۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
سعيد فتحي
گروه آموزشی : مديريت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مديريت مالي,دانشگاه تربيت مدرس,1386
M.Sc.,,دانشگاه تهران,1380
B.Sc.,مديريت بازرگاني,دانشگاه اصفهان,1378
جستجو:
|
Factors influencing on Iran’s image as a tourism destination,,1406
سميه محمودي, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي
Behavioral finance research of the Tehran Stock Exchange by mathematical round numbers in the Tehran Stock Exchange's overall index,,1402
سعيد صمدي, ليلا تركي, سعيد فتحي
The Effect of Corporate Governance on the Firms` Financial Performance Using Meta-Analysis Approach,پژوهش هاي حسابداري مالي,1401
سعيد فتحي, حميد ابوطالبي
A Meta-Analysis on the Efficiency of Options Market and the Arbitrage Strategies,تحقيقات مالي,1401
سعيد فتحي, زينب فاضليان
Evaluating the Efficiency of Future Coin Contracts in Iran,پژوهش هاي حسابداري مالي,1400
ليلا تركي, سعيد فتحي, فرشيد محمودي قهساره
Determining Effective Factors on Tax Evasion using the Method of Meta-Analysis,اقتصاد با ثبات و توسعه پايدار,1400
مجيد صامتي, افسانه ايزدي, سعيد فتحي
Analyzing the Corporate Financial Signaling Theory in Order to Manage Information Asymmetry,چشم انداز مديريت مالي,1400
زهرا محمديان, سعيد فتحي, كريم آذربايجاني
The Effect of Selective Macroeconomic Variables on the Options Market Efficiency; Meta-Analysis of the Violation of Options Arbitrage Restrictions,چشم انداز مديريت مالي,1399
سعيد فتحي, سيده حوريه سيديان هاشمي
Analysing the effect of trading characteristics on liquidity measures – a combined approach to liquidity: evidences from Tehran Stock Exchange,,1399
سعيد فتحي, سميه جلالي, عليرضا عجم, اميد ميرمحمدصادقي
طراحي آميخته بازاريابي متناسب با ابزار بدهي با تمركز بر صنايع فولادي.,,1398
اميرحسين نادري, سعيد فتحي, علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
The Strategic SWOT Analysis to Use Social Marketing in the‎ Design of the Research Development Model of Islamic Azad‎ University,,1398
فرهاد حمزه پورخانقاه سفلي, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, آذرنوش انصاري طادي
The Strategic SWOT Analysis to Use Social Marketing in the Design of the Research Development Model of Islamic Azad University,,1398
فرهاد حمزه پورخانقاه سفلي, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, آذرنوش انصاري طادي
Differentiation and financial performance: a meta-analysis,,1398
پگاه محمدي, سعيد فتحي, علي كاظمي
هدف گم شده: معماي مزيت رقابتي و عملكرد مالي,,1397
پگاه محمدي, سعيد فتحي, علي كاظمي
A decision making framework to evaluate the necessity of corporate restructuring,,1397
ايمان الدين مرادي باغ فيضي, حسين رحمان سرشت, سعيد فتحي
بررسي تاثير ارزش انعطاف پذيري مالي بر سياست هاي مالي شركت ها و هزينه سرمايه سهام با استفاده از مدل گامبا و تريانديس,,1397
سعيد فتحي, احمد گوگردچيان, عاطفه بهزادي
بررسي تاثير مديريت تنوع بر پيامدهاي رفتاري با تاكيد بر نقش تعديل كنندگي فرهنگ سازماني در صنعت فولاد ايران,,1396
محمد شاکر اردکاني, مهدي ابزري, علي شائمي برزكي, سعيد فتحي
تاثير آمادگي الكترونيكي و فضاي كسب و كار بر توسعه بورس اوراق بهادار: مقايسه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه,,1396
مهدي ابزري, سعيد فتحي, الهه سليماني, عليرضا عجم
بررسي رابطه بين فرصتهاي سرمايه گذاري و حساسيت سرمايه گذاري به جريان نقدي,,1396
محسن اکبري, سعيد فتحي, مهسا فرخنده, زهرا اياغ
بهينه سازي سبد سهام برمبناي روش هاي تخمين ناپارامتريك,,1396
مهسا قندهاري, سعيد فتحي, عظيمه شمشيري
Developing a brand equity model for tourism destination,,1396
منصور گنجي, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي
آزمون مدل نمايندگي در قيمتگذاري دارايي سرمايهاي,,1396
حسين رضايي دولت آبادي, سعيد فتحي, ناهيد يوسفان
Generational differences in job engagement: a case study of an industrial organization in Iran,,1395
احمد رضا اخوان صراف, Mehdi Abzari,, علي نصراصفهاني, سعيد فتحي
شناسايي و اولويت بندي معيارهاي موثر بر انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: يك شركت فعال در صنعت فولادسازي),,1395
محمد سبحاني, سعيده كتابي, سعيد فتحي, سجاد شول
نقش متغيرهاي روانشناختي و آگاهي بر تمايل به سرمايه گذاري با تاكيد بر نقش واسطه اي ريسك ادراك شده مشتريان خدمات سرمايه گذاري,,1395
اميررضا کنجکاو منفرد, سعيد فتحي, بهرام رنجبريان
The impact of generational groups on organizational behavior in Iran,,1395
احمد رضا اخوان صراف, مهدي ابزري, علي نصراصفهاني, سعيد فتحي
DESIGNING A MODEL FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING ACTIVITIES AND ORGANIZATION PERFORMANCE: META-ANALYSIS ON THE MODERATING ROLE OF RESEARCH TOPIC CHARACTERISTICS,,1395
باقر اصغر نژاد نوري, علي صنايعي, سعيد فتحي, علي كاظمي, ميلاد سلطاني
Perceived risks of individual investors in the capital market: the ntecedents and consequences,,1395
اميررضا کنجکاو منفرد, سعيد فتحي, بهرام رنجبريان
تحليل تاثير محدوديتهاي مالي بر كارآيي سبد سرمايه گذاري شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1395
سعيد فتحي, مهدي عرب صالحي نصرآبادي, فرنوش مقدس, کاوه شهرکي, عليرضا عجم
Investigating Bhattacharya Hypothesis about the Effect of Dividend Signal on Information Asymmetry Risk: An Earnings Transparency Approach,International Journal of Finance and Managerial Accounting-انجمن مهندسي مالي ايران(اين مجله از شماره 1 سال 2016 علمي-پژوهشي مي باشد),1395
سعيد فتحي, فاطمه دهقاني پوده, احمد گوگردچيان
سودآوري تحليل تكنيكال: تلفيق اسيلاتورها با قوانين ميانگين متحرك,,1395
سعيد فتحي, ناهيد پرويزي
Diversity management and human resources productivity: Mediating effects of perceived organizational attractiveness, organizational justice and social identity in Isfahan’s steel industry,Iranian Journal of Management Studies(IJMS)-دانشگاه تهران پرديس قم(اين مجله از دي 90 علمي-پژوهشي مي باشد),1395
محمد شاكراردكاني, مهدي ابزري, علي شائمي برزكي, سعيد فتحي
بررسي تاثير سازو كارهاي كنترلي حاكميت شركتي بر سطح نگهداشت وجه نقد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1394
سعيد فتحي, محبوبه رحيم پور
تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر كيفيت بازار سهام شركتها,,1394
سعيد فتحي, برديا بختياري, حميدرضا موذني
The role of upstream and downstream social marketing in electricity consumption management,,1394
الهه خواجه دهاقاني, رضا دبستاني, سعيد فتحي
تبيين مدل ريسك ادراك شده مشتريان خدمات سرمايه گذاري,,1394
اميررضا کنجکاو منفرد, سعيد فتحي, بهرام رنجبريان
تحليل مقايسه اي تاثير ريسك سياسي بر توسعه بازار سهام كشورهاي منتخب,,1394
احمد گوگردچيان, سعيد فتحي, هادي اميري, نسرين سعيدي ورنامخواستي
Investigating Bhattacharya Hypothesis about the Effect of Dividend Signal on Information Asymmetry Risk: An Earnings Transparency Approach,International Journal of Finance and Managerial Accounting-انجمن مهندسي مالي ايران(اين مجله از شماره 1 سال 2016 علمي-پژوهشي مي باشد),1394
سعيد فتحي, فاطمه دهقاني پوده, احمد گوگردچيان
شناسايي عوامل موثر بر تصوير ذهني گردشگران خارجي از ايران,,1394
سميه محمودي قهساره, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي
ارزيابي سودآوري تحليل بنيادي با ارائه مدلي براي ساخت متغير قدرت بنيادي با استفاده از تحليل عاملي,,1394
سعيد فتحي, علي صفري, محبوبه جعفري مظاهري کلهرودي
IDENTIFYING IRAN’S IMAGE DIMENSIONS AS A TOURIST DESTINATION USING CONTENT ANALYSIS,,1394
سميه محمودي قهساره, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي
مطالعه تطبيقي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه با تاكيد بر ايران,,1394
سعيد فتحي, مجيد اسماعيليان, فرزانه قندهاري, يعقوب شيرنگي, عييرضا عجم
توسعه مدل تصوير ذهني از ايران به عنوان يك مقصد گردشگري: رويكرد پژوهش تركيبي,,1394
سميه محمودي, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي
رتبه بندي صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس عوامل بنيادي صنعت با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها,,1394
سعيده كتابي, سعيد فتحي, ناهيد يوسفان
توسعه مدل تصوير ذهني گردشگران بالقوه از مقصد گردشگري ايران,,1394
سميه محمودي, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي
The Effect of Marketing Tactical Capabilities on the Financial Performance of the Firms: Meta Approach,Iranian Journal of Management Studies(IJMS)-دانشگاه تهران پرديس قم(اين مجله از دي 90 علمي-پژوهشي مي باشد),1393
باقر عسگرنژاد نوري, علي صنايعي, سعيد فتحي, علي كاظمي
An Investigation of Business Enterprises Value with Regard to Risk Management Contracts for the Supply Chain,,1393
سعيد فتحي, مهناز خراساني, علي عباس التيان
فراتحليل عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه شركت ها,,1393
سعيد فتحي, مهدي ابزري, سولماز حبيبي
فراتحليل نقش تعديل كننده ويژگي هاي نمونه در ارتباط بين فعاليتهاي بازاريابي و عملكرد سازماني,,1393
باقر عسگرنژاد نوري, علي صنايعي, سعيد فتحي, علي كاظمي
The effect of marketing technical capabilities on the financial performance of the firms: Meta-Analysis Approach,Iranian Journal of Management Studies(IJMS)-دانشگاه تهران پرديس قم(اين مجله از دي 90 علمي-پژوهشي مي باشد),1393
باقر عسگرنژاد نوري, علي صنايعي, سعيد فتحي, علي كاظمي
بررسي رويه هاي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي ايران در فاصله زماني 88-1381 با استفاده از رويكرد فراتحليل,,1393
بيتا يزداني, علي عطافر, سعيد فتحي, آرش شاهين
عملياتي سازي فاصله ي رواني در بازاريابي گردشگري (مطالعه موردي: مقصد گردشگري ايران),,1393
بهرام رنجبريان, عليرضا امامي, سعيد فتحي
ارائه مدلي جهت تبيين ارزش ويژه برند مقاصد گردشگري (مطالعه موردي: شهر اصفهان),,1393
محمد غفاري, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي
Designing Stock Trading System Using Artificial Nero Fuzzy Inference Systems and Technical Analysis Approach,,1392
فاطمه فغاني, مهدي ابزري, سعيد فتحي, اميرحسن منجمي
بررسي تاثير عوامل جامعه شناختي بر رفتار انطباقي اطلاعاتي هنجاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار,,1392
سعيد فتحي, فرشيد دهقاني اناري
بررسي اثر ويژگي هاي آزمودني هاي پژوهش بر رابطه تنيدگي و رفتار شهروندي سازماني,,1392
جيران محمدي, علي اصغر فاني, عادل آذر, سعيد فتحي
طراحي الگوي عوامل موثر بر فرآيند خريد دارايي هاي سرمايه اي,,1392
سعيد فتحي, بهرام رنجبريان, الهه شعباني ناييني, عليرضا عجم
تبيين فرآيند چهار گامي محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معياري براي اندازه گيري ريسك و پياده سازي آن در يك مدل بهينه سازي سرمايه گذاري,,1392
زينب سجادي, سعيد فتحي
Comparative Study of Capital Structure Determinants in Selected Stock Exchanges of Developing Countries and Tehran Stock Exchange,,1392
سعيد فتحي, فرزانه قندهاري, يعقوب شيرنگي
Social Class Influence on Child’s Perception of TV Advertisement Messages by the Elementary Students,,1392
بهرام رنجبريان, زهرا شكرچي زاده, سعيد فتحي
طراحي الگوي رابطه تنيدگي و رفتار شهروندي سازماني: فراتحليلي بر نقش تعديل كننده ويژگي هاي نمونه پژوهش,,1392
علي اصغر فاني, جيران محمدي, سعيد فتحي
Examining the Effect of Discretionary Accruals on Stock Liquidity of Companies Listied in TSE: A Comprehensive Index of Liquidity,,1392
سعيد فتحي, سيدعباس هاشمي, زهرا فيروزكوهي, زهرا خواست خدايي, عليرضا عجم
The Effect of Brand Extension Strategies upon Competitive Advantage in Service Companies from Costumers point of View,,1392
بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, مرجان محمدي
تحليل تاثير مالي شدن بر سرمايه گذاري هاي واقعي در شركت هاي غيرمالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1392
سعيد فتحي, كريم آذربايجاني, ايمان تقوي زاده يزدي, باقر عسگرنژاد نوري
SMS Advertising and Consumer Privacy: Analysis of Factors Affecting Consumer Willingness to send and Receive Information in Permission and Data based SMS advertising,تحقيقات بازاريابي نوين,1392
مليحه سياوشي, علي صنايعي, سعيد فتحي
بررسي تاثير مديريت سود از طريق وجوه نقد عملياتي غير عادي بر نقدشوندگي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1392
سعيد فتحي, سيدعباس هاشمي, زهرا فيروزکوهي, زهرا خواست خدايي, عليرضا عجم
Impact of Intellectual Capital on Financial Performance,,1391
سعيد فتحي, شكوفه فرهمند, مهناز خراساني
بررسي تأثير هزينه هاي اختياري غيرعادي بر نقدشوندگي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1391
سعيد فتحي, سيدعباس هاشمي, زهرا فيروزكوهي, عليرضا عجم
تحليل محتواي استراتژي هاي تجاري و اثرات آن بر عملكرد سازمان ها,,1391
حسن لباف, سميه زماني قلعه مير زماني, سعيد فتحي
عوامل موثر بر جذابيت تبليغات تلويزيوني از منظر كودكان مقطع ابتدايي شهر اصفهان,,1391
بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, زهرا شكرچي زاده
Studying the Role of Financial Risk Management on Return on Equity,,1391
سعيد فتحي, فاطمه زارعي, شريف شكرچي زاده اصفهاني
Analyzing the Impact of Financial Managers Perception of Macroeconomic Variables on Capital Structure of Firms Listed in Tehran Stock Exchange,,1391
مهدي ابزري, سعيد فتحي, فاطمه نعمتي زاده
Ranking Stock Exchange Development of the Selected Countries Using TOPSIS Method,,1391
سعيده كتابي, سعيد فتحي, باقر عسگرنژاد نوري, شريف شکرچي زاده اصفهاني
Meta Analysis of the Impact of Factors Related to Research Structure on the Strength of Bankruptcy Prediction Models and Variables,,1391
سعيد فتحي, آرش شاهين, بهاره اکبري شهرستاني, محمد صفانور
The Effect of Brand Extension Strategies upon Brand Image in the Sport Apparel Market,,1391
بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, رايحه بهرامي نژاد جونقاني
بررسي ابعاد مختلف ريسك سياسي و تاثير آن بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي,,1391
سعيد فتحي, وحيد كبيري پور
تعيين و اولويت بندي عوامل مديريتي و اجرايي موثر بر خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي با روش AHP,,1391
دنيا پاداش, محمد سلطان حسيني, محمد خبيري, سعيد فتحي
طراحي الگوي ارتباط بين آمادگي الكترونيكي ملي و بازده سرمايه گذاري بنگاه هاي اقتصادي در فناوري اطلاعات: رويكردي فراتحليلي,,1391
سعيد فتحي, محمد رحيم اسفيداني, پريسا يعقوبي منظري
Profitability Assessment of Fundamental Analysis in Stock Selection (The Case of Tehran Security Exchange in the Autumn of 2011),,1391
سعيد فتحي, آرش شاهين, محمد صفا نور, بهاره اكبري شهرستاني
انتخاب استراتژي تجارت الكترونيك با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي: فولاد آلياژي اصفهان),,1391
علي صنايعي, سعيد فتحي, علي‌رضا امامي
انتخاب استراتژي تجارت الكترونيك با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي: فولاد آلياژي اصفهان),,1390
علي صنايعي, سعيد فتحي, عليرضا امامي
Trading Volume, Company Age, Company Size and their Affect on Deviation of Earning Prediction,,1390
مهدي ابزري, سعيد فتحي, شريف معتمدي, فاطمه زارعي
Factors Influencing on Customers’ E-Satisfaction: a case Study from Iran,,1390
بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, زينب رضايي
طراحي الگوي پذيرش معامله الكترونيكي سهام به وسيله سرمايه گذاران حقيقي شهر اصفهان,,1390
سعيد فتحي, علي شائمي برزكي, الميرا مكينيان, حسن قرباني
The Effect of Earnings Management on Stock Liquidity of Listed Companies in Tehran Stock Exchange,,1390
سعيد فتحي, سيدعباس هاشمي, زهرا فيروزكوهي
Evaluation of Effect of Exchange rate`s Fluctuation on Capital Market`s Index,,1390
سعيد فتحي, سعيد صمدي, محمود طهماسبي كهياني
تاثير تبليغات شفاهي بر جذب گردشگران خارجي: مورد مطالعه شهر اصفهان,,1390
بهرام رنجبريان, محمدرضا جليلوند, سعيد فتحي
The Effect of Emotional Intelligence on Portfolio Performance of Stokholders :Empirical Evidence from Iran,,1390
ناصر ايزدي نيا, سعيد فتحي, سولماز سلامي
An Analysis of Customers`Satisfaction in Tejarat Bank Branches in Isfahan city,,1390
مجيد رشيدكابلي, سعيد فتحي, مرجان عزيزي
Impact of Foreign Direct Investment on Financial Development Present to Political Corruption in the Countries of D-8,,1390
سعيد صمدي, سعيد فتحي, سيما طهماسبي
Factors affecting the attitude of trust in Internet purchasing from the perspective of consumers,,1390
سيدفتح ا اميري عقدائي, سعيد فتحي, امير پيرامن
The effect of terrorism on financial markets (Case study: Tehran Stock Exchange price index),,1390
سعيد فتحي, کاوه شهرکي
The Influence of Attitude toward Advertisement on Attitude toward Brand and Purchase Intension: Students of Shiraz Medical University as a Case Study,,1390
بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, آزيتا لاري
عوامل موثر بر قصد تعويض خودرو توسط مصرف كنندگان:كاربرد نظريه عمل سنجيده شده,,1390
بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, عبدالنبي کمالي
The Effect of Online Services Quality on Electronic Loyalty among the Customers of Tehran`s Stock Exchange Market Brokers Located in Isfahan City,,1390
سعيد فتحي, محمدحسين مشرف جوادي, معصومه ابراهيمي, بهرام رنجبريان
Evaluating the Relation between Technical Analysis Results and Stock Return in Tehran Stock Exchange.,,1390
سعيد فتحي, مهدي ابزري, سمانه اميري بشلي
An Analysis of Factors Affecting the Consumer’s Attitude of Trust and their Impact on Internet Purchasing Behavior,,1390
سيدفتح ا اميري عقدائي, امير پيرامن, سعيد فتحي
تبيين الگوي رابطه بين تنيدگي و رفتار شهروندي سازماني با رويكرد فراتحليل,,1390
علي اصغر فاني, جيران محمدي, عادل آذر, سعيد فتحي
Examining the Effect of Selective Macroeconomic Variables on the Stock Exchange`s Depth and Breadth (Case Study: Tehran Stock Exchange),,1390
سعيد فتحي, مجيد صامتي, باقر عسگرنژاد نوري, شريف شكرچي زاده اصفهاني
Inter-Industry Differences in Capital Structure and Product Market Competition: Evidence from Iranian Companies,,1390
مهدي ابزري, سعيد فتحي, آرينه طوروسيان
بررسي ارتباط بين آمادگي الكترونيكي كشور و اثربخشي كاربرد فناوري اطلاعات در بنگاه ها با رويكرد فراتحليل,,1390
سيد حميد خدادادحسيني, سعيد فتحي
The Effect of Timely Earnings Forecast by Managers on Cost of Equity Capital,,1390
سعيد فتحي, كريم آذربايجاني, زهرا خواست خدايي
Analyze the Impact of Financial Variables on the Market Risk of Tehran Stock Exchange Companies,,1390
حسين رضايي دولت آبادي, سعيد فتحي, ميثم زارع
طراحي الگوي پذيرش مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار در سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان,,1390
سعيد فتحي, محمداسماعيل انصاري, مهدي محمدي
The Factors Affecting on Consumers’ Repurchase IntentionToward an Automobile Brand: An Application ofReasoned Action Theory,,1389
بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, Abdolnabi Kamali
Age Influence on Information Processing of TV Advertisement Messages by the Elementary students,,1389
بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, Zahra Shekarchizade
Designing a model for the acceptance of electronic stock exchange by Individual Investors,,1389
سعيد فتحي, علي شائمي برزكي, الميرا مکينيان, حسن قرباني, شريف شکرچي زاده اصفهاني
تبيين توسعه ساختار بازار اوراق بهادار,,1389
سعيد فتحي, مجيد صامتي, باقر عسگرنژاد نوري
رويكرد فراتحليل در بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاه ها در فناوري اطلاعات,,1389
سعيد فتحي, حسن ولي‌بيگي
بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و عملكرد مالي بنگاه هاي اقتصادي,,1388
سعيد فتحي, ياسين توكلي
بررسي تاثير خصوصي سازي بر روي توسعه بازار سهام,,1388
سعيد فتحي, باقر عسگرنژاد
تأثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملكرد سازماني در صنعت هتلداري,,1388
مهدي ابزري, بهرام رنجبريان, سعيد فتحي, حسن قرباني
استفاده از واسطه هاي الكترونيكي براي توسعه فرآيندهاي كسب وكار,,1388
سعيد فتحي, مريم صفي
مدلسازي شناسايي مخاطبان (بازيگران و فعالان) تجارت الكترونيكي,,1387
سعيد فتحي, محمود محمودزاده, روح الله نوري, محمد ابويي
بررسي تاثير كسب و كار الكترونيكي بر توسعه صادرات: شناسايي اولويتهاي بخش صنعت در كشور,,1386
سعيد فتحي, شهريار عزيزي
ارائه الگوي رابطه فناوري اطلاعات و عملكرد شركتهاي تجاري: فرا تحليلي بر عوامل اندازه گيري درمعماري بهره وري,,1386
سعيد فتحي, سيدحميد خداداد حسيني, شعبان الهي
طراحي الگوي تاثير فناوري اطلاعات بر سنجه هاي عملكرد مالي با رويكرد فراتحليل,,1385
سيد حميد خداداد حسيني, سعيد فتحي, شعبان الهي
ريسك مالي: شاخص سازي و اندازه گيري,,1385
سعيد فتحي
اندازه گيري سطح بلوغ تجارت الكترونيكي در فروشگاه هاي اينترنتي فعال ايران,,1385
سعيد فتحي, شهريار عزيزي
طراحي الگوي طبقه بندي و اولويت بندي طرح هاي تحقيقاتي كسب و كار الكترونيكي كشور,,1384
سعيد فتحي, محمد رحيم اسفيداني, محسن اکبري
راهبردهايي براي موفقيت در كسب و كار الكترونيكي، مطالعه موردي: پروژه كسب و كار الكترونيكي اينتل,,1384
سعيد فتحي
بررسي تاثير كسب و كار الكترونيكي بر توسعه صادرات صنعتي در ايران,,1383
سعيد فتحي
بررسي تحليلي - تطبيقي الگوها و مدل هاي سنجش و اندازه گيري اعتبار مشتريان,,1382
علي اصغر انواري رستمي, سعيد فتحي
بازاريابي؛ تحولات، چالش ها و راهكارهاي هزاره سوم,,1381
سيد حميد خداداد حسيني, سعيد فتحي
بررسي تاثير فناوري ارتباطات بر بازاريابي: نقش فناوري هاي پيشرفته اطلاعات و ارتباطات در تغيير ماهيت بازاريابي و تبليغات,,1381
سيد حميد خداداد حسيني, سعيد فتحي
ارائه روشي براي اولويت بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين المللي و تجارت الكترونيكي,,1381
سيد حميد خداداد حسيني, سعيد فتحي
خودكارآفريني ابزار مواجهه با بحران اشتغال در كشور,,1381
اصغر مشبکي, سعيد فتحي
بررسي تحولات عصر ارتباطات و نقش آن در بازاريابي,,1380
سيد حميد خداداد حسيني, سعيد فتحي
تحول فرهنگي گامي به سوي كارآفريني,,1379
سعيد فتحي
استفاده از واسطه هاي الكترونيكي براي توسعه فرآيندهاي كسب و كار,,
سعيد فتحي, مريم صفي
Corporate Governance and Agency Cost (Model-based Approach) and the Mediating Role of Financial Policies,چشم انداز مديريت مالي,
سروناز رحيم نژاد, سعيد فتحي, روزيتا مويدفر
The impact of dividend policy on liquidity risk components based on covariance decomposition,تحقيقات مالي,
حميدرضا موذني, سعيد فتحي
Analyzing the Effect of Dividend on Probability of Default According to Signaling and Agency Theories,تحقيقات مالي,
عليرضا نجارپور, سعيد فتحي, علي فروش باستاني
جستجو:
|
(9568),,1386/09/26 _ 1386/09/26,سعيد فتحي
(8553),,1385/08/28 _ 1385/08/28,سعيد فتحي, حسن ولي بيگي
(9945),,1384/03/10 _ 1384/03/10,سعيد فتحي
(5671),,1383/02/26 _ 1383/02/26,سعيد فتحي
(14069),,1380/02/11 _ 1380/02/11,كاظم نفيسي, سعيد فتحي
(9875),,1387/08/01 _ 1387/08/01,سعيد فتحي, دكتر محمد ابويي اردكان, روح الله نوري, علي صفري, هادي تيموري
(9748),,1388/04/17 _ 1388/04/17,سعيد فتحي, مريم نجفيان
(),,1386/09/24 _ 1386/09/24,سعيد فتحي
Prioritization of the Factors affecting Privatization in Sport Clubs: Comparison Between AHP and TOPSIS (Emphasis in Football) (4331),The International Congress on Science and Football Tehran 1-3 November 2009,1388/08/10 _ 1388/08/10,دنياپاداش, محمد سلطان حسيني, سعيد فتحي, محمدخبيري
(14788),,1388/11/27 _ 1388/11/27,سعيد فتحي, شريفه معتمدي
(8524),,1388/12/10 _ 1388/12/10,سعيد فتحي, ملودي ريسمانچيان
(13017),,1388/12/11 _ 1388/12/11,دنيا پاداش, محمد سلطان حسيني, سعيد فتحي, محمد خبيري
(9747),,1388/10/22 _ 1388/10/22,سعيد فتحي, فاطمه زارعي, سيما طهماسبي
Designing a Model for the Acceptance of Electronic Stock Exchange by Individual Investors (4562),World Coference on Information Technology,1389/07/14 _ 1389/07/14,سعيد فتحي, علي شائمي برزكي, الميرا مكينيان, حسن قرباني, شريف شكرچي زاده اصفهاني
(9750),,1389/11/30 _ 1389/11/30,سعيد فتحي, مريم نجفيان
CRITICAL REVIEW ON MEASURING FINANCIAL CONSTRAINTS: MULTI-CRITERIA APPROACH (3747),THE 12th MALAYSIA-INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, MANAGEMENT & ACCOUNTING (MIICEMA) 2011,1390/07/21 _ 1390/07/21,سعيد فتحي, فرنوش مقدس, کاوه شهرکي
(),,1392/06/13 _ 1392/06/13,فرزانه جعفري, علي نصراصفهاني, سعيد فتحي
(),,1392/06/22 _ 1392/06/22,علي عطافر, سعيد فتحي, ايمان ابوئي مهريزي, اميد آقاجر نامداري
(10763),,1392/12/11 _ 1392/12/11,سعيد فتحي, فرزانه قندهاري, سيديعقوب شيرنگي
(12923),,1393/12/10 _ 1393/12/10,احمد گوگردچيان, سعيد فتحي, هادي اميري, نسرين سعيدي
(15181),,1393/10/17 _ 1393/10/17,مهسا قندهاري, سعيد فتحي, عظيمه شمشيري
(),,1392/12/11 _ 1392/12/11,سعيد فتحي, فرنوش مقدس, شيوا نادي
(),,1395/09/25 _ 1395/09/25,اکرم طاهري, سعيد فتحي, محمود بت شكن, مجيد اسماعيليان
(),,1400/09/08 _ 1400/09/10,سعيد فتحي, حميد ابوطالبي
Meta-Analysis of Arbitrage Opportunities in Put-Call Parity (),,1400/09/08 _ 1400/09/10,سعيد فتحي, زينب فاضليان, رزماري اقاجاني
(),,1400/07/28 _ 1400/07/29,سعيد فتحي, پگاه محمدي
(),,1400/11/30 _ 1400/11/30,سعيد فتحي, زينب فاضليان
(),,1400/11/30 _ 1400/11/30,سعيد فتحي, پريسا اسماعيليان
|
فراتحليل آزمون هاي مبتني بر مدل در سنجش كارايي بازار اختيارات,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,سعيد فتحي
تاثير سياست تقسيم سود بر نقدشوندگي و ريسك نقدشوندگي سهام,دكتري,1402/06/28, ,سعيد فتحي
اثر سياست هاي پولي متعارف و نامتعارف بانك مركزي بر توليد بخش هاي مختلف اقتصادي در ايران,كارشناسي ارشد,1402/06/27, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير حاكميت شركتي، ساختار مالكيت و موجودي نقد بر ارزش كمپاني ها و بانك¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر عراق,دكتري,1402/06/26, ,سعيد فتحي
ملاحظات ارزش گذاري سهام در صنعت قند و شكر,كارشناسي ارشد,1402/04/05, ,سعيد فتحي
مقايسه عملكرد روش هاي بيمه پرتفوي با روش بهينه سازي ميانگين-ارزش در معرض خطر,كارشناسي ارشد,1402/01/27, ,سعيد فتحي
مقايسه عملكرد روش هاي بيمه پرتفوي با روش بهينه سازي ميانگين-ارزش در معرض خطر,كارشناسي ارشد,1402/01/27, ,سعيد فتحي
ارزيابي متغيرهاي موثر برفرار مالياتي در چارچوب مدل هاي عامل محور,كارشناسي ارشد,1402/01/19, ,سعيد فتحي
تحليل اثر سياست هاي مالياتي بر رشد فراگير در ايران,كارشناسي ارشد,1401/12/22, ,سعيد فتحي
تحليل تطبيقي عقد رهن با قرارداد وثيقه تجاري,كارشناسي ارشد,1401/10/29, ,سعيد فتحي
بررسي و تحليل اصول طراحي نهادي در منابع مشترك: پايداري صيادي در منطقه بندر انزلي,كارشناسي ارشد,1401/10/29, ,سعيد فتحي
تحليل مطالبات غيرجاري بانكها با رويكرد اقتصاد منطقه اي روش داد هاي ئانل چند بعدي,دكتري,1401/10/29, ,سعيد فتحي
بررسي اثر ماليات ارزش افزوده بر تورم در اقتصاد ايران,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,سعيد فتحي
تحليل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي دولتي در مقام اعمال تصدي,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,سعيد فتحي
تحليل حساسيت فرصت¬هاي آربيتراژ در بازار اختيارات در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,سعيد فتحي
تحليل تطبيقي عقد وكالت با قرارداد نمايندگي تجاري در لايحه تجارت- قراردادهاي تجارتي 1399,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,سعيد فتحي
ارزيابي شدت ريسك مطالبات بانكي و بررسي تاثير تغييرات طبقات مختلف معوقات بانكي بر درآمدو هزينه بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دكتري,1401/10/19, ,سعيد فتحي
تاثير رسانه هاي اجتماعي در گسترش سكولاريسم در ايران (با تاكيد بر داده هاي پيمايش ارزش هاي جهاني),كارشناسي ارشد,1401/10/18, ,سعيد فتحي
تجزيه و تحليل علل كاهش اعتمادسياسي در جمهوري اسلامي ايران,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,سعيد فتحي
تحليل مقايسه اي تاثير توسعه بازار صكوك بر سودآوري بانك ها:مطالعه موردي بانك هاي اسلامي و متعارف,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,سعيد فتحي
ارائه الگوي شايستگي سرمايه گذاران حقيقي در بازار سرمايه ايران,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,سعيد فتحي
تحليل نقش علامت هاي مالي شركتي در مديريت عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه ايران,دكتري,1401/06/28, ,سعيد فتحي
تحليل تطبيقي علل و منشاء بطلان قرارداد در قانون مدني و قانون بيمه,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,سعيد فتحي
فراتحليل نقش اختيار سهام در پاداش مديريتي و رابطه آن با عملكرد شركت,كارشناسي ارشد,1401/06/19, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير سازوكارهاي راهبري شركتي بر هزينه نمايندگي با نقش ميانجي سياست‌هاي مالي بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ايران,دكتري,1401/06/19, ,سعيد فتحي
ساز و كار بيت‌كوين و رمز ارزها درفناوري زنجيره بلوكي ( بلاكچين ) و تاثير آن بر نظام بانكداري,كارشناسي ارشد,1401/06/16, ,سعيد فتحي
شناسايي ورتبه بندي عوامل موفقيت كسب وكارهاي خانگي درايران با استفاده از روش دلفي فازي و تحليل شبكه فازي,كارشناسي ارشد,1401/06/16, ,سعيد فتحي
بررسي تأثير شاخص‌هاي حكمراني بر تثبيت جايگاه مديران در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق,كارشناسي ارشد,1401/06/08, ,سعيد فتحي
فراتحليل كارآيي پوشش ريسك شاخص سهام به كمك قرارداد آتي در بهبود ريسك و مطلوبيت,كارشناسي ارشد,1401/05/25, ,سعيد فتحي
فراتحليل تاثير اهرم مالي بر عملكرد مالي شركت,كارشناسي ارشد,1401/05/25, ,سعيد فتحي
تجزيه و تحليل بحران متأخر نظام جهاني سرمايه داري و تأثير آن بر ايران,دكتري,1401/02/25, ,سعيد فتحي
بررسي تأثير سفته بازي بر خلق پول بانكي,كارشناسي ارشد,1401/01/24, ,سعيد فتحي
شبيه‌سازي عملكرد نهادهاي اثرگذار بر سرمايه انساني با تاكيد بر سال‌هاي اوليه زندگي ( با استفاده از مدل‌سازي عامل محور),كارشناسي ارشد,1400/12/21, ,سعيد فتحي
مديريت سود و تعديل نظري در الگوي عملكرد ساختار سرمايه: شواهدي از شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,سعيد فتحي
بررسي عوامل موثر بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس عراق,كارشناسي ارشد,1400/11/28, ,سعيد فتحي
بررسي عملكرد استراتژي‌هاي چرخش بخش در بازار سرمايه ايران,كارشناسي ارشد,1400/11/24, ,سعيد فتحي
تنوع صادراتي و تاثير آن بر توزيع درآمد در ايران با تاكيد بر نقش تلاطم بازار ارز در تنوع صادراتي(1397-1368),كارشناسي ارشد,1400/11/20, ,سعيد فتحي
تاثير ويژگي هاي واحد حسابرسي داخلي بر احتمال وقوع تقلب در صورت هاي مالي شركت هاي عراقي,كارشناسي ارشد,1400/11/20, ,سعيد فتحي
استخراج و رتبه بندي معيارهاي توسعه شهرهاي هوشمند جهت دستيابي به اقتصاد پايدار شهري(مورد شهر اصفهان),كارشناسي ارشد,1400/11/09, ,سعيد فتحي
تاثير متقابل توسعه پايدار سازوار و ثبات مالي باكيفيت در كشور¬هاي منتخب در حال توسعه.,كارشناسي ارشد,1400/10/22, ,سعيد فتحي
طراحي يك الگوي تعادلي عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي تحت شرايط ماليات هاي اسلامي براي اقتصاد ايران,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير افشاي ريسك بر كارايي سرمايه گذاري ، بازده غير عادي و رفتار قيمت سهام,دكتري,1400/06/31, ,سعيد فتحي
بسط مدل¬هاي عاملي قيمت¬گذاري دارايي¬ها با استفاده از عامل بنيادي مبتني بر ويژگي¬هاي حسابداري,دكتري,1400/06/29, ,سعيد فتحي
بررسي رابطه نابرابري درآمد و ماليات تورمي در ايران,كارشناسي ارشد,1400/06/25, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير وجه نقد و اهرم بر سرعت تعديل وجه نقد و سرعت تعديل اهرم,كارشناسي ارشد,1400/06/25, ,سعيد فتحي
تهديدات هيبريدي در غرب آسيا با تمركز بر محوريت ايران,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,سعيد فتحي
بررسي اثار اجراي عمليات بازار باز با استفاده از اوراق بدهي دولت در ايران،رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي,كارشناسي ارشد,1400/06/06, ,سعيد فتحي
بررسي تاثير اهرم مالي و اهرم عملياتي (با تاكيد بر رابطه جايگزيني آنها) بر سودآوري شركت ها,كارشناسي ارشد,1400/05/10, ,سعيد فتحي
تبيين تاثير انواع وب بر سياست خارجي، مورد مطالعه آمريكا و روسيه,دكتري,1400/04/15, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير وجه نقد اضافي بر ثروت سهامداران و نقش نقدشوندگي(شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران),كارشناسي ارشد,1399/12/04, ,سعيد فتحي
تعيين عوامل مؤثر بر فرار مالياتي با استفاده از روش فرا تحليل و تخمين ميزان آن در ايران به روش MIMIC,كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,سعيد فتحي
توسعه الگوي ارزيابي عملكرد مناطق ويژه اقتصادي ايران با رويكرد بازاريابي صادرات,دكتري,1398/10/28, ,سعيد فتحي
نقض محدوديتهاي آربيتراژدر قيمت‌گذاري اختيار معامله : رويكرد فراتحليل,كارشناسي ارشد,1398/10/25, ,سعيد فتحي
توسعه آميخته بازاريابي محصولات مالي با تمركز بر اوراق بدهي و شناسايي اولويت هاي عرضه در صنايع فلزات اساسي و معدني,دكتري,1398/06/30, ,سعيد فتحي
فراتحليل تأثير مستقيم و غيرمستقيم حاكميت شركتي بر عملكرد مالي شركت ها,كارشناسي ارشد,1398/06/27, ,سعيد فتحي
طراحي الگوي آثار مزيت رقابتي و عوامل موثر بر ان با تمركز بر جايگاه مشخصه هاي مالي در مدل طراحي شده با بكارگيري رويكرد فرا تحليل,دكتري,1398/02/08, ,سعيد فتحي
طراحي مدل توسعه پژوهش با رويكرد بازاريابي اجتماعي در دانشگاه ازاد اسلامي,دكتري,1397/10/30, ,سعيد فتحي
طراحي الگوي عوامل موثر بر تمايلات رفتاري مصرف كنندگان نسبت به خريد محصولات منتخب با رويكرد فرا تحليل,دكتري,1397/09/25, ,سعيد فتحي
طراحي و تبيين الگوي تاثير گروه هاي نسلي بر متغير هاي منتخب رفتار سازماني,دكتري,1396/07/16, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير محدوديتهاي مالي,كارشناسي ارشد,1392/07/28, ,سعيد فتحي
ارزيابي سودآوري تحليل تكنيكال در بورس,كارشناسي ارشد,1392/07/27, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير مكانيزمهاي حاكميت شركتي,كارشناسي ارشد,1390/07/27, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير مالي شدن بر سرمايه گذاري واقعي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تاثير نرخ تورم بر بازده سهام,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
پاياننامه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل ديدگاه مديران و كارشناسان بيمه در مورد زيرساختهاي تجارت الكترونيكي و تاثير آن بر ديدگاه آنها در مورد توسعه سازماني تجارت الكترونيكي-مورد مطالعه اداره كل بيمه خدمات درماني چهارمحال بختياري,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
مطالعه تطبيقي ساختار سرمايه در بورس هاي جهان,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تفكيكي تاثير ساختار مالي بر ريسك كل,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
فراتحليل عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل رابطه قدرت بنيادي سهام و بازده ان با رويكرد تحليل عاملي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير شفافيت سود بر اجزاي هزينه سرمايه در بورس اوراق بهادار,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
ارزيابي سود اوري تحليل تكنيكال در محيط فازي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر كيفيت بازار سهام شركتها,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تركيب داده هاي صورت هاي مالي و فاصله تا نكول حاصل از مدل بلك -شولز - مرتون براي پيش بيني ور شكستگي با استفاده از مدل UTADIS,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل سودمندي تكنيكهاي تحليل بنيادي و قدرت بنيادي به كمك تحليل عاملي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير كوواريانس نوسانات ويژه بر بازده هاي مورد انتظار سهام,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تاثير ارزش انعطاف پذيري مالي بر سياست مالي شركت با استفاده از مدل گامبا و تريا نتيس,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
مقايسه مدل مبتني بر خصوصيات سهام با مدل ميانگين - واريانس در بهينه سازي سبد سرمايه گذاري,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
آزمون مدل LCAPMlبه كمك معيارهاي چند گانه نقد شوندگي با استفاده از تحليل PCA,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
فرا تحليلي بر عوامل موثر بر كارايي مدل قيمت گذاري دارا ييهاي سرمايه اي,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير حاكميت شركتي بر احتمال درماندگي مالي با استفاده از مدل بلك شولز,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر محدوديتهاي مالي شركتها,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل اثر رقابت بازار محصول بر ارتباط بين حاكميت شركتي و پويايي ساختار سرمايه,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل تاثير چسبندگي هزينه بر سود تقسيمي: نقش مازاد وجه نقد مبتني بر مدل,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
تحليل مقايسه اي صندوق ذخيره ارزي در ايران، نروژ و امارات,كارشناسي ارشد,, ,سعيد فتحي
طراحي مدل ريسك ادذاك شده از ايران به عنوان مقصد گردشگري,دكتري,, ,سعيد فتحي
توسعه مدل تصوير ذهني از مقصد گردشگري ايران,دكتري,, ,سعيد فتحي
توسعه مدل ريسك ادراك شده مشتريان حقيقي خدمات سرمايه گذاري در بازار مالي,دكتري,, ,سعيد فتحي
توسعه مدل تجربه برند مبتني بر پيشامدها و پيامدها. يك مطالعه تطبيقي در صنعت بانكداري ايران و افغانستان,دكتري,, ,سعيد فتحي
توسعه آميخته بازاريابي محصولات مالي با تمركز بر اوراق بدهي و شناسايي اولويت هاي عرضه آنها در صنايع فلزات اساسي و معدني,دكتري,, ,سعيد فتحي
طراحي و آزمون الگويي از پيشايند هاي بي ملاحظگي كاركنان نسبت به مشتريان در شعب منتخب سازمان تامين اجتماعي كشور,دكتري,, ,سعيد فتحي
تجزيه و تحليل اثرات سود تقسيمي بر احتمال نكول بلند مدت و كوتاه مدت شركت‌ها مطابق با نظريه علامت دهي و نمايندگي,دكتري,, ,سعيد فتحي
تعيين تاثير برون سپاري بر عملكرد شركت گاز استان اصفهان,,, ,سعيد فتحي
تآثير مديريت سرمايه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,, ,سعيد فتحي
ارزيابي اثربخشي عملكرد تيمهاي كاري بر مبناي مدل رابينز در مديريت پروژه‌هاي شركت مپنا,,, ,سعيد فتحي
شناسايي و تبيين صکوک مناسب براي تامين مالي شرکتهاي دانش بنيان (مطالعه موردي پروژه هاي شرکت دانش بنيان مهندسي پزشکي کاوشگران طب خوارزمي ),,, ,سعيد فتحي
جستجو:
|
Fundamentals of Investment Management,سازمانهاي تابعه وزارت علوم تحقيقات وفناوري(بجزدا,1400,سعيد فتحي, ابراهيم صدرالدين, عليرضا عجم حاجي محمدي
نظريه هاي مالي پيشرفته,شرکت چاپ و نشر بازرگاني,1398,سعيد فتحي, عليرضا عجم, ابراهيم صدرالدين
مالي شركتي پيشرفته,شرکت چاپ و نشر بازرگاني,1397,سعيد فتحي, محمدرضا پورابراهيمي, باقر عسگرنژاد نوري, شريف شکرچي زاده اصفهاني, کاوه شهرکي
مديريت سرمايه گذاري و تامين مالي,نگارخانه,1393,سعيد فتحي, فاطمه زارعي, مهدي محمدي
مديريت تامين مالي گامي به سوي اصل 44 قانون اساسي,پيام علوي,1390,سعيد فتحي, باقر عسگرنژاد نوري
مديريت راهبردي تجارت الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني,1389,شهريار عزيزي, سعيد فتحي, روح الله نوري
روش شناسي طراحي و نيازسنجي دوره هاي آموزشي حرفه اي: يك تجربه ملي,موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني,1389,روح الله نوري, محمد ابويي اردكاني, سعيد فتحي, محمد رحيم اسفيداني
كاربردهاي تجارت الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1389,محمدرحيم اسفيداني, حميد اسفيداني, روح الله نوري, سعيد فتحي, محمد ابويي اردكاني
كسب و كار الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1389,سعيد فتحي, شهريار عزيزي, روح الله نوري, محمد ابويي اردكان, محمدرحيم اسفيداني, محمود طهماسبي
طراحي مراحل لازم براي پياده سازي تجارت الكترونيكي به منظور توسعه صادرات كالا و خدمات,موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني,1386,سليمان فرخزاد, سعيد فتحي
شناسايي و طبقه بندي تجربيات شركت ها در توسعه كسب و كار الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني,1385,سعيد فتحي
طراحي الگوي مفهومي طبقه بندي و اولويت بندي تحقيقات تجارت الكترونيكي,موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني,1384,سعيد فتحي
بررسي تأثير كسب و كار الكترونيكي بر جهش صادراتي: شناسايي اولويت هاي بخش صنعت در كشور,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1384,سعيد فتحي
تجارت الكترونيكي مفاهيم و كاربردها,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1383,سعيد فتحي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
290 مديريت مالي 2 1401/10/26 دوشنبه 08:00-10:00
324 مديريت مالي 1 1401/10/24 شنبه 14:00-16:00
487 سرمايه گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
511 تئوري مالي پيشرفته 1401/10/17 شنبه 14:00-16:00
576 مديريت مالي پيشرفته 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal