۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
منوچهر توسلی نائینی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حقوق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,حقوق عمومی,دانشگاه رمس,فرانسه,-
جستجو:
|
بررسی حقوق اجتماعی و توانبخشی کودکان معلول در اسناد بین المللی و قوانین ایران,کنفرانس بین المللی حقوق کودک,بین المللی,سخنرانی,1398,منوچهر توسلی نائینی,مینو طباطبایی,راحله جاگیری | جزئیات
حمایت از اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با اسناد بین‌المللی,کنفرانس بین المللی حقوق کودک,بین المللی,سخنرانی,1398,منوچهر توسلی نائینی,الهام توکلی | جزئیات
حق تغذیه از دیدگاه اسناد حقوق بین الملل با تاکید برحق تغذیه کودکان,کنفرانس بین المللی حقوق کودک,بین المللی,سخنرانی,1398,منوچهر توسلی نائینی,غزاله بهزاد فر | جزئیات
تاملی بر حق آموزش کودکان با تاکید بر اسناد بین المللی حقوق بشر,کنفرانس بین المللی حقوق کودک,بین المللی,سخنرانی,1398,منوچهر توسلی نائینی,مطهره رفیعی | جزئیات
رعایت حقوق دوران بازجویی متهم در دوران قبل از محاکمه در حقوق ایران و اسناد حقوق بشر,اولین همایش ملی حقوق شهروندی,هفته پژوهش,سخنرانی,1396,فیض اله صالحی ,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
"عدم تمرکز"مدل و الگوی بهینه درمیریت و حکمرانی مطلوب و حقوق شهروندی,اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی,ملی,پوستر,1396,عباس کیامرثی,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
رویکرد حقوق بشری دین اسلام در حمایت از حق آزادی بیان، عقیده و مذهب با نگاهی به اسناد بین المللی,اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دینی غدیر,بین المللی,سخنرانی,1395,منوچهر توسلی نائینی,شقایق تقوی | جزئیات
واکاوی سیر تدریجی تکامل مسئولیت مدنی (بررسی مسئولیت مدنی در قانون نامه اورنمو، لیپیت اشتار، اشنونا و حمورابی),پنجمین کنفرانسی بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1395,منوچهر توسلی نائینی,نفیسه جعفری | جزئیات
عناصر نظارت در دادرسی اساسی با نگاه ویژه به حقوق ایران و فرانسه,کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم،,بین المللی,سخنرانی,1395,منوچهر توسلی نائینی,محسن محمدی فارسانی ,آناهیتا خیرخواه دهکردی | جزئیات
مقایسه تطبیقی نهاد داوری در فقه اسلامی با نهاد داوری داخلی و بین المللی,نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی,ملی,سخنرانی,1395,محمدباقر رحیمی ریگی ,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
رویکرد حقوق بشری دین اسلام در حمایت از حق آزادی بیان، عقیده و مذهب با نگاهی به اسناد بین المللی,اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی,بین المللی,سخنرانی,1395,منوچهر توسلی نائینی,شقایق تقوی نیا | جزئیات
بررسی نقش مالکیت صنعتی در توسعه پایدار,اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی,بین المللی,سخنرانی,1394,الهام عشاقی,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
جایگاه شورا های محلی در توسعه جامعه مدنی,کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی,ملی,سخنرانی,1394,منوچهر توسلی نائینی,فرزاد حیدری ارجلو | جزئیات
اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات پلیسی در آیین دادرسی کیفری 1392,همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد,ملی,پوستر,1394,منوچهر توسلی نائینی,قدرت الله خسروشاهی,زهره نصرالهی | جزئیات
نقش قوانین مالکیت صنعتی ایران در حمایت و توسعه برند و نام های تجاری,کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند,بین المللی,سخنرانی,1393,الهام عشاقی,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
جنبه های مورد حمایت مالکیت فکری و صنعتی در حقوق ایران,یازدهمین همایش روز ملی مهندسی,ملی,سخنرانی,1393,الهام عشاقی,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
آیین دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با نگاهی براصول دادرسی منصفانه,همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران,ملی,سخنرانی,1392,منوچهر توسلی نائینی,سلمان عثمانی | جزئیات
جایگاه و ضرورت حقوق مالکیت صنعتی در توانمندسازی شرکت‌های فنی و مهندسی,سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان,ملی,سخنرانی,1392,الهام عشاقی,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
بررسی تاثیر افزایش آگاهی های فرهنگی حقوقی بیماران بر مدیریت نظام سلامت,سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی-حقوق بیماران,بین المللی,پوستر,1389,علی عطافر,منوچهر توسلی نائینی,زهرا عطافر | جزئیات
حقوق بیماران از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی,بین المللی,پوستر,1389,منوچهر توسلی نائینی,علی عطافر,زهرا عطافر | جزئیات
Education right of children during war and armed conflicts,3rd World Conference on Educational Sciences,بین المللی,سخنرانی,1389,منوچهر توسلی نائینی | Detail
بررسی حق تصمیم گیری آغاز حیات در مکاتب حقوقی,سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی,بین المللی,پوستر,1389,آسا ابراهیمی,مارال حسن شاهی,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
بررسی تاثیرافزایش آگاهی های فرهنگی حقوقی بیماران بر مدیریت نظام سلامت ,کنگره بین المللی حقوق پزشکی- حقوق بیماران,بین المللی,پوستر,1389,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
UNO and the human rights education,کنفرانس بین المللی در علوم تربیتی,بین المللی,سخنرانی,1388,منوچهر توسلی نائینی | Detail
UNO and the Human rights education,World Conference on Educational Sciences,بین المللی,سخنرانی,1388,منوچهر توسلی نائینی | Detail
سیر تحول ونقد مقررات موضوعه نهاد داوری در حقوق ایران,همایش صدمین سال نهاد داوری در حقوق ایران,ملی,سخنرانی,1388,منوچهر توسلی نائینی | جزئیات
جستجو:
|
تحلیل ماهیت و گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری با تاکید بر رویه قضایی,دکتری,1398,سید محمد صادق طباطبائی,منوچهر توسلی نائینی
تحلیل دفاع مشروع افراطی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه آن با دفاع مشروع توهمی (خیالی) در حقوق کیفری آمریکا,کارشناسی ارشد,1396,حسن پوربافرانی,منوچهر توسلی نائینی
تحلِیل ائِین نامه میانجِیگری در امور کیفری مصوب سال 1392 بر اساس اصول عدالت ترمیمی,کارشناسی ارشد,1396,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,حسن پوربافرانی
تحلیل جرم شناختی فساد اداری با تاکید بر قانون ارتقاء سلامت اداری ومقابله با فساد,کارشناسی ارشد,1395,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی
قلمرو انطباق حقوق ورشکستگی ایران با مقررات ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل,کارشناسی ارشد,1395,منوچهر توسلی نائینی,محمود جلالی کروه
تاثیر اندیشه های جرم شناختی بر تحولات قانون مجازات اسلامی 1392,کارشناسی ارشد,1394,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی
تحلیل جرم شناختی اقدامات پیشگیرانه پلیس,کارشناسی ارشد,1394,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,سید محسن قائم فرد
ماهیت و آثار حقوقی پول در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,منوچهر توسلی نائینی,محمود جلالی کروه
تحلیل فرایند رسیدگی غیر دولتی به امور کیفری در عشایر بختیاری,کارشناسی ارشد,1393,منوچهر توسلی نائینی,حسن عالی پور
تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه به اطفال بزهکار با رویکردی به اسناد بین المللی ,کارشناسی ارشد,1393,منوچهر توسلی نائینی,حسن پوربافرانی
تحلیل حقوق اقتصادی و اجتماعی معلولان در حقوق ایران و اسناد بین المللی,کارشناسی ارشد,1393,منوچهر توسلی نائینی,مهدی شهابی
تحلیل اصل برابری سلاح ها با تاکید قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر,کارشناسی ارشد,1393,منوچهر توسلی نائینی,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل تطبیقی اعمال کیفر توسط شهروندان در قانون مجازات اسلامی و قوانین مصر و الجزایر,کارشناسی ارشد,1393,منوچهر توسلی نائینی,سید محسن قائم فرد
تحلیل مبانی وجوه اشتراک و افتراق دادگاه‌های تلفیقی بین‌المللی و منطقه‌ای.,کارشناسی ارشد,1393,حسن پوربافرانی,منوچهر توسلی نائینی,علیرضا آرش پور
معیارهای ارزیابی حالت خطرناک و چگونگی مدیریت آن در سیاست جنائی ایران,کارشناسی ارشد,1392,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,حسن عالی پور
سازش در دعاوی کیفری در مراحل پیش از دادرسی در پرتو عدالت ترمیمی,کارشناسی ارشد,1392,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,سید محسن قائم فرد
تبیین شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی با تدابیر بر حقوق بین الملل خصوصی و رویه قضایی ایران,کارشناسی ارشد,1391,محمود جلالی کروه,منوچهر توسلی نائینی
تبیین ماهیت و ضوابط حاکم بر واگذاری اراضی ملی در نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1391,محمد مهدی الشریف,رسول مظاهری کوهانستانی,منوچهر توسلی نائینی
از حقوق طبیعی تا اثبات گرائی حقوقی ، تبیین نقش ارزش و واقعیت در تبیین قاعده حقوقی با تاکید بر نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1390,منوچهر توسلی نائینی,مهدی شهابی,قدرت الله خسروشاهی
ماهیت ، آثار و احکام مطالبه در حقوق تعهدات ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,منوچهر توسلی نائینی,محمد مهدی الشریف
قرارداد پیمان : حقوق و تکالیف خاص شرکت های پیمانکاری,کارشناسی ارشد,1390,احد قلی زاده منقوطای,منوچهر توسلی نائینی
بررسی حقوق مولفان در ایران و کنوانسیون های بین المللی,کارشناسی ارشد,1388,منوچهر توسلی نائینی,رسول مظاهری کوهانستانی
جستجو:
|
Immunite juridictionnelle des Etats,تالیف,Editions Universitaires Europeennes,1395,منوچهر توسلی نائینی
L’immunite du courrier et de la valise diplomatiques,تالیف,Editions Universitaires Europeennes,1394,منوچهر توسلی نائینی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal