گرايش ها و مقاطع تحصيلي

گروه آموزشی

رشته

گرایش

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

اقتصاد

علوم اقتصادی

نظری

*

 

 

اقتصاد

علوم اقتصادی

 

 

*

 

اقتصاد

توسعه‌اقتصادی و برنامه‌ریزی

 

 

*

 

اقتصاد

اقتصاد انرژی

 

 

*

 

اقتصاد

اقتصاد اسلامی

 

 

*

 

اقتصاد

بانکداری‌اسلامی

 

 

*

 

اقتصاد

اقتصاد و تجارت‌الکترونیک

 

 

*

 

اقتصاد

 

اقتصاد نظری

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد بین‌الملل

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد بخش‌عمومی

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد کشاورزی

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد اسلامی

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد شهری منطقه‌ای

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد پولی

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد مالی

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد ریاضی

 

 

*

اقتصاد

 

سیراندیشه‌های اقتصادی

 

 

*

اقتصاد

 

توسعه اقتصادی

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد منابع‌طبیعی

 

 

*

اقتصاد

 

اقتصاد سنجی

 

 

*

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/28
تعداد بازدید:
3064
Powered by DorsaPortal