ملی مدیریت,ملی,سخنرانی,1389,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی,رسول عباسی | جزئیات
پذیرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان دانشگاه اصفهان,اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران,ملی,سخنرانی,1389,علی شائمی برزکی,ایوب لطفی ,رسول عباسی | جزئیات
اندازه گیری شدت کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری),اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی,بین المللی,سخنرانی,1389,علی شائمی برزکی,امیر همت زاده دستگردی,اکرم علوی سامانی | جزئیات
بررسی رابطه میان هوش تجاری و هوش رقابتی در اثربخشی فرایند نوآوری,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی,بین المللی,سخنرانی,1389,رضا صالح زاده,محمدرضا عطارپور,علی شائمی برزکی | جزئیات
رابطه هوش کسب و کار با هوش رقابتی و مدیریت دانش,اولین همایش ملی هوش سازمانی/ کسب و کار,ملی,سخنرانی,1389,رضا صالح زاده,علی شائمی برزکی | جزئیات
بررسی زمینه های ساختاری و مدیریتی همسو سازی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های سازمان در شرکت فولاد مبارکه,چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک,بین المللی,پوستر,1388,ایرج سلطانی,علی شائمی برزکی,مسعود عابدیان | جزئیات
رابطه ی بین کارآفرینی شرکتی و رضایت مشتریان در نمایندگی های شهرهای اصفهان و شیراز,چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک,بین المللی,پوستر,1388,حسن لباف,علی شائمی برزکی,فاطمه صنعتی | جزئیات
سطح رضایتمندی از روش های جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل جونز در شرکت گاز استان کردستان,نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری,بین المللی,سخنرانی,1388,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی,ژیلا اضغری | جزئیات
بررسی ارتباط رفتار شهروند سازمانی با عملکرد سازمان ها,اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندان سازمانی,ملی,پوستر,1387,علی شائمی برزکی,سمیه محمودی | جزئیات
factors afectting adoption of ERP,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,بین المللی,پوستر,1387,علی شائمی برزکی,سمیه محمودی | Detail
سرمایه اجتماعی و نقش آن در مدیریت دانش,نخستین کنفرانس ملی مدیریت تحول,ملی,سخنرانی,1385,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی | جزئیات
رابطه کارآفرینی و نوآوری در سطح خرد و کلان,نخستین کنفرانس ملی مدیریت تحول,ملی,سخنرانی,1385,علی شائمی برزکی,هادی تیموری | جزئیات
رهبری کارآفرینانه مدل (E-V-R),نهمین هفته پژهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,علی شائمی برزکی, محمد رضا دلوی,حسن قربانی | جزئیات
عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی سازمان های دولتی,نهمین هفته پژهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,علی شائمی برزکی, محمد رضا دلوی,حسن قربانی | جزئیات
تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر بهره وری سازمان ها,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,علی شائمی برزکی,مرتضی مرادی, انتصار صالح بیگ | جزئیات
فرایند آموزش کارآفرینی,نهمین هفته پژهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,علی شائمی برزکی,حمیده السادات حسینی | جزئیات
انباشت سرمایه انسانی و توسعه منابع انسانی,چکیده مقالات اولین همایش اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی چالش ها و فرصت ها,ملی,پوستر,1384,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی | جزئیات
تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش,سومین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1384,علی شائمی برزکی | جزئیات
شاخص های اندازه گیری مدیریت دانش وسرمایه فکری,سومین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1384,علی شائمی برزکی | جزئیات
سیستمهای خبره و کاربرد آن در مدیریت,سومین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1384,آرش حبیبی,علی شائمی برزکی | جزئیات
اخلاق کسب و کار,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,علی شائمی برزکی | جزئیات
مدیریت کیفیت فراگیر از دیدگاه رقابتی(بر اساس استراتژی های رقابتی کاتلر ،پرتر و بارنی),هشتمین هفته پژهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,علی شائمی برزکی,آرش حبیبی | جزئیات
کارآفرینی اجتماعی,هفتمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,علی شائمی برزکی | جزئیات
جستجو:
|
تحلیل تاثیر مواجهه با اشتباه بر خود کارآمدی کارکنان با نقش میانجی عزت نفس سازمانی ( مورد مطالعه سازمان جهاد کشاورزی اصفهان),کارشناسی ارشد,1398,علی نصر اصفهانی,علی شائمی برزکی
طراحی الگوی ترور شخصیت در سازمان (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد),دکتری,1398,علی نصر اصفهانی,علی شائمی برزکی
طراحی مدل تمایل به تسهیم دانش با رویکرد عوامل انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد,دکتری,1398,علی شائمی برزکی,مسعود کیانپور
تعیین تاثیر دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه- مورد مطالعه: کسب و کارهای حوزه فست فود در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1398,علی شائمی برزکی,هادی تیموری
تدوین و آزمون الگوی تلفیقی ارزش گذاری منابع انسانی در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان,کارشناسی ارشد,1398,علی صفری,علی چیت ساز اصفهانی,علی شائمی برزکی
طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت استعداد در اداره کل امور مالیاتی استان فارس,دکتری,1398,هادی تیموری,علی شائمی برزکی
جبران خدمات استراتژیک با توسعه مدل کانو- مورد مطالعه: شرکت پالایش گار پارسیان,دکتری,1398,آرش شاهین,هادی تیموری,علی شائمی برزکی
طراحی الگوی هویت سازمانی درگروه صنعتی تراکتورسازی ایران,دکتری,1397,علی شائمی برزکی,هادی تیموری
طراحی الگوی فرهنگ مدیریت خطا و تأثیر آن بر بهره وری منابع انسانی با رویکرد سرمایه انسانی استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت فولاد مبارکه اصفهان),دکتری,1397,علی نصر اصفهانی,علی شائمی برزکی
تعیین تأثیر رفتار کارآفرینانه معلمان بر گرایش به کارآفرینی دانش آموزان با در نظر گرفتن نفش میانجی گری خودکارآمدی کارآفرینامه دانش آموزان و متغیر تعدیل گر جو مدرسه,کارشناسی ارشد,1397,علی شائمی برزکی,علی صفری
طراحی مدل شایستگی سرمایه های انسانی رسانه ملی در امور رسانه های نوین و فضای مجازی,دکتری,1397,علی شائمی برزکی,علی کاظمی,آرش شاهین
تحلیل سازه ها و بازدارنده های توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,هادی تیموری,علی شائمی برزکی
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان و نظام پاداش با رویکرد معماری منابع انسانی در شهرداری اصفهان,دکتری,1397,علی شائمی برزکی,محمد اسماعیل انصاری,مهدی ابزری
تعیین تأثیر خود پایشی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان),کارشناسی ارشد,1397,علی شائمی برزکی,علی صفری
تعیین تأثیر اخلاق کاری بر تعهد سازمانی با نقش میانجی بهزیستی کارکنان در دانشگاه یزد,کارشناسی ارشد,1397,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی
تعیین تاثیر هوش کسب‌و‌کار بر رفتار کارآفرینانه با نقش میانجی نگرش کارآفرینانه- مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای گردشگری سلامت,کارشناسی ارشد,1397,علی شائمی برزکی
طراحی الگوی سرآمدی استعداد- مورد مطالعه شرکت گاز استان اصفهان,دکتری,1397,آرش شاهین,علی شائمی برزکی
تحلیل تطبیقی عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از صخره شیشه ای (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات ),کارشناسی ارشد,1397,علی صفری,علی شائمی برزکی
تحلیل پیشایندها و پیامدهای اعتماد غیرشخصی(مورد مطالعه کارکنان شرکت داروسازی امین اصفهان),کارشناسی ارشد,1397,علی صفری,علی شائمی برزکی
تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با توجه به قابلیت های پویای سازمان در محیط متلاطم کسب و کار(مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان استان اصفهان),کارشناسی ارشد,1396,علی صفری,علی شائمی برزکی
طراحی الگوی سایش اجتماعی کارکنان در سازمان بهزیستی کشور,دکتری,1396,سید محسن علامه,علی شائمی برزکی,هادی تیموری
طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی شایسته محور با رویکرد مدیریت جانشین پروری(مورد مطالعه: بانک صادرات سرپرستی استان اصفهان),دکتری,1396,هادی تیموری,آرش شاهین,علی شائمی برزکی
تعیین تاثیر سبک رهبری بر غیبت شغلی با اثر میانجی ادراک از عدالت سازمانی و حمیت سازمانی ادراک شده(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد),کارشناسی ارشد,1396,علی شائمی برزکی,هادی تیموری
آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس سطح مقدماتی استاندارد ۳۴۰۰۰ (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان),کارشناسی ارشد,1396,علی صفری,علی شائمی برزکی
طراحی الگوی نقش اقدامات منابع انسانی در توانمندسازی سازمانی در صنعت برق استان هرمزگان,دکتری,1396,علی شائمی برزکی,محمد حسین مشرف جوادی,مسعود کیانپور
طراحی الگوی مدیریت جانشین پروری و تبیین تاثیر آن بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت ذوب آهن اصفهان),دکتری,1396,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی
بررسی الزامات پیاده سازی برنامه مبادلات پیمانکاری فرعی سازمان توسعه صنایع ملل متحد در صنایع کوچک و متوسط اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,هادی تیموری,علی شائمی برزکی
تعیین تأثیر قلدری سازمانی بر استرس شغلیبا نقش تعدیل کننده ماهیت شغل در نیروهای مسلح,کارشناسی ارشد,1396,علی چیت ساز اصفهانی,علی شائمی برزکی
تعیین تأثیر هم سویی فرایندها بر قابلیت پویایی سازمانی با تأثیر میانجی گری فرهنگ یادگیری سازمانی(مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) ,کارشناسی ارشد,1396,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی
بررسی الزامات پیاده سازی برنامه مبادلات و پیمانکاری فرعی سازمان توسعه صنایع ملل متحد در صنایع کوچک و متوسط اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,هادی تیموری,علی شائمی برزکی
تعیین تاثیر دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه- مورد مطالعه: کسب و کارهای حوزه فست فود در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,علی شائمی برزکی,هادی تیموری
شناسایی سیاستهای موثر بر بهبود ظرفیت جذب با استفاده از کارت امتیازی متوازن با رویکرد پویا شناسی سیستم(مورد مطالعه شرکت گاز اصفهان),کارشناسی ارشد,1395,سعید جهانیان,علی شائمی برزکی
آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل شش بعدی وایزبورد مورد مطالعه: شرکت ساخت هواپیمایی مسافری ایران,کارشناسی ارشد,1395,علی نصر اصفهانی,علی شائمی برزکی
تحلیل تاثیر قدرت مدیران بر میزان قلدری کارکنان با در نظر گرفتن متغیر میانجی عزت نفس,کارشناسی ارشد,1395,علی نصر اصفهانی,علی شائمی برزکی
رابطه هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: شعب منتخب بانک صادرات شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1395,هادی تیموری,علی شائمی برزکی
بررسی پیشایندهای بی تمدنی سازمانی(مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز پارسیان),کارشناسی ارشد,1395,علی صفری,علی شائمی برزکی
تعیین تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی رهبری خدمتگزار با نقش میانجی سیرت نیکو (مورد مطالعه: بنیاد خیریه آلاء),کارشناسی ارشد,1395,سید محسن علامه,علی شائمی برزکی
بررسی عوامل موثر بر توانمندی نوآوری تکنولوژیک و عملکرد پروژه های نوآوری با تاکید بر نقش تعدیلگر کنترل پویا و مکانیک-مورد مطالعه:شرکت داروسازی امین,کارشناسی ارشد,1395,سعید جهانیان,علی شائمی برزکی
تحلیل رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی,کارشناسی ارشد,1395,هادی تیموری,علی شائمی برزکی
تحلیل تأثیر اثربخشی دوره های آموزشی بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق جامعه پذیری و وفاداری کارکنان (موردمطالعه: شرکت صنایع مس شهید باهنر),کارشناسی ارشد,1395,علی شائمی برزکی
تحلیل تاثیر هوش اجتماعی برکارآفرینی اجتماعی,کارشناسی ارشد,1395,علی شائمی برزکی,هادی تیموری
تعیین تأثیر ساختارکارآفرینانه سازمان بر رفتارکارآفرینانه مدیران با نقش میانجی جو کارآفرینانه (مورد مطالعه شهرداری اصفهان),کارشناسی ارشد,1395,علی شائمی برزکی,علی صفری
تحلیل تأثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی و ارائه الگویی جامع برای آن - مورد مطالعه: صنعت فولاد ایران,دکتری,1394,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی,سعید فتحی
تعیین تأثیر ساختار سازمانی پروژه بر شاخص های عملکرد در شرکت های پیمانکار ساختمانی,کارشناسی ارشد,1394,علی شائمی برزکی,سعیده کتابی
تعیین تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات مدیریت بر کارایی مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
تحلیل عوامل مؤثر بر پورتفولیوی کارآفرینی و عوامل تأثیر پذیر از پرتفولیوی کارآفرینی(مورد مطالعه: کارآفرینان شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1394,علی صفری,علی شائمی برزکی
بسط مدل کانو برای طبقه بندی رفتارهای کارکنان ومدیران و بررسی نتایج حاصل از بروز این رفتارها,دکتری,1394,آرش شاهین,علی کاظمی,علی شائمی برزکی
واکاوی موانع کارآفرینی در حوزه سلامت در استان اصفهان با رویکردی کیفی,دکتری,1394,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی
تحلیل تأثیر اخلاق کاری بر وفاداری کارکنان با نقش میانجی انگیزش شغلی(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری اصفهان),کارشناسی ارشد,1394,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی
تاثیر سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان بر کارایی آنان در مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران,کارشناسی ارشد,1393,علی صفری,علی شائمی برزکی
تحلیل تاثیر مدل نادلر و تاشمن از منظر تناسب فرد - سازمان و تناسب فرد - شغل و توانمندسازی روانشناختی,کارشناسی ارشد,1393,علی کاظمی,علی شائمی برزکی
نقش الزامها و منابع شغلی بر تعلق خاطر کاری و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: مجتمع صنعتی سایپا گلپایگان) ,کارشناسی ارشد,1393,علی صفری,علی شائمی برزکی
تعیین تأثیر رضایت از جبران خدمات بر درگیری عاطفی-ذهنی کارکنان با نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری اصفهان),کارشناسی ارشد,1393,علی شائمی برزکی,علی صفری
ارائه الگوئی جهت پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی در شرکت های پروژه محور,کارشناسی ارشد,1393,آرش شاهین,علی شائمی برزکی
تحلیل تأثیر مهارت های ارتباطی کارکنان بر مشعوف سازی مشتریان,کارشناسی ارشد,1393,علی شائمی برزکی,بهرام رنجبریان
تحلیل تأثیر تسهیم دانش بر بهبود کیفیت اجرای عملیات مدیریت بحران از طریق یادگیری سازمانی در بین امدادگران هلال احمر استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,علی چیت ساز اصفهانی,علی شائمی برزکی
تأثیر رهبری موثق بر درگیری عاطفی- ذهنی از طریق نقش تعدیل کننده اعتماد در شرکت گاز شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,سید محسن علامه,علی شائمی برزکی
تأثیر جو اخلاقی بر تعهد سازمانی,کارشناسی ارشد,1393,علی چیت ساز اصفهانی,علی شائمی برزکی
بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی,کارشناسی ارشد,1393,علی شائمی برزکی,هادی تیموری
تعیین عوامل برگزاری جلسات موثر در شرکت گاز استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,علی نصر اصفهانی,علی شائمی برزکی
توسعه الگوی ارزش ویژه برند برای سازمان های خدماتی بر مبنای شناسایی و تحلیل متغیرهای تأثیرگذار: مورد مطالعه شعب بانک سپه,دکتری,1392,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
تحلیل تاثیر پیاده سازی ساختار ماژولار بر عملکرد در تعاونی های سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,علی شائمی برزکی,علی عطافر
تحلیل میزان حاکمیت مولفه های سازمانهای یاددهنده و سازمان یاد گیرنده و رابطه بین آنها در شرکت گاز استان اصفهان ,کارشناسی ارشد,1392,علی عطافر,علی شائمی برزکی
گذر از خلاقیت وهمی - تکنولوژیک به خلاقیت حکمی - صنعی,کارشناسی ارشد,1392,علی کاظمی,محمد جواد صافیان اصفهانی,علی شائمی برزکی
تحلیل عوامل جابه‌جائی نیروی انسانی و تاثیر جابه‌جائی بر پیامدهای فردی و سازمانی (مورد مطالعه : شهرداری اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,علی شائمی برزکی,علی کاظمی
تحلیل تاثیر ویژگی‌های شغلی بر تناسب فرد - سازمان و بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : شرکت گاز استان اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,علی شائمی برزکی,مهدی ابزری
ارزیابی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در بانکداری الکترونیکی و ارتباط آن با تبلیغات دهان به دهان (مورد مطالعه : مشتریان شعب بانک ملت شهر شیراز),کارشناسی ارشد,1392,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
تعیین تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده از طریق وب سایت بانک ملت بر وفاداری الکترونیکی و ایجاد تبلیغات دهان به دهان مثبت با مطالعه موردی مشتریان شعب مختلف بانک ملت شیراز,کارشناسی ارشد,1392,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
تحلیل تأثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره وری منابع انسانی در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان,کارشناسی ارشد,1392,علی شائمی برزکی,سید محسن علامه
تحلیل تأثیر ارزش های فرهنگی بر ترجیحات برند مصرف کنندگان پوشاک در شهر تهران,کارشناسی ارشد,1392,محمد رحیم اسفیدانی,علی شائمی برزکی
تحلیل تأثیر ماهیت شبکه های اجتماعی بر جریان، اعتماد و خبررسانی دهان به دهان و در نتیجه بر تصمیم خرید کاربران شبکه های اجتماعی مجازی داخل ایران,کارشناسی ارشد,1392,محمدرحیم اسفیدانی,علی شائمی برزکی
تحلیل عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ مجتمع صنعتی گروه سایپا گلپایگان,کارشناسی ارشد,1391,علی شائمی برزکی,علی عطافر
تعیین تاثیر رهبری معنوی بر سکوت سازمانی در شرکت کاشی نیلو,کارشناسی ارشد,1391,علی نصر اصفهانی,علی شائمی برزکی
ارزیابی اثربخشی عملکرد تیمهای کاری بر مبنای مدل رابینز در مدیریت پروژه‌های شرکت مپنا,کارشناسی ارشد,1391,علی شائمی برزکی,سعید فتحی
بررسی رابطه اشتیاق شغلی با رفتار تسهیم دانش اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1391,رضا هویدا,علی شائمی برزکی
ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاونی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی
تحلیل تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار کاری انحرافی(مطالعه موردی :سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان),کارشناسی ارشد,1391,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی
تحلیل تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان(مطالعه موردی: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان),کارشناسی ارشد,1391,علی شائمی برزکی,مهدی ابزری
تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,علی شائمی برزکی,سوسن بهرامی
تحلیل تأثیر بلوغ سازمانی بر چابکی سازمانی در شرکت های صنعتی(مورد مطالع: شرکت صنعتی فکور),کارشناسی ارشد,1391,علی عطافر,علی شائمی برزکی
طراحی نظام جامع اطلاعاتی مبتنی بر هوشمندی کسب و کار( مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی),کارشناسی ارشد,1391,علی شائمی برزکی,علی کاظمی
تحلیل شبکه ای استفاده از اطلاعات در یک شرکت مهندسی مشاور در زمینه راه و پل,کارشناسی ارشد,1391,علی شائمی برزکی,محمد حسین یارمحمدیان
طراحی الگوی عوامل سازمانی ومدیریتی موثر بر فساد اداری- مالی با آسیب شناسی در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی :سازمانهای دولتی شهرهای اصفهان و زنجان),دکتری,1390,علی عطافر,علی شائمی برزکی
تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
شناسایی و تحلیل عوامل رضایتمندی مشتری و تاثیر آن بر قصد خرید مجدد در شرکت های پخش ،مطالعه موردی :مشتریان شرکت بهپخش در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
طراحی الگویی برای ارائه خدمات بانکی سیار بانک ملت با رویکرد وفاداری مشتری,دکتری,1390,علی صنایعی,بهرام رنجبریان,علی شائمی برزکی,محمد بیگدلی
ارزیابی تاثیر فناوری بر نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان های صنعتی و خدماتی منتخب ایران و ارائه الگوی مناسب,دکتری,1390,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی,وحید قاسمی,علی عطافر
مدیریت منابع انسانی در منتخبی از صنایع نفت - پتروشیمی و فولاد ایران و ارائه الگوی مفهومی از مدیریت استراتژیک منابع انسانی,دکتری,1390,محمد اسماعیل انصاری,حسن لباف,علی شائمی برزکی
تاثیر منابع و تقاضای شغلی بر فرسودگی و اشتیاق شغلی کارکنان،مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,علی شائمی برزکی,مهسا قندهاری
تحلیل عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتریان همراه بانک,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
ارزیابی اثربخشی تبلیغات تلوزیونی صرفه جویی برق در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,بهرام رنجبریان,علی شائمی برزکی
مطالعه تاثیر سیستم های اطلاعتی بر عملکرد زنجیره تامین در سازمان,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
ارزیابی سازو کارهای یادگیری سازمانی در اداره امور مالیاتی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی
تعیین تاثیر ابعاد ساختاری سازمانی بر اعتماد سازمانی مطالعه موردی فولاد مبارکه,کارشناسی ارشد,1390,علی شائمی برزکی,مهدی ابزری
تعیین تاثیر استرتژی مدیریت استعداد بر در گیری عاطفی-ذهنی کارکنان شهرداری اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,علی شائمی برزکی,سید محسن علامه
تحلیل رابطه روش های جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی در شهرداری اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی
رابطه بازاریابی داخلی و رفتارشهروندی سازمانی در تعیین رابطه تعهد سازمانی,کارشناسی ارشد,1390,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی
بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت و قصد بازدید مجدد مشتریان( بانک ملی ایران),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
تعیین تاثیر شرکت در دورکاری بر ادراک از حمایت سازمانی و تعهد سازمانی،مطالعه موردی کارکنان دانشکده های دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,علی شائمی برزکی,علی کاظمی
تحلیل رابطه بین سبک تصمیم گیری و سطح توسعه اخلاقی مدیران و کارشناسان شرکت مخابرات استان فارس,کارشناسی ارشد,1390,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی
آسیب شناسی نظام پیشنهادات با استفاده از مدل سه شاخگی دستگاههای اجرایی منتخب( سازمان امور اقتصادی و دارایی- سازمان بازرگانی- جهاد کشاورزی- استانداری) قم ,کارشناسی ارشد,1390,علی شائمی برزکی,رضا دلاوری
بررسی وضعیت سیستم های اطلاعات مدیریت کتابخانه های مرکزی (سامک)دانشگاه های شهر تهران,کارشناسی ارشد,1389,عاصفه عاصمی,دکتر عباس حری,منوچهر خردمند نیا,علی شائمی برزکی
ارزشیابی میزان اثربخشی برنامه های آموزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب,کارشناسی ارشد,1389,علی عطافر,علی شائمی برزکی
طراحی مدل ارزیابی استراتژیهای بازاریابی اینترنتی برای جذب گردشگران خارجی : مورد مطالعه استان اصفهان,دکتری,1389,علی صنایعی,علی شائمی برزکی,کریم آذربایجانی,بهرام رنجبریان
بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط مشتریان بانک سپه اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات,کارشناسی ارشد,1389,علی شائمی برزکی,علی صنایعی
طراحی الگوی فرهنگ سازمانی دانش محور در صنعت خودروی ایران,دکتری,1389,مهدی ابزری,هوشنگ طالبی,علی شائمی برزکی
تحلیل عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری بر اساس الگو تلفیقی پذیرش فن‌آوری و رفتار برنامه‌ریزی شده توسط کارکنان شرکت مخابرات استان همدان,کارشناسی ارشد,1389,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی
شناسایی موانع تسهیم دانش در پالایشگاه نفت اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,سید محسن علامه,علی شائمی برزکی
بررسی عوامل مؤثر برپذیرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان شرکت مخابرات همدان با استفاده از مدل یکپارچه TPBوTAM,کارشناسی ارشد,1389,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی
تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار تسهیم دانش با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزی شده در بین کارکنان بانک کشاورزی استان فارس,کارشناسی ارشد,1389,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی
تاثیر عوامل سازمانی بربازارگرایی در صنعت مواد غذایی استان چهار محال,کارشناسی ارشد,1388,بهرام رنجبریان,علی شائمی برزکی
طراحی الگوی سازمان کارآفرینانه برای بخش دولتی ایران,دکتری,1388,مهدی جمشیدیان,اصغر حق شناس,علی شائمی برزکی,آرش شاهین
رابطه ی جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان کردستان,کارشناسی ارشد,1388,علی شائمی برزکی,علی نصر اصفهانی
رابطه توانمند سازی و تعهد سازمانی با قصد ترک خدمت کار کنان شرکت پالایش قطران استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,علی شائمی برزکی,محمد اسماعیل انصاری
طراحی الگوی پذیرش معامله الکترونیکی سهام توسط سرمایه گذاران حقیقی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,سعید فتحی,علی شائمی برزکی
طراحی الگوی سرمایه اجتماعی در سازمان های خدماتی استان اصفهان (با رویکرد آموزه های مدیریت در آثار سعدی),دکتری,1388,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی,حسین آقا حسینی دهاقانی
مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال 1388,کارشناسی ارشد,1388,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی,کریم آذربایجانی
رابطه کارافرینی شرکتی و عملکرد سازمانی در نمایندگی های ایران خودرو اصفهان و شیراز,کارشناسی ارشد,1388,حسن لباف,علی شائمی برزکی
تاثیر عوامل نهادی بر میزان فعالیت های کارافرینانه جهت ایجاد فرصت های کسب در امد در سازمان های غیر انتفاعی ایران,کارشناسی ارشد,1388,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی
امکان سنجی پیاده سازی مدیریت عملکرد با تکیه بر فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل دنیسون در شرکت گاز خراسان رضوی,کارشناسی ارشد,1388,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی
رابطه به کارگیری فناوری اطلاعات و تصمیم گیری سازمانی در نیروی انتظامی اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,علی شائمی برزکی,علی صنایعی
بررسی رابطه بین زنجیره عرضه الکترونیکی و وفاداری مشتریان در صنعت لوازم خانگی,کارشناسی ارشد,1387,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
بررسی عدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام دربورس اوراق بهادارتهران,کارشناسی ارشد,1387,علی شائمی برزکی,سعید صمدی,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی دلایل استفاده از بازار یابی رابطه مند در بین تامین کنندگان قطعات به شرکت سایپا,کارشناسی ارشد,1387,بهرام رنجبریان,علی شائمی برزکی
بررسی سبک رهبری مدیران سازمان تامین اجتماعی تهران در چارچوب مدل بس,کارشناسی ارشد,1387,حسن لباف,علی شائمی برزکی
بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با عوامل شغلی در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,علی شائمی برزکی,سید محسن علامه
تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر برنامه ریزی منابع بنگاه(EPR) در شرکت ذوب آهن اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,اصغر حق شناس,مجید رشید کابلی,علی شائمی برزکی
امکان سنجی استقرار الگوی پرداخت مبتنی بر مزایای انعطاف پذیر در پالایشگاه شیراز,کارشناسی ارشد,1387,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی,حسن لباف
امکان سنجی استقرار الگوی پرداخت مبتنی بر مزایای انعطاف پذیر در پالایشگاه شیراز,کارشناسی ارشد,1387,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی,حسن لباف
تاثیر ویژگی های شخصیتی مشارکت اجتماعی کارکنان بر سهولت پیاده سازی فرآیند مدیریت کیفیت جامع TQMدر صنایع شهرستان کاشان,کارشناسی ارشد,1387,سید محسن علامه,علی شائمی برزکی
ارزیابی سازوکارهای یادگیری سازمانی در شرکت تحقیق ،طراحی و تولید موتور ایران خودرو,کارشناسی ارشد,1387,سید محسن علامه,علی شائمی برزکی
رابطه بین توانمند سازی فرایندهای مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,سید محسن علامه,علی شائمی برزکی
رابطه مدیریت کیفیت جامع و تکنولوژی تولیدی پیشرفته با استراتژیهای کسب و کار در مؤسسات کوچک و متوسط صنعتی,کارشناسی ارشد,1387,علی شائمی برزکی,مجید رشید کابلی
رابطه نظام مدیریت منابع انسانی و سطح تعهد سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی اردبیل,کارشناسی ارشد,1387,حسن لباف,علی شائمی برزکی
بررسی رابطه بین کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و کیفیت آموزش,دکتری,1386,سید علی سیادت,حسین مولوی,علی شائمی برزکی
بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب و کارهای کوچک در شهرستان یزد,کارشناسی ارشد,1386,علی شائمی برزکی,اصغر حق شناس
رابطه بین تعهد سازمانی و ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مدیران در آموزش و پرورش استان فارس,کارشناسی ارشد,1386,علی شائمی برزکی,اصغر حق شناس,منصور تجبر
عوامل موثر برموفقیت تعاونیهای مصرف از دیدگاه مدیران در استان گیلان,کارشناسی ارشد,1386,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی
بررسی میزان کاربردی مهندسی عوامل انسانی در بانک رفاه استان چهارمحال بختیاری,کارشناسی ارشد,1386,علی عطافر,علی شائمی برزکی
جستجو:
|
مدیریت فازی (ایده های تطبیقی و عملی در کار)[232ص],ترجمه,موسسه نشر علوم زمین,1388,عادل آذر,علی شائمی برزکی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal