۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير
سعید فتحی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : مدیریت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مدیریت - مدیریت مالی,تربیت مدرس,ایران,1380-1386
فوق لیسانس,مدیریت بازرگانی,تربیت مدرس,ایران,1378-1380
لیسانس,مدیریت بازرگانی,دانشگاه اصفهان,ایران,1374-1378
جستجو:
|
مروری بر ابزارهای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و انتخاب سبد بهینه سهام,کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری,بین المللی,سخنرانی,1395,اکرم طاهری,سعید فتحی,محمود بت شکن,مجید اسماعیلیان | جزئیات
تحلیل تأثیر ریسک سیاسی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران,هفتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران,ملی,سخنرانی,1393,احمد گوگردچیان,سعید فتحی,هادی امیری,نسرین سعیدی | جزئیات
بهینه سازی سبد سهام بر اساس معیار میانگین- ارزش در معرض خطرمشروط,یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1393,مهسا قندهاری,سعید فتحی,عظیمه شمشیری | جزئیات
ارزیابی عملکرد سرمایه های فکری شرکت اتوبوسرانی تهران بزرگ و حومه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها,ملی,سخنرانی,1392,فرزانه جعفری,علی نصر اصفهانی,سعید فتحی | جزئیات
تحلیل تاثیر برون سپاری بر عملکرد شرکت گاز استان اصفهان,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،کار آفرینی و توسعه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1392,علی عطافر,سعید فتحی,ایمان ابوئی مهریزی,امید آقاجر نامداری | جزئیات
مطالعه تطبیقی بین المللی عوامل موثر بر نظام تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشورهای در حال توسعه و بورس اوراق بهادار تهران,ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران,ملی,سخنرانی,1392,سعید فتحی,فرزانه قندهاری,سید یعقوب شیرنگی | جزئیات
سنجش محدودیت مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد روشهای رتبه بندی چند معیاره,ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران,بین المللی,سخنرانی,1392,سعید فتحی,فرنوش مقدس,شیوا نادی | جزئیات
CRITICAL REVIEW ON MEASURING FINANCIAL CONSTRAINTS: MULTI-CRITERIA APPROACH,THE 12th MALAYSIA-INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, MANAGEMENT & ACCOUNTING (MIICEMA) 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,سعید فتحی,فرنوش مقدس,کاوه شهرکی | Detail
Designing a Model for the Acceptance of Electronic Stock Exchange by Individual Investors,World Coference on Information Technology,بین المللی,سخنرانی,1389,سعید فتحی,علی شائمی برزکی,المیرا مکینیان,حسن قربانی,شریف شکرچی زاده اصفهانی | Detail
مطالعه ای مروری در مورد جایگاه تامین مالی در مطالعات پیش بینی ورشکستگی,سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران,ملی,پوستر,1389,سعید فتحی,مریم نجفیان | جزئیات
ارتقای کارآیی بودجه ریزی عملیاتی با انتخاب نماینده معیارهای عملکردی: کاربرد نظریه مدل‌سازی خاکستری (GRA),سومین کنفرانس بین‌المللی بودجه ریزی عملیاتی,بین المللی,سخنرانی,1388,سعید فتحی,مریم نجفیان | جزئیات
Prioritization of the Factors affecting Privatization in Sport Clubs: Comparison Between AHP and TOPSIS (Emphasis in Football),The International Congress on Science and Football Tehran 1-3 November 2009,بین المللی,سخنرانی,1388, دنیاپاداش,محمد سلطان حسینی,سعید فتحی, محمدخبیری | Detail
عوامل موثر بر انحراف سود پیش‌بینی شده از سود واقعی,همایش منطقه‌ای حسابداری و مدیریت مالی,منطقه ای,پوستر,1388,سعید فتحی,شریفه معتمدی | جزئیات
بررسی ابعاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستقلات (REIT) و عوامل موثر بر بازده آن,دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران,بین المللی,سخنرانی,1388,سعید فتحی,ملودی ریسمانچیان | جزئیات
تعیین و اولویت‌بندی عوامل مدیریتی و اجرایی موثر بر خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی با روش AHP,هفتمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی,بین المللی,پوستر,1388,دنیا پاداش,محمد سلطان حسینی,سعید فتحی,محمد خبیری | جزئیات
بررسی نقش مدیریت ریسک مالی در بازده حقوقی صاحبان سهام,سومین کنفرانس بین المللی مشاوران و مدیران مالی,بین المللی,سخنرانی,1388,سعید فتحی,فاطمه زارعی,سیما طهماسبی | جزئیات
چالش‌های پیش روی سازمان‌های ایرانی فاقد ایران‌کد (کدگذاری کالا و خدمات) در عصر تجارت الکترونیکی,سومین همایش بین‌المللی تجارت الکترونیکی با رویکرد بر کشورهای در حال توسعه,بین المللی,سخنرانی,1387,سعید فتحی,دکتر محمد ابویی اردکان,روح الله نوری,علی صفری,هادی تیموری | جزئیات
فراتحلیل، رویکردی نو در پژوهشهای علوم انسانی,سخنرانهای علمی - پژوهشی دهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,سعید فتحی | جزئیات
بررسی عوامل و دلایل واگرایی مطالعات در بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی,مجموعه سخنرانی های علمی پژوهشی دهمین هفته پژوهش,ملی,سخنرانی,1386,سعید فتحی | جزئیات
تجارت الکترونیکی و کاربرد آن در زنجیره تأمین,دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین,ملی,سخنرانی,1385,سعید فتحی,حسن ولی بیگی | جزئیات
تأثیر فناوری اطلاعات در افزایش بهره‌وری و دستمزدها,سومین همایش ملی تجارت الکترونیکی,ملی,سخنرانی,1384,سعید فتحی | جزئیات
بازاریابی و تجارت الکترونیکی,همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی,بین المللی,سخنرانی,1380,کاظم نفیسی,سعید فتحی | جزئیات
جستجو:
|
طراحی فراتحلیلی الگوی پی آمدهای عملکردی مزیت رقابتی و پیش آیندهای آن: جایگاه مشخصه‌های مالی,دکتری,1398,سعید فتحی,علی کاظمی
توسعه آمیخته بازاریابی محصولات مالی با تمرکز بر اوراق بدهی,دکتری,1398,سعید فتحی,علی صنایعی,آذرنوش انصاری طادی
توسعه الگوی ارزیابی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران با رویکرد بازاریابی صادرات,دکتری,1398,آذرنوش انصاری طادی,سعیده کتابی,سعید فتحی
فراتحلیل تاثیر مستقیم و غیر مستقیم حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتها,کارشناسی ارشد,1398,سعید فتحی
طراحی مدل عوامل موثر بر قصد خرید محصولات با رویکرد فرا تحلیل,دکتری,1397,علی کاظمی,سعید فتحی
طراحی و تبیین الگوی تاثیر گروه های سنی بر متغیر های منتخب رفتار سازمانی,دکتری,1396,علی نصر اصفهانی,مهدی ابزری,سعید فتحی
شناسایی و تبیین صکوک مناسب برای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان (مطالعه موردی پروژه های شرکت دانش بنیان مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی ),کارشناسی ارشد,1395,سعید فتحی,محمدرضا حیدری خوراسگانی
آزمون مدل LCAPM به کمک معیارهای چندگانه نقدشوندگی با استفاده از تحلیل PCA,کارشناسی ارشد,1395,سعید فتحی,آذرنوش انصاری طادی,محمود بت شکن
شناسایی سیاستهای موثر بر نوسانات موجودی زنجیره تامین نقدینگی بانک: پویایی شناسی سیستم (بانک رفاه),کارشناسی ارشد,1395,سعید جهانیان,سعید فتحی
تحلیل تاثیر حاکمییت شرکتی بر احتمال ورشکستگی با استفاده از مدل بلک شولز/مرتون ,کارشناسی ارشد,1395,سعید فتحی,سید فتح اله امیری عقدایی,لیلا ترکی
تحلیل تأثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی و ارائه الگویی جامع برای آن - مورد مطالعه: صنعت فولاد ایران,دکتری,1394,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی,سعید فتحی
توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری,دکتری,1394,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
تدوین مدل ارزش ویژه برند برای مقاصد گردشگری,دکتری,1394,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
تحلیل رابطه قدرت بنیادی سهام و بازده آن با رویکرد تحلیل عاملی,کارشناسی ارشد,1393,سعید فتحی,علی صفری
توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری,دکتری,1393,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
تحلیل مقایسه‌ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعه بازار سهام کشورهای منتخب,کارشناسی ارشد,1393,احمد گوگردچیان,سعید فتحی,هادی امیری
بهینه سازی سبد سهام بر مبنای روش های تخمین ناپارامتریک,کارشناسی ارشد,1393,مهسا قندهاری,سعید فتحی
توسعه مدل عملکرد زنجیره تامین مبتنی بر قابلیت های بازاریابی و هوش بازار,دکتری,1393,بهرام رنجبریان,مجید رشید کابلی,سعید فتحی
تحلیل تاثیر شفافیت سود بر اجزای هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1393,سعید فتحی,احمد گوگردچیان
ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان (مطالعه موردی مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1393,علی صنایعی,سعید فتحی
تحلیل تاثیرحاکمیت شرکتی بر ریسک بازار سرمایه و ریسک سود و زیان,کارشناسی ارشد,1393,مهدی ابزری,سعید فتحی
شناسایی عوامل سازمانی موثر در پیاده سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس),کارشناسی ارشد,1393,مهدی ابزری,سعید فتحی
تحلیل تاثیر قوم گرایی بر قصد خرید کالاهای وارداتی,کارشناسی ارشد,1392,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
تحلیل تاثیر تناسب وکیفیت ادراک شده از محصول تعمیم یافته بر مزیت رقابتی,کارشناسی ارشد,1392,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
بررسی تاثیر پیاده سازی اتوماسیون اداری بر نوآوری, تصمیم گیری و عملکرد( با رویکرد کارت امتیازی متوازن) در ادارات و مدارس منتخب آموزش و پرورش استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,محمد حسین مشرف جوادی,سعید فتحی
ارزیابی سوداوری نتایج تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1392,سعید فتحی,سید فتح اله امیری عقدایی
طراحی الگوی تاثیر بازاریابی بر عملکرد کسب و کار با بکارگیری رویکرد فراتحلیل,دکتری,1392,علی صنایعی,سعید فتحی,علی کاظمی
مطالعه تطبیقی - بین المللی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در بورس‌های منتخب جهان با تمرکز بر ایران,کارشناسی ارشد,1392,سعید فتحی,مجید اسماعیلیان
تحلیل تاثیر ساختار مالی بر ریسک کل، ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1392,سعید فتحی
تحلیل تاثیر محدودیت های مالی بر مولفه های منتخب ریسک و بازده بازار سرمایه شرکت های تولیدی,کارشناسی ارشد,1392,سعید فتحی,مجید اسماعیلیان
پیش بینی زمان بهینه انجام معاملات با استفاده از شبکه عصبی فازی: با رویکرد تحلیل تکنیکال,کارشناسی ارشد,1392,مهدی ابزری,سید امیر حسن منجمی,سعید فتحی
فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها,کارشناسی ارشد,1392,سعید فتحی,مهدی ابزری
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تمایل مشترکان تلفن همراه به دریافت و ارائه اطلاعات در تبلیغات پیامکی و ارائه الگویی برای آن. مطالعه موردی مشترکان تلفن همراه شهر شیراز,دکتری,1392,علی صنایعی,سعید فتحی
تحلیل تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی و نقش تعدیلگری نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (89-1380),کارشناسی ارشد,1391,سعید فتحی,شکوفه فرهمند
تعیین تاثیر برون سپاری بر عملکرد شرکت گاز استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,علی عطافر,سعید فتحی
تاثیر نرخ تورم بر بازده سهام شرکت‌های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1391,سعید فتحی,احمد گوگردچیان
تحلیل تاثیر استراتژی‌های تعمیم برند بر تصویر ذهنی از برند در بازار کفش ورزشی (مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌ اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان),کارشناسی ارشد,1391,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
فراتحلیلی برا عوامل تاثیر گذار بر قدرت پیش‌بینی مدل‌ها و متغیرهای ورشکستگی,کارشناسی ارشد,1391,سعید فتحی,آرش شاهین
ارزیابی اثربخشی عملکرد تیمهای کاری بر مبنای مدل رابینز در مدیریت پروژه‌های شرکت مپنا,کارشناسی ارشد,1391,علی شائمی برزکی,سعید فتحی
ارائه مدل ریاضی تصمیم‌گیری چند معیاره برای اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مجتمع فولاد مبارکه با کمک معیارهای کمی و کیفی,کارشناسی ارشد,1391,سعیده کتابی,سعید فتحی
تحلیل اثر درک مدیران مالی از متغیرهای کلان اقتصادی بر ترکیب ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1391,مهدی ابزری,سعید فتحی
بررسی عوامل آمیخته بازاریابی موثر بر رفتار تولید کننده و توزیع کننده محصولات زر,کارشناسی,1391,سعید فتحی
تحلیل تفاوت دیدگاه تولید کنندگان و توزیع کنندگان در مورد آمیخته‌های بازاریابی (مطالعه موردی:شرکت گلدیس کاشی اشکذر),کارشناسی,1391,سعید فتحی
چارچوبی برای تصمیم‌گیری جهت تجدید ساختار شرکت‌های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران,کارشناسی ارشد,1391,حسین رحمان سرشت,سعید فتحی
تحلیل تاثیر انگیزش بر سبک خرید دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان,کارشناسی,1391,سعید فتحی
تحلیل تاثیر نقدشوندگی بر بازده سهام با کنترل سبک‌های سرمایه‌گذاری(مورد مطالعه : بورس اوراق بهادار تهران),کارشناسی ارشد,1391,مهدی ابزری,سعید فتحی
تحلیل تفاوت سودآوری روش‌های تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی در انتخاب سهام شرکت‌های فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1391,سعید فتحی,آرش شاهین
گونه شناسی گردشگران داخلی سفر کرده به اصفهان بر اساس انگیزه های سفر,کارشناسی ارشد,1391,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر انحراف پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1391,مهدی ابزری,سعید فتحی
بررسی اثر بخشی تبلیغات تجاری بر آگاهی و خرید بیمه گذاران در صنعت بیمه در شهر اصفهان,کارشناسی,1390,سعید فتحی
تحلیلی بر تفاوت آمیخته بازاریابی کفش‌های ایرانی و چینی,کارشناسی,1390,سعید فتحی
تحلیل رابطه بین سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و بازارهای غیر بورس اوراق بهادار 1387-1377,کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,سعید صمدی
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد ، بازده و ریسک سبد سرمایه گذاری سهامداران در بورس منطقه ای اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,ناصر ایزدی نیا,سعید فتحی
تحلیل شایسته سالاری کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز,کارشناسی ارشد,1390,علی عطافر,سعید فتحی
بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتری در انتخاب نام تجاری (مطالعه موردی: ماست پگاه اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,سعید فتحی
تاثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (2008-2002),کارشناسی ارشد,1390,مهدی ابزری,سعید فتحی,سعید صمدی
تحلیل تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه مالی با تاکید بر فساد در کشورهای عضو گروه D-8,کارشناسی ارشد,1390,سعید صمدی,سعید فتحی
تاثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,سید عباس هاشمی
بررسی اثر تروریسم بر بازارهای مالی (مطالعه موردی: شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران),کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,احمد گوگردچیان,سید جواد امام جمعه زاده
تاثیر ویژگی‌های پیش‌بینی سود توسط مدیران بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,کریم آذربایجانی
تآثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,کریم آذربایجانی
تاثیر کیفیت درک شده خدمات الکترونیک در مشتریان شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,محمد حسین مشرف جوادی,بهرام رنجبریان
بررسی و تبیین الگوی عوامل موثر بر رابطه بین تنیدگی و رفتارهای شهروندی سازمانی: رویکردی فراتحلیلی,دکتری,1390,علی اصغر فانی,سعید فتحی,عادل آذر
تحلیل تاثیر سنجه‌های بازاریابی بر ریسک بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,سعید فتحی
تاثیر محدودیت‌های مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,مهدی عرب صالحی نصر آبادی
بررسی عوامل موثر بر رضایت الکترونیک مشتریان از فروشگاه‌های اینترنتی در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
تعیین عوامل موثر بر رضایت کاربران از خدمات IT برون‌سپاری شده در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,سعید فتحی
تحلیلی بر عوامل موثر بر تمایل به شکایت ارباب رجوع: مورد مطالعه مسافران شرکت هواپیمایی ملی ایران در فرودگاه مهرآباد,کارشناسی ارشد,1390,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
ارزیابی ارتباط نتایج تحلیل تکنیکال با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,مهدی ابزری
تحلیل اثربخشی تبلیغات: مورد مطالعه بنرهای شهرداری اصفهان در خصوص جمع‌آوری و تفکیک بسماند,کارشناسی ارشد,1390,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1388-1380),کارشناسی ارشد,1390,مهدی ابزری,سعید فتحی
بررسی رابطه کیفیت خدمات آنلاین و وفاداری الکترونیک در مشتریان کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار در شهرستان اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,محمد حسین مشرف جوادی,بهرام رنجبریان
بررسی پیش شرط ها و پیامدهای نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی ایرانسل(مورد بررسی : دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز),کارشناسی ارشد,1390,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
تحلیل عوامل موثربر ایجاد نگرش اعتمادی در مصرف کنندگان اینترنتی و تاثیر این عوامل در فرایند خرید,کارشناسی ارشد,1390,سید فتح اله امیری عقدایی,سعید فتحی
تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش ایجاد شده برای سهامدار (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران),کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,حسین رضایی دولت آبادی
طراحی الگوی پذیرش تمایل به دورکاری توسط کارکنان با رویکرد تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی: اداره تامین اجتماعی شهرستان مشهد),کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,مهسا قندهاری
تحلیل تاثیر سنجه‌های بازاریابی بر قیمت سهام شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,سعید فتحی
تحلیل تاثیر مالی شدن بر سرمایه‌گذاری‌های واقعی در شرکت‌های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,کریم آذربایجانی
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,مهدی ابزری,سعید فتحی
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب برتوسعه بورس اوراق بهادار تهران 1386-1377,کارشناسی ارشد,1389,سعید فتحی,مجید صامتی
بررسی نقش بازاریابی اجتمائی در اصلاح الگوی مصرف برق مشتریان خانگی شهر اصفهان و تاثیر آن بر نگرش مدیران از تحول سازمانی شرکت برق منطقه ای,کارشناسی ارشد,1389,علی عطافر,سعید فتحی
تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر قصد خرید مجدد مصرف کنندگان از یک برند خودرو,کارشناسی ارشد,1389,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
امکان سنجی ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,نعمت اله اکبری,سعید فتحی
طراحی الگوی تاثیر بازاریابی داخلی بر بهبود عملکرد سازمانی از دیدگاه قابلیتهای متمایز سازمانی در صنعت هتلداری شهرهای منتخب ایران,دکتری,1389,مهدی ابزری,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
عوامل موثر بر پذیرش سیستم پرداخت الکترونیکی فروشگاهی در فروشگاه های خرده فروشی اصفهان,کارشناسی,1389,سعید فتحی
پردازش اطلاعات پیام‌های تبلیغات تلویزیونی توسط کودکان دبستانی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
تاثیر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بخش خصوصی در بانک‌های خصوصی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,مهدی ابزری,سعید فتحی
ارزیابی رابطه محتوای استراتژی و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,حسن لباف,سعید فتحی
عوامل موثر بر همنوایی بانواندر انتخاب سبک پوشش (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
تاثیر عوامل ریسک مالی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1387-1381),کارشناسی ارشد,1389,سعید فتحی,مجید رشید کابلی,سعید صمدی
تعیین عوامل موثر و آثار روانی درک سرمایه‌گذاران انفرادی از ریسک در بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,مهدی ابزری,سعید فتحی
تحلیل عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,سعید فتحی,بهرام رنجبریان
الگوی پذیرش سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ,کارشناسی,1388,سعید فتحی
بررسی جایگاه سایت‌های فروشگاه الکترونیکی ایران در مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی,کارشناسی,1388,سعید فتحی
مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری با شبکه عصبی در شرکت‌های منتخب عضو بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1388,سعید فتحی,ناصر موحدی نیا
آزمون تجربی کارآیی بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1388,مهدی ابزری,سعید صمدی,سعید فتحی
تحلیل عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران شرکتهای کوچک و متوسط شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,علی صنایعی,سعید فتحی
تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر جذب گردشگران خارجی: مورد مطالعه شهراصفهان,کارشناسی ارشد,1388,بهرام رنجبریان,سعید فتحی
اولویت‌بندی عوامل موثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی با استفاده از فرایندتحلیل سلسله‌مراتبی,کارشناسی ارشد,1388,محمد سلطان حسینی,سعید فتحی,محمد خبیری
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در بخش خدمات در هتل های 4 و 5 ستاره شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,سید محسن علامه,سعید فتحی
انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مورد مطالعه شرکت فولاد آلیاژی اصفهان),کارشناسی ارشد,1388,علی صنایعی,سعید فتحی
بررسی نقش تبلیغات در نگرش مادران در مصرف تنقلات کودکان آنها در منطقه 6 اصفهان,کارشناسی,1388,سعید فتحی
طراحی الگوی پذیرش معامله الکترونیکی سهام توسط سرمایه گذاران حقیقی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,سعید فتحی,علی شائمی برزکی
بررسی تاثیر تئوری نمایندگی بر مدیریت منابع ریسک زنجیره عرضه از دیدگاه مدیران شرکت‌های صنایع الکترونیک شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,حسین رضایی دولت آبادی,محسن دستگیر,سعید فتحی
بررسی عوامل موثر بر رفتار سرمایه‌گذاری صاحبان پس‌اندازهای خرد (مطالعه موردی منطقه 2 اصفهان),کارشناسی,1387,سعید فتحی
تاثیر هوش هیجانی بر نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش در شرکت نیروکلر,کارشناسی ارشد,1387,سید محسن علامه,سعید فتحی
نقش عوامل کیفیتی خدمات بر تقاضای خدمات بانکی و رتبه‌بندی بانکها در اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,سعیده کتابی,سعید فتحی
جستجو:
|
نظریه‌های مالی پیشرفته,تالیف,شرکت چاپ و نشر بازرگانی,1398,سعید فتحی,علیرضا عجم,ابراهیم صدرالدین
مالی شرکتی پیشرفته,تالیف,شرکت چاپ و نشر بازرگانی,1397,سعید فتحی,محمدرضا پورابراهیمی,باقر عسگرنژاد نوری,شریف شکرچی زاده اصفهانی,کاوه شهرکی
مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی,تالیف,نگارخانه,1393,سعید فتحی,فاطمه زارعی,مهدی محمدی
مدیریت تامین مالی گامی به سوی اصل 44 قانون اساسی,تالیف,پیام علوی,1390,سعید فتحی,باقر عسگرنژاد نوری
کاربردهای تجارت الکترونیکی,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی,1389,محمدرحیم اسفیدانی,حمید اسفیدانی,روح الله نوری,سعید فتحی,محمد ابویی اردکانی
کسب و کار الکترونیکی,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی,1389,سعید فتحی,شهریار عزیزی,روح الله نوری,محمد ابویی اردکان,محمدرحیم اسفیدانی,محمود طهماسبی
مدیریت راهبردی تجارت الکترونیکی,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی,1389,شهریار عزیزی,سعید فتحی,روح الله نوری
روش‌شناسی طراحی و نیازسنجی دوره‌های آموزشی حرفه‌ای:‌یک تجربه ملی,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی,1389,روح الله نوری,محمد ابویی اردکانی,سعید فتحی,محمد رحیم اسفیدانی
طراحی مراحل لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات,سایر,موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی,1386,سلیمان فرخزاد,سعید فتحی
شناسایی و طبقه‌بندی تجربیات شرکت‌ها در توسعه کسب و کار الکترونیکی,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی,1385,سعید فتحی
بررسی تأثیر کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی: شناسایی اولویت‌های بخش صنعت در کشور,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی,1384,سعید فتحی
طراحی الگوی مفهومی طبقه‌بندی و اولویت‌بندی تحقیقات تجارت الکترونیکی,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی,1384,سعید فتحی
تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی,1383,سعید فتحی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal