۱۴۰۱ شنبه ۸ بهمن
سعيد فتحي
گروه آموزشی : مديريت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مديريت مالي,دانشگاه تربيت مدرس,1386
جستجو:
|
جستجو:
|
|
تحليل تطبيقي عقد رهن با قرارداد وثيقه تجاري,كارشناسي ارشد,1401/10/29, ,سعيد فتحي
بررسي و تحليل اصول طراحي نهادي در منابع مشترك: پايداري صيادي در منطقه بندر انزلي,كارشناسي ارشد,1401/10/29, ,سعيد فتحي
تحليل مطالبات غيرجاري بانكها با رويكرد اقتصاد منطقه اي روش داد هاي ئانل چند بعدي,دكتري,1401/10/29, ,سعيد فتحي
بررسي اثر ماليات ارزش افزوده بر تورم در اقتصاد ايران,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,سعيد فتحي
مقايسه عملكرد روش هاي بيمه پرتفوي با روش بهينه سازي ميانگين-ارزش در معرض خطر,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,سعيد فتحي
تحليل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي دولتي در مقام اعمال تصدي,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,سعيد فتحي
تحليل حساسيت فرصت¬هاي آربيتراژ در بازار اختيارات در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,سعيد فتحي
تحليل تطبيقي عقد وكالت با قرارداد نمايندگي تجاري در لايحه تجارت- قراردادهاي تجارتي 1399,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,سعيد فتحي
ارزيابي شدت ريسك مطالبات بانكي و بررسي تاثير تغييرات طبقات مختلف معوقات بانكي بر درآمدو هزينه بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دكتري,1401/10/19, ,سعيد فتحي
تاثير رسانه هاي اجتماعي در گسترش سكولاريسم در ايران (با تاكيد بر داده هاي پيمايش ارزش هاي جهاني),كارشناسي ارشد,1401/10/18, ,سعيد فتحي
تجزيه و تحليل علل كاهش اعتمادسياسي در جمهوري اسلامي ايران,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,سعيد فتحي
تحليل مقايسه اي تاثير توسعه بازار صكوك بر سودآوري بانك ها:مطالعه موردي بانك هاي اسلامي و متعارف,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,سعيد فتحي
ارائه الگوي شايستگي سرمايه گذاران حقيقي در بازار سرمايه ايران,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,سعيد فتحي
تحليل نقش علامت هاي مالي شركتي در مديريت عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه ايران,دكتري,1401/06/28, ,سعيد فتحي
تحليل تطبيقي علل و منشاء بطلان قرارداد در قانون مدني و قانون بيمه,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,سعيد فتحي
فراتحليل نقش اختيار سهام در پاداش مديريتي و رابطه آن با عملكرد شركت,كارشناسي ارشد,1401/06/19, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير سازوكارهاي راهبري شركتي بر هزينه نمايندگي با نقش ميانجي سياست‌هاي مالي بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ايران,دكتري,1401/06/19, ,سعيد فتحي
ساز و كار بيت‌كوين و رمز ارزها درفناوري زنجيره بلوكي ( بلاكچين ) و تاثير آن بر نظام بانكداري,كارشناسي ارشد,1401/06/16, ,سعيد فتحي
شناسايي ورتبه بندي عوامل موفقيت كسب وكارهاي خانگي درايران با استفاده از روش دلفي فازي و تحليل شبكه فازي,كارشناسي ارشد,1401/06/16, ,سعيد فتحي
بررسي تأثير شاخص‌هاي حكمراني بر تثبيت جايگاه مديران در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق,كارشناسي ارشد,1401/06/08, ,سعيد فتحي
فراتحليل كارآيي پوشش ريسك شاخص سهام به كمك قرارداد آتي در بهبود ريسك و مطلوبيت,كارشناسي ارشد,1401/05/25, ,سعيد فتحي
فراتحليل تاثير اهرم مالي بر عملكرد مالي شركت,كارشناسي ارشد,1401/05/25, ,سعيد فتحي
تجزيه و تحليل بحران متأخر نظام جهاني سرمايه داري و تأثير آن بر ايران,دكتري,1401/02/25, ,سعيد فتحي
بررسي تأثير سفته بازي بر خلق پول بانكي,كارشناسي ارشد,1401/01/24, ,سعيد فتحي
شبيه‌سازي عملكرد نهادهاي اثرگذار بر سرمايه انساني با تاكيد بر سال‌هاي اوليه زندگي ( با استفاده از مدل‌سازي عامل محور),كارشناسي ارشد,1400/12/21, ,سعيد فتحي
مديريت سود و تعديل نظري در الگوي عملكرد ساختار سرمايه: شواهدي از شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,سعيد فتحي
بررسي عوامل موثر بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس عراق,كارشناسي ارشد,1400/11/28, ,سعيد فتحي
بررسي عملكرد استراتژي‌هاي چرخش بخش در بازار سرمايه ايران,كارشناسي ارشد,1400/11/24, ,سعيد فتحي
تنوع صادراتي و تاثير آن بر توزيع درآمد در ايران با تاكيد بر نقش تلاطم بازار ارز در تنوع صادراتي(1397-1368),كارشناسي ارشد,1400/11/20, ,سعيد فتحي
تاثير ويژگي هاي واحد حسابرسي داخلي بر احتمال وقوع تقلب در صورت هاي مالي شركت هاي عراقي,كارشناسي ارشد,1400/11/20, ,سعيد فتحي
استخراج و رتبه بندي معيارهاي توسعه شهرهاي هوشمند جهت دستيابي به اقتصاد پايدار شهري(مورد شهر اصفهان),كارشناسي ارشد,1400/11/09, ,سعيد فتحي
تاثير متقابل توسعه پايدار سازوار و ثبات مالي باكيفيت در كشور¬هاي منتخب در حال توسعه.,كارشناسي ارشد,1400/10/22, ,سعيد فتحي
طراحي يك الگوي تعادلي عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي تحت شرايط ماليات هاي اسلامي براي اقتصاد ايران,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير افشاي ريسك بر كارايي سرمايه گذاري ، بازده غير عادي و رفتار قيمت سهام,دكتري,1400/06/31, ,سعيد فتحي
بسط مدل¬هاي عاملي قيمت¬گذاري دارايي¬ها با استفاده از عامل بنيادي مبتني بر ويژگي¬هاي حسابداري,دكتري,1400/06/29, ,سعيد فتحي
بررسي رابطه نابرابري درآمد و ماليات تورمي در ايران,كارشناسي ارشد,1400/06/25, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير وجه نقد و اهرم بر سرعت تعديل وجه نقد و سرعت تعديل اهرم,كارشناسي ارشد,1400/06/25, ,سعيد فتحي
تهديدات هيبريدي در غرب آسيا با تمركز بر محوريت ايران,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,سعيد فتحي
بررسي اثار اجراي عمليات بازار باز با استفاده از اوراق بدهي دولت در ايران،رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي,كارشناسي ارشد,1400/06/06, ,سعيد فتحي
بررسي تاثير اهرم مالي و اهرم عملياتي (با تاكيد بر رابطه جايگزيني آنها) بر سودآوري شركت ها,كارشناسي ارشد,1400/05/10, ,سعيد فتحي
تبيين تاثير انواع وب بر سياست خارجي، مورد مطالعه آمريكا و روسيه,دكتري,1400/04/15, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير وجه نقد اضافي بر ثروت سهامداران و نقش نقدشوندگي(شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران),كارشناسي ارشد,1399/12/04, ,سعيد فتحي
تعيين عوامل مؤثر بر فرار مالياتي با استفاده از روش فرا تحليل و تخمين ميزان آن در ايران به روش MIMIC,كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,سعيد فتحي
توسعه الگوي ارزيابي عملكرد مناطق ويژه اقتصادي ايران با رويكرد بازاريابي صادرات,دكتري,1398/10/28, ,سعيد فتحي
نقض محدوديتهاي آربيتراژدر قيمت‌گذاري اختيار معامله : رويكرد فراتحليل,كارشناسي ارشد,1398/10/25, ,سعيد فتحي
توسعه آميخته بازاريابي محصولات مالي با تمركز بر اوراق بدهي و شناسايي اولويت هاي عرضه در صنايع فلزات اساسي و معدني,دكتري,1398/06/30, ,سعيد فتحي
فراتحليل تأثير مستقيم و غيرمستقيم حاكميت شركتي بر عملكرد مالي شركت ها,كارشناسي ارشد,1398/06/27, ,سعيد فتحي
طراحي الگوي آثار مزيت رقابتي و عوامل موثر بر ان با تمركز بر جايگاه مشخصه هاي مالي در مدل طراحي شده با بكارگيري رويكرد فرا تحليل,دكتري,1398/02/08, ,سعيد فتحي
طراحي مدل توسعه پژوهش با رويكرد بازاريابي اجتماعي در دانشگاه ازاد اسلامي,دكتري,1397/10/30, ,سعيد فتحي
طراحي الگوي عوامل موثر بر تمايلات رفتاري مصرف كنندگان نسبت به خريد محصولات منتخب با رويكرد فرا تحليل,دكتري,1397/09/25, ,سعيد فتحي
طراحي و تبيين الگوي تاثير گروه هاي نسلي بر متغير هاي منتخب رفتار سازماني,دكتري,1396/07/16, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير محدوديتهاي مالي,كارشناسي ارشد,1392/07/28, ,سعيد فتحي
ارزيابي سودآوري تحليل تكنيكال در بورس,كارشناسي ارشد,1392/07/27, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير مكانيزمهاي حاكميت شركتي,كارشناسي ارشد,1390/07/27, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير مالي شدن بر سرمايه گذاري واقعي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تاثير نرخ تورم بر بازده سهام,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
پاياننامه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه در مورد زيرساختهاي تجارت الكترونيكي و تاثير آن بر ديدگاه آنها در مورد توسعه سازماني تجارت الكترونيكي-مورد مطالعه اداره كل بيمه خدمات درماني چهارمحال بختياري,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
مطالعه تطبيقي ساختار سرمايه در بورس هاي جهان,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تفكيكي تاثير ساختار مالي بر ريسك كل,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
فراتحليل عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل رابطه قدرت بنيادي سهام و بازده ان با رويكرد تحليل عاملي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير شفافيت سود بر اجزاي هزينه سرمايه در بورس اوراق بهادار,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
ارزيابي سود اوري تحليل تكنيكال در محيط فازي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر كيفيت بازار سهام شركتها,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تركيب داده هاي صورت هاي مالي و فاصله تا نكول حاصل از مدل بلك -شولز - مرتون براي پيش بيني ور شكستگي با استفاده از مدل UTADIS,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل سودمندي تكنيكهاي تحليل بنيادي و قدرت بنيادي به كمك تحليل عاملي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير كوواريانس نوسانات ويژه بر بازده هاي مورد انتظار سهام,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تاثير ارزش انعطاف پذيري مالي بر سياست مالي شركت با استفاده از مدل گامبا و تريا نتيس,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
مقايسه مدل مبتني بر خصوصيات سهام با مدل ميانگين - واريانس در بهينه سازي سبد سرمايه گذاري,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
آزمون مدل LCAPMlبه كمك معيارهاي چند گانه نقد شوندگي با استفاده از تحليل PCA,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
فرا تحليلي بر عوامل موثر بر كارايي مدل قيمت گذاري دارا ييهاي سرمايه اي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير حاكميت شركتي بر احتمال درماندگي مالي با استفاده از مدل بلك شولز,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر محدوديتهاي مالي شركتها,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل اثر رقابت بازار محصول بر ارتباط بين حاكميت شركتي و پويايي ساختار سرمايه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
فراتحليل آزمون هاي مبتني بر مدل در سنجش كارايي بازار اختيارات,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
طراحي مدل ريسك ادذاك شده از ايران به عنوان مقصد گردشگري,دكتري,, ,سعيد فتحي
توسعه مدل تصوير ذهني از مقصد گردشگري ايران,دكتري,, ,سعيد فتحي
توسعه مدل ريسك ادراك شده مشتريان حقيقي خدمات سرمايه گذاري در بازار مالي,دكتري,, ,سعيد فتحي
توسعه مدل تجربه برند مبتني بر پيشامدها و پيامدها. يك مطالعه تطبيقي در صنعت بانكداري ايران و افغانستان,دكتري,, ,سعيد فتحي
توسعه آميخته بازاريابي محصولات مالي با تمركز بر اوراق بدهي و شناسايي اولويت هاي عرضه آنها در صنايع فلزات اساسي و معدني,دكتري,, ,سعيد فتحي
طراحي و آزمون الگويي از پيشايند هاي بي ملاحظگي كاركنان نسبت به مشتريان در شعب منتخب سازمان تامين اجتماعي كشور,دكتري,, ,سعيد فتحي
تجزيه و تحليل اثرات سود تقسيمي بر احتمال نكول بلند مدت و كوتاه مدت شركت‌ها مطابق با نظريه علامت دهي و نمايندگي,دكتري,, ,سعيد فتحي
تاثير سياست تقسيم سود بر نقدشوندگي و ريسك نقدشوندگي سهام,دكتري,, ,سعيد فتحي
تعيين تاثير برون سپاري بر عملكرد شركت گاز استان اصفهان,,, ,سعيد فتحي
تآثير مديريت سرمايه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,, ,سعيد فتحي
ارزيابي اثربخشي عملكرد تيمهاي كاري بر مبناي مدل رابينز در مديريت پروژه‌هاي شركت مپنا,,, ,سعيد فتحي
شناسايي و تبيين صکوک مناسب براي تامين مالي شرکتهاي دانش بنيان (مطالعه موردي پروژه هاي شرکت دانش بنيان مهندسي پزشکي کاوشگران طب خوارزمي ),,, ,سعيد فتحي
جستجو:
|
Fundamentals of Investment Management,سازمانهاي تابعه وزارت علوم تحقيقات وفناوري(بجزدا,1400,سعيد فتحي, ابراهيم صدرالدين, عليرضا عجم حاجي محمدي
نظريه هاي مالي پيشرفته,شرکت چاپ و نشر بازرگاني,1398,سعيد فتحي, عليرضا عجم, ابراهيم صدرالدين
مالي شركتي پيشرفته,شرکت چاپ و نشر بازرگاني,1397,سعيد فتحي, محمدرضا پورابراهيمي, باقر عسگرنژاد نوري, شريف شکرچي زاده اصفهاني, کاوه شهرکي
مديريت سرمايه گذاري و تامين مالي,نگارخانه,1393,سعيد فتحي, فاطمه زارعي, مهدي محمدي
مديريت تامين مالي گامي به سوي اصل 44 قانون اساسي,پيام علوي,1390,سعيد فتحي, باقر عسگرنژاد نوري
مديريت راهبردي تجارت الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني,1389,شهريار عزيزي, سعيد فتحي, روح الله نوري
روش شناسي طراحي و نيازسنجي دوره هاي آموزشي حرفه اي: يك تجربه ملي,موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني,1389,روح الله نوري, محمد ابويي اردكاني, سعيد فتحي, محمد رحيم اسفيداني
كاربردهاي تجارت الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1389,محمدرحيم اسفيداني, حميد اسفيداني, روح الله نوري, سعيد فتحي, محمد ابويي اردكاني
كسب و كار الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1389,سعيد فتحي, شهريار عزيزي, روح الله نوري, محمد ابويي اردكان, محمدرحيم اسفيداني, محمود طهماسبي
طراحي مراحل لازم براي پياده سازي تجارت الكترونيكي به منظور توسعه صادرات كالا و خدمات,موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني,1386,سليمان فرخزاد, سعيد فتحي
شناسايي و طبقه بندي تجربيات شركت ها در توسعه كسب و كار الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني,1385,سعيد فتحي
طراحي الگوي مفهومي طبقه بندي و اولويت بندي تحقيقات تجارت الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني,1384,سعيد فتحي
بررسي تأثير كسب و كار الكترونيكي بر جهش صادراتي: شناسايي اولويت هاي بخش صنعت در كشور,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1384,سعيد فتحي
تجارت الكترونيكي مفاهيم و كاربردها,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1383,سعيد فتحي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
محتواي آموزشي درس حسابداري مديريت,,,
محتواي آموزشي درس مديريت مالي در بنگاه‌ها,,,
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
290 مديريت مالي 2 1401/10/26 دوشنبه 08:00-10:00
324 مديريت مالي 1 1401/10/24 شنبه 14:00-16:00
487 سرمايه گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
511 تئوري مالي پيشرفته 1401/10/17 شنبه 14:00-16:00
576 مديريت مالي پيشرفته 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal