۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
سید محمد صادق طباطبائی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حقوق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,فقه و حقوق اسلامی,دانشگاه تهران,ایران,1377-1383
فوق لیسانس,فقه و حقوق اسلامی,دانشگاه تهران,ایران,1367-1370
لیسانس,فقه و حقوق اسلامی,دانشگاه تهران,ایران,1363-1367
دیپلم,فرهنگ و ادب,دکتر شریعتی,ایران,1355-1359
جستجو:
|
بررسی چالشهای فراروی وکالت زنان با تکیه بر فقه شیعی,اولین همایش ملی وکالت ، اخلاق فقه و حقوق,هفته پژوهش,سخنرانی,1393,سید محمد صادق طباطبائی,حمیده غلامی | جزئیات
جهانی شدن حقوق خانواده وقانون تعدد زوجات در اسلام,کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن (پنجمین کنگره آسیب شناسی خانواده),بین المللی,سخنرانی,1391,سید محمد صادق طباطبائی,عباس کریمی | جزئیات
نقد مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی,همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت,ملی,سخنرانی,1391,سید محمد صادق طباطبائی,مهدی جلیلی,پیام احمدی روزبهانی,محمد حسن میر شکاری | جزئیات
نقد مقررات مربوط به سرمایه در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود در قانون تجارت و لایحه جدید,همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت,ملی,سخنرانی,1391,سید محمد صادق طباطبائی,مهدی جلیلی,پیام احمدی روزبهانی ,محمد حسن میر شکاری | جزئیات
رابطه ی عرف و قانون,نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی,ملی,سخنرانی,1391,پیام احمدی روزبهانی,سید محمد صادق طباطبائی,محمد حسن میر شکاری,مهدی جلیلی | جزئیات
studing the possibility of conclusion of a time sharing via definite contracts,6th international conference on E- COMMERCE in developing countries with focus on insurance and islamic banking,بین المللی,پوستر,1391,سید محمد صادق طباطبائی,سمیه تاجمیر ریاحی | Detail
زمینه های اجتماعی فرهنگی مخالفت زنان با ازدواج مجدد همسرانشان,همایش ملی اندیشه راهبردی زن و خانواده,ملی,سخنرانی,1391,سید محمد صادق طباطبائی,مهتاب رضاپور | جزئیات
اجرت و هزینه های حامل(در قرار داد رحم جایگزین) از منظر فقه و حقوق,کنگره اخلاق و حقوق باروری (چالشها وراهکارهای رحم جایگزین),ملی,پوستر,1390,سید محمد صادق طباطبائی,پیام احمدی روزبهانی | جزئیات
مشروعیت قرار داد استفاده از رحم جایگزین از دیدگاه فقه امامیه ,کنگره اخلاق و حقوق باروری(چالش ها و راهکارهای رحم جایگزین),ملی,پوستر,1390,سید محمد صادق طباطبائی,مهدی جلیلی,محمد حسن میر شکاری | جزئیات
نگرشی جدید بر مسئله حضانت ,اولین همایش فقه و مسائل مستحدثه(نو ظهور),ملی,سخنرانی,1389,پرویز زلف سیاه لیلان,سید محمد صادق طباطبائی | جزئیات
بررسی حقوق مالی و غیر مالی کودکان متولد از روش رحم جایگزین,سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی -حقوق بیماران,بین المللی,پوستر,1389,سید محمد صادق طباطبائی,مهدی جلیلی | جزئیات
حقوق بیماران و پیوند اعضاء,سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی-حقوق بیماران,بین المللی,پوستر,1389,سید محمد صادق طباطبائی,پیام احمد روزبهانی | جزئیات
استفاده از رحم جایگزین راهی برای استحکام بیشتر خانواده های نابارور,کنگره ملی سلامت خانواده,ملی,سخنرانی,1387,منیر پشمی,سید محمد صادق طباطبائی,سید احمد احمدی علون آبادی | جزئیات
نگاهی به آیین نامه الزامی شدن وکالت در دعاوی حقوقی,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,سید محمد صادق طباطبائی | جزئیات
مبانی فقهی ماده 1130قانون مدنی,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,سید محمد صادق طباطبائی | جزئیات
بررسی فقهی مرگ مغزی,ششمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1382,سید محمد صادق طباطبائی | جزئیات
سقط جنین از نظر فقهای امامیه,پنجمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1381,سید محمد صادق طباطبائی | جزئیات
تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق,چهارمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1380,سید محمد صادق طباطبائی | جزئیات
وضعیت متفاوت زن و مرد در قوانین موضوعه و مبانی فقهی آن,سومین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1379,سید محمد صادق طباطبائی | جزئیات
شوراها در حقوق ایران,شوراهای اسلامی و مشارکت مردمی,ملی,سخنرانی,1377,سید محمد صادق طباطبائی | جزئیات
جستجو:
|
ترجمه پنج فصل نخست کتاب (الدلیل المعتمد للترجمة القانونیة) ,کارشناسی ارشد,1394,منصوره زرکوب,سید محمد صادق طباطبائی
تبیین مفهوم ، آثار و احکام مالکیت تصرف,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد صادق طباطبائی,محمد مهدی الشریف
تبیین نظریه عمومی لا ضرر و نقش آن در جبران خسارات معنوی,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا فصیحی زاده
تحلیل مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده های کودک و نوجوان بزهکار در کانون اصلاح تربیت با خانواده های کودک و نوجوان غیربزهکار شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد صادق طباطبائی,قدرت الله خسروشاهی,امیر قمرانی
تحلیل وضعیت و احکام جنین آزمایشگاهی پیش از اهداء,کارشناسی ارشد,1392,مرتضی طبیبی جبلی,سید محمد صادق طباطبائی
تحلیل امکان اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در مجازات های منصوص شرعی,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,سید محمد صادق طباطبائی,محمود جلالی کروه
بررسی تطبیقی قواعد و آثار جرائم تعزیرات منصوص و غیر منصوص,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,سید محمد صادق طباطبائی,قدرت الله خسروشاهی
بررسی فقهی و حقوقی وقف اموال فکری,کارشناسی ارشد,1392,سید محمد صادق طباطبائی,ابراهیم رهبری
تحلیل ماهیت حقوقی امانت و آثار آن,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا فصیحی زاده,سید محمد صادق طباطبائی
قواعد حاکم بر تسلیم عمل در حقوق ایران و فقه امامیه,کارشناسی ارشد,1392,محمد مهدی الشریف,سید محمد صادق طباطبائی
تحلیل لایحه جدید حمایت خانواده و مقایسه انتقادی آن با قانون پیشین حمایت خانواده,کارشناسی ارشد,1391,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا فصیحی زاده
اثر تعذر رد مبیع در اعمال حق فسخ در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا,کارشناسی ارشد,1391,سید محمد صادق طباطبائی,محمود جلالی کروه
تملیک یک جانبه در فقه وحقوق,کارشناسی ارشد,1391,سید محمد صادق طباطبائی,محمد مهدی الشریف
تاثیر اوصاف و شروط بر تعادل اقتصادی عوضین,کارشناسی ارشد,1391,سید محمد صادق طباطبائی,محمد مهدی الشریف
تبیین نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق ایران و مقایسه ی آن با حیله های شرعی در فقه,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد صادق طباطبائی,مهدی شهابی
تبیین ماهیت و آثار قرارداد رحم جایگزین در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد صادق طباطبائی,محمد مهدی الشریف
تبیین ماهیت و احکام حقوقی پیوند عضو از منظر حقوق ایران و کامن لا,کارشناسی ارشد,1390,محمد مهدی الشریف,سید محمد صادق طباطبائی
تحلیل فقهی حقوقی ضرر قابل جبران,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا یزدانیان
ماهیت عقود اذنی و آثار آن,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا فصیحی زاده,سید محمد صادق طباطبائی
موانع ایجاد ضمان غیر قرار دادی در فقه امامِیه و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1389,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا فصیحی زاده
تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1389,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا فصیحی زاده
تبیین ماهیت و احکام تسلیم در عقود معاوضی در حقوق ایران و فقه امامیه,کارشناسی ارشد,1389,محمد مهدی الشریف,سید محمد صادق طباطبائی
بررسی وضعیت حقوقی و روانشناختی مادر جانشین و مادر در خواست کننده رحم جایگزین در اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,سید محمد صادق طباطبائی,سید احمد احمدی علون آبادی
نقش زمان در عقود از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه,کارشناسی ارشد,1388,سید محمد صادق طباطبائی,محمد مهدی الشریف
بررسی احادیث طلاق با عرضه بر قرآن,کارشناسی ارشد,1386,سید محمد صادق طباطبائی,مهدی مطیع
جستجو:
|
نقد مقررات شرکتهای با مسئولیت محدود در قانون تجارت 1311 و لایحه جدید قانون تجارت,نقد,انتشارات صداقت,1390,سید محمد صادق طباطبائی,مهدی جلیلی,محمد حسن میر شکاری
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal