۱۴۰۳ پنج شنبه ۱۰ خرداد
آرش شاهين
گروه آموزشی : مديريت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي صنايع-كيفيت,دانشگاه نيوكاسل,1382
M.Sc.,مهندسي صنايع,دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد,1377
B.Sc.,مهندسي صنايع,دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد,1374
جستجو:
|
Clustering and identifying the Lean Six Sigma projects: higher education institutes,,1402
راضيه آقايي, داريوش محمدي زنجيراني, آرش شاهين
Risk-based human capital management in the ICT companies in Isfahan: A mixed-method approach,,1402
قاسم جبريل, علي صفري, آرش شاهين, Mahmoud Hamdan
Assessing sustainable tourism development through service supply chain process maturity and service quality model,,1402
هادي بالوئي, رضا شاهين, آرش شاهين
Mapping the Interactive Model of Relationships between Blockchain-Related Variables in the Green Supply Chain: DEMATEL-ISM Approach,مديريت صنعتي (دانش مديريت سابق)-دانشكده مديريت دانشگاه تهران,1402
ظهير صادقي, سعيد جهانيان, آرش شاهين
Historical effect of verified purchases and ordinary users' testimonials on the sales rank of experience and search goods,,1402
علي ساجدي خواه, حسين رضايي دولت آبادي, آرش شاهين
Pathology of organizational crisis management based on Hazard and Operability Analysis (A case study in an Iranian Company),,1402
الهام رباني, عليرضا مقالي, آرش شاهين, نرگس عباسي
Cyberloafing attractiveness: a mixed-method based on Q methodology and Kano model,,1402
پريسا حيدري آقاگلي, علي صفري, آرش شاهين
Quality mining: a new approach for managing service quality,,1401
Behnam Khamoushpour, Abbas Sheikh Aboumasoudi, آرش شاهين, Shakiba Khademolqorani
Optimising the costs of quality combination in the product life cycle by Taguchi design of experiments,,1401
نسيبه جنتيان, آرش شاهين, محيا خداپرستان
Designing The Model of Antecedents and Consequences of Humor at Workplace,مديريت سازمان هاي دولتي,1401
حسن اسماعيليان, هادي تيموري, آرش شاهين, زياد دهقان
Providing a Competent-Based Human Resource Management Model with a Succession Approach,جامعه شناسي كاربردي(پژوهشي سابق)-دانشگاه اصفهان,1401
هادي تيموري, آرش شاهين, عبدالله كريمي
Strategies for developing native digital games: integrating theme analysis and mathematical programming approaches,مديريت توليد و عمليات,1401
داريوش محمدي زنجيراني, آرش شاهين, الهام محسني
Investigating the causal relationships among failure modes, effects and causes: a system dynamics approach,,1401
فاطمه شاكر, آرش شاهين, سعيد جهانيان
Developing a decision making grid for selecting innovation strategies - the case of knowledge-based companies,,1401
آرش شاهين, Nasim Malekzadeh, Lincoln C. Wood
The influence of the quality criteria on the quality cost of suppliers in SMEs,,1401
Ehsan Masoudi, آرش شاهين
Navigating recruitment paradox towards human resource productivity through ambidexterity,,1401
محمدعلي مهبد, آرش شاهين, علي نصراصفهاني
How can green marketing lead to customer trust and green intention Evidences from the automobile industry,,1400
مجيد محمدشفيعي, آرش شاهين
Selecting maintenance strategy and policy based on key performance indicators using TOPSIS technique - with a case study in the steel industry,,1400
آرش شاهين, ناهيد امين صبوري, كامران كيانفر
Proposing a Model for Achieving Sustained Competitive Advantage in Crane Industry in Iran,پژوهشنامه مديريت اجرايي,1400
فرشيد فدائي فتح آبادي, آذرنوش انصاري طادي, آرش شاهين, علي صنايعي
Analyzing the Effect of Customers' commendation on the Sales performance of Goods in Digital Markets using Functional Regression Analysis,علوم مديريت ايران,1400
علي ساجدي خواه, حسين رضايي دولت آبادي, آرش شاهين
Designing an organizational health model Case of: esfahan's mobarakeh steel company,پژوهشنامه مديريت تحول,1400
محمد حسيني پزوه, سيدمحسن علامه, آرش شاهين
Revising the interrelationship matrix of house of quality by the Kano model,,1400
آرش شاهين, سيما ابراهيمي صدابادي
Frugal innovation enablers, critical success factors and barriers: A systematic review,,1400
Marjan Niroumand, آرش شاهين, Amirreza Naghsh, Hamid Reza Peikari
Customer categorization using a three-dimensional loyalty matrix analogous to FMEA,,1400
Peter Madzik, آرش شاهين
Analyzing the Humor Model At Workplace: Grounded Theory Approach,مشاوره شغلي و سازماني,1400
حسن اسماعيليان, هادي تيموري, آرش شاهين
Structural Relation between Green Entrepreneurial Orientation and Green Innovation by role of Supply Chain Learning as a Mediator in SMEs,توسعه كارآفريني,1400
احسان مسعودي, آرش شاهين
Designing an Integrated Method for Increasing Quality of Product through Its Lifetime by Taguchi Design of Experiments and PAF Model (The Case of Entekhab Industrial Group),چشم انداز مديريت صنعتي,1400
آرش شاهين, Nassibeh Janatyan, محيا خداپرستان
طراحي الگوي سلامت سازماني از ديدگاه ذينفعان كليدي - مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان,,1400
محمد حسيني پزوه, سيدمحسن علامه, آرش شاهين
مدلسازي توانمندسازهاي نوآوري باصرفه با رويكرد پويايي شناسي سيستم در صنايع كوچك و متوسط توليد كننده لوازم خانگي,,1400
مرجان نيرومند, , آرش شاهين, , اميررضا نقش, , حميدرضا پيکري,
Green innovation a strategic resource to attain competitive advantage,,1400
Nasrin Barforoush, Akbar Etebarian, Amirreza Naghsh, آرش شاهين
Assessing the Antecedents and Dimensions of Air Passenger Experience Case study: Iranian Airlines, Isfahan airport,,1400
نرگس رستميان كرماني, بهرام رنجبريان, آرش شاهين, آذرنوش انصاري طادي
The new concept of quality in the digital era: a human resource empowerment perspective,,1400
Hadi Balouei Jamkhaneh, آرش شاهين, Sahar Valipour Parkouhi, Reza Shahin
Prioritizing the economic indicators of SSC: an integrative QFD approach of performance prism and BSC,,1400
Ali Goharshenasan, Abbas Sheikh Aboumasoudi, آرش شاهين, آذرنوش انصاري طادي
Identifying and classifying sustainable supply chain performance indicators: a GRI-based multivariate analysis,,1400
Ali Goharshenasan, Abbas Sheikh Aboumasoudi, آرش شاهين, آذرنوش انصاري طادي
A hybrid model for analyzing the risks of green supply chain in a fuzzy environment,,1399
Ehsan Pourjavad, آرش شاهين
Green supplier development programmes selection: a hybrid fuzzy multi-criteria decision-making approach,,1399
Ehsan Pourjavad, آرش شاهين
Studying the critical success factors of ERP in the banking sector: a DEMATEL approach,,1399
Ali Ahmadzadeh, Abbas Sheikh Aboumasoudi, آرش شاهين, هادي تيموري
Product value analysis: a developed cost-benefit analysis ratio based on the Kano and PAF models,,1399
نسيبه جنتيان, آرش شاهين
Developing a 3D decision-making grid based on failure modes and effects analysis with a case study in the steel industry,,1399
آرش شاهين, Ashraf Labib, Ali Haj Shirmohammadi, Hadi Balouei Jamkhaneh
CMMS software quality function deployment based on maintenance objectives: a framework for software selection process,,1399
Reza Shahin, آرش شاهين, Arash Shahin, محمد عرب يارمحمدي
Developing a QFD model for prioritizing the CSFs of ERP based on the enablers of organizational agility,,1399
Ali Ahmadzadeh, Abbas Sheikh Aboumasoudi, آرش شاهين, هادي تيموري
Proposing a technical human resource competence model in cyberspace media: a qualitative approach,,1399
سيدمجيد زنجاني, علي شائمي برزكي, علي كاظمي, آرش شاهين
Integration of ANP and DEA methods for evaluating efficiency of maintenance strategies,,1399
احسان پورجواد, هادي شيرويه زاد, آرش شاهين
Investigating the relationship among the Kansei-based design of chocolate packaging, consumer perception, and willingness to buy,,1399
شكوفه مالكي ورنوسفادراني, سيدفتح ا اميري عقدائي, آرش شاهين, آذرنوش انصاري طادي
Enhanced FMEA: An integrative approach of fuzzy logic-based FMEA and collective process capability analysis,,1399
آرش گراميان, آرش شاهين, يهزاد مينايي, Jiju Antony
Analysing the influence of supply chain risk on supply chain sustainability using structural equation modelling - with a case study in the home appliance industry,,1399
آرش شاهين, Angappa Gunasekaran, سيما ابراهيمي
How competitiveness factors propel SMEs to achieve competitive advantage?,,1399
شيرزاد فرهيخته, علي كاظمي, آرش شاهين, مجيد محمدشفيعي
An integrative approach for structuring and prioritising eco-innovation determinants with a survey in knowledge-based companies,,1399
آريانا شاهين, نرگس ايماني پور, آرش شاهين, Lincoln C. Wood
Gap analysis in supplier sustainable development - with a case study in healthcare service,,1399
آرش شاهين, مينا رضوي
Ranking the indicators of open innovation adoption based on NPD factors,,1399
آرش شاهين, الهام مهديان
Improving the formulation of industrial paints using FMEA and Taguchi approaches,,1399
غلامرضا صالحي, حميدرضا پيكري, آرش شاهين
طراحي مدل تأثير بازارگرايي صادراتي و مديريت طراحي محصول بر عملكرد صادراتي شركت هاي صادركننده صنايع دستي ايران,,1399
مهدي مددخاني, علي كاظمي, آرش شاهين, آذرنوش انصاري طادي
Model design The impact of export market orientation and product design management on export performance Companies exporting Iranian handicrafts,پژوهش هاي مديريت در ايران,1399
مهدي مددخاني, علي كاظمي, آرش شاهين, آذرنوش انصاري طادي
Selecting maintenance strategy and policies based on key performance indicators using TOPSIS technique With a case study in the steel industry,,1399
آرش شاهين, ناهيد امين صبوري, كامران كيانفر
Simulating the Effective Policies for Improving Demand Response Rate in an Internet Home-made Food Distribution System: a System Dynamics Approach,مديريت توليد و عمليات,1399
سعيد جهانيان, فرحناز شيخ بهائي, آرش شاهين
Quality and innovation: how to create value for customers by value-added innovation,,1398
آرش شاهين
Identifying and evaluating cognitive factors influencing the acceptance of mobile payment services,,1398
آرش شاهين, حمزه كاظمي مهياري
Proposing a model of talent excellence with a case study in Isfahan Province Gas Company,,1398
فرزانه سلطاني, آرش شاهين, علي شائمي برزكي
A dynamic modeling for green business development in oil refining industry,,1398
نسرين بارفروش, اكبر اعتباريان, اميررضا نقش, آرش شاهين
Frugal innovation enablers: a comprehensive framework,,1398
مرجان نيرومند, آرش شاهين, اميررضا نقش, حميدرضا پيكري
Developing a two-phase QFD for improving FMEA: an integrative approach,,1398
فاطمه شاكر, آرش شاهين, سعيد جهانيان
Ranking the obstacles of green supply chain management using fuzzy approaches of TOPSIS and DEMATEL with a case study in a pharmaceutical industry,,1398
آرش شاهين, بهزاد معصومي, محمدعلي شفيعي
Analyzing the influence of job satisfaction on hostage employee loyalty in Isfahan Province Gas Company,,1398
افشين جهانبازي گوجاني, آرش شاهين, علي نصراصفهاني, علي صفري
Revising the Kano model for designing an employee compensation system: Developing one-dimensional attributes,,1398
حسين واعظ شهرستاني, آرش شاهين, هادي تيموري, علي شائمي برزكي
Brand excellence: a holistic model for brands evaluation and ranking - the case of Isfahan brands,,1398
آرش شاهين, مسعود پور حميدي
Developing a model for analyzing the factors influencing interpersonal conflict A mixed method study,,1398
زينب لله گاني, علي نصراصفهاني, آرش شاهين, علي صفري
Developing a model for classifying employee behaviour based on job satisfaction and loyalty using gap analysis and loyalty matrix with a case study in the gas industry,,1398
افشين جهانبازي گوجاني, آرش شاهين, علي نصراصفهاني, علي صفري
Proposing an approach for selecting outsourcing strategies in the two-level bidirectional service supply chain with a case study in hospital services,مديريت توليد و عمليات,1398
آرش شاهين, نرگس رستميان كرماني
Proposing an improved economic value model for human resource valuation,,1397
ساسان قاسمي, آرش شاهين, علي صفري
الگوي نظام جبران خدمات شايسته محور كاركنان,,1397
هادي تيموري, آرش شاهين, علي شائمي برزكي, عبداله کريمي
Improving Decision-Making Grid based on interdependence among failures with a case study in the steel industry,,1397
آرش شاهين, Ashraf Labib, سروش امامي, مهدي کرباسيان
Prioritising product development strategies based on supply chain flexibility using multiple attribute decision making: the case of Esfahan Steel Company,,1397
آرش شاهين, داريوش محمدي زنجيراني, مهدي نظري
Hybrid performance evaluation of sustainable service and manufacturing supply chain management: An integrated approach of fuzzy dematel and fuzzy inference system,,1397
احسان پورجواد, آرش شاهين
Investigating the application of meta-heuristic algorithms in optimising opportunistic maintenance: an exploratory study,,1397
آرش شاهين, سعيده جوکار
Developing a Decision Making Grid for determining proactive maintenance tactics: A case study in the steel industry,,1397
آرش شاهين, ناهيد امين صبوري, كامران كيانفر
Service quality function deployment by the C-shaped QFD 3D matrix: The case of post bank services,,1397
مريم حسني, آرش شاهين, منوچهر خردمندنيا
Identification and ranking of competency-based recruitment system criteria: an empirical case study,,1397
عبداله كريمي, هادي تيموري, آرش شاهين, علي شائمي برزكي
طراحي نظام ارزيابي عملكرد شايسته محور با رويكرد جانشين پروري,,1397
عبداله كريمي, هادي تيموري, آرش شاهين, علي شائمي برزكي
ارزيابي هويت نوظهور مصرف كنندگان ايراني در فضاي مجازي ايران و تأثير آن بر فعاليت هاي ارتباطي نمانام ها با استفاده از نظرية زمينه اي كلاسيك,,1397
سميه زماني, علي كاظمي, آرش شاهين, نرگس کشتي آراي
The Application of Mamdani Fuzzy Inference System in Evaluating Green Supply Chain Management Performance,,1397
احسان پورجواد, آرش شاهين
Prioritizing Key Supply Chain Risks Using the Risk Assessment Matrix and Shannon Fuzzy Entropy - with a Case Study in the Home Appliance Industry,,1397
آرش شاهين, آرزو کيان ارثي, آذرخش شالي
Competency-based recruitment and managerial succession,,1397
عبداله كريمي, هادي تيموري, آرش شاهين, علي شائمي برزكي
ارائه مدل احساسات مصرف كنندگان در صنعت بسته بندي با استفاده از مدل سازي ساختاري- تفسيري,,1397
شکوفه مالکي, سيدفتح ا اميري عقدائي, آرش شاهين, آذرنوش انصاري طادي
Exploring the factors influencing smartphone applications usage: a mixed method study,,1396
سميه زماني, علي كاظمي, آرش شاهين, نرگس كشتياري
Developing the C-shaped QFD 3D Matrix for service applications with a case study in banking services,,1396
آرش شاهين, الهام باقري ايرج, حسين واعظ شهرستاني
An integrated approach for prioritizing lean and agile production factors based on costs of quality with a case study in the home appliance industry,,1396
آرش شاهين, مرضيه رضايي
Evaluation and prioritization of service quality dimensions based on gap analysis with analytic network process,,1396
رضا دبستاني, آرش شاهين, محمد سلجوقيان
Does correlation matrix influence prioritisation of the results of house of quality? The case of a manufacturing company,,1396
فهيمه چاوشي, آرش شاهين
Evaluation of factors influencing performance of world class supply chains using structural equation modelling – with a case study in the food industry,,1396
آرش شاهين, محمد عرب يارمحمدي, آريانا شاهين
Classifying and prioritising TV design attributes by Kano model and quadrant analysis: with a case study in Entekhab Industrial Group,,1396
آرش شاهين, سيما ابراهيمي
Determining the Critical Factors of Radical Innovation Using an Integrated Model of Fuzzy Analytic Hierarchy Process-Fuzzy Kano With a Case Study in Mobarakeh Steel Company,,1396
آرش شاهين, آذر براتي, آرش گرامdان
Prioritising the needs of high speed internet subscribers using importance performance analysis: the case of Asia-Tech Company in Shiraz,,1396
آرش شاهين, سميرا ذوالفقاري
Classifying customer requirements using Kano model and Kano map: the case of hospital services,,1396
آرش شاهين, سجاد عکاشه
Prioritising agility capabilities based on cost of quality using integrative approach of Shannon entropy, house of quality and quadrant analysis - with a case study in home appliance industries,,1396
آرش شاهين, مرضيه رضايي
Proposing a model for evaluating lean project management performance using grounded theory,,1396
رضا دبستاني, عباس مقبل بارز, عادل آذر, آرش شاهين
ارائه چارچوبي يكپارچه به منظور انتخاب شاخص هاي ارزيابي عملكرد در زنجيره تامين خدمات با مطالعه موردي در زنجيره تامين خدمات دوسويه يك سطحي,,1396
آرش شاهين, هدي مهرپرور, مهدي کرباسيان
نياز اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي در محيط كسب وكار صنعت ساخت و توليد ايران (يك مطالع? كيفي),,1396
فرزانه شاه زيدي, ابراهيم افشارزنجاني, آرش شاهين
طراحي الگوي تعالي استعداد با استفاده از رويكرد مرور سيستماتيك و فراتركيب كيفي در شركت گاز استان اصفهان,مديريت منابع انساني در صنعت نفت,1396
فرزانه سلطاني, آرش شاهين, علي شائمي برزكي
ارزيابي و برنامه ريزي جهت بهبود قابليت اطمينان بالگرد در شركت هواپيماسازي ايران با مطالعه موردي ارابه فرود,,1395
محمد فرهمند, مهدي کرباسيان, آرش شاهين
تحليل چشم انداز توسعه تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي در ايران به روش تلفيقي از SWOT و DEMATEL,,1395
مجتبي قائمي راد, آرش شاهين
تحليل چشم انداز توسعه تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي در ايران به روش تلفيقي از SWOT و DEMATEL,,1395
مجتبي قائمي راد, آرش شاهين
تحليل چشم انداز توسعه تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي در ايران به روش تلفيقي از SWOT و DEMATEL,,1395
مجتبي قائمي راد, آرش شاهين
Managerial Competencies for Chairpersons: A Delphi study,,1395
عزيزاله اربابي سرجو, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, آرش شاهين, بي بي عشرت زماني
Revising satisfaction and dissatisfaction indexes of the Kano model by reclassifying indifference requirements A case study of the presidential elections,,1395
آرش شاهين, سميه محمدي, حسين هرسيج, محمودرضا رهبرقاضي
Developing House of Quality by integrating top roof and side roof matrices and service TRIZ with a case study in banking services,,1395
آرش شاهين, الهام باقري ايرج, حسين واعظ شهرستاني
A new approach for estimating leagile decoupling point using data envelopment analysis,,1395
آرش شاهين, Angappa Gunasekaran, اعظم خليلي, هادي شيرويه زاد
Investigating the impact of RFID technology utilisation on supply chain and performance with a case study in Iran’s manufacturing industries,,1395
آرش شاهين, جواد خزايي پول, اعظم خليلي
Determining factors influencing radical and incremental innovation with a case study in the petrochemical industry,,1395
آرش شاهين, آذر براتي, رضا دبستاني, اعظم خليلي
A comparative study of ordinary and fastidious customers’ priorities in service quality dimensions,,1395
رضا دبستاني, آرش شاهين, هادي شيرويه زاد, محمد سلجوقيان
Proposing a new approach for evaluating supply chain agility by data envelopment analysis with a case study in Pashmineh Kavir factory,,1395
آرش شاهين, اعظم خييلي, مسعود پورحميدي
TRIZ and the Kano model: proposing an integrated approach for improving product quality according to customer needs,,1395
آرش شاهين, سعيد عابدي, محمد جواد رنجبر, احمد کمالي
Proposing a two-criterion quality loss function using critical process capability indices A case study in heart emergency services,,1395
آرش گراميان, آرش شاهين, سارا بندر ريگيان, ياسر شجاعي
Comparative analysis of the viewpoints of customers, employees and managers based on the developed model of service quality gaps – with a case study in the travel agents at the centre of the city of Tehran,,1395
آرش شاهين, زهرا مهدوي, فرامرز شاه محمدي
Prioritisation of quality management principles based on critical success factors of TQM using integrated approach of MCDM and IPA – the case of Marjan Tile Company,,1395
علي گهرشناسان, آرش شاهين
تحليل تاثير توانمندي هاي نوآوري فناورانه بر تجاري سازي فناوري و عملكرد شركت هاي دانش بنيان استان اصفهان,,1395
مريم پاك نيت, رضا انصاري, آرش شاهين
Is organizational citizenship behavior an attractive behavior for managers? A Kano model approach,,1394
رضا صالح زاده, آرش شاهين, علي كاظمي, علي شائمي برزكي
Estimating overall equipment effectiveness for continuous production lines: with a case study in Esfahan Steel Company,,1394
آرش شاهين, نوشين غفراني اصفهاني
Estimating customer lifetime value for new product development based on the Kano model with a case study in automobile industry,,1394
آرش شاهين, سميه محمدي شاهيوردي
The shortest route for transportation in supply chain by minimum spanning tree,,1394
آرش شاهين, فاطمه جافري
Developing the Kano model by service quality robust design: an integrative approach,,1394
آرش شاهين, نسيبه جنتيان
Importance-performance analysis of service quality dimensions for the customer groups segmented by DEA The case of four star hotels,,1394
رضا دبستاني, آرش شاهين, محمد سلجوقيان, هادي شيرويه زاد
Infrastructure and core QM, human resource results and customer satisfaction: the case of Iranian auto-industry part suppliers,,1394
بيتايزداني, علي عطافر, آرش شاهين, منوچهر خردمندنيا
Prioritisation of 14 quality management tools based on quality principles using integrated approach of multi-criteria decision-making and importance – performance analysis – the case of Marjan Tile Company,,1394
علي گوهرشناسان, آرش شاهين, مجيد اسماعيليان
The impact of TQM practices on organizational learning case study Automobile part manufacturing and suppliers of Iran,,1394
بيتا يزداني, علي عطافر, آرش شاهين, منوچهر خردمندنيا
در تكاپوي تغيير: تجربه هاي نوآوري مديران كتابخانه هاي دانشگاهي در شماري از دانشگاه هاي ايران,,1394
پريناز بابائي, ابراهيم افشارزنجاني, آرش شاهين
ارائه راهكاري براي انتخاب و تفكيك شاخص هاي عملكرد زنجيره تامين خدمات با رويكرد امتياز ويژه شاخص ها (NIS) مورد مطالعه يك زنجيره تامين دوسطحي - دوسويه,,1394
آرش شاهين, مريم دژطاهريان
تحليل تأثير تناسب خودپنداره و شخصيت مقصد بر نيت هاي رفتاري گردشگر داخلي در شهر اصفهان,,1393
آرش شاهين, سيدمحسن علامه, علي اسدي
Comparison of organisational excellence based on the model of Peters and Waterman with case study in the steel industry,,1393
بتول فروزان, علي عطافر, آرش شاهين
اندازه گيري كارايي برند بانك هاي خصوصي اصفهان بر مبناي رضايت و وفاداري مشتريان با استفاده از تحليل پوششي داده ها,,1393
آرش شاهين, علي صنايعي, محمد صادق رضايي
The role of brand image in forming airlines passengers’ purchase intention: study of Iran aviation industry,,1393
مجيد محمدشفيعي, علي صنايعي, آرش شاهين, حسين رضايي دولت آبادي
Presentation of a model for the analysis of factors affecting the tourist’s behavioral intentions a case of Isfahan, Iran,,1393
آرش شاهين, سيدمحسن علامه, علي اسدي, محمدرضا ممتاز
Developing a model for the influence of perceived organizational climate on organizational citizenship behaviour and organizational performance based on balanced score card,,1393
آرش شاهين, جواد شباني نفتچي, جواد خزاdي پول
تحليل كيفيت آموزش مجازي و حضوري؛ دانشگاه اميركبير,,1393
حميد رحيمي سميرمي, آرش شاهين, راضيه آقابابايي
Examining the relationship between branding and customers’ attitudes toward banking services - Empirical evidence from Iran,,1393
رضا جليل وند, آرش شاهين, ليلا نصرالهي وستا
رابطه توانمندسازهاي تعالي سازماني و قابليتهاي چابكي سازماني در دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان,,1393
مرضيه حيدري, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, آرش شاهين
بررسي رويه هاي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي ايران در فاصله زماني 88-1381 با استفاده از رويكرد فراتحليل,,1393
بيتا يزداني, علي عطافر, سعيد فتحي, آرش شاهين
Ranking electronic customer complaints by FMEA and TOPSIS with a case study in Isfahan Province Gas Company,,1393
آرش شاهين, زهرا خدادادي, هادي شيرويه زاد
EFQMQual: evaluating the implementation of the European quality award based on the concepts of model of service quality gaps and ServQual approach,,1393
آرش شاهين, هادي بالويي جام خانه, سيده زهرا حسيني چرياني
Developing robust design: determining critical limits for signal-to-noise ratio based on process capability index,,1393
آرش شاهين, آرش گراميان
Performance Indicators in a Service Supply Chain,,1393
هدي مهرپرور, آرش شاهين, مهدي کرباسيان
Benchmarking of organisations manager performance applying with AE3Q; analytical hierarchy process,,1393
مائده رباني مهر, آرش شاهين
The effect of organisational factors of knowledge management on corporate entrepreneurship: an empirical investigation on Iranian sport organisations,,1393
آرش شاهين, جواد خزايي پول, مجتبي اماني
ارزيابي فرآيند برنامه ريزي آموزش هاي ضمن خدمت اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس الزامات استانداردايزو 10015,,1393
زهرا طاهري, محمد سلطان حسيني, آرش شاهين
Investigation of the influence of "Radical and Incremental Innovations" on relationship between "Knowledge Management" and "organizational learning and performance",,1393
آرش شاهين, آذرنوش انصاري طادي, آذر براتي, مرتضي بشارتي
برآورد ارزش چرخه عمر مشتري براي اولويت بندي استراتژي هاي توسعه يك محصول جديد بر مبناي مدل هوانگ و مدل كانو,,1393
آرش شاهين, سميه محمدي شاهيوردي, مسلم علي محمدي کمال آبادي, عاطفه نوري
ارائة يك رويكرد تلفيقي از مدل كانو و طراحي آزمايش هاي تاگوچي بر اساس مهندسي كانسي به منظور طراحي محصول مطابق با نيازهاي مشتري در صنعت خودرو,,1393
آرش شاهين, حسين واعظ شهرستاني, الهام باقري ايرج
سرمايه فكري ، قابليت يادگيري سازماني و كارايي عملكرد توسعه محصول جديد در صنعت خودرو,,1393
محمدحسين خصم افکن, علي عطافر, علي نصراصفهاني, آرش شاهين
Proposing a method for implementing business process re-engineering,,1393
فرشته مشهدي, عادل آذر, آرش شاهين
Proposing an approach for ranking manufacturing companies based on knowledge management process using fuzzy TOPSIS with a case study on the excellent brands of Isfahan province,,1393
مهديه مظاهري, آرش شاهين, هادي شيرويه زاد
Proposing a new approach for evaluating the situational leadership theory based on the Kano model The case of university students,,1393
رضا صالح زاده, آرش شاهين, علي كاظمي, علي شائمي برزكي
Developing a logical model for cellular manufacturing systems by theory of constraints thinking process approach,,1392
مظاهر قرباني, سيد محمد عرب زاد, هادي شيرويه زاد, آرش شاهين
اولويت بندي استراتژي هاي پايش وضعيت براي افزايش قابليت دسترسي تجهيزات با استفاده از رويكرد تركيبي AHP-QFD با مطالعه موردي در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان,,1392
آرش شاهين, هادي بالويي جام خانه, پژمان سليمانپور
عوامل موثر بر پذيرش و استفاده از سيستم پرونده پزشكي الكترونيك (EMR) در پلي كلينيك مركزي صنعت نفت اصفهان با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي (TAM),,1392
ناهيد توکلي, آرش شاهين, مريم جهانبخش, حبيب اله مختاري, مريم رفيعي
Developing a model of Customer Relationship Management (CRM) for Sina Bank – A case study on branches of Sina Bank in Isfahan city,,1392
سيدمحسن علامه, آرش شاهين, حسينعلي بختيار نصرآبادي, عاطفه رقيبي
The Role of Customer Knowledge Management (CKM) in Improving Organization-Customer Relationship,,1392
علي عطافر, مجيد سديدي, حميده عطافر, آرش شاهين
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد صدوقي يزد بر اساس الگوي تعالي سازماني EFQM,,1392
سيدمحمد يونسي فر, آرش شاهين, علي صنايعي
Investigating the relationship between control factors and innovation performance in Isfahan Steel Company,,1392
آرش شاهين, زهرا زينلي
Studying the Relationship between Organizational Learning and Organizational Agility Capabilities in Public Universities of Isfahan,,1392
مرضيه حيدري, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, آرش شاهين
Studying the influence of e-CRM on web-based brand personality – the case of Mellat Bank,,1392
آرش شاهين, مهشيد قريب پور, شيرين تيموري, الهام باقري ايرج
Determining appropriate maintenance strategy based on decision making grid, Sigma level, and process capability index – with a case study in a steel company,,1392
آرش شاهين, نوشين غفراني اصفهاني, سيد اکبر نيلي پور طباطبايي
Prioritization of innovation factors by the integration of concurrent function deployment and P diagram with a case study in Sepahan Industry Group,,1392
آرش شاهين, انسيه بخشي
Concurrent engineering and manufacturing flexibility: an integrated model,,1392
آرش شاهين, نرگس رستميان
Investigating the relationship among self-leadership strategies by association rules mining,,1392
آرش شاهين, رضا صالح زاده
Investigating the Impact of Learning Organization on Implementing Total Quality Management in Karaj Telecommunication Company,,1392
آرش شاهين, ندا رمضانپور, گيتا اميرصدري
Analyzing the Effects of Brand Innovativeness on Attitude towards the Brand Considering the Moderating Role of Consumer Innovativeness with a Case Study in Students of University of Isfahan,,1392
علي صنايعي, آرش شاهين, احسان طاهرفر
A novel approach for supplier selection based on the Kano model and fuzzy MCDM,,1392
مظاهر قرباني, سيد محمد عرب زاد, آرش شاهين
The Impact of Structural Capital on New Product Development Performance Effectiveness- The Mediating Role of New Product Vision and Competitive Advantage,,1392
محمدحسين خصم افكن نظام, علي عطافر, علي نصراصفهاني, آرش شاهين
Human Capital and New Product Development Performance Efficiency- The Mediating Role of Organizational Learning Capability,,1392
محمدحسين خصم افكن نظام, علي عطافر, علي نصراصفهاني, آرش شاهين
Analyzing the Influence of Ethical Sales Behavior on Customers Loyalty through Customer Satisfaction and Trust in Insurance Company,,1392
راضيه پژمان, محمدحسين مشرف جوادي, آرش شاهين
Proposing a contradiction matrix by developing KANSEI engineering based on theory of inventive problem solving (TRIZ),,1392
آرش شاهين, حسين واعظ شهرستاني, الهام باقري ايرج
E-Brand as a Strategic ICT-Based Leverage for Iranian Airline Companies in Religious Tourisms Industry,تحقيقات بازاريابي نوين,1392
مجيد محمدشفيعي, علي صنايعي, آرش شاهين, حسين رضايي دولت آبادي
Ranking players by DEA the case of English Premier League,,1392
سيدمحمد عرب زاد, مظاهر قرباني, آرش شاهين
Selecting maintenance strategy in mining industry by analytic network process and TOPSIS,,1392
احسان پورجواد, هادي شيرويه زاد, آرش شاهين
توسعه رويكردي تلفيقي از تحليل پوششي داده ها و شاخص بهره وري مالمكوئيست براي ارزيابي عملكرد پروژه ها,,1392
ميثم عظيميان, آرش شاهين, مهدي علينقيان, سيدمحمدعلي بدري
Evaluating and ranking hotels offering e-service by integrated approach of Webqual and fuzzy AHP,,1392
آرش شاهين, جواد خزائي پول, مهدي پورمصطفي
Analysing the influence of privatisation on organisational culture in Isfahan Mobarakeh Steel Company,,1392
علي عطافر, مريم راسخ, آرش شاهين
Study the amount of application of social capital indices at Babol Carpet and Rug Industries Company,,1392
سيدامير علي ميري, سيدعلي سيادت, آرش شاهين
Investigating the Effect of Knowledge Management Components on Innovation Cycle Constituents of Khouzestan Steel Company,,1392
آرش شاهين, آرميه عباس زاده
Investigation and prioritize the factors affecting productivity from the perspective of work life quality in Isfahan Electricity Distribution Company,,1392
الهام جلالي جلال آبادي, علي عطافر, آرش شاهين
Integrating Kansei engineering and revised Kano model with a case study in the automobile industry,,1392
آرش شاهين, محمدحسين مشرف جوادي, حسين واعظ شهرستاني
Radio Frequency Identification (RFID): a technology for enhancing Computerized Maintenance Management System (CMMS),تحقيقات بازاريابي نوين,1392
آرش شاهين, اميرمهدي قاضي فرد
ارزيابي تراكم ورودي در مركز آزمايشگاه هاي كاليبراسيون شركت هسا با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA),,1392
عليرضا صحرائي, محمد ايزديخواه, آرش شاهين
تحليل عوامل موثر بر پذيرش بانك مجازي به عنوان نسل جديد بانكداري الكترونيك با مطالعه موردي بر روي شهروندان الكترونيك,,1392
علي صنايعي, آرش شاهين, حميده سليميان
تعيين و اولويت بندي وظايف واحد تحقيق و توسعه در زمينه مديريت فناوري مرتبط با منابع انساني سازمان با استفاده از BSC و TOPSIS - مطالعه موردي: شركت پالايش نفت اصفهان,مديريت منابع انساني در صنعت نفت,1392
آرش شاهين, محمدرضا عطارپور, مرتضي روزبهاني
Proposing a comprehensive and hierarchic framework for prioritising Isfahan brands using AHP and TOPSIS approaches,,1391
آرش شاهين, مسعود پورحميدي
Prioritising enablers of EFQM based on manager performance: an integration of 360° evaluation and house of quality (HoQ),,1391
آرش شاهين, مائده رباني مهر
Feasibility Study of Implementing Reliability Centered Maintenance in Esfahan Oil Refinery Company,,1391
قدرت الله آقايي, آرش شاهين, نوشين غفراني اصفهاني, ناصر ملاوردي اصفهاني
Meta Analysis of the Impact of Factors Related to Research Structure on the Strength of Bankruptcy Prediction Models and Variables,,1391
سعيد فتحي, آرش شاهين, بهاره اکبري شهرستاني, محمد صفانور
Service quality robust design – with a case study in airport services,,1391
آرش شاهين, نسيبه جنتيان, ناهيد نصيرزاده
اولويت بندي توانمندسازهاي EFQM,,1391
آرش شاهين, مائده رباني مهر
Selecting optimum maintenance strategy by analytic network process with a case study in the mining industry,,1391
آرش شاهين, احسان پورجواد, هادي شيرويه زاد
Determining Canonical Variables of Organizational Justice and its Role in Organizational Commitment of the Staff of Iran Oil Industry: The Case of Isfahan Oil Refinery Company,,1391
ناهيد نادري بني, رضا هويدا, آرش شاهين, محمدرضا نادري
Investigating the Influence of Customers Feeling and Judgment on their Loyalty with Emphasize on Brand Equity: The Case of Isfahan Crystal and Glalss Products,,1391
بهرام رنجبريان, آرش شاهين, سعيد جعفري
Profitability Assessment of Fundamental Analysis in Stock Selection (The Case of Tehran Security Exchange in the Autumn of 2011),,1391
سعيد فتحي, آرش شاهين, محمد صفا نور, بهاره اكبري شهرستاني
Proposing an Integrated Model of BSC and EFQM and Analyzing its Influence on Organizational Strategies and Performance The Case of Isfahan Municipality Complex,,1391
آرش شاهين, حسين رضايي دولت آبادي, ميلاد کوچکيان
Ranking Chain Stores According to Service Loyalty Dimensions of Customers by using Multiple Attribute Decision Making Approach the Case of Etka Chain Stores in the City of Tehran,,1391
آرش شاهين, محمد آقايي, حامد اصغريه اهري
Prioritisation of departments based on service quality dimensions in Isfahan Steel Company: a multiple criteria decision making approach,,1391
آرش شاهين, الهام مهرپرور, هادي شرويه زاد
Proposing and analysing a model for the influence of outsourcing on organisational agility with a case study in a manufacturing company,,1391
آرش شاهين, محمود احمدي آذر
تعيين تركيب بهينه ي مشتريان بر مبناي الگوي Kano و با استفاده از برنامه ريزي آرماني- با مطالعه ي موردي در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان,,1391
آرش شاهين, محمود احمدي آذر
ميزان حاكميت مولفه هاي بازاريابي داخلي و تاثير آن بر توسعه كيفيت خدمات در بيمارستان افشار يزد,,1391
سيد محمد يونسي فر, علي صنايعي, آرش شاهين
How Consumers Perception of Country of Origin Affects Brand Equity: A Case Study in Iran,,1391
آرش شاهين, علي كاظمي, حمزه کاظمي مهياري
Electronic Medical Record in Central Polyclinic of Isfahan Oil Industry: a Case Study Based on Technology Acceptance Model,,1391
ناهيد توکلي, مريم جهانبخش, آرش شاهين, حبيب الله مختاري, مريم رفيعي
Typology of Kano models: a critical review of literature and proposition of a revised model,,1391
آرش شاهين, مسعود پورحميدي, J. Antony, S.H. Park
اولويت بندي استراتژي هاي پايش وضعيت براي افزايش قابليت دسترسي تجهيزات با استفاده از نمره اولويت پذيري خطر (RPN) و رويكرد AHP,,1391
آرش شاهين, هادي بالويي جام خانه
Analyzing the Advantages of Integrated Management System: The Case of a Diary Factory,,1391
آرش شاهين, گيتا اميرصدري, مهدي کرباسيان, ندا رمضان پناه
تركيب روش هاي خوشه بندي، AHP و كانو براي توصيف خدمات بانك سامان (مطالعه موردي: شهرستان قم),,1391
آرش شاهين, رضا صالح زاده, مهسا قندهاري
Determining and Prioritization of Creative Opportunities - Case Study: Beautification Organization of Isfahan,,1391
بهروز ارباب شيراني, آرش شاهين, ساسان قاسمي
An integrated approach for service quality and effectiveness improvement with a case study in the recycling pavilion service process of Isfahan municipality,,1391
آرش شاهين, علي عطافر, منيره سامع
Investigating the Influence of Intellectual Capital on Performance of Iran Private Banking Sector,,1391
سيدمحسن علامه, آرش شاهين, سارا رشيدي, امين محمودي
The current state of management development in Iran: Case of insurance industry,,1391
نسترن سيماراصل, علي عطافر, آرش شاهين, هوشنگ طالبي حبيب آبادي
Analysis of Relationship between Knowledge Management and Customer Relationship Management with Customer Knowledge Management (Case Study At Azaran Valve co.),,1391
سيدمحسن علامه, آرش شاهين, بابک تاباني فر
The Influence Of Service Quality On Service Loyalty - Case Study: Irangate Company,,1391
علي صنايعي, آرش شاهين, آرزو طاهري
Optimum maintenance strategy: a case study in the mining industry,,1391
آرش شاهين, هادي شيرويه زاد, احسان پورجواد
A DEA approach for comparative analysis of service quality dimensions with a case study in hotel industry,,1391
هادي شيرويه زاد, فرهاد حسين زاده لطفي, آرش شاهين, ميربهادرقلي آريانژاد, رضا دبستاني
Proposing A Combination Model Of BSC And EFQM On Basis Of Modern Strategic Management System And Analyzing Its Influence On Implementation And Evaluation Of Organization Strategies And Performance - Case Study: Isfahan Municipality Complex,,1391
آرش شاهين, حسين رضايي دولت آبادي, ميلاد کوچکيان
Developing a multi-objective, multi-item inventory model and three algorithms for its solution,,1391
ام البنين يوسفي, ميربهادرقلي آريانژاد, سيد جعفر سجادي, آرش شاهين
تحليل و اولويت بندي عوامل مديريت كيفيت فراگير (TQM) موثر بر عملكرد مالي با رويكرد تجزيه و تحليل سلسله مراتبي گروهي با مطالعه موردي در صنعت مواد غذايي,,1390
آرش شاهين, محسن عارف نژاد, فاطمه فغاني
سنجش تفاوت مشخصات كيفيتي خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بيمه (بررسي موردي: شركت بيمه ايران در استان اصفهان),,1390
آرش شاهين, زهرا ابوالحسني
Service TRIZ: an approach for service quality design - with a case study in the hospitality industry,,1390
آرش شاهين, مسعود پورحميدي
Customer Loyalty Assessment: A Case Study in MADDIRAN, the Distributor of LG Electronics in Iran,,1390
Ali Dehghan, آرش شاهين
The application of FMEA in the oil industry in Iran: The case of four litre oil canning process of Sepahan Oil,,1390
Masoud Hekmatpanah, آرش شاهين, Natraj Ravichandran
A feasibility study of the implementation of total quality management based on soft factor,,1390
آرش شاهين, Reza Dabestani
تحليل عارضه هاي سازماني دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و ارتباط آن با سلامت سازماني و كيفيت محيط كار,,1390
حميد رحيمي سميرمي, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, آرش شاهين, حسنعلي بختيارنصرآبادي
Investigating the Influence of Per-Case Plan on Treatment Capacity Utilization and Staff Efficiency in the Hospitals of Isfahan,,1390
علي عطافر, نسترن سيمار اصل, آرش شاهين
An Investigation on the Influence of Total Quality Management on Financial Performance the Case of Boutan Industrial Corporation,,1390
آرش شاهين
Facility Layout Simulation and Optimization: an Integration of Advanced Quality and Decision Making Tools and Techniques,,1390
آرش شاهين, مهدي پورمصطفي
Studying the Influence of Effective Factors of Organizational Learning on Human Resource Productivity - The Case of Western educational Organizations of,,1390
محمدحسين مشرف جوادي, آرش شاهين
Designing L3Y2T model for Analysis and Prioritization of the Innovation and Agility Factors,,1390
آرش شاهين, منصور نيکجو, اکبر نيلي پور
Designing an integrative model of leagile production and analyzing its influence on the quality of auto parts based on Six Sigma approach with a case study in a manufacturing company,,1390
آرش شاهين, رضوان جابري
Selecting Outsourcing Strategies in Single Level Bidirectional Service Supply Chain: A Proposed Approach,,1390
آرش شاهين, نرگش رستميان
An investigation of the relationships between industry structure, strategy type, organizational characteristics and organizational performance: A case study of the food and chemical industries of Iran,,1390
بهمن حاجي پور, محمد طالاري, آرش شاهين
Development of the Kano model: A novel approach based on linear logarithmic transformation with a case study in an air travel agency,,1390
آرش شاهين, نسرين نکويي
Analyzing RCM Indicators in Continuous Production Lines - A Case Study,,1390
احسان پورجواد, هادي شيرويه زاد, آرش شاهين
Development of personnel internal benchmarking by 360° feedback approach - with a case study in AT Pipe Company,,1390
آرش شاهين, روح الله شيخ ابومسعودي
Service Quality Gaps and Six Sigma,,1390
علي دهقان, آرش شاهين, بهنام زنوزي
طراحي اثرزداي كيفيت خدمات با تلفيق آزماي شهاي تاگوچي و روش سروكوال دريك آژانس مسافرتي,,1390
آرش شاهين, نسيبه جنتيان
Analyzing the Relationship between Customer Satisfaction and Loyalty in the Software Industry - With a Case Study in Isfahan System Group,,1390
آرش شاهين, علي اصغر آباداني, محمدحسين مشرف جوادي
Developing Decision Making Grid for Maintenance Policy Making Based on Estimated Range of Overall Equipment Effectiveness,,1390
آرش شاهين, محمدرضا عطارپور
Positioning of Top Four Cement Brands of Isfahan by Perceptual Map,,1390
مسعود جمالي, آرش شاهين, علي عطافر, علي صنايعي
Investigate the Internal and External Factors for Feasibility of the Establishment of the Electronic Commerce in the Pishgaman Kvair Co,,1390
علي صنايعي, آرش شاهين, راضيه فلاح, مهدي احمدي ندوشن
Prioritizing internal service quality dimensions using TOPSIS Technique (With a case study in Isfahan Steel Mill Co.),,1390
الهام مهرپرور, آرش شاهين, هادي شيرويه زاد
ارائه مدلي تلفيقي از روشهاي خوشه بندي و QFD به منظور بهبود كيفيت خدمات بر اساس نوع مشتري با مطالعه موردي در بانك سامان قم,,1390
آرش شاهين, رضا صالح زاده, مهسا قندهاري
Effects of Demographic and Personal Factors on Job Burnout: An Empirical Study in Iran,,1390
علي عطافر, نسترن سيمار اصل, آرش شاهين
طبقه بندي نيازهاي مشتريان و تجزيه و تحليل رفتار آنها با استفاده از الگوي تلفيقي كانو و قوانين انجمني,,1390
آرش شاهين, رضا صالح زاده
Studying Relationship between Perceived Organizational Justice and Organizational Salience (Case Study: Khorshid Hospital’s Personals),,1390
Parnian Dabbagh, علي نصراصفهاني, آرش شاهين
The relationship between enhancement of human resource productivity and knowledge management in Iranian libraries: A correlation analysis,,1390
علي عطافر, مريم سليماني, علي شه نظري, آرش شاهين
حاكميت مولفه هاي تعالي بر اساس مدل EFQM(مطالعه موردي يك گروه صنعتي),,1390
مهدي ابزري, آرش شاهين, مجيد محمد شفيعي
Lead Time Improvement by Supplier Relationship Management,,1390
عليرضا موميوند, آرش شاهين
Prioritization of Service Quality Dimension and Performance Indicators Using Analytic Network Process with the Approach of Balanced Score Card; a Case Study,,1390
الهام حجتي, آرش شاهين, هادي شيرويه زاد
مقايسه طراحي آزمايش ها به روش هاي تاگوچي و سنتي و شاينين با يكديگر: يك مطالعه موردي,,1390
عليرضا موميوند, اميرحسين نوارچيان, آرش شاهين
The Analysis of Organizational Diagnosis on Based Six Box Model in Universities,,1389
حميد رحيمي سميرمي, سيدعلي سيادت, رضا هويدا, آرش شاهين, حسنعلي بختيارنصرآبادي, عزيزالله اربابي
Estimation of customer dissatisfaction based on service quality gaps by correlation and regression analysis in a travel agency,,1389
آرش شاهين, نسيبه جنتيان
Critical Discussion on the Relationship between Failure Occurrence and Severity Using Reliability Functions,,1389
آرش شاهين, Mohammad Javad Ranjbar, Saeed Abedi
Service Blueprinting: An Effective Approach for Targeting Critical Service Processes – With a Case Study in a Four-Star International Hotel,,1389
آرش شاهين
Developing the Models of Service Quality Gaps: A Critical Discussion,,1389
آرش شاهين, منيره سامع
Correlation Analysis of Service Quality Gaps in a Four-Star Hotel in Iran,,1389
آرش شاهين, رضا دبستاني
The relationship between organisational behaviour and corporate entrepreneurship: an empirical study in Iran industries,,1389
آرش شاهين, بهروز بهشتين
Developing a Relationship Matrix for Organizational Learning and Innovativeness:With A Case Study In a Manufacturing Company,,1389
آرش شاهين, زهرا زينلي
Group Technology (GT) and Lean Production: A Conceptual Model for Enhancing Productivity,,1389
آرش شاهين, نسييبه جنتيان
Service Poka Yoke,,1389
آرش شاهين, مريم قاسم آقايي
Integration of EFQM and Ultimate Six Sigma: A Proposed Model,,1389
آرش شاهين, رضا پوربهمن
الگويي براي عوامل تاثير گذار و تاثير پذير در مديريت ارتباط با مشتري از طريق تلفن همراه: مطالعه اي در آژانس هاي مسافرتي شهر اصفهان,,1389
آرش شاهين, احسان تيموري
Proposing an Integrated Framework of Seven Basic and New Quality Management Tools and Techniques: A Roadmap,,1389
آرش شاهين, S. M. Arabzad, M. Ghorbani
Kano Model: A Dynamic Approach for Classifying and Prioritizing Requirements of Airlines Travellers - With Three Case Studies on International Airlines,,1388
آرش شاهين, M. Zairi
SSCM: Service Supply Chain Management,,1388
آرش شاهين
Evaluating the Application of Learning Requirements Planning Model in the ERP Project of Esfahan Steel Company,,1388
آرش شاهين, Sahar Sadri, Roya Gazor
Packaging elements and consumer buying decisions,,1388
بهرام رنجبريان, سميه محمودي, آرش شاهين
ارزيابي نمايندگي هاي فروش با استفاده از تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP),,1387
آرش شاهين, ياسر كليج
نقش نظام مديريت منابع انساني در كارآفريني سازماني,,1387
علي شائمي برزكي, آرش شاهين, مهدي يزدان شناس
The relationship between quality and productivity: a new perspective,,1387
آرش شاهين
Design for Six Sigma (DFSS): lessons learned from world-class companies,,1387
آرش شاهين
Integrative approaches and frameworks of lean Six Sigma: a literature perspective,,1387
آرش شاهين, مهدي علي نواز
Environmental Management Systems (EMS): Models and Frameworks,علوم اداري واقتصاد-دانشگاه اصفهان,1387
آرش شاهين
مروري بر موانع توسعه كارآفريني,,1386
آرش شاهين
Integration of CRM and QFD: A Novel Model for Enhancing Customer Participation in Design and Delivery,,1386
آرش شاهين, پيام نيك نشان
الگوي كارآفريني سازماني در بخش دولتي ايران,,1386
اصغر حق شناس, مهدي جمشيديان, علي شائمي برزكي, آرش شاهين, مهدي يزدان شناس
ارزيابي و انتخاب تيم هاي پروژه هاي شش سيگما با استفاده از تصميم گيري چند معياره,,1386
آرش شاهين
In-Flight Service Quality Dimensions: A Comprehensive Review,,1386
آرش شاهين
بررسي رويكردهاي وفاداري مشتري,,1386
آرش شاهين, هادي تيموري
Job satisfaction and its influence on organizational performance,علوم مديريت ايران-انجمن علوم مديريت ايران,1385
مهدي جمشيديان, آرش شاهين
ارائه الگويي براي تلفيق رويكرد كارت امتيازي متوازن و شش سيگما,,1385
آرش شاهين, سيد محمد كاظمي
Prioritization of key performance Indicators - An integration of analytical hierarchy process and goal setting,,1385
آرش شاهين, محمد علي مهبد
Corporate governance as a critical element for driving excellence in corporate social responsibility,,1385
آرش شاهين, Prof. M. Zairi
Customer requirements segmentation (CRS): A prerequisite technique for quality function deployment (QFD),,1385
آرش شاهين, چان
روشها و ابزارهاي مديريت كيفيت و چگونگي انتخاب و طبقه بندي آنها,,1385
آرش شاهين, مهدي جمشيديان
مدلسازي رابطه بين تغيير سازماني و رفتار كاركنان,,1385
آرش شاهين
strategic management, Benchmarking and the Balanced Scorev Card (BSC)An integrated Methodology,,1385
آرش شاهين, professor mohamed zairi
INFORMATION TECHNOLOGY IN SERVICE ORGANIZATIONS,,1384
آرش شاهين, مهدي جمشيديان
توليد و مديريت ضايعات: الگو سازي عوامل موفقيت در صنايع توليدي ژاپن,,1383
آرش شاهين
Integration of FMEA and the Kano Model: An Exploratory Examination,,1383
آرش شاهين
مدل SERVQUAL و نقش آن در اندازه گيري شكاف هاي كيفيت خدمات با مطالعه اي موردي در ايران و مقايسه آن با نمونه خارجي,,1383
آرش شاهين, داود عامري گلستان, بابك صارمي
نقدي بر كتاب كنترل كيفيت اماري,,1383
آرش شاهين
نگهداري بهره ور فراگير (TPM) و مدل هاي تلفيقي ان با فنون و نظام هاي كيفيت,,1383
آرش شاهين
جستجو:
|
(11538),,1385/01/01 _ 1385/01/01,آرش شاهين, حامد احمدي
(11536),,1385/12/02 _ 1385/12/02,آرش شاهين, ابراهيم برجي دولت آباد
(10751),,1384/10/01 _ 1384/10/01,آرش شاهين, پيام نيك نشان
Prioritization of Change:Integration of FMEA and Change M anagement (11732),,1385/01/01 _ 1385/01/01,آرش شاهين, علي مهبد
Indicators of Supply Chain Management (SCM)performance and Supplier Selection (5004),,1383/11/26 _ 1383/11/26,آرش شاهين, مهدي جمشيديان
Critical Success Factors in Project Management: A Camperhensive Review (11197),,1383/12/12 _ 1383/12/12,آرش شاهين, مهدي جمشيديان
Service Quality Gaps and Six Sigma With a Case Study on CCG(Customer Centrc Group) Co (3537),Second International Conference on Six Sigma,1384/10/11 _ 1384/10/11,آرش شاهين, علي دهقان, البدوي
Quality Managers of The Future: New Perspectives (1582),6th International Conference of Quality Managers,1384/04/26 _ 1384/04/26,آرش شاهين
Robust Desing:An Advanced Quality Engineering Methodology for Change Management in the Third Millennium (1691),7th International Conference of Quality Managers,1385/04/19 _ 1385/04/19,آرش شاهين
Service Encounter Selection (SES): An Effective Approach For Targeting Service Encounters (57),(The 8th International Conference on Quality Management for Organizational and Regional Development - QMOD2005,1384/04/08 _ 1384/04/08,آرش شاهين, مهدي جمشيديان
Work enthics and organizational performance in Iran (3462),Qulity Management for Organisational and Regional Development - QMOD2005,1384/05/07 _ 1384/05/07,مهدي جمشيديان, آرش شاهين
Total Productive Administration (TPA) Simulation TPM Aethodology for Product Support and Administration (9741),,1384/09/29 _ 1384/09/29,آرش شاهين
Total Quality Design (TQD), Value and Robust Design for Manufacturing Quality Products (3652),Tehran International Congress on Manufacturing Engineering,1384/09/21 _ 1384/09/21,آرش شاهين
Six Segma Critical Success Factors : A Comprehensive Review (2937),International Conference on Problem Solving Strategies & Techniques,1385/09/05 _ 1385/09/05,آرش شاهين
Customer complaints management and empowerment (7497),,1385/09/18 _ 1385/09/18,آرش شاهين
(14391),,1384/02/21 _ 1384/02/21,آرش شاهين
(11212),,1384/08/01 _ 1384/08/01,آرش شاهين
(9772),,1384/06/20 _ 1384/06/20,آرش شاهين, اصغر حق شناس
A Comprehensive Approach for Maintenance Performance Measurement (8582),,1382/04/25 _ 1382/04/25,آرش شاهين
(),,1382/09/15 _ 1382/09/15,آرش شاهين, ايران غازي
(),,1383/11/27 _ 1383/11/27,آرش شاهين, پيام نيك نشان
(),,1383/11/27 _ 1383/11/27,آرش شاهين, مهدي جمشيديان
(),,1383/12/06 _ 1383/12/06,آرش شاهين, محمود مالكي
Culture, Quality and Organizational Performance (11856),,1382/07/20 _ 1382/07/20,آرش شاهين
ISO 9000 or TQM: Which One First? (6824),,1383/04/15 _ 1383/04/15,مهدي جمشيديان, آرش شاهين
ISO 9000 and TQM: A Transition Model (6824),,1383/04/15 _ 1383/04/15,آرش شاهين
SQFD: Designing a Comprehensive Quality Function Deployment (QFD) for Service Applications (),,1383/06/30 _ 1383/06/30,آرش شاهين
Service Process Design Characteristics (SPDCs): A Comprehensive Study of the Main Pillars for Competition (7496),,1383/09/28 _ 1383/09/28,آرش شاهين
TPM Implementation: Obstacles, Critical Success Factors and Change Management (12149),,1387/03/20 _ 1387/03/20,آرش شاهين
(),,1386/09/20 _ 1386/09/20,آرش شاهين, زهرا ابوالحسني
(8533),,1386/10/20 _ 1386/10/20,آرش شاهين, حامد احمدي
(8533),,1386/10/20 _ 1386/10/20,آرش شاهين, رضوان جابري, آزاده هراتيان
(7499),,1386/11/11 _ 1386/11/11,آرش شاهين, مهيار نظري, سعيده بقايي
Service Quality Dimensions (SQDs): A Comprehensive Proposal for Application in Higher Education (8512),,1383/01/30 _ 1383/01/30,آرش شاهين, مهدي جمشيديان
Agile Manufacturing and Quality Managers' Challenges in the 3rd Millennium (12607),,1386/04/20 _ 1386/04/20,آرش شاهين, مهدي جمشيديان
Analysis of Six Sigma Critical Success Factors in Iranian Car Making Companies (3806),The 1st Annual Congress of the Middle East Quality Association,1386/01/05 _ 1386/01/05,آرش شاهين
Assessment of TQM Implementation in Healthcare Services: A Case Study in Iran (3806),The 1st Annual Congress of the Middle East Quality Association,1386/01/05 _ 1386/01/05,علي محمد مصدق راد, آرش شاهين
Models and Dimensions of Service Quality in The Food Industry (3901),The 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities,1387/03/29 _ 1387/03/29,آرش شاهين, مينا بهيان
Integration of Six Sigma and Service Quality Function Deployment - With a Case Study in the Hospitality Industry (3937),The 3rd International Conference on Six Sigma,1387/09/25 _ 1387/09/25,آرش شاهين
Dynamic IPA for Conforming Time Based Customer Changing Needs (3940),The 3rd International Quality Congress Middle East,1388/01/17 _ 1388/01/17,آرش شاهين
A Comprehensive Framework for TQM Soft Factors (3940),The 3rd International Quality Congress Middle East,1388/01/17 _ 1388/01/17,آرش شاهين, رضا دبستاني
(9744),,1387/08/19 _ 1387/08/19,مجيد توسلي كجاني, آرش شاهين, ميثم نصرالهي
(),,1389/08/05 _ 1389/08/05,آرش شاهين, انسيه بخشي
(),,1389/11/28 _ 1389/11/28,شيما سلطان الکتابي, آرش شاهين, رضا طفلان
(),,1389/11/28 _ 1389/11/28,شيما سلطان الکتابي, آرش شاهين, رضا طفلان
(),,1389/08/05 _ 1389/08/05,آرش شاهين, سيد محمد امين مرتضوي
(7491),,1390/02/29 _ 1390/02/29,رضا صالح زاده, آرش شاهين
(),,1390/02/28 _ 1390/02/28,رضا صالح زاده, آرش شاهين
(),,1390/08/28 _ 1390/08/28,آرش شاهين, هادي بالوئي جام خانه
(),,1390/08/28 _ 1390/08/28,آرش شاهين, مسعود پور حميدي
(),,1390/09/02 _ 1390/09/02,الفت گنجي, علي عطافر, آرش شاهين, نازنين ميربد
(),,1390/09/10 _ 1390/09/10,آرش شاهين, محسن عارف نژاد
(),,1390/09/10 _ 1390/09/10,آرش شاهين, زهرا زينلي
(),,1390/09/10 _ 1390/09/10,آرش شاهين, رضا صالح زاده
(),,1390/08/02 _ 1390/08/02,محمدجواد رنجبر, آرش شاهين, سعيد عابدي, اکبر نيلي پور طباطبايي
(),,1391/03/24 _ 1391/03/24,احسان تيموري, سعيده كتابي, آرش شاهين
(5287),,1391/04/22 _ 1391/04/22,علي عطافر, آرش شاهين, مريم صدوق کسمايي
(),,1392/06/22 _ 1392/06/22,علي عطافر, آرش شاهين, مريم صدوق کسمايي, سيده زهرا حسيني چرياني, سيد حسن موسوي
(),,1392/06/22 _ 1392/06/22,هاجر حسين پور, آرش شاهين, هادي تيموري
(),,1392/06/22 _ 1392/06/22,هاجر حسين پور, آرش شاهين, هادي تيموري
(),,1392/09/20 _ 1392/09/20,مهديه مظاهري, آرش شاهين, هادي شيرويه زاد
(),,1392/06/14 _ 1392/06/14,الهام جوشن, آرش شاهين, علي صفري
(),,1392/07/17 _ 1392/07/17,آرش شاهين, هادي بالويي جام خانه, جواد خزايي پول
(),,1392/11/07 _ 1392/11/07,امير پرنياني فرد, آرش شاهين
(),,1392/11/07 _ 1392/11/07,امير پرنياني فرد, آرش شاهين
(),,1392/11/07 _ 1392/11/07,آرش شاهين, سميه محمدي شاهيوردي, مسلم علي محمدي کمال آبادي, عاطفه نوري
(),,1392/11/30 _ 1392/11/30,فرزانه شاه زيدي, ابراهيم افشارزنجاني, آرش شاهين
(),,1392/06/15 _ 1392/06/15,مهديه مظاهري, آرش شاهين, هادي شيرويه زاد
Determining Strategic Inventory Ratio in Leagile Supply Chain Considering Desirable Decoupling Point (870),20th conference of the international federation of operational research societies,1393/04/22 _ 1393/04/22,مهسا قندهاري, آرش شاهين, اعظم خليلي
(14344),,1393/06/27 _ 1393/06/27,علي گوهرشناسان خراساني, آرش شاهين, مجيد اسماعيليان
(14344),,1393/06/27 _ 1393/06/27,علي گهرشناسان خراساني, آرش شاهين, مجيد اسماعيليان
(11210),,1393/12/19 _ 1393/12/19,آرش شاهين, مولود غلامي
(),,1394/03/07 _ 1394/03/07,بهروز ارباب شيراني, آرش شاهين, ساسان قاسمي, علي صميمي
Developing a Decision Making Grid Using Fault Tree Analysis With a Case Study in Mobarakeh Steel Company (),,1394/10/03 _ 1394/10/03,آرش شاهين, اشرف لبيب, سروش امامي, مهدي کرباسيان
(),,1394/09/09 _ 1394/09/09,آرش شاهين, محمد عرب يارمحمدي, محسن عارف نژاد, هادي بالوئي جام خانه, آذر براتي
(),,1394/08/27 _ 1394/08/27,آرش شاهين, علي نقدي, اعظم خليلي, آذر براتي
(),,1394/10/02 _ 1394/10/02,آرش شاهين, سيما ابراهيمي
(),,1394/10/03 _ 1394/10/03,آرش شاهين, سيما ابراهيمي
(),,1394/10/03 _ 1394/10/03,آرش شاهين, مرضيه رضايي
(),,1394/10/03 _ 1394/10/03,آرش شاهين, مريم دژ طاهريان
(),,1394/12/15 _ 1394/12/15,رضا صالح زاده, آرش شاهين, علي كاظمي, علي شائمي برزكي, افشين جهانبازي
(),,1394/12/15 _ 1394/12/15,رضا صالح زاده, آرش شاهين, علي كاظمي, علي شائمي برزكي, افشين جهانبازي
(),,1395/10/01 _ 1395/10/01,آرش شاهين, محمدرضا عطارپور
(),,1395/10/01 _ 1395/10/01,مهدي نظري, آرش شاهين
(),,1395/10/01 _ 1395/10/01,آرش شاهين, محمدعلي شفيعي
Proposing a Model for the Influence of Size on Agility of Organization With a Case Study in Iran Industries (451),14th International Management Conference,1395/10/01 _ 1395/10/01,آرش شاهين, محمدرضا انصاري, آريانا شاهين
An Integrated Framework for Selecting Performance Indicators Based on ELECTRE Method and SMART Criteria With a Case Study in Single Level Bidirectional Service Supply Chain (451),14th International Management Conference,1395/10/01 _ 1395/10/01,آرش شاهين, هدي مهرپرور, مهدي کرباسيان
(),,1396/05/29 _ 1396/05/29,آزاده صادقي کليشادي, آرش شاهين
(),,1396/06/29 _ 1396/06/29,آرزو حسين زاده, آرش شاهين
Supply Chain Risk Management under Covid-19: A Review and Research Agenda (),Second International Conference on Innovations in Business Administration and Economics,1399/06/19 _ 1399/06/19,آرش شاهين
|
طراحي الگوي تأثير توصيه مشتريان بر عملكرد فروش در بازارهاي آنلاين بر مبناي نظريه انتخاب عقلايي,دكتري,1402/12/20, ,آرش شاهين
اولويت بندي عوامل انساني در پذيرش لجستيك 0،4 : رويكرد پراميتي فازي - با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه,كارشناسي ارشد,1402/10/30, ,آرش شاهين
اولويت بندي عوامل انساني در پذيرش لجستيك 0،4 : رويكرد پراميتي فازي - با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه,كارشناسي ارشد,1402/10/30, ,آرش شاهين
شناسايي و ارزيابي سياست‌هاي مبتني بر فناوري بلاكچين براي بهبود عملكرد زنجيره تامين سبز: رويكرد پويايي شناسي سيستم,دكتري,1402/10/06, ,آرش شاهين
توسعه چارچوبي براي تصميم گيري منبع يابي براساس كيفيت زنجيره تامين و محرك هاي برون مرزسپاري معكوس با استفاده از تحليل شكاف با مطالعه موردي شركت سپاهان باتري,كارشناسي ارشد,1402/03/03, ,آرش شاهين
توسعه الگويي براي تجربه مشتري با تاكيد بر ارزش ادراك شده و پيامدهاي آنها، مورد مطالعه مسافران پروازهاي داخلي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان,دكتري,1402/01/19, ,آرش شاهين
شناسايي تاثير بكارگيري اينترنت اشياء مبتني بر بلاك چين بر عملكرد فرآيند خريد- رويكرد ديمتل فازي-با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,آرش شاهين
توسعه الگوي كانو با تمركز بر ويژگي سوال برانگيز-با مطالعه موردي در زمينه خدمات اينترنت پرسرعت شركت مخابرات اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,آرش شاهين
شناسايي مؤلّفه ها و امكان‌سنجي استقرار مديريت داده هاي پژوهشي در كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران,دكتري,1401/06/29, ,آرش شاهين
توسعه روشي براي ارزيابي و شاخص‎گذاري نت ناب بر اساس شاخص‎هاي كليدي عملكرد - با مطالعه موردي در شركت شير پاستوريزه پگاه همدان,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,آرش شاهين
طراحي الگوي شوخ طبعي در محل كار- مورد مطالعه:پالايشگاه گاز پارسيان,دكتري,1401/06/27, ,آرش شاهين
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر طراحي)بازطراحي( زنجيره تامين، بررسي موردي صنعت داروسازي كشور,كارشناسي ارشد,1401/05/08, ,آرش شاهين
توسعه چارچوبي مبتني بر الگوي كانو براي تحليل شكاف¬هاي كيفيت خدمات از منظر خريدار- عرضه¬كننده ؛ با مطالعه موردي در شركت ترام چاپ سپاهان,كارشناسي ارشد,1401/04/22, ,آرش شاهين
توسعه الگويى از مديريت ريسك‌هاي منابع انسانى (مورد مطالعه: شركتهاي فعال در حوزه IT شهر اصفهان و بيروت).,دكتري,1401/04/13, ,آرش شاهين
تبيين ابعاد مفهوم پارادكس سازماني در مديريت منابع انساني با رويكرد دوسوتواني مطالعه داده بنياد,دكتري,1401/02/26, ,آرش شاهين
بررسي مدلي جهت بهينه سازي همزمان سيستم نگهداري و تعميرات و موجودي قطعات يدكي با رويكرد شبيه سازي,كارشناسي ارشد,1401/02/18, ,آرش شاهين
توسعة يك روش گسترش كاركرد كيفيت دومرحله‌اي براي اولويت بندي عوامل كيفيت تجربة مشتري مبتني بر تحليل شكاف - با مطالعة موردي در مجموعة سيتي‌سنتر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,آرش شاهين
توسعه چارچوبي براي محاسبه شاخص اثربخشي كلي نوآوري و الويت¬بندي و انتخاب رويكردهاي مطلوب نوآوري ناب – مورد مطالعه شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/07/18, ,آرش شاهين
ارائه يك روش تلفيقي از مدلسازي ساختاري تفسيري و تحليل درخت خطا براي بررسي اتلاف در نوآوري ناب – مورد مطالعه: شركت هاي مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/07/18, ,آرش شاهين
ارزيابي و انتخاب بخش مناسب بازار بر مبناي رويكرد تلفيقيQFD فازي و تاپسيس,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,آرش شاهين
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره فازي و GIS - مطالعه موردي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/06/28, ,آرش شاهين
بهينه سازي تركيب استراتژي هاي مربوط به توسعه بازي هاي ديجيتال بومي,كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,آرش شاهين
طراحي الگوي سلامت سازماني از ديدگاه ذينفعان كليدي - مورد مطالعه شركت فولاد مباركه اصفهان,دكتري,1400/06/20, ,آرش شاهين
نگاشت مدل تأثيرگذاري نگهداري و تعميرات 4.0 بر عملكرد توليد پايدار : تركيب ديمتل فازي و مدل سازي ساختاري تفسيري – با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه,كارشناسي ارشد,1400/06/06, ,آرش شاهين
طراحي شبكه ارتباط با مشتري و واسطه هاي فروش با ابعاد زنجيره تامين,كارشناسي ارشد,1400/04/28, ,آرش شاهين
بررسي تاثيرات فناوري اينترنت اشياء بر عملكرد زنجيره ي تامين سبز با سنجش نقش تعديلگري بلاك چين,كارشناسي ارشد,1399/12/23, ,آرش شاهين
بررسي تأثيرات فناوري بلاك چين بر عملكرد زنجيره تأمين سبز با سنجش نقش تعديل گري زيست بوم-محوري,كارشناسي ارشد,1399/12/05, ,آرش شاهين
باز طراحي زنجيرهي تامين مواد شوينده با رويكرد پايداري,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,آرش شاهين
طراحي مدل مزيت رقابتي پايدار در فعاليتهاي آميخته بازاريابي در شرايط عدم قطعيت محيطي با نقش ميانجي هوش رقابتي و سازماني - مطالعه موردي صنعت جرثقيل,دكتري,1399/09/29, ,آرش شاهين
تحليل تاثير تاييد افراد مشهور، محتواي صفحه برند و دلبستگي به برند بر قصد خريد با نقش ميانجي گري مشغوليت با صفحه برند ، تبليغات دهان به دهان الكترونيكي، و وفاداري به برند - مورد مطالعه: صفحات اجتماعي سه خرده فروش آنلاين ايراني در شبكه ي اجتماعي اينستاگرام,كارشناسي ارشد,1399/06/30, ,آرش شاهين
اصلاح الگوي كانو براي گروه بندي ابعاد كيفيت رابطه و تعيين شاخص ترك مشتري با مطالعه موردي در بيمارستان ميلاد شهر اصفهان مشتري,كارشناسي ارشد,1398/10/28, ,آرش شاهين
ارائه روشي جهت ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان براساس تطابق پذيري زنجيره تامين بااستفاده از خانه كيفيت,كارشناسي ارشد,1398/10/25, ,آرش شاهين
شناسايي عوامل موثر بر پذيرش كسب و كار الكترونيكي در سازمانهاي داراي ERP,كارشناسي ارشد,1398/10/16, ,آرش شاهين
ارائه رويكرد تحليل حالات و آثار خرابي تجديدنظر شده، مبتني بر گسترش كاركرد كيفيت و پويايي شناسي سيستم ها- با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه,دكتري,1398/10/10, ,آرش شاهين
طراحي سيستم جبران خدمات استراتژيك با استفاده از توسعه مدل كانو –مورد مطالعه شركت پالاش گاز پارسيان,دكتري,1398/10/07, ,آرش شاهين
شالوده ريزي الگوي دستيابي به برتري رقابتي براي بنگاههاي كوچك و ميان اندازه شهر تهران در صنايع گزينشي با بررسي سازه هاي كلان رقابت پذيري,دكتري,1398/10/01, ,آرش شاهين
ارائه رويكردي از ISM و SEM براي تحليل تاثير محرك‌هاي برون‌سپاري معكوس بر چالش‌هاي نوآوري باز با مطالعه موردي در شركت ذوب‌آهن اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/08/19, ,آرش شاهين
فرايند كاوي خدمات پس از فروش در شركت هاي لوازم خانگي - مورد مطالعه گروه صنعتي انتخاب,كارشناسي ارشد,1398/06/30, ,آرش شاهين
طراحي اثرزداي تركيب هزينه هاي كيفيت متناسب با چرخه عمر محصول با تلفيق طراحي آزمايش هاي تاگوچي و الگوي هزينه هاي كيفيت - مطالعه موردي گروه صنعتي انتخاب,كارشناسي ارشد,1398/06/30, ,آرش شاهين
توسعه الگوي طراحي بسته يندي شكلات مبتني بر احساس مصرف كنندگان شهر اصفهان,دكتري,1398/04/11, ,آرش شاهين
الويت بندي استراتژي هاي نواوري باز بر اساس الزامات نواوري باز با استفاده از گسترش كاركرد كيفيت فازي- با مطالعه ي موردي در شركت هاي دانش بنيان,كارشناسي ارشد,1398/02/17, ,آرش شاهين
ارزيابي ريسك زنجيره تامين چابك با منطق فازي مطالعه موردي,كارشناسي ارشد,1398/02/15, ,آرش شاهين
توسعه ماتريس تريز جهت ارائه راه حل هاي تعارض هاي بين فردي مورد مطالعه: شركت گاز استان چهار محال و بختياري,دكتري,1397/12/06, ,آرش شاهين
اولويت‎بندي ابعاد كيفيت رابطه و عوامل پذيرش نوآوري باز بر اساس عملكرد نوآوري باز با استفاده از QFD فازي و تحليل چهارگوش_موردمطالعه شركت اسنوا,كارشناسي ارشد,1397/12/01, ,آرش شاهين
ارائه روشي براي طراحي كيفيت خدمات الكترونيك با توسعه روش نوآوري نظام يافته با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي - با مطالعه موردي در شركت مخابرات ايران.,كارشناسي ارشد,1397/11/07, ,آرش شاهين
ارائه يك رويكرد تلفيقي براي اولويت بندي استراتژي هاي يكپارچه سازي زنجيره تامين براساس معيارهاي مزيت رقابتي با استفاده از مدل كانو فازي - ويكور و تحليل اهميت-عملكرد مورد مطالعه شركت هاي قير، آكام، ريونيز، رامكو و هونام,كارشناسي ارشد,1397/10/30, ,آرش شاهين
توسعه‌ي ماتريس تصميم‌گيري براي انتخاب استراتژي نوآوري و رتبه‌بندي شركت هاي منتخب بر اساس شاخص‌هاي پذيرش نوآوري و قابليت دسترسي به نوآوري با استفاده از تاپسيس فازي- با مطالعه ي موردي در شركت هاي دانش بنيان شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان.,كارشناسي ارشد,1397/10/30, ,آرش شاهين
طراحي الگوي سرآمدي استعداد: مورد مطالعه شركت گاز استان اصفهان,دكتري,1397/10/15, ,آرش شاهين
ارائه مدلي جهت ارزشگذاري كاركنان بر مبناي مدل ارزش اقتصادي- مورد مطالعه شركت‌هاي مشاوره مديريت اصفهان,دكتري,1397/10/09, ,آرش شاهين
اولويت بندي و انتخاب استراتژي، خط مشي ها و تاكتيك هاي نگهداري و تعميرات بر اساس شاخص هاي كليديعملكرد با استفاده از تصميم گيري چند معياره – مطالعه موردي شركت ذوب آهن اصفهان,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,آرش شاهين
ارائه روشي براي تحليل و بهبود كيفيت رابطه تامين كننده – توليد كننده با استفاده از تحليل شكاف و شش سيگما –مطالعه موردي: شركت حمل و نقل سهندبار اصفهان,كارشناسي ارشد,1396/07/25, ,آرش شاهين
خوشه بندي كاركنان بر مبناي دانش و اولويت بندي مولفه هاي توانمندي شبكه و نواوري كاركنان با استفاده از تحليل اهميت عملكرد,كارشناسي ارشد,1396/07/05, ,آرش شاهين
تحليل تاثير هوش معنوي بر عملكرد مديران نيروي انتظامي استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1393/06/31, ,آرش شاهين
محاسبه ارزش چرخه عمر مشتري براي توسعه ي محصول جديد بر مبناي مدل كانو در شركت پلار,كارشناسي ارشد,1392/07/29, ,آرش شاهين
ارائه و تحليل الگويي براي بررسي تاثير رفتار اخلاقي فروش بر وفاداري مشتريان - مورد واكاوي : بيمه پارسيان,كارشناسي ارشد,1392/07/14, ,آرش شاهين
تعيين تاثير ادراك مصررف كنندگان از كشور مبدا برند بر ارزش ويژه برند بر مبناي مدل آكر,كارشناسي ارشد,1391/08/28, ,آرش شاهين
رتبه بندي شعب فروشگاه زنجيره اي اتكا در شهر تهران براساس ابعاد وفاداري خدمات در مشتريان با استفاده از رويكرد تصميم گيري چند معياره,كارشناسي ارشد,1391/08/10, ,آرش شاهين
ارزيابي آمادگي شركت ذوب آهن اصفهان جهت اجراي شش سيگما با استفاده از چارچوب جامع عوامل كليدي موفقيت,كارشناسي ارشد,1391/07/09, ,آرش شاهين
ارائه مدلي جهت تلفيق مدل كارت امتيازي متوازن BSC و مدل تعالي سازماني EFQM و تحليل تاثير آن بر اجرا و ارزيابي استراتژي ها و عملكرد سازمان در مجموعه شهرداري اصفهان,كارشناسي ارشد,1391/04/28, ,آرش شاهين
طراحي الگوي سه بعدي شبكه,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
ارائه يك رويكرد تلفيقي,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
تحليل تاثير مديريت كيفيت,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
طراحي مدلي براي اندازه گيري كارايي بانكهاي ايران,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
برآورد نقطه انفصال مطلوب در زنجيزه تامين ناب - چابك با استفاده از تحليل پوششي داده ها - با مطالعه در صنعت خودرو سازي,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
طاراحي الگوي تلفيقي ماتريس و تحليل چهار گوش,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
رتبه بندي استراتژيهاي توسعه محصول با توجه به ريسك و انعطاف پذيري زنجيره تامين با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
تحليل نواوري بنيادي و تدريجي بر اساس عملكرد نواورانه با رويكرد شبكه عصبي,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
ارائه الگوئي جهت پياده سازي مديريت پروژه سازماني در شركتهاي پروژه محور,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
اولويت بندي ويژگيهاي فرايند ، نيازهاي مشتري و جنبه هاي عملكرد با استفاده از الگوي تلفيقي,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
توسعه الگوي شبكه تصميم گيري با استفاده از تجزيه و تحليل درخت خط,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
تعديل ماتريس روابط خانه كيفيت با استفاده از الگوي كانو و تحليل تاثير آن بر اولويت بندي ويژگيهاي طراحي,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
اولويت بندي مولفه هاي توليد ناب و چابك بر اساس هزينه هاي كيفيت با استفاده از روش تلفيقي آنتروپي شانون و خانه كيفيت,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
اولويت بندي مولفه هاي پذيرش نواوري باز و تحليل تاثير آنها بر روي توسعه محصول جديد با استفاده ار تصميم گيري چند معياره و مدلسازي معادلات ساختاري - مورد مطالعه : شركت فولاد تكنيك اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
اولويت بندي طرح هاي توسعه محصول جديد برا اساس عوامل كليدي موفقيت آن و ريسك زنجيره ي تامين با رويكرد تلفيقي,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
ارزيابي كارايي نواوري باز و رتبه بندي گروه هاي اموزشي دانشگاه اصفهان با استفاده از تحليل پوششي داده ها,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
ارائه چارچوبي براي انتخاب طرح توسعه محصول بهينه بر اساس هزينه هاي كيفيت چرخه عمر محصول با استفاده از رويكردهاي تصميم گيري چندمعياره و تحليل ارزش- مورد مطالعه شركت كامور,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
ارائه چارچوبي براي باز طراحي فرايند نگهداري و تعميرات با استفاده از رويكرد هاي نت ناب و شش سيگما,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
ارايه الگويي براي ارزيابي پايداري زنجيره تامين بر اساس چارچوب تلفيقي كارت امتيازي متوازن و منشور عملكرد ، با استفاده از نظريه گراف و رويكرد ماتريسي,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
ارائه يك رويكرد تلفيقي براي تحليل قابليت اطمينان در سيستمهاي كنترل صنعتي,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
شناسايي سياست هاي بهبود نرخ پاسخ به تقاضا در كسب و كار الكترونيكي با رويكرد پويايي شناسي سيستم-مورد مطالعه شركت شركت مامانپز,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
تعيين،دسته بندي و اولويت بندي عوامل مژثر بر عملكرد توسعه محصول جديد با استفاده از ماتريس ساختار طراحي و تصميم گيري چند معياره مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
توسعه چارچوب مديريت رابطه با استفاده از RELQUAL و الگوي كانو و با در نظر گرفتن ابعاد كيفيت زنجيره تأمين- با مطالعه موردي در شركت رينگ‌سازي مشهد,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
توسعه ي شاخص براي اندازه گيري رابطه ي خريدار و تامين كننده(رويكردي مبتني بر نيروي گرانش),كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
توسعه رويكردي تلفيقي براي ارزيابي تاب آوري زنجيره تامين مواد غذايي مبتني بر تقلب با استفاده از FFVA و RBD - با مطالعه موردي در زنجيره تامين مواد غذايي منتخب در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
مديريت ريسك زنجيره تامين با استفاده از تحليل سناريوهاي محتمل مختل كننده و شبكه بيزي _ مورد مطالعه شركت مايكروالكام,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
ارائه چارچوبي براي انتخاب استراتژي و افزايش تاب آوري زنجيره تأمين با رويكرد تصميم گيري چند شاخصه و شاخص تاب آوري - مورد مطالعه شركت فولاد مباركه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
ارائه رويكردي مبتني بر الگوي كانو براي تحليل شكاف و اولويت بندي ابعاد كيفيت خدمات - مورد مطالعه شركت فولاد مباركه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه كارشناسي,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروزه كارشناسي,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
سلام استاد خسته نباشيد,كارشناسي,, ,آرش شاهين
درس پروژه مديريت صنعتي,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
ظ,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه كارشناسي,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروژه كارشناسي,كارشناسي,, ,آرش شاهين
پروزه,كارشناسي,, ,آرش شاهين
تحليل تاثير رويه هاي مديريت كيفيت بر عملكرد با استفاده از رويكرد اقتضايي و ارائه مدل كاربردي (مطالعه موردي صنعت قطعه سازي خودرو ايران),دكتري,, ,آرش شاهين
ارائه مدلي براي طبقه بندي رفتارهاي مديران و كاركنان و بررسي نتايج حاصل از بروز انها,دكتري,, ,آرش شاهين
طراحي الگوي معماري مديريت منابع انساني شايسته محور با هدف استقرار نظام مديريت جانشين پروري . مورد مطالعه : بانك صادرات ايران,دكتري,, ,آرش شاهين
واكاوي شكل گيري هويت مصرف كنندگان تلفن همراه در ابر جهان دو فضايي با استفاده از نظريه زمينه اي كلاسيك,دكتري,, ,آرش شاهين
توسعه الگويي براي طبقه بندي رفتار كاركنان بر اساس رضايت شغلي و وفاداري با استفاده از تحليل شكاف و ماتريس وفاداري -مورد مطالعه شركت گاز استان اصفهان,دكتري,, ,آرش شاهين
توسعه يك شبكه تصميم گيري براي تاكتيك هاي نت از پيش تعيين شده با استفاده از QFD و تصميم گيري چند معياره فازي- مطالعه موردي: سياست نگهداري و تعميرات كارخانه فولاد سازي مجتمع فولاد مباركه,دكتري,, ,آرش شاهين
الگو سازي رياضي براي انتخاب همزمان استراتژيهاي مديريت نگهداشت و كنترل موجودي مناسب براي هر دسته از قطعات يدكي در جدول تصميم سازي - مورد مطالعه شركت فولاد مباركه اصفهان,دكتري,, ,آرش شاهين
شبيه سازي تعامل انسان - ماشين در سيستم انساني - سايبري - فيزيكي و تاثير آن بر بهبود عملكرد سرمايه انساني,دكتري,, ,آرش شاهين
رويكرد تلفيقي ISM - Kano - QFD در اولويت بندي ابعاد وعوامل كليدي موفقيت نو اوري با صرفه وتحول ديجيتال - مورد مطالعه ( صنعت برق در كشور عراق ),دكتري,, ,آرش شاهين
ارائه روشي براي تحليل و ارزيابي ريسك هاي زنجيره تامين بااستفاده از آي اس ام-آر بي دي براي مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه اصفهان,,, ,آرش شاهين
شبيه سازي تعامل انسان - ماشين در سيستم انساني - سايبري - فيزيكي و تأثير آن بر بهبود عملكرد سرمايه انساني,,, ,آرش شاهين
,,, ,آرش شاهين
,,, ,آرش شاهين
طراحي الگويي براي كاهش شكاف كيفيت خدمات با استفاده از فنون TAP و SFMEA -با مطالعه موردي در فرآيند جمع آوري اقلام بازيافتي توسط شهرداري اصفهان,,, ,آرش شاهين
تحليل عوامل موثر درون سازماني بر تمايل کارکنان به اجراي برنامه هاي تحول سازماني در شرکت گاز استان اصفهان,,, ,آرش شاهين
تحليل تاثير مديريت کيفيت فراگير بر توسعه پايدار-مطالعه موردي شركت گاز استان اصفهان,,, ,آرش شاهين
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري در شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان,,, ,آرش شاهين
ارائه الگوئي جهت پياده سازي مديريت پروژه سازماني در شرکت هاي پروژه محور,,, ,آرش شاهين
اولويت بندي ويژگي هاي فرآيند، نيازهاي مشتري و جنبه هاي عملکرد با استفاده از الگوي تلفيقي QFD سه بعدي و ماتريس C شکل,,, ,آرش شاهين
بسط مدل کانو براي طبقه بندي رفتارهاي کارکنان ومديران و بررسي نتايج حاصل از بروز اين رفتارها,,, ,آرش شاهين
ارايه الگويي براي ارزيابي زنجيره تامين بر اساس چارچوب تلفيقي کارت امتيازي متوازن و منشور عملکرد با استفاده از نظريه گراف و رويکرد ماتريسي با مطالعه موردي در شركت هاي مجتع فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان,,, ,
تعيين، دسته بندي و اولويت بندي عوامل موثر بر عملکرد توسعه محصول جديد با استفاده از ماتريس ساختار طراحي و تصميم گيري چند معياره - مورد مطالعه گروه صنعتي انتخاب,,, ,
توسعه ماتريس TRIZ جهت ارايه ي راه حل هاي تعرض هاي بين فردي: مورد مطالعه: شرکت گاز استان چهار محال و بختياري,,, ,آرش شاهين
ارائه مدلي جهت ارزشگذاري کارکنان بر مبناي مدل ارزش اقتصادي - مورد مطالعه شرکت هاي مشاوره مديريت اصفهان,,, ,آرش شاهين
جستجو:
|
e-SecQual: a new approach for measuring quality of e-security,Springer,1401,آرش شاهين, هادي بالويي جام خانه, شاهين رضا
The role of e-procurement in supply chains,Springer,1401,آرش شاهين, هادي بالويي جام خانه, رضا شاهين
Supply chain risk management under Covid-19: a review and research agenda,Springer,1401,آرش شاهين, هادي بالويي جام خانه, رضا شاهين
بازارگرايي صادراتي،دريچه ورود به اقتصادپويا,دانشگاه افسري امام علي ع -نز,1399,مهدي مددخاني, علي كاظمي, آرش شاهين, آذرنوش انصاري طادي
مديريت زنجيره تأمين پايدار,ارکان دانش,1395,آرش شاهين, سيد مختار حسيني
مديريت زنجيره تأمين خدمات,انتشارات ارکان دانش,1394,آرش شاهين, هدي مهرپرور
مديريت انرژي,جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان,1393,آرش شاهين
مديريت كيفيت فراگير,جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان,1393,آرش شاهين
وفاداري مشتري: مفاهيم و الگوها(توضيحات:اين جلد از كتاب چاپ دوم است اما با اضافات و اصلاحات مي باشد.),جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1393,آرش شاهين, هادي تيموري
فصل دوازدهم از كتاب Knowledge Discovery Process and Methods to Enhance Organizational Performance با عنوان Applications of Data Mining in Organizational Behavior,CRC Press- Taylor & Francis Group,1393,آرش شاهين, رضا صالح زاده
«Cost of Quality and Profit Value of Six Sigma » فصل هشتم از كتاب [Six Sigma],AcademyPublish,1392,آرش شاهين, مسعود پور حميدي
داده كاوي و كاربردهاي آن در بازاريابي,انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1392,آرش شاهين, رضا صالح زاده, سيداحسان حسيني پور
Six Sigma,Academy Publish,1392,آرش شاهين
فصل سوم از كتاب Quality Management and Six Sigma با عنوان: A Comprehensive Framwork for Six Sigma Critical Success Factors with an Experience in a Developing Country,Scyio,1389,آرش شاهين
مديريت نوآوري,جهاد دانشگاهي اصفهان,1389,آرش شاهين, ارمغان صادق بيگي
وفاداري مشتري، مفاهيم و الگوها,جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان,1387,آرش شاهين, هادي تيموري
اصول و فنون شش سيگماي ناب,انتشارات اركان دانش,1387,آرش شاهين, حامد احمدي
راهنماي ارائه كنفرانس و كارگاه,مركز توسعه اطلاعات كاربردي (تهران),1387,آرش شاهين
فصل چهارم از كتاب Total Quality Management - Contemporary Perspectives and Cases با عنوان: Quality Function Deployment: A Comprehensive Review,The Icfai University Press,1386,آرش شاهين
SERVQUAL and model of service quality gaps: A framework for determining and prioritizing critical factors in delivering quality service,Icfai University Press,1384,آرش شاهين
راهنماي برتر مديران كيفيت,نقش مانا,1384,آرش شاهين
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
تقديرنامه Emerald از فعاليت هاي سفير علمي و نماينده در ايران - 2017,,,1396 ( 2017 )
کانديد پژوهشگر برتر کشوري در سال 1396,,,1396 ( 2017 )
مجري طرح پژوهشي برون دانشگاهي برتردر سال 1394,,,1394 ( 2015 )
جايزه داور بين المللي منتخب 2013 موسسه انتشاراتي Emerald,انگلستان,,1392 ( 2013 )
فعال برگزيده 1392 عرصه کيفيت استان اصفهان,اصفهان,,1392 ( 2013 )
پژوهشگر برگزيده گروه مديريت دانشگاه اصفهان - 1392,,,1392 ( 2013 )
مجري برتر طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي دانشگاه اصفهان در سال 1392,,,1392 ( 2013 )
مقاله الگوي سال 2011 مجلات منتخب برترين سايت مجلات مديريتي جهان ، Emerald در حوزه حکمراني سازماني,,,1390 ( 2011 )
پژوهشگر نمونه سال 1390 سومين جشنواره توليد کنندگان جوان استان اصفهان,,,1390 ( 2011 )
پزوهشگر برگزيده کشور - 1389,,,1389 ( 2011 )
پژوهشگر برگزيده استان اصفهان,,,1389 ( 2011 )
مجري برگزيده طرح هاي برون دانشگاهي دانشگاه اصفهان,,,1389 ( 2011 )
پژوهشگر برگزيده دانشگاه اصفهان - گروه مديريت,,,1389 ( 2011 )
جايزه داور بين المللي منتخب 2010 موسسه انتشاراتي Emerald,انگلستان,,1389 ( 2010 )
جايزه مقاله برتر سال 2009 مجله TQM مؤسسه Emerald,انگلستان,,1388 ( 2009 )
پژوهشگر نمونه دانشگاه,,,1387 ( 2008 )
مقاله برتر شاخه TQM كنفرانس سالانه كيفيت خاور ميانه,,,1386 ( 2007 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
056 مديريت كيفيت فراگير 1401/10/27 سه شنبه 08:00-10:00
215 زبان تخصصي3 صنعتي 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
351 مديريت عمليات خدمات پيشرفته 1401/10/17 شنبه 08:00-10:00
022 مديريت عمليات 1401/10/17 شنبه 08:00-10:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal