۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
آرش شاهین
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : مدیریت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی صنایع-مهندسی کیفیت,نیوکاسل اپان تاین,انگلستان,1378-1382
جستجو:
|
اولویت بندی ریسک ها براساس عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره – مورد مطالعه واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان,دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه,بین المللی,سخنرانی,1396,آزاده صادقی کلیشادی,آرش شاهین | جزئیات
اولویت بندی خلق مدیریت دانش با چارچوب نظریه نانوکا و تاکوچی براساس عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصولات جدید با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره - مورد مطالعه واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان,دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه,بین المللی,سخنرانی,1396,آرزو حسین زاده,آرش شاهین | جزئیات
ترسیم الگوی مدیریت فناوری برای واحد تحقیق و توسعه با استفاده از رویکرد برنامه¬ریزی سناریو و ترسیم نقشه راه: مطالعه موردی شرکت پالایش نفت اصفهان,چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1395,آرش شاهین,محمدرضا عطارپور | جزئیات
رتبه بندی استراتژی های توسعه محصول با توجه به ریسک زنجیره تامین با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه - با مطالعه موردی در شرکت ذوب آهن اصفهان,چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1395,مهدی نظری,آرش شاهین | جزئیات
نوآوری باز در دانشگاه؛ مفاهیم، چالش ها و توانمندسازها,دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری,بین المللی,سخنرانی,1395,آرش شاهین,محمدعلی شفیعی | جزئیات
Proposing a Model for the Influence of Size on Agility of Organization With a Case Study in Iran Industries,14th International Management Conference,بین المللی,سخنرانی,1395,آرش شاهین,محمدرضا انصاری,آریانا شاهین | Detail
An Integrated Framework for Selecting Performance Indicators Based on ELECTRE Method and SMART Criteria With a Case Study in Single Level Bidirectional Service Supply Chain,14th International Management Conference,بین المللی,سخنرانی,1395,آرش شاهین,هدی مهرپرور,مهدی کرباسیان | Detail
شناسایی فرصت های خلاقیت و نوآوری در سازمانهای عمومی با رویکرد p4 – مطالعه موردی حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان,کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1394,بهروز ارباب شیرانی,آرش شاهین,ساسان قاسمی,علی صمیمی | جزئیات
Developing a Decision Making Grid Using Fault Tree Analysis With a Case Study in Mobarakeh Steel Company,سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1394,آرش شاهین,اشرف لبیب,سروش امامی,مهدی کرباسیان | Detail
تعیین واولویت بندی دوره های آموزشی و شاخص های عملکرد آن ها در شرکت گاز استان اصفهان بر اساس نیازمندی های شغلی با استفاده از فن گسترش کارکرد کیفیت (QFD) - مطالعه موردی شرکت گاز استان اصفهان,کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی,بین المللی,سخنرانی,1394,آرش شاهین,محمد عرب یارمحمدی,محسن عارف نژاد,هادی بالوئی جام خانه,آذر براتی | جزئیات
ارائه مدلی برای ارزیابی تامین کنندگان کالاهای استزاتژیک در شرکت گاز استان اصفهان,دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری,ملی,سخنرانی,1394,آرش شاهین,علی نقدی,اعظم خلیلی,آذر براتی | جزئیات
طبقه بندی نیازهای مشتری تلویزیون با استفاده از الگوی جدیدی از سوالات مدل کانو-مطالعه موردی در گروه صنعتی انتخاب,اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم,بین المللی,سخنرانی,1394,آرش شاهین,سیما ابراهیمی | جزئیات
تحلیل تاثیر ریسک زنجیره تامین بر پایداری زنجیره تامین با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و مطالعه موردی در گروه صنعتی انتخاب,سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1394,آرش شاهین,سیما ابراهیمی | جزئیات
طراحی برای نوآوری ناب: ارائه الگویی تلفیقی از نوآوری ناب و طراحی برای شش سیگمای ناب,سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1394,آرش شاهین,مرضیه رضایی | جزئیات
ارائه راهکاری برای انتخاب و تفکیک شاخص های عملکرد زنجیره تامین خدمات با رویکرد امتیاز ویژه شاخص ها (NIS) - مورد مطالعه یک زنجیره تامین دوسطحی - دوسویه,سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1394,آرش شاهین,مریم دژطاهریان | جزئیات
بسط مدل کانو برای طبقه بندی رفتارهای کارکنان,کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار,بین المللی,سخنرانی,1394,رضا صالح زاده,آرش شاهین,علی کاظمی,علی شائمی برزکی,افشین جهانبازی | جزئیات
بررسی تاثیر رفتارهای جذاب مدیران بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان,کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار,بین المللی,سخنرانی,1394,رضا صالح زاده,آرش شاهین,علی کاظمی,علی شائمی برزکی,افشین جهانبازی | جزئیات
Determining Strategic Inventory Ratio in Leagile Supply Chain Considering Desirable Decoupling Point,20th conference of the international federation of operational research societies,بین المللی,سخنرانی,1393,مهسا قندهاری,آرش شاهین,اعظم خلیلی | Detail
ارائه چهارچوبی جهت بهبود سیستم تضمین کیفیت از طریق ابزارهای مدیریت کیفیت با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و تحلیل اهمیت - عملکرد - مورد شرکت کاشی مرجان,همایش ملی پژوهش‌های مهندسی صنایع,ملی,سخنرانی,1393,علی گوهرشناسان خراسانی,آرش شاهین,مجید اسماعیلیان | جزئیات
اولویت‌بندی اصول مدیریت کیفیت بر اساس عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و تحلیل اهمیت - عملکرد - مورد شرکت کاشی مرجان,همایش ملی پژوهش‌های مهندسی صنایع,ملی,سخنرانی,1393,علی گهرشناسان خراسانی,آرش شاهین,مجید اسماعیلیان | جزئیات
طبقه بندی موجودی قطعات یدکی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و عدد اولویت ریسک با مطالعه موردی در پتروشیمی برزویه,کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1393,آرش شاهین,مولود غلامی | جزئیات
تحلیل تاثیر عوامل سازمانی بر تمایل کارکنان شرکت گاز به اجرای برنامه های تحول سازمانی ,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی,بین المللی,پوستر,1392,علی عطافر,آرش شاهین,مریم صدوق کسمایی,سیده زهرا حسینی چریانی ,سید حسن موسوی | جزئیات
تحلیل تأثیر طراحی محصول/ خدمات، آموزش، رهبری مدیریت ارشد، روابط کارکنان بر نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1392,هاجر حسین پور,آرش شاهین,هادی تیموری | جزئیات
تحلیل تأثیر تمرکز بر مشتری، داده ها و گزارشات کیفی، مدیریت کیفیت تامین کنندگان، مدیریت فرآیند بر نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1392,هاجر حسین پور,آرش شاهین,هادی تیموری | جزئیات
رتبه بندی شرکت های تولیدی با رویکرد فرآیند مدیریت دانش با استفاده از تاپسیس فازی با مطالعه موردی بر روی برندهای سرآمد استان اصفهان,نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار,ملی,سخنرانی,1392,مهدیه مظاهری,آرش شاهین,هادی شیرویه زاد | جزئیات
ارائه الگویی تلفیقی از جایزه کیفیت اروپایی (EFQM) و سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه (ISO 17025),کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت,ملی,سخنرانی,1392,الهام جوشن,آرش شاهین,علی صفری | جزئیات
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی (RFID) در صنعت خرده فروشی با مطالعه موردی در فروشگاه های پوشاک شهر اصفهان,اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازاریابی اطلاعات ایران,ملی,پوستر,1392,آرش شاهین,هادی بالویی جام خانه,جواد خزایی پول | جزئیات
طراحی مدل بهینه سازی فرآیند به کمک تابع زیان کیفی توسعه یافته,دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1392,امیر پرنیانی فرد,آرش شاهین | جزئیات
مدلسازی فرآیند چند متغیره با استفاده از شاخص کارائی Cpm وزنی,دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1392,امیر پرنیانی فرد,آرش شاهین | جزئیات
برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای تعیین استراتژی های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل کانو، با مطالعه موردی در صنعت خودروسازی,دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1392,آرش شاهین,سمیه محمدی شاهیوردی,مسلم علی محمدی کمال آبادی,عاطفه نوری | جزئیات
نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی به عنوان مشاور اطلاعاتی در محیط کسب و کار,همایش کتابداری و اطلاع رسانی – علم اطلاعات و دانش شناسی,ملی,سخنرانی,1392,فرزانه شاه زیدی,ابراهیم افشار زنجانی,آرش شاهین | جزئیات
تحلیل عملکرد بر اساس کیفیت خدمات و وفاداری مشتری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها – با مطالعه موردی بر روی آژانس های مسافرتی شهر اصفهان,پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها,ملی,سخنرانی,1392,مهدیه مظاهری,آرش شاهین,هادی شیرویه زاد | جزئیات
رتبه بندی واحدهای عملیاتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی,چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها,ملی,سخنرانی,1391,احسان تیموری,سعیده کتابی,آرش شاهین | جزئیات
تحلیل تاثیر مدیریت جهادی بر تمایل به اجرای برنامه های تحول سازمانی,اولین همایش علمی مدیریت جهادی,ملی,سخنرانی,1391,علی عطافر,آرش شاهین,مریم صدوق کسمایی | جزئیات
تلفیق تحقیق در عملیات و داده کاوی,چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات,بین المللی,سخنرانی,1390,رضا صالح زاده,آرش شاهین | جزئیات
بخش بندی و اولویت بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوی تلفیقی خوشه بندی و AHP,چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات,بین المللی,سخنرانی,1390,رضا صالح زاده,آرش شاهین | جزئیات
طراحی الگوی شکاف کیفیت خدمات برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران,نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور,ملی,سخنرانی,1390,آرش شاهین,هادی بالوئی جام خانه | جزئیات
طراحی الگوی سرآمدی آموزش عالی ایران (ساعا),نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور,ملی,سخنرانی,1390,آرش شاهین,مسعود پورحمیدی | جزئیات
مقایسه تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری در شرکت های ایران خودرو و پارس خودرو,دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین,بین المللی,سخنرانی,1390,الفت گنجی,علی عطافر,آرش شاهین,نازنین میربد | جزئیات
تحلیل شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی (AHP),کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری,ملی,سخنرانی,1390,آرش شاهین,محسن عارف نژاد | جزئیات
بررسی اثر عوامل اختلال مدیریت نوآوری بر عملکرد نوآوری سازمان (مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان),نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1390,آرش شاهین,زهرا زینلی | جزئیات
طراحی نوآورانه محصول با استفاده از الگوی تلفیقی QFD، کانو و TRIZ,نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1390,آرش شاهین,رضا صالح زاده | جزئیات
برآورد شاخصه ها و انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات به کمک توابع ققابلیت اطمینان: با مطالعه موردی در صنعت سیمان,دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان,ملی,پوستر,1390,محمدجواد رنجبر,آرش شاهین,سعید عابدی,اکبر نیلی پور طباطبایی | جزئیات
شناخت و دسته بندی عوامل نوآوری با استفاده از نمودار پارامتر,سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی TRIZ، مهندسی و مدیریت نوآوری ایران,ملی,سخنرانی,1389,آرش شاهین,انسیه بخشی | جزئیات
کاربرد QFD در خود ارزیابی سازمانها : مدلی برای سرمایه گذاری بهینه منابع سازمان – با مطالعه موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی,بین المللی,سخنرانی,1389,شیما سلطان الکتابی,آرش شاهین,رضا طفلان | جزئیات
کاربرد QFD در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی از دیدگاه واحدهای مرتبط - با مطالعه موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی,بین المللی,سخنرانی,1389,شیما سلطان الکتابی,آرش شاهین,رضا طفلان | جزئیات
کاربرد ماتریس تناقضات TRIZ برای مدیریت ضایعات با استفاده از روش های تولید ناب,سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران,ملی,سخنرانی,1389,آرش شاهین,سید محمد امین مرتضوی | جزئیات
Dynamic IPA for Conforming Time Based Customer Changing Needs,The 3rd International Quality Congress Middle East,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش شاهین | Detail
A Comprehensive Framework for TQM Soft Factors,The 3rd International Quality Congress Middle East,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش شاهین,رضا دبستانی | Detail
TPM Implementation: Obstacles, Critical Success Factors and Change Management,نگهداری بهره ور فراگیر,ملی,سخنرانی,1387,آرش شاهین | Detail
Models and Dimensions of Service Quality in The Food Industry,The 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities,بین المللی,سخنرانی,1387,آرش شاهین,مینا بهیان | Detail
Integration of Six Sigma and Service Quality Function Deployment - With a Case Study in the Hospitality Industry,The 3rd International Conference on Six Sigma,بین المللی,سخنرانی,1387,آرش شاهین | Detail
ارایه مدلی چند هدفه برای برنامه ریزی استراتژیک تسهیلات با استفده از الگوریتم ژنتیک و روش الکتر,سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک,بین المللی,سخنرانی,1387,مجید توسلی کجانی,آرش شاهین,میثم نصرالهی | جزئیات
طراحی مدل مفهومی رابطه بین شکاف کیفیت خدمات و ریسک های کسب و کار,نخستین کنگره جهانی مدیریت ریسک,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش شاهین,زهرا ابوالحسنی | جزئیات
طراحی یک مدل ترکیبی جدید از تولید ناب و شش سیگما در راستای توانمندسازی مدیریت ضایعات,دومین کنفرانس بین المللی شش سیگما,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش شاهین,حامد احمدی | جزئیات
تلفیق شش سیگما و تولید ناب در سازمانهای خدماتی,دومین کنفرانس بین المللی شش سیگما,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش شاهین,رضوان جابری,آزاده هراتیان | جزئیات
بررسی تطبیقی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار BPR و ERP,چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش شاهین,مهیار نظری,سعیده بقایی | جزئیات
Agile Manufacturing and Quality Managers' Challenges in the 3rd Millennium,هشتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش شاهین,مهدی جمشیدیان | Detail
Analysis of Six Sigma Critical Success Factors in Iranian Car Making Companies,The 1st Annual Congress of the Middle East Quality Association,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش شاهین | Detail
Assessment of TQM Implementation in Healthcare Services: A Case Study in Iran,The 1st Annual Congress of the Middle East Quality Association,بین المللی,سخنرانی,1386,علی محمد مصدق راد,آرش شاهین | Detail
تلفیق و توسعه مدیریت تحول و شش سیگمای ناب,مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت تحول,ملی,سخنرانی,1385,آرش شاهین,حامد احمدی | جزئیات
تعالی کسب و کار با رویکرد مالی,مجموعه مقالات نخستین کنفرانس تعالی کسب و کار,ملی,سخنرانی,1385,آرش شاهین,ابراهیم برجی دولت آباد | جزئیات
Prioritization of Change:Integration of FMEA and Change M anagement,نخستین کنفرانس ملی مدیریت تحول,ملی,سخنرانی,1385,آرش شاهین,علی مهبد | جزئیات
Robust Desing:An Advanced Quality Engineering Methodology for Change Management in the Third Millennium,7th International Conference of Quality Managers,بین المللی,سخنرانی,1385,آرش شاهین | جزئیات
Six Segma Critical Success Factors : A Comprehensive Review,International Conference on Problem Solving Strategies & Techniques,بین المللی,سخنرانی,1385,آرش شاهین | Detail
Customer complaints management and empowerment,چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1385,آرش شاهین | جزئیات
ارایه یک مدل جامع برای طبقه بندی شاخص های عملکرد با تحلیلی پیرامون تعامل کارگر،کارفرما و عوامل خارج از سازمان,ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش شاهین,پیام نیک نشان | جزئیات
Service Quality Gaps and Six Sigma With a Case Study on CCG(Customer Centrc Group) Co,Second International Conference on Six Sigma,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش شاهین,علی دهقان,البدوی | جزئیات
Quality Managers of The Future: New Perspectives,6th International Conference of Quality Managers,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش شاهین | Detail
Service Encounter Selection (SES): An Effective Approach For Targeting Service Encounters,(The 8th International Conference on Quality Management for Organizational and Regional Development - QMOD2005,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش شاهین,مهدی جمشیدیان | Detail
Work enthics and organizational performance in Iran,Qulity Management for Organisational and Regional Development - QMOD2005,بین المللی,سخنرانی,1384,مهدی جمشیدیان,آرش شاهین | جزئیات
Total Productive Administration (TPA) Simulation TPM Aethodology for Product Support and Administration,سومین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش شاهین | جزئیات
Total Quality Design (TQD), Value and Robust Design for Manufacturing Quality Products,Tehran International Congress on Manufacturing Engineering,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش شاهین | Detail
جایگاه بهره وری و مدیریت کیفیت در برنامه چهارم توسعه ایران با تاکید بر خدمات,همایش ملی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 20ساله,ملی,سخنرانی,1384,آرش شاهین | جزئیات
خدمات الکترونیکی وکیفیت,کنفرانس تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات توسعه ملی,ملی,سخنرانی,1384,آرش شاهین | جزئیات
مروری بر مدیریت نگهداری و تعمیرات فراگیر (TMM) ,سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات,ملی,سخنرانی,1384,آرش شاهین,اصغر حق شناس | جزئیات
Indicators of Supply Chain Management (SCM)performance and Supplier Selection,اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین,ملی,سخنرانی,1383,آرش شاهین,مهدی جمشیدیان | جزئیات
Critical Success Factors in Project Management: A Camperhensive Review,کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه,بین المللی,سخنرانی,1383,آرش شاهین,مهدی جمشیدیان | Detail
یکپارچه سازی: راهکاری برای بهبود مستمر زنجیره های ارزش – تامین,اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین,ملی,پوستر,1383,آرش شاهین,پیام نیک نشان | جزئیات
کاربرد سیستم مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آموزش عالی,همایش آموزش عالی و توسعه پایدار,ملی,سخنرانی,1383,آرش شاهین,مهدی جمشیدیان | جزئیات
مروری بر چگونگی بررسی عملکرد در دانشگاه,همایش منطقه ای مولفه های کیفیت در آموزش عالی,ملی,سخنرانی,1383,آرش شاهین,محمود مالکی | جزئیات
ISO 9000 or TQM: Which One First?,پنجمین کنفرانس مدیران کیفیت,ملی,سخنرانی,1383,مهدی جمشیدیان,آرش شاهین | Detail
ISO 9000 and TQM: A Transition Model,پنجمین کنفرانس مدیران کیفیت,ملی,سخنرانی,1383,آرش شاهین | Detail
SQFD: Designing a Comprehensive Quality Function Deployment (QFD) for Service Applications,اولین کنفرانس بین المللی TQM و تجارت جهانی,بین المللی,سخنرانی,1383,آرش شاهین | Detail
Service Process Design Characteristics (SPDCs): A Comprehensive Study of the Main Pillars for Competition,چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت,بین المللی,سخنرانی,1383,آرش شاهین | Detail
Service Quality Dimensions (SQDs): A Comprehensive Proposal for Application in Higher Education,دومین کنفرانس بین المللی GIAN,بین المللی,سخنرانی,1383,آرش شاهین,مهدی جمشیدیان | Detail
A Comprehensive Approach for Maintenance Performance Measurement,دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات,ملی,سخنرانی,1382,آرش شاهین | Detail
اشتغال: شاخصی مهم برای توسعه زنان,همایش اشتغال و راهکارهای گسترش فرصتهای شغلی بانوان,ملی,سخنرانی,1382,آرش شاهین,ایران غازی | جزئیات
Culture, Quality and Organizational Performance,نخستین همایش فرهنگ صنعتی,ملی,سخنرانی,1382,آرش شاهین | Detail
جستجو:
|
ارائه چارچوبی برای بازطراحی فرآیند نگهداری و تعمیرات با استفاده از رویکردهای نت ناب و شش سیگما - مطالعه موردی شرکت پتروشیمی رازی,کارشناسی ارشد,1396,آرش شاهین
ارائه یک رویکرد تلفیقی برای تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم های کنترل صنعتی: با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه,کارشناسی ارشد,1396,آرش شاهین,مجید اسماعیلیان
رتبه بندی استراتژی های توسعه محصول با توجه به ریسک و انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,آرش شاهین,داریوش محمدی زنجیرانی
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان لارج با استفاده از رویکرد تلفیقی HOQ و تابع زیان تاگوچی ,کارشناسی ارشد,1395,داریوش محمدی زنجیرانی,آرش شاهین
اولویت بندی مولفه های پذیرش نوآوری باز و تحلیل تاثیر آنها بر روی توسعه محصول جدید با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و مدل سازی معادلات ساختاری - مورد مطالعه: شرکت فولاد تکنیک اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,آرش شاهین,رضا انصاری
اولویت بندی طرح های توسعه محصول جدید بر اساس عوامل کلیدی موفقیت آن و ریسک زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل اهمیت – عملکرد، مارتریس ارزیابی ریسک و تصمیم گیری چند معیاره اسمارت – مورد مطالعه: شرکت اسنوا,کارشناسی ارشد,1395,آرش شاهین,آذرنوش انصاری طادی
اولویت بندی مولفه های تولید ناب و چابک بر اساس هزینه های کیفیت با استفاده از روش تلفیقی آنتروپی شانون و خانه کیفیت,کارشناسی ارشد,1394,آرش شاهین,مجید اسماعیلیان
تعدیل ماتریس روابط خانه کیفیت با استفاده از الگوی کانو و تحلیل تاثیر آن بر اولویت بندی ویژگی های طراحی,کارشناسی ارشد,1394,آرش شاهین,داریوش محمدی زنجیرانی
بسط مدل کانو برای طبقه بندی رفتارهای کارکنان ومدیران و بررسی نتایج حاصل از بروز این رفتارها,دکتری,1394,آرش شاهین,علی کاظمی,علی شائمی برزکی
اولویت بندی عوامل نرم مدیریت کیفیت جامع موثر بر ابعاد کیفیت خدمات بانکها با استفاده از رویکردهای QFD و ANP,کارشناسی ارشد,1393,محمد حسین مشرف جوادی,آرش شاهین
تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی,کارشناسی ارشد,1393,آرش شاهین,سید امیر حسن منجمی,آذرنوش انصاری طادی
ارائه الگوئی جهت پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی در شرکت های پروژه محور,کارشناسی ارشد,1393,آرش شاهین,علی شائمی برزکی
اولویت بندی ویژگی های فرآیند، نیازهای مشتری و جنبه های عملکرد با استفاده از الگوی تلفیقی QFD سه بعدی و ماتریس C شکل,کارشناسی ارشد,1393,آرش شاهین,محمد اسماعیل انصاری,منوچهر خردمند نیا
توسعه الگوی شبکه تصمیم گیری (DMG) با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خرابی (FTA) با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,آرش شاهین,مهدی کرباسیان
تحلیل تاثیر رویه های مدیریت کیفیت برعملکرد بااستفاده از رویکرد اقتضائی وارئه مدل کاربرد,دکتری,1393,علی عطافر,منوچهر خردمند نیا,آرش شاهین
طراحی مدلی برای اندازه گیری کارایی بانک های خصوصی اصفهان برمبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده از DEA,کارشناسی ارشد,1392,آرش شاهین,علی صنایعی
شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر تصویر برند شرکت و تاثیر آن بر قصد خریدار با تمرکز بر نقش هویت برند (مطالعه شرکت های هواپیمایی ایران در استان های منتخب),دکتری,1392,علی صنایعی,آرش شاهین,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلق دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک های علمی تحقیقاتی اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,علی عطافر,آرش شاهین
بررسی روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی،توانمندسازهای تعالی سازمانی وقابلیتهای چابکی سازمانی ازدیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان,دکتری,1392,سید علی سیادت,رضا هویدا,آرش شاهین
توسعه الگوی مدیریت ارتباط با مشتریان برای بانک سینا(مورد مطالعه: شعب بانک سینا شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,سید محسن علامه,سید فتح اله امیری عقدایی,آرش شاهین
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان ,کارشناسی ارشد,1392,علی عطافر,آرش شاهین
ارائه و تحلیل الگوئی برای تاثیر رفتار اخلاقی فروش بر وفاداری مشتریان -مورد کاوی- بیمه پارسیان شیراز,کارشناسی ارشد,1392,محمد حسین مشرف جوادی,آرش شاهین
تحلیل تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان از طریق نقش تصویر برند ، دلبستگی به برند و تعهد برند (مورد مطالعه : شرکت زمزم شیراز),کارشناسی ارشد,1392,علی کاظمی,آرش شاهین
طراحی و تحلیل الگوی گسترش کارکرد کیفیت برای رابطه بهینه شکاف چهارم کیفیت خدمات ، عوامل کلیدی موفقیت و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با مطالعه موردی در بانک تجارت استان مازندران,کارشناسی ارشد,1392,آرش شاهین,علی عطافر
برآورد نقطه انفصال مطلوب در زنجیره تامین ناب - چابک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه در صنعت خودرو سازی,کارشناسی ارشد,1392,آرش شاهین,هادی شیرویه زاد
محاسبه ارزش چرخه عمر مشتری برای توسعه محصول جدید بر مبنای مدل کانو,کارشناسی ارشد,1392,آرش شاهین,علی صنایعی
طراحی الگوی تلفیقی ماتریس های TL از QFD و تحلیل چهارگوش برای اولویت بندی روش های پایش وضعیت تجهیزات دوار بر اساس FMEA و نیازمندی های سیستم نگهداری و تعمیرات,کارشناسی ارشد,1392,آرش شاهین,مهدی کرباسیان
تحلیل عوامل موثر درون سازمانی بر تمایل کارکنان به اجرای برنامه های تحول سازمانی در شرکت گاز استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,علی عطافر,آرش شاهین
آسیب شناسی وضعیت موجود توسعه مدیران و طراحی الگوی نظام توسعه مدیران در وضعیت مطلوب صنعت بیمه ایران,دکتری,1391,علی عطافر,هوشنگ طالبی,آرش شاهین
تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر توسعه پایدار-مطالعه موردی شرکت گاز استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,آرش شاهین,علی عطافر
ارائه الگوی تلفیقی برای بهبود طراحی محصول با استفاده از جعبه ابزارDFSS(مطالعه موردی در کارخانه آجر قپانچی),کارشناسی ارشد,1391,علی کاظمی,آرش شاهین
تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی توسط شهروندان الکترونیک,کارشناسی ارشد,1391,علی صنایعی,آرش شاهین
فراتحلیلی برا عوامل تاثیر گذار بر قدرت پیش‌بینی مدل‌ها و متغیرهای ورشکستگی,کارشناسی ارشد,1391,سعید فتحی,آرش شاهین
تحلیل تفاوت سودآوری روش‌های تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی در انتخاب سهام شرکت‌های فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1391,سعید فتحی,آرش شاهین
تحلیل تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی در ستاد سازمان بهزیستی کشور,کارشناسی ارشد,1391,محمد حسین مشرف جوادی,آرش شاهین
بررسی میزان تاثیر استقرار سیستم مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO10015 بر اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان شرکت گاز استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,سعید رجائی پور,آرش شاهین
تحلیل تاثیر ارزش ویژه برند محصولات بلور و شیش اصفهان بر وفاداری مشتریان,کارشناسی ارشد,1391,بهرام رنجبریان,آرش شاهین
طراحی الگوی سه بعدی شبکه تصمیم گیری (DMG) نگهداری و تعمیرات بر اساس رویکرد تحلیل حالات و آثار خطا: با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,آرش شاهین,علی حاج شیر محمدی
تعیین تاثیر ادراک مصرف کنندگان از کشور مبداء برند بر ارزش ویژه برند بر مبنای مدل آکر – مطالعه موردی: صنعت لوازم صوتی تصویری خانگی در شهر مسجد سلیمان,کارشناسی ارشد,1391,آرش شاهین,علی کاظمی
ارزیابی آمادگی شرکت ذوب آهن اصفهان جهت اجرای شش-سیگما بااستفاده ازچارچوب-جامع عوامل کلیدی موفقیت,کارشناسی ارشد,1391,آرش شاهین,سید محسن علامه
رتبه بندی شعب فروشگاه های زنجیره ای اتکا در شهر تهران بر اساس ابعاد وفاداری خدمات در مشتریان با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره,کارشناسی ارشد,1391,آرش شاهین,محمد آقایی
ارائه یک رویکرد تلفیقی از مدل کانو و طراحی آزمایش های تاگوچی بر اساس مهندسی کانسی با مطالعه موردی در نمایندگی های ایران خودرو در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,آرش شاهین,محمد حسین مشرف جوادی
آسیب شناسی سازمانی دانشگاه های منتخب دولتی شهر اصفهان و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار,دکتری,1390,سید علی سیادت,رضا هویدا,حسنعلی بختیار نصر آبادی,آرش شاهین
بهینه سازی رضابت مندی مشتریان بر مبنای الگوی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ,کارشناسی ارشد,1390,آرش شاهین,سعیده کتابی
ارائه روشی برای انتخاب استراتژی برون سپاری در خدمات سلامت,کارشناسی ارشد,1390,آرش شاهین,سعیده کتابی
تحلیل،رتبه بندی و موقعیت یابی نام های تجاری برتر با استفاده از روش نقشه برداری برداشت فازی- با مطالعه موردی نام های تجاری منتخب صنعت سیمان استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,آرش شاهین,علی عطافر
ترسیم نقشه راه مدیریت تکنولوژی برای واحدهای تحقیق و توسعه شرکت پالایش نفت استان اصفهان با استفاده از رویکرد برنامه ریزی سناریو,کارشناسی ارشد,1390,آرش شاهین,علی عطافر
تحلیل مقایسه ای ارزیابی شایستگی های مدیران گروه های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر اساس الگوی بازخورد 360 درجه,دکتری,1390,سید علی سیادت,رضا هویدا,بی بی عشرت زمانی,آرش شاهین
اندازه گیری رضایت مشتری بر اساس الگوی کانو و تحلیل رابطه آن با وفاداری مشتری در صنعت نرم افزار با مطالعه موردی در شرکت همکاران سیستم اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,آرش شاهین,محمد حسین مشرف جوادی
تعیین عوامل موثر د ر رتبه بندی شرکت های حمل ونقل و ارائه مدل رتبه بندی شرکت های مذکور,کارشناسی ارشد,1390,سعیده کتابی,آرش شاهین
مقایسه تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری در شرکت ایران خودرو و پارس خودرو,کارشناسی ارشد,1389,علی عطافر,آرش شاهین
آسیب شناسی تاخیرات خریدهای خارجی در شرکت پالایش نفت اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,علی عطافر,آرش شاهین
امکان سنجی پیاده سازی مدیریت ارزش فراگیر در ساخت هواپیمای ایران140,کارشناسی ارشد,1389,آرش شاهین,علی عطافر
طراحی الگویی برای کاهش شکاف کیفیت خدمات با استفاده از فنون TAP و SFMEA -با مطالعه موردی در فرآیند جمع آوری اقلام بازیافتی توسط شهرداری اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,آرش شاهین,علی عطافر
تاثیر رفتار شهروندی بر سرمایه اچتماعی در اداره آموزش و پرورش استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,محمد حسین مشرف جوادی,آرش شاهین
طراحی الگوی چامع بزای عوامل مدیریت نوآوری وتحلیل آن با تلفیق نمودارهای P و X و فن QFD و تحلیل جهار گوش,کارشناسی ارشد,1389,آرش شاهین,محمد حسین مشرف جوادی
طراحی مدل به منظور ارزیابی عملکردواحد های عملیاتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی,کارشناسی ارشد,1389,سعیده کتابی,آرش شاهین
ارزیابی و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات در هتل های چهار ستاره شهر اصفهان بر اساس تحلیل شکاف کیفیت خدمات با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای,کارشناسی ارشد,1389,آرش شاهین,سعیده کتابی
بهبود کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات با بکارگیری شبیه سازی کامپیوتری و نظریه فازی,کارشناسی ارشد,1389,سعیده کتابی,آرش شاهین,مهسا قندهاری
بهبود کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات با بکارگیری شبیه سازی کامپیوتری و نظریه فازی,کارشناسی ارشد,1389,سعیده کتابی,آرش شاهین,مهسا قندهاری
رفتار جستجوی اطلاعاتدر بین گردشگران خارجی سفر کرده به اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,بهرام رنجبریان,آرش شاهین
میزان حاکمیت مؤلفه های تعالی در گروه صنعتی قدس نجف آباد,کارشناسی ارشد,1388,مهدی ابزری,آرش شاهین
طراحی الگوی سازمان کارآفرینانه برای بخش دولتی ایران,دکتری,1388,مهدی جمشیدیان,اصغر حق شناس,علی شائمی برزکی,آرش شاهین
انتخاب تامین کنندگان با استفاده از AHP فازی مطالعه موردی :صنایع اپتیک اصفهان ,کارشناسی ارشد,1388,سعیده کتابی,آرش شاهین
رابطه سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و عدالت سازمانی در سازمان حمل و نقل ترافیک تهران,کارشناسی ارشد,1388,محمد اسماعیل انصاری,آرش شاهین
توسعه کمی مدل کانو با استفاده از تبدیل خطی لگاریتم منحنی های ویژگی های کیفیت :مطالعه موردی در آژانس هواپیمائی امین پرواز,کارشناسی ارشد,1388,آرش شاهین,سعیده کتابی
اولویت بندی و تحلیل توانمندسازهای EFQM با استفاده از رویکرد QFD ( مطالعه موردی : شرکت پلی اکریل ایران),کارشناسی ارشد,1388,آرش شاهین,علی عطافر
اولویت بندی عوامل نوآوری با تلفیق QFD همزمان ونمودار P در سازمان صنعتی سپاهان,کارشناسی ارشد,1388,آرش شاهین,محمد حسین مشرف جوادی
تحلیل رابطه بازارگرایی و کیفیت خدمت در بانک کشاورزی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,بهرام رنجبریان,آرش شاهین
تاثیر عوامل کیفیتی خدمات بر رضایتمندی مشتریان( مطالعه موردی در هتل های چهار ستاره شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1387,علی عطافر,آرش شاهین
موانع و چالش های توسعه کردشکری داخلی در استان اردبیل,کارشناسی ارشد,1387,محمد حسین مشرف جوادی,آرش شاهین
ارزیابی کیفیت خدمات پس از فروش در شرکت تویوتا از دیدگاه مشتریان,کارشناسی ارشد,1387,محمد حسین مشرف جوادی,آرش شاهین
بررسی تاثیر سود آوری در تامین مسئولیت اجتماعی سازمان,کارشناسی ارشد,1386,محمد اسماعیل انصاری,آرش شاهین
29. Prioritizing of Airline Service Recovery Solutions by Service Problem Deployment Technique With A Case Study in Iran Air,کارشناسی ارشد,1386,آرش شاهین
Designing Service Quality in 4 Star Hotels Based on Inbound Traveler's Point of View,کارشناسی ارشد,1386,آرش شاهین
بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات در شرکت بیمه ایران با استفاده از مدل سروکوال,کارشناسی ارشد,1386,محمد حسین مشرف جوادی,آرش شاهین
بررسی سطح توانمندی کارکنان و رابطه آن با عوامل سازمانی – مطالعه موردی: شرکت گاز اصفهان در سال 86-85,کارشناسی ارشد,1386,محمد حسین مشرف جوادی,آرش شاهین
جستجو:
|
مدیریت زنجیره تأمین پایدار,تالیف,ارکان دانش,1395,آرش شاهین,سید مختار حسینی
فصل دوازدهم از کتاب Knowledge Discovery Process and Methods to Enhance Organizational Performance با عنوان Applications of Data Mining in Organizational Behavior,تالیف,CRC Press- Taylor & Francis Group,1394,آرش شاهین,رضا صالح زاده
مدیریت زنجیره تأمین خدمات,تالیف,انتشارات ارکان دانش,1394,آرش شاهین,هدی مهرپرور
مدیریت انرژی,تالیف,جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان,1393,آرش شاهین
مدیریت کیفیت فراگیر,تالیف,جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان,1393,آرش شاهین
وفاداری مشتری: مفاهیم و الگوها(توضیحات:این جلد از کتاب چاپ دوم است اما با اضافات و اصلاحات می باشد.),تالیف,جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1393,آرش شاهین,هادی تیموری
داده کاوی و کاربردهای آن در بازاریابی,تالیف,انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1392,آرش شاهین,رضا صالح زاده,سید احسان حسینی پور
Six Sigma,تالیف,Academy Publish,1392,آرش شاهین
«Cost of Quality and Profit Value of Six Sigma » فصل هشتم از کتاب [Six Sigma],تالیف,AcademyPublish,1392,آرش شاهین,مسعود پورحمیدی
فصل سوم از کتاب Quality Management and Six Sigma با عنوان: A Comprehensive Framwork for Six Sigma Critical Success Factors with an Experience in a Developing Country,تالیف,Scyio,1389,آرش شاهین
مدیریت نوآوری,تالیف,جهاد دانشگاهی اصفهان,1389,آرش شاهین,ارمغان صادق بیگی
وفاداری مشتری، مفاهیم و الگوها,تالیف,جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان,1387,آرش شاهین,هادی تیموری
اصول و فنون شش سیگمای ناب,تالیف,انتشارات ارکان دانش,1387,آرش شاهین,حامد احمدی
راهنمای ارائه کنفرانس و کارگاه,تالیف,مرکز توسعه اطلاعات کاربردی (تهران),1387,آرش شاهین
فصل چهارم از کتاب Total Quality Management - Contemporary Perspectives and Cases با عنوان: Quality Function Deployment: A Comprehensive Review,تالیف,The Icfai University Press,1386,آرش شاهین
راهنمای برتر مدیران کیفیت,ترجمه,نقش مانا,1384,آرش شاهین
SERVQUAL and model of service quality gaps: A framework for determining and prioritizing critical factors in delivering quality service,تالیف,Icfai University Press,1384,آرش شاهین
جستجو:
|
جستجو:
|
تقدیرنامه Emerald از فعالیت های سفیر علمی و نماینده در ایران - 2017,معاون انتشارات و مدیر منطقه ای Emerald,انتشارات Emerald,1396
مجری طرح پژوهشی برون دانشگاهی برتردر سال 1394 ,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1394
جایزه داور بین المللی منتخب 2013 موسسه انتشاراتی Emerald,موسسه انتشاراتی Emerald,انگلستان,1392
فعال برگزیده 1392 عرصه کیفیت استان اصفهان,اداره استاندارد و انجمن تخصصی کنترل کیفیت استان اصفهان,اصفهان,1392
پژوهشگر برگزیده گروه مدیریت دانشگاه اصفهان - 1392,رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1392
مجری برتر طرح های پژوهشی برون دانشگاهی دانشگاه اصفهان در سال 1392,رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1392
مقاله الگوی سال 2011 مجلات منتخب برترین سایت مجلات مدیریتی جهان ، Emerald در حوزه حکمرانی سازمانی,موسسه انتشارات بین المللی EMERALD,انگلستان - موسسه انتشارات بین المللی EMERALD,1390
پژوهشگر نمونه سال 1390 سومین جشنواره تولید کنندگان جوان استان اصفهان,دبیرخانه جشنواره تولید کنندگان جوان استان اصفهان,استان اصفهان,1390
جایزه داور بین المللی منتخب 2010 موسسه انتشاراتی Emerald,موسسه Emerald,انگلستان,1389
پزوهشگر برگزیده کشور - 1389,وزیر علوم تحقیقات و فناوری,وزارت علوم تحقیقات و فناوری - تهران,1389
پژوهشگر برگزیده استان اصفهان,استاندار اصفهان,استان اصفهان,1389
مجری برگزیده طرح های برون دانشگاهی دانشگاه اصفهان,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1389
پژوهشگر برگزیده دانشگاه اصفهان - گروه مدیریت,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1389
جایزه مقاله برتر سال 2009 مجله TQM مؤسسه Emerald,مؤسسه انتشاراتی بین المللی Emerald,انگلستان,1388
پژوهشگر نمونه دانشگاه,رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1387
مقاله برتر شاخه TQM کنفرانس سالانه کیفیت خاور میانه,دبیرخانه کنفرانس و انجمن کیفیت خاورمیانه,امارات متحده عربی - دوبی,1386
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal