۱۴۰۳ پنج شنبه ۱۰ خرداد
مجيد محمدشفيعي
گروه آموزشی : مديريت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مديريت بازرگاني - بازاريابي,دانشگاه اصفهان,1392
M.Sc.,مديريت بازرگاني,دانشگاه اصفهان,1388
B.Sc.,مديريت صنعتي,دانشگاه اصفهان,1386
جستجو:
|
Consumer acculturation: Scale development and validation with a mixed method approach,,1403
مرتضي مداح, مجيد محمدشفيعي
Competitive strategy, organisational capabilities, industry structure and marketing performance,,1403
مجيد محمدشفيعي
Do human capital and relational capital influence knowledge-intensive firm competitiveness? The roles of export orientation and marketing knowledge capability,,1402
مجيد محمدشفيعي, Merrill Warkentin, ستاره معتمد
Identification of Implicit Collusion of Investors in Financial Markets by Text Mining Tools,,1402
Kostyantyn Anatolievich Malyshenko, مجيد محمدشفيعي, Vadim Anatolievich Malyshenko, Marina Viktorovna Anashkina, Dmitriy Viktorovich Anashkin
Developing a scale for gamified e-service quality in the e-retailing industry,,1402
ريحانه السادات طبائيان, مجيد محمدشفيعي, آذرنوش انصاري طادي
Value Proposition in the Buyer-Seller Relationship Quality: A Mixed Method Approach,,1402
سيدمحمدجواد رجالي, علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي
Destination quality, destination brand identification and behavioral intentions: A mixed method approach,گردشگري و توسعه,1402
ريحانه السادات بخشايش, مجيد محمدشفيعي, علي كاظمي
The Impact of Corporate Social Responsibility on Relationship Quality and Customer Citizenship Behavior: Hotel Reputation as a Moderator,,1401
مجيد محمدشفيعي, ريحانه السادات طبائيان
E-Procurement, Supply Chain Performance and Inter-Organizational Communication,,1401
مجيد محمدشفيعي, سيدمحمدجواد رجالي
Making Sense of Brand: How Customer Experience Leads to Brand Image and Price Premium,,1401
عفت السادات محبوبي رناني, سيدفتح ا اميري عقدائي, مجيد محمدشفيعي
Developing a Model of Destination Value Co-creation by Focusing on the Role of the Tourist Personality Traits as a Moderator: Case Study of Selected Destinations in Iran,گردشگري و توسعه,1401
جواد رضائي حاجي آبادي, مجيد محمدشفيعي, علي كاظمي
Designing a Model for gamification in e-service quality and its effects on customer behaviors in the e-retailing industry,راهبردهاي بازرگاني,1401
ريحانه السادات طبائيان, مجيد محمدشفيعي, آذرنوش انصاري طادي
Tracing the ethnocentric tendencies of Iranian clothing buyers,كاوش هاي مديريت بازرگاني-دانشگاه يزد-همكاري با دانشگاه هاي ديگر,1401
مرتضي مداح, مجيد محمدشفيعي, حسين رضايي دولت آبادي
Identifying Factors Affecting the Motivation of Games Users in Social Networks and their Impact on the User Attitude and Shopping Intention,تحقيقات بازاريابي نوين,1401
ريحانه السادات طبائيان, مجيد محمدشفيعي
Competitive advantage via intellectual capital: a moderated mediation analysis,,1401
مجيد محمدشفيعي
اشتغال غير رسمي و ارتباط آن با شاخص هاي توسعه زندگي كاري,,1401
مجيد محمدشفيعي, مريم زماني ساماني
Diagnosis of Business and Employment Environment in Iran with Focusing on Identifying the Causes of Formation Informal Employment with themes Network Approach,بررسي هاي بازرگاني,1401
مجيد محمدشفيعي, مريم زماني ساماني
Identifying effective factors in implementing e-insurance and its impact on competitive advantage and profitability in selected insurance companiess,پژوهشنامه مديريت اجرايي,1401
محسن سيفي, علي صنايعي, سيدفتح ا اميري عقدائي, مجيد محمدشفيعي, داريوش محمدي زنجيراني
The impact of electronic insurance implementation on agility, competitive advantage and profitability of selected insurance companies in Iran,پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه سابق )-بيمه مركزي ايران (اين مجله از تير90 داراي درجه علمي-پژوهشي مي باشد.),1401
محسن سيفي, علي صنايعي, سيدفتح ا اميري عقدائي, مجيد محمدشفيعي, داريوش محمدي زنجيراني
Identifying the Dimensions and Components of Consumer Nationalism by Mixed Method: Study of Iran's Clothing Industry,چشم انداز مديريت بازرگاني,1400
مرتضي مداح, مجيد محمدشفيعي
واكاوي اثرات و پيامدهاي اشتغال غيررسمي در ايران: رويكرد تلفيقي تحليل تم و دلفي,,1400
مجيد محمدشفيعي, مريم زماني ساماني
Developing a model for retailer brand competitiveness with the grounded theory Approach,مديريت برند,1400
محمد نوراني كوتنائي, حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي
The impact of destination brand awareness and experience on destination brand identification,مديريت برند,1400
ريحانه السادات بخشايش, مجيد محمدشفيعي, علي كاظمي
How can green marketing lead to customer trust and green intention Evidences from the automobile industry,,1400
مجيد محمدشفيعي, آرش شاهين
Dynamics of the securities market in the information asymmetry context: developing a methodology for emerging securities markets,,1400
Kostyantyn Anatolievich Malyshenko, مجيد محمدشفيعي, Vadim Anatolievich Malyshenko, Marina Viktorovna Anashkina
Developing a scale for brand competitive positioning: a study in the home appliance industry,,1400
عفت السادات محبوبي رناني, سيدفتح ا اميري عقدائي, مجيد محمدشفيعي, آذرنوش انصاري طادي
A Mixed Study on Buyer-Seller Relationships in Industrial Markets (B2B): Case Study of Iran Oil Supply Chain,مديريت بازرگاني,1400
سيدمحمدجواد رجالي, علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي
Memorable experience, tourist-destination identification and destination love,,1400
مجيد محمدشفيعي, Pantea Foroudi, ريحانه السادات طبائيان
Integrating knowledge-responsibility-performance via supplier relationship management,,1400
مجيد محمدشفيعي, ريحانه السادات طبائيان
تدوين مقياس هويت ملي مصرف كننده در مصرف كالاي داخلي: مطالعه صنعت پوشاك ايران,,1400
مرتضي مداح, مجيد محمدشفيعي, حسين رضايي دولت آبادي
مدلسازي رقابت پذيري برند فروشگاهي براساس الگوي محرك هاي محيطي در فروشگاه هاي زنجيره اي: رويكردي آميخته,,1400
محمد نوراني كوتنائي, حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي
Knowledge-based marketing and competitive advantage: developing new scales using mixed method approach,,1400
مجيد محمدشفيعي
The impact of tourism destination brand experience on value co-creation by focusing on the mediating role of destination brand love,مديريت برند,1399
جواد رضائي حاجي آبادي, مجيد محمدشفيعي, علي كاظمي
Tourist engagement and citizenship behavior: The mediating role of relationship quality in the hotel industry,,1399
مجيد محمدشفيعي, ريحانه السادات طباطبائيان, عاطفه خوش فطرت
The effect of price promotions on impulse buying: the mediating role of service innovation in fast moving consumer goods,,1399
Seyed Hasan Hosseini, Fatemeh Haghverdi Zadeh, مجيد محمدشفيعي, Ebrahim Hajipour
How competitiveness factors propel SMEs to achieve competitive advantage?,,1399
شيرزاد فرهيخته, علي كاظمي, آرش شاهين, مجيد محمدشفيعي
Performance excellence through spirituality, emotional labour and customer orientation in insurance industry,,1399
مجيد محمدشفيعي, ريحانه سادات طبائيان, مستوره مهري
Developing E-Retailers Ethics Model and its Impact on Retailer Image and Competitive Advantage,چشم انداز مديريت-دانشگاه شهيد بهشتي,1399
جعفر عيوض پور, حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي
بررسي اخلاقيات خرده فروشان الكترونيك و تأثير آن بر تمايلات رفتاري خريدار و تصوير خرده فروش,,1399
جعفر عيوض پور, حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي
Antecedents and Consequences of Implementing Electronic Customer Relationship Management in Small and Medium Enterprises,تحقيقات بازاريابي نوين,1399
مجيد محمدشفيعي, محسن سيفي, اعظم يزدي
A Model for the Ranking of Intangible Assets and Brand Valuation of Listed Companies in Tehran Stock Exchange,پژوهشنامه بازرگاني,1399
موسي رحيمي, مجيد محمدشفيعي, آذرنوش انصاري طادي, محمود بت شكن
Designing a Store Brand Competitiveness Model based on Environmental Stimuli in Chain Stores,چشم انداز مديريت بازرگاني,1399
محمد نوراني كوتنائي, حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي
A Comparative Study in Brand Valuation with Earning per Share and Price to Sales Approaches in the Tiles, ceramics and cement Industries,مديريت برند,1398
موسي رحيمي, مجيد محمدشفيعي, آذرنوش انصاري طادي, محمود بت شكن
فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي (GAHP) رتبه بندي دارايي هاي نامشهود: مطالعه صنايع شيميايي,,1398
موسي رحيمي, مجيد محمدشفيعي, آذرنوش انصاري طادي
تحليل تاثير مسئوليتهاي اجتماعي شركت بر پاسخهاي مشتري,,1398
حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي, سيده نفيسه حسيني
غربالگري بازارهاي صادراتي از طريق شناسايي و اولويي بندي شاخص هاي كلان موثر در صنعت فولاد,,1398
عليرضا منصوري, بهرام رنجبريان, علي كاظمي, مجيد محمدشفيعي
The effect of experiential marketing on brand equity: study of a home appliances manufacturing group,,1398
مجيد محمدشفيعي, Reyhane Haghighizade, Shirin Rahimzadeh
بررسي معيارهاي خريد تلويزيون و شناسايي سبك هاي تصميم گيري مشتريان در اصفهان,,1398
علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي, محمد کريميان
تأثير ارتباطات بازاريابي شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند، ارزش ويژه ارتباطي و پاسخ مشتري,,1398
مجيد محمدشفيعي, يزدان رحمت آبادي, اميد سليمان زاده
تاثير تجربه خاطره انگيز مقصد گردشگري بر عشق به برند مقصد با نقش ميانجي هويت يابي مشتري با برند: مطالعه گردشگران اصفهان,,1397
مجيد محمدشفيعي, ريحانه سادات طبائيان, هدي توکلي
تاثير بازارگرايي، نوآوري خدمات و كيفيت خدمات بر ترجيح برند و تمايل به پرداخت قيمت بالاتر؛ مطالعه مسافران شركت هاي حمل ونقل ريلي,,1397
مجيد محمدشفيعي, هدي توکلي, ريحانه سادات طبائيان
تاثير توسعه داد و ستد هاي الكترونيگ بر وفاداري الكترونيك مشتريان و قصد خريد مجدد,,1397
مجيد محمدشفيعي, نگين احقر بازرگان
اندازه گيري ارزش برند شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد مالي,,1397
موسي رحيمي, مجيد محمدشفيعي, آذرنوش انصاري طادي, محمود بت شكن
تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر بهبود فرآيندهاي داخلي، رضايت مشتريان و سودآوري (مورد مطالعه: شعب سازمان تامين اجتماعي اصفهان),,1397
مجيد محمدشفيعي, محسن سيفي, مرجان محمدي
ارائه الگوي موقعيت برند و تأثير آن بر برتري قيمتي در صنعت لوازم خانگي با تمركز بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند,,1397
عفت السادات محبوبي رناني, سيدفتح ا اميري عقدائي, مجيد محمدشفيعي, آذرنوش انصاري طادي
Mall image, shopping well-being and mall loyalty,,1396
مجيد محمدشفيعي, سيد محمدصادق اسحاقي
Behavioral Customer Loyalty in Online Shopping: The Role of E-Service Quality and E-Recovery,,1396
مجيد محمدشفيعي, نگين احقر بازرگان
تبيين راهبردهاي جذابيت و برندسازي مكان در نمايشگاه ها,,1396
مجيد محمدشفيعي, مرتضي مداح
تاثير چابكي سازماني و مسئوليت اجتماعي شركت بر تصوير برند,,1396
مجيد محمدشفيعي, سميه احمدزاده
تاثير مسئوليت هاي اجتماعي شركت بر عملكرد اجتماعي و واكنش هاي مصرف كننده در صنايع غذايي,,1395
فريدون اميدي, حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي
اثربخشي تبليغات بانكي در جذب مشتري,,1395
علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي, بمائده اميني ولاشاني
تأثير مسئوليت هاي اجتماعي شركت بر عملكرد مالي و واكنش هاي مصرف كننده درصنايع غذايي,,1395
فريدون اميدي, حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي
اعتماد الكترونيك مشتريان به فروشگاه هاي آنلاين با رويكرد كاهش ريسك,,1395
مجيد محمدشفيعي, نگين احقر بازرگان
رتبه بندي فروشگاه هاي زنجيره اي منتخب در اصفهان بر اساس ابعاد تصيير ذهني فروشگاهي با فن اي اچ پي گروهي,,1394
مجيد محمدشفيعي, زهراياوري, پييسا قربانيان
تاثير ادراكات از شخصيت برند بر تمايل به خريد: نقش تفاوت هاي فرهنگي و سازگاري مشتري و برند,,1394
مجيد محمدشفيعي, يزدان رحمت آبادي
تحليل ارزش خرده فروشي بر اساس ابعاد منتخب تصوير فروشگاهي (مورد مطالعه: فروشگاه هاي رفاه، مجموعه سيتي سنتر (هايپراستار) و كوثر),,1394
مجيد محمدشفيعي, زهرا ياوري, پريسا قربانيان
The role of brand image in forming airlines passengers’ purchase intention: study of Iran aviation industry,,1393
مجيد محمدشفيعي, علي صنايعي, آرش شاهين, حسين رضايي دولت آبادي
رتبه بندي كارمندان و انتخاب سرپرستان با رويكرد تركيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP) و تاپسيس فازي(FTOPSIS),,1392
محمد شاكر اردكاني, سعيده كتابي, مجيد محمدشفيعي
انتخاب بهينه ي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي يكپارچه با رويكرد تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه ي موردي گروه توليدي لوازم خانگي),,1391
مجيد محمدشفيعي, سعيده كتابي, محمد شاكر اردكاني, مسيح محمدشفيعي
جستجو:
|
(),,1393/11/16 _ 1393/11/16,مجيد محمدشفيعي, محمدرضا ستوده نيا, زهرا فقيه ايماني
Strategic and Structural Barriers to the Development of Electronic Banking: The Case Study of Sepah Bank in Isfahan (1875),9th International Conference on ECDC,1394/01/26 _ 1394/01/26,مجيد محمدشفيعي, ريحانه حقيقي زاده, شيرين رحيم زاده
(),,1394/02/30 _ 1394/02/30,مجيد محمدشفيعي, سيدمحمدامين احمدي, زهرا فقيه ايماني
(),,1394/07/30 _ 1394/07/30,علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي, مائده اميني ولاشاني
Interaction of Effective Brand and Media (2895),International Conference on Management & Humanities,1394/09/09 _ 1394/09/09,مجيد محمدشفيعي, سعيده ايزدي نجف ابادي, علي ايزدي نجف ابادي
(),,1394/10/02 _ 1394/10/02,مجيد محمدشفيعي, ريحانه السادات طبائيان, هدي توکلي
(),,1394/10/02 _ 1394/10/02,مجيد محمدشفيعي, کرامت اله مرادي حاجي دولو
(),,1394/11/26 _ 1394/11/26,مجيد محمدشفيعي, رشيد خليل اکبر, صبا رحيم زاده
(),,1394/11/26 _ 1394/11/26,مجيد محمدشفيعي, امير افروغ, آرزو حق شناس
(),,1394/10/30 _ 1394/10/30,کرامت اله مرادي حاجي دولو, مجيد محمدشفيعي
(),,1394/10/30 _ 1394/10/30,فريدون اميدي, حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي
(),,1394/11/01 _ 1394/11/01,کرامت اله مرادي حاجي دولو, امير حسين صادقي, مجيد محمدشفيعي
(),,1394/11/15 _ 1394/11/15,فريدون اميدي, حسين رضايي دولت آبادي, مجيد محمدشفيعي
ERP Installation Challenges (),,1388/11/30 _ 1388/11/30,محمدحسين مشرف جوادي, مجيد محمدشفيعي
(6769),,1395/03/11 _ 1395/03/11,مجيد محمدشفيعي, آرزو حق شناس, امير افروغ
(5714),,1395/02/30 _ 1395/02/30,مجيد محمدشفيعي, صبا رحيم زاده, رشيد خليل اکبر
(15369),,1395/02/30 _ 1395/02/30,مجيد محمدشفيعي, رحمان طاهري بيدشاهي
(7702),,1395/07/07 _ 1395/07/07,هادي تيموري, مجيد محمدشفيعي, شيوا دليلي
(15653),,1395/06/20 _ 1395/06/20,مجيد محمدشفيعي, احسان شريف احمديان
(6995),,1395/02/29 _ 1395/02/29,مجيد محمدشفيعي, سيده نفيسه حسيني
(6995),,1395/02/29 _ 1395/02/29,مجيد محمدشفيعي, مهتاب مخلص, سعيده سليميان
(6995),,1395/02/29 _ 1395/02/29,مجيد محمدشفيعي, زهرا بابااحمدي ميلاني, زينب فاضليان
The Effect of Implementing SEO Techniques and Websites Design Methods on E-Tourism Development: A Study of Travel Agencies E-Tourism Websites (124),10th International Conference on e-commerce & Developing Countries with focus on e-Tourism,1395/01/27 _ 1395/01/27,مجيد محمدشفيعي, Shirin rahimzadeh, Reyhane haghighizade
The Effect of Destination Image on Tourist Satisfaction, Intention to Revisit and WOM: An Empirical Research in Foursquare Social Media (124),10th International Conference on e-commerce & Developing Countries with focus on e-Tourism,1395/01/27 _ 1395/01/27,مجيد محمدشفيعي, Reihaneh Alsadat Tabaeeian, Hoda Tavakoli
A Comparative Investigation of the Impact of E-Marketing Competitive Strategies on E-Loyalty with Focusing on Porter's Model (124),10th International Conference on e-commerce & Developing Countries with focus on e-Tourism,1395/01/27 _ 1395/01/27,مجيد محمدشفيعي, Reyhane haghighizade, Shirin rahimzadeh
The Interaction of Technological Progress and Tourism Industry Development in the Developing Countries: the Case of Iran's Tourism Industry (124),10th International Conference on e-commerce & Developing Countries with focus on e-Tourism,1395/01/27 _ 1395/01/27,مجيد محمدشفيعي, Saeideh Izadi Najafabadi
Spiritual Intelligence and Employees Job Satisfaction: Selected Offices of Education in Isfahan (1297),3th International Conference on Management and Economics,1395/08/20 _ 1395/08/20,مجيد محمدشفيعي, Hamideh Sadat Hosseini
(7746),,1395/06/25 _ 1395/06/25,صفورا سلطاني نژاد, آذرنوش انصاري طادي, مجيد محمدشفيعي
(),,1396/09/05 _ 1396/09/05,مجيد محمدشفيعي, عاطفه خوش فطرت
(10740),,1396/02/13 _ 1396/02/13,مجيد محمدشفيعي, عاطفه خوش فطرت, رحمان طاهري بيدشاهي
(5137),,1395/12/22 _ 1395/12/22,مجيد محمدشفيعي, سارا افروزپور
Modeling Customer Electronic Trust in Online Stores: A Risk Reduction Approach (204),11th International Conference on e-Commerce with focus on e-Tourism, e-Service, Health Tourism,1396/01/25 _ 1396/01/25,مجيد محمدشفيعي, Negin Ahghar Bazargan, Alireza Kazeminia
Mechanism of countering economic sanctions: experience of Iran and possibilities of its application in Russia (3091),International scientific conference on: The current stage of development of scientific and technological progress,1398/12/15 _ 1398/12/15,Malyshenko V.A, مجيد محمدشفيعي, Malyshenko K.A, Anashkina, M.V
(),The 7th International Conference on Computer Games; Challenges and Opportunities,1400/12/05 _ 1400/12/06,الهام محسني, مجيد محمدشفيعي
(),The 7th International Conference on Computer Games; Challenges and Opportunities,1400/12/05 _ 1400/12/06,ريحانه السادات طبائيان, مجيد محمدشفيعي
|
تحليل عوامل موثر و ارزش هاي تجربه شده در رضايت نقشه سفر مشتري و ايجاد وفاداري در خريد لوازم خانگي,كارشناسي ارشد,1402/11/11, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل مولفه هاي اينترنت اشياء و تأثير آن در توسعه تجارت الكترونيك از نقطه نظر مصرف كنندگان الكترونيكي در بازارهاي B2C,كارشناسي ارشد,1402/11/11, ,مجيد محمدشفيعي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موفقيت نوآوري باز در كسب مزيت رقابتي در صنعت لوازم خانگي با استفاده از رويكرد فازي,كارشناسي ارشد,1402/11/09, ,مجيد محمدشفيعي
تاثير احداث سد كمال خان بر امنيت ملي ايران,كارشناسي ارشد,1402/11/02, ,مجيد محمدشفيعي
تاثير بسته بندي سبز بر اعتبار برند، تمايل به پرداخت بيشتر و قصد خريد سبز با نقش ميانجي ارزش ويژه برند سبز: مطالعه موردي شركت هاي تعاوني توليدي شهرستان اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/10/24, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگوي پيشامدها و پيامدهاي قوميت¬گرايي مصرف¬كننده در مصرف برندهاي داخلي، با تمركز بر نقش هويت ملي و فرهنگ¬پذيري مصرف¬كننده: مورد مطالعه صنايع پوشاك ايران.,دكتري,1402/09/07, ,مجيد محمدشفيعي
توسعه الگوي پيامد¬هاي انعطاف پذيري بازاريابي بر افزايش اعتماد مشتري وتعالى بازاريابي در بيمه عمر. مورد مطالعه: شركت بيمه ملي عراق,دكتري,1402/07/25, ,مجيد محمدشفيعي
ارزيابي ميزان بلوغ اينترنت اشيا در سازمان و تاثير آن بر كيفيت رابطه، عملكرد و تصوير برند با نقش ميانجي مسئوليت اجتماعي سازماني و نوآوري,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل عوامل موثر بر ريزش شاخص بورس اوراق بهادار تهران در نيمه دوم سال 1399 بر اساس نظريه زمينه اي,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,مجيد محمدشفيعي
تاثير فضاي خدمات هوشمند و بازاريابي چند حسي بر خودتعالي مصرف كننده با نقش ميانجي نگرش به برند و ارزش درك شده,كارشناسي ارشد,1402/06/22, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير بسته بندي با تكنولوژي واقعيت افزوده بر درگيري ذهني با برند و قصد تداوم استفاده با توجه به نقش تجربه مشتري در صنعت گز در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/06/22, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير بسته بندي با تكنولوژي واقعيت افزوده بر درگيري ذهني با برند و قصد تداوم استفاده با توجه به نقش تجربه مشتري در صنعت گز در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/06/22, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير بازاريابي محتوا بر عملكرد صادراتي با نقش ميانجي آگاهي از برند و قدرت تعاملات مشتري در تعاوني هاي صادراتي,كارشناسي ارشد,1402/06/22, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير بازاريابي محتوا بر عملكرد صادراتي با نقش ميانجي آگاهي از برند و قدرت تعاملات مشتري در تعاوني هاي صادراتي,كارشناسي ارشد,1402/06/22, ,مجيد محمدشفيعي
بررسي تأثير توسعه ي مزيت رقابتي از طريق فرهنگ سازماني، اشتراك گذاري دانش و نوآوري سازماني,كارشناسي ارشد,1402/06/20, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير جهت گيري بازار و اثربخشي مهارت هاي بازاريابي بر عملكرد بازاريابي با نقش ميانجي نوآوري بازاريابي و مزيت رقابتي پايدار- مطالعه موردي: گروه صنعتي انتخاب,كارشناسي ارشد,1402/06/11, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل عوامل مؤثر بر موفقيت بازاريابي رسانه هاي اجتماعي و تاثير آن بر قابليت هاي بازار محوري و عملكرد شركت,كارشناسي ارشد,1402/06/08, ,مجيد محمدشفيعي
تاثير دوسو تواني نيروي فروش و استفاده از رسانه هاي اجتماعي بر كيفيت ارتباط با مشتريان با نقش ميانجي بهره وري خدمات و تعامل لذت بخش در صنعت فولاد,كارشناسي ارشد,1402/04/05, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير تجربه آنلاين و آفلاين مشتريان از بانك بر درگير شدن مشتري با نقش ميانجي عشق به برند و مشاركت مشتري و نقش تعديلگر آگاهي نسبت به ارزش: مطالعه مشتريان بانك ملت شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/04/03, ,مجيد محمدشفيعي
توسعه الگويي براي تجربه مشتري با تاكيد بر ارزش ادراك شده و پيامدهاي آنها، مورد مطالعه مسافران پروازهاي داخلي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان,دكتري,1402/01/19, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگوي كيفيت درك شده بازي پردازي و پيامدهاي رفتاري آن: مطالعه در صنعت خرده‌فروشي الكترونيك ايران,دكتري,1401/10/28, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي مدل بازاريابي محتوا با نقش قصد بازديد مجدد وب سايت (مطالعه موردي: وب سايت دي جي كالا),دكتري,1401/10/28, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگوي كج رفتاري مشتريان - مورد مطالعه: شعب منتخب بانك ها و بيمه هاي شهر تهران,دكتري,1401/10/28, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگوي عوامل موثر در پياده سازي بيمه الكترونيك و تاثير آن بر چابكي سازماني، مزيت رقابتي و سودآوري - مورد مطالعه: شركت هاي بيمه در ايران,دكتري,1401/10/21, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تأثير بازار محوري، كيفيت رابطه و دوسوتواني نوآوري بر عملكرد بازاريابي با نقش ميانجي ارزش درك شده و تناسب برند با مصرفكننده: مطالعه شركتهاي تعاوني مصرف استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/06/21, ,مجيد محمدشفيعي
توسعه ي مدل مديريت دانش مشتري به منظور خلق ارزش سازماني در تجارت الكترونيك در سطح B2C، مورد مطالعه: فروشگاه هاي آنلاين منتخب,دكتري,1401/05/24, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تأثيرگذاران، همخواني با محصول و افشاي تبليغاتي تأثيرگذاران شبكه‌هاي اجتماعي بر تمايل به خريد (موردمطالعه‌ كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام تعاوني‌هاي مصرف شهر اصفهان),كارشناسي ارشد,1401/01/24, ,مجيد محمدشفيعي
روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات در طرح هاي عمراني شهري و تطبيق آن با موازين بين المللي,كارشناسي ارشد,1400/12/28, ,مجيد محمدشفيعي
تأثير تحريم‌هاي مالي بر بي ثباتي نظام بانكي كشور,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي مدل هويت يابي گردشگر با برند مقصد : مورد مطالعه شهرهاي منتخب ايران,دكتري,1400/11/27, ,مجيد محمدشفيعي
تاثير تسهيلات سرمايه گذاري خطر پذير بر جهت گيري بازار و عملكرد كسب و كار (مطالعه موردي: فروشگاه زنجيره اي اكتيو),كارشناسي ارشد,1400/11/18, ,مجيد محمدشفيعي
تاثيرات اقتصادي تحريمهاي مالي بر اقتصاد ايران,كارشناسي ارشد,1400/11/16, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير سرمايه انساني بر عملكرد صادراتي و اعتبار شركت، با نقش ميانجي قابليت هاي بازاريابي، جهت گيري كارآفريني و نوآوري بازاريابي,كارشناسي ارشد,1400/10/21, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل نوع تأثير ابعاد بازاريابي ديجيتال بر جذب و نگهداري مشتري با ميانجيگري تصوير برند(مورد مطالعه ، صندوق هاي سرمايه گذاري شهراصفهان ),كارشناسي ارشد,1400/09/04, ,مجيد محمدشفيعي
بررسي تاثير هزينه مبادله بر سرمايه گذاري در كشور هاي عضو اكو,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,مجيد محمدشفيعي
توسعة يك روش گسترش كاركرد كيفيت دومرحله‌اي براي اولويت بندي عوامل كيفيت تجربة مشتري مبتني بر تحليل شكاف - با مطالعة موردي در مجموعة سيتي‌سنتر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل نقش پيامد هاي بازاريابي محتوا در تمايل به دنبال كردن و همرساني صفحات مقاصد ايراني گردشگري در شبكه هاي اجتماعي با نقش ميانجي نگرش,كارشناسي ارشد,1400/07/18, ,مجيد محمدشفيعي
ارزيابي موفقيت برندسازي داخلي مبتني بر سازگاري شناختي كنشگران برند-مورد مطالعه صنعت بانكداري ايران,دكتري,1400/07/17, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگوي محرك هاي فروشگاهي موثر بر رقابت پذيري و دل بستگي به برند مورد مطالعه فروشگاه هاي زنجيره اي ايران,دكتري,1400/06/31, ,مجيد محمدشفيعي
.تدوين الگوي خلق مشترك ارزش مقصد گردشگري با تمركز بر نقش تعديلگر ويژگي هاي شخصيتي گردشگر: مطالعه موردي مقاصد منتخب گردشگري ايران,دكتري,1400/06/31, ,مجيد محمدشفيعي
اثر همه گيري كوويد 19 بر بازار سهام كشورهاي منتخب در حال توسعه,كارشناسي ارشد,1400/06/30, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل و اولويت بندي عوامل تحريك كننده حس كنجكاوي مشتري در رابطه با محصول و تاثير آن بر تصميم خريد (مطالعه موردي: مشتريان محصولات غذايي بيژن),كارشناسي ارشد,1400/06/28, ,مجيد محمدشفيعي
بررسي رابطه نابرابري درآمد و ماليات تورمي در ايران,كارشناسي ارشد,1400/06/25, ,مجيد محمدشفيعي
بهينه سازي تركيب استراتژي هاي مربوط به توسعه بازي هاي ديجيتال بومي,كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,مجيد محمدشفيعي
ارزيابي تأثير خريد اينترنتي بر رفتار مصرف كنندگان لوازم صوتي و تصويري با رويكرد تبليغات در شهر بغداد,كارشناسي ارشد,1399/12/12, ,مجيد محمدشفيعي
تدوين الگوي پيشرفت سازمان با تمركز بر نقش مديريت جهادي و تاثير آن بر اشتغال¬زايي، پايداري كسب و كار، قابليت صادرات و مزيت رقابتي در راستاي پيشرفت سازمان (مورد مطالعه: شركت هاي تعاوني كشاورزي اصفهان),كارشناسي ارشد,1399/11/29, ,مجيد محمدشفيعي
تاثير سرمايه انساني و سرمايه ارتباطي بر جهت گيري صادرات و رقابت پذيري با نقش تعديل گر قابليت هاي بازاريابي (مطالعه موردي: شركت هاي تعاوني استان اصفهان),كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,مجيد محمدشفيعي
توسعه مدل اخلاقيات خرده‌فروشان الكترونيك و تأثير آن بر تمايلات رفتاري خريدار با نقش ميانجي تصوير خرده‌فروش و مزيت رقابتي و نقش تعديل‌گر عوامل فرهنگي-مطالعه موردي: سايت‌هاي آمازون و علي‌بابا,دكتري,1399/09/29, ,مجيد محمدشفيعي
تأثير هوش بازار بر تصوير برند با نقش ميانجي قابليت نوآوري و چابكي بازاريابي و نقش تعديل گر آشفتگي بازار در شركت‌هاي تعاوني استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/07/13, ,مجيد محمدشفيعي
ارائه ي الگوي ارزش محور رابطه ي فروشنده-خريدار در بازارهاي صنعتي مورد مطالعه زنجيره تامين در صنعت نفت ايران,دكتري,1399/03/26, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگوي عوامل موثر بر ارتقاء موقعيت برند در لوازم خانگي و تاثير ان بر تصوير برند ،ارزش ويژه برند، تحربه مشتري و برتري قيمتي برند,دكتري,1399/02/28, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگويي جهت انتخاب بازارهاي بين المللي و تدوين استراتژي براي بخش هاي منتخب,دكتري,1398/10/29, ,مجيد محمدشفيعي
شالوده ريزي الگوي دستيابي به برتري رقابتي براي بنگاههاي كوچك و ميان اندازه شهر تهران در صنايع گزينشي با بررسي سازه هاي كلان رقابت پذيري,دكتري,1398/10/01, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير محيط خدمات و تعاملات انساني بر ارزش مشتري-با مطالعه موردي در هتل هاي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/06/30, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير جاذبه هاي گردشگري، عوامل زمينه اي و زير ساخت ها بر عملكرد گردشگري با تاكيد بر نقش تعديل گر بانكها (مورد مطالعه شهر اصفهان),كارشناسي ارشد,1398/06/24, ,مجيد محمدشفيعي
مدل سازي مؤلفه هاي دارايي هاي نامشهود با تمركز بر ارزش برند، سرمايه فكري، نقش ميانجي مزيت رقابتي و تأثير آن بر عملكرد شركت: مطالعه تطبيقي بورس اوراق بهادار تهران و مالزي,دكتري,1398/06/24, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگوي استراتژي رفابتي با تمركز بر قابليت هاي سازماني و ساختار بازار و تاثير ان بر ديدگاه خريدار,دكتري,1398/04/12, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير جهت گيري كارآفرينانه و سرمايه فكري بر عملكرد شركت با نقش ميانجي تصوير برند داخلي و قابليت نوآوري- مورد مطالعه: شعب بيمه آسيا استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/02/24, ,مجيد محمدشفيعي
تأثير منافع و رفتار شهروندي برند بر حمايت و اجتناب از برند با نقش ميانجي تصوير و اعتماد برند -مورد مطالعه: صنعت هواپيمايي,كارشناسي ارشد,1397/10/23, ,مجيد محمدشفيعي
ارزيابي ميزان بلوغ الگوبرداري رقابتي در شركت هاي پالايش فرآورده هاي نفتي و تأثير آن بر توسعه صادرات و سهم بازار با نقش ميانجي تصوير برند و رقابت پذيري,كارشناسي ارشد,1397/10/17, ,مجيد محمدشفيعي
شناسايي ابعادهوش رقابتي و نقش ان در ايجاد تمايز و پرستيژ برند با ميانجي گري سرمايه فكري و نو اوري سازماني,كارشناسي ارشد,1396/07/26, ,مجيد محمدشفيعي
شناسايي و رتبه بندي موانع توسعه صادرات برند هاي چرم ايراني در راستاي كسب مزيت رقابتي و تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي,كارشناسي ارشد,1396/07/25, ,مجيد محمدشفيعي
شناسايي مولفه هاي موثر در فروش آنلاين و تاثير ان بر عملكرد بازاريابي در صنعت فولاد ايران,كارشناسي ارشد,1396/07/11, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير شخصيت برند بر وفاداري مشتري و اعتماد مشتري در شبكه هاي اجتماعي ( مورد مطالعه: كاربران گوشي برند سامسونگ در شهر اصفهان ),كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تاثير مديريت دانش بر مزيت رقابتي با نقش ميانجي نوآوري در صنعت هتلداري,كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان با در نظر گرفتن نقش ميانجي كيفيت خدمات ، كيفيت رابطه و تصوير برند,كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تاثير كانال هاي توزيع بر مزيت رقابتي، تصوير برند و سهم بازار,كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تأثير بازارگرايي، نوآوري خدمات و كيفيت خدمات بر ترجيح برند وتمايل به پرداخت قيمت بالاتر با تمركز بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند (مورد مطالعه: مسافران شركت هاي حمل و نقل ريلي,كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل ابعاد بازاريابي مبتني بردانش و نقش ان در ايجاد مزيت رقابتي با نقش ميانجي سرمايه فكري ، هوش تجاري و تصوير برند,كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تدوين موقعيت يابي و استراتژي بازاريابي محصولات جديد در مرحله ورود به بازار,كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير كيفيت خدمات و منافع رابطه اي بروفاداري از طريق وجهه شركت،كيفيت ارتباطات،ارزش درك شده و رضايت مشتري با توجه به نقش تعديلي برنامه هاي وفاداري مشتري بر روي مصرف كنندگان لوازم خانگي ايراني در شهرهاي اصفهان و شهركرد,كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير مسئوليت ديجيتال شركتي و بازاريابي كارآفرينانه بر خلق مشترك ارزش و تاب آوري برند با نقش ميانجي آسيب پذيري مصرف كننده (مطالعه موردي: مشتريان بانك تجارت استان اصفهان),كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل تاثير هويت ديداري، شنيداري و نوشتاري برند بر عملكرد بازار برند با توجه به نقش ميانجي كليشه برند: مطالعه مصرف كنندگان لوازم خانگي اسمگ(SMEG),كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
تحليل محتواي بصري تبليغاتي بر نرخ مشاهده مجدد و تصوير برند با ميانجيگري هوش هيجاني (مطالعه موردي بر روي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان),كارشناسي ارشد,, ,مجيد محمدشفيعي
توسعه مدل تجربه برند مبتني بر پيشامدها و پيامدها. يك مطالعه تطبيقي در صنعت بانكداري ايران و افغانستان,دكتري,, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي مدلي استراتژي بازاريابي هوشمند و تاثير آن بر مزيت رقابتي پايدار و مشاركت مشتريان. مطالعه موردي: شركت لوازم خانگي اسنوا در شهر اصفهان.,دكتري,, ,مجيد محمدشفيعي
تدوين الگوي پيشامدها و پيامدهاي درگيري گردشگر با مقصد گردشگري، با تمركز بر نقش تاثيرگذاران و تجربه ي پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي,دكتري,, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگوي چابكي رسانه¬هاي اجتماعي و قابليت¬هاي پويا و تاثيرآنها بر بقاي كسب وكار,دكتري,, ,مجيد محمدشفيعي
طراحي الگوي مزيت رقابتي مبتني بر معنويت سازماني، بازاريابي سبز، مسئوليت اجتماعي شركت و وفاداري برند. مطالعه شركت هاي صنعت غذايي در عراق.,دكتري,, ,مجيد محمدشفيعي
جستجو:
|
international marketing- gaining competitive advantage in the global market,جهاد دانشگاهي,1401,مجيد محمدشفيعي, ريحانه السادات طبائيان, نگين مختاري
Sales management, strategies and tactics - customer oriented and sustainable competitive advantage focused,دانشگاه اصفهان,1400,مجيد محمدشفيعي, يزدان رحمت آبادي
informal employment, causes, consequences and solutions,جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان,1400,مجيد محمدشفيعي
Business architecture - customer orientation and competitive advantage approach,جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان,1400,مجيد محمدشفيعي, عفت السادات محبوبي رناني, عليرضا كي نيا
market and business analysis - one hundred practical techniques with a competitive advantage,جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان,1399,علي نوراميد, مجيد محمدشفيعي
بازاريابي مبتني بر دانش: با تمركز بر تجارت الكترونيك و تحقيقات بازاريابي,جهاد دانشگاهي,1398,مجيد محمدشفيعي, عاطفه خوش فطرت
Handbook on Tourism Management: Marketing Approach towards E-Tourism Development Strategies with ICT Capabilities,Germany: NoorPublishing,1396,مجيد محمدشفيعي
مديريت استراتژيك منابع سازماني: رويكرد ERP با تمركز بر مشتري مداري و مزيت رقابتي پايدار,جهاد دانشگاهي اصفهان,1394,مجيد محمدشفيعي, يزدان رحمت آبادي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر برگزيده در علوم انساني,اصفهان,,1401 ( 2022 )
دانشجوي نمونه کشوري در مقطع دکتري,,,1392 ( 2013 )
بنياد ملي نخبگان,,,1392 ( 2013 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
249 زبان تخصصي 3 بازرگاني 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
262 زبان تخصصي 1 بازرگاني 1401/10/21 چهارشنبه 10:00-12:00
421 تجزيه و تحليل بازار 1401/10/21 چهارشنبه 14:00-16:00
هيچ داده اي براي نمايش وجود ندارد
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal