۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
محسن رنانی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : اقتصاد
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,اقتصاد,تهران,ایران,1368-1375
فوق لیسانس,اقتصاد,تهران,ایران,1366-1368
لیسانس,اقتصاد,دانشگاه تهران,ایران,1362-1366
جستجو:
|
بازشناسی مفهوم توسعه در قرن بیست‌و یکم,سمینارهای آموزشی دانش توسعه/ نشست‌های علمی تخصی ویژه اقتصاد مقاومتی استان کرمان,منطقه ای,سخنرانی,1396,محسن رنانی | جزئیات
توسعه استان‌ها در گرو برنامه‌ریزی منطقه‌ای مشارکت محور,سمینار‌های آموزشی دانش توسعه/ نشست‌های علمی تخصصی ویژه اقتصاد مقاومتی استان کرمان,منطقه ای,سخنرانی,1396,محسن رنانی | جزئیات
حکومت مجاری و توسعه پایدار,شبکه‌های مجازی و توسعه پایدار,بین المللی,سخنرانی,1395,محسن رنانی | جزئیات
قتلِ زبانِ مادری و تخریب توسعه در ایران,دومین همایش توسعه عدالت آموزشی,هفته پژوهش,سخنرانی,1395,محسن رنانی | جزئیات
بررسی انواع سرمایه‌ها و نقش فرهنگ و هنر در رشد و توسعه اقتصادی کشور,هفته‌ی پژوهش دانشگاه هنر اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1395,محسن رنانی | جزئیات
کهولت اقتصاد ایران مانع تحرک تولید و اشتغال ملی,همایش چالش های تولید ملی٬ حمایت از کار و سرمایه ایرانی,ملی,سخنرانی,1391,محسن رنانی | جزئیات
توسعه نقش اقتصادی زنان در ایران، فرصت ها و چالش ها,سومین همایش ملی فعالیت اقتصادی بانوان,ملی,سخنرانی,1391,محسن رنانی | جزئیات
تکنیکی در فناوری و پیامدهای آن ,پانزدهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,محسن رنانی | جزئیات
تکنیکی اقتصادی و پیامدهای آن,پانزدهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,محسن رنانی | جزئیات
تاریخ و اقتصاد: علوم جانشین و یا مکمل؟ مقدمه ای بر «تاریخ سنجی اقتصادی»,نخستین همایش دو سالانه تاریخ و همکاری های میان رشته ای,ملی,سخنرانی,1390,محسن رنانی | جزئیات
گذار از عدالت به انصاف,هفته پژوهش 1389,هفته پژوهش,سخنرانی,1389,محسن رنانی | جزئیات
ضرورت‌تحول‌درماهیت‌دولت‌در اقتصاد جدید,هفته پژوهش 1378,هفته پژوهش,سخنرانی,1387,محسن رنانی | جزئیات
ریشه های اخلاقی رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران,اولین همایش اخلاق در اقتصاد: مبانی نظری و جنبه های کاربردی,ملی,سخنرانی,1387,رزیتا موید فر,محسن رنانی | جزئیات
سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی :بررسی مقایسه ای استان های ایران,همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران,ملی,سخنرانی,1386,محسن رنانی,رزیتا مویدفر | جزئیات
سرمایه اجتماعی،‌ حلقه پیوند عدالت و اقتصاد,چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد ایران،‌ دولت و عدالت اقتصادی: دیدگاهها، روشها و عملکردها,ملی,سخنرانی,1386,محسن رنانی | جزئیات
موانع نهادی رشد اقتصادی در ایران: بازخوانی حلقه مفقوده,دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محسن رنانی,رحیم دلال اصفهانی,علی حسین صمدی | جزئیات
بررسی رابطه آزادی اقتصادی و سرمایه اجتماعی در ایران,دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محسن رنانی,امیر جباری,محمد میثم میرفندرسکی | جزئیات
سرمایه اجتماعی و رابطه آن با سرمایه انسانی,دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محسن رنانی,رزیتا مویدفر,حسن دلیری | جزئیات
بررسی پویایی های قیمت نفت و دلایل تغییر ساختاری در بازار نفت,دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محسن رنانی,مصطفی دین محمدی | جزئیات
بررسی رابطه نرخ ترجیح زمانی و سرمایه اجتماعی در کشورهای OECD,دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محسن رنانی,رزیتا مویدفر,لعیا واعظ | جزئیات
اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری,دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محسن رنانی, شیرین اربابیان | جزئیات
حکمرانی خوب، توسعه و و فرآیند اصلاحات,هفتمین هفته پ‍ژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,محسن رنانی,جعفر رجایی,رضا اسمعیل زاده | جزئیات
رشد بهینه و رابطه آن با مالیات,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,رحیم دلال اصفهانی,محسن رنانی,رضا اسمعیل زاده | جزئیات
کار شایسته: نگرشی نو به بازار کار,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,محسن رنانی,رضا اسمعیل زاده | جزئیات
اقتصاد نفوذهای ناهمگن: تاثیر قانون اساسی بر ساختار اقتصاد سیاسی,تاملی نو بر اصول اقتصادی قانون اساسی,ملی,سخنرانی,1381,محسن رنانی | جزئیات
تحول گفتمان در اندیشه اقتصادی در ایران,دومین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران,ملی,پوستر,1381,محسن رنانی,محمد ماجلو | جزئیات
کارکردهای نهادی بازار کار,سمینار قانون کار,ملی,پوستر,1381,محسن رنانی | جزئیات
چهار نسل اقتصاددان و نقش آنان در تحولات اقتصادی ایران,همایش دست‌آوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در ایران,ملی,پوستر,1381,محسن رنانی | جزئیات
موانع و راهکارهای اساسی اشتغال در ایران,سلسله نشست‌های علمی اشتغال,ملی,پوستر,1380,محسن رنانی | جزئیات
نقش‌سیستم ‌بانکی ‌درگسترش ‌بازارهای رقابتی در ایران,هفتمین سمینار بانکداری اسلامی,هفته پژوهش,پوستر,1375,محسن رنانی | جزئیات
جستجو:
|
تدوین شاخص آنتروپی اقتصادی به عنوان بعد تازه ای از هزینه های اجتماعی,دکتری,1395,محسن رنانی,رسول رکنی زاده,سید کمیل طیبی
تحلیل اثر نوسانات درآمدهای نفتی برسرمایه اجتماعی ورشد اقتصادی در ایران رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE),دکتری,1395,مصطفی عمادزاده,محسن رنانی,سید کمیل طیبی
تحلیل ارتباط بین نوسانات درآمدهای نفتی با سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران، رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE),دکتری,1395,محسن رنانی
تحلیل نظری و تجربی تبیین ارزش کالاهای فرهنگی و هنری در ایران,دکتری,1394,نعمت اله اکبری,محسن رنانی,علی عسکری
اثر عوامل اجتماعی بر فرار مالیاتی,کارشناسی ارشد,1394,محسن رنانی,هادی امیری
ارزیابی سطح عقلانیت محدود دانشجویان در انتخاب دانشگاه و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دانشجویان ورودی سال 1394 در دانشگاه اصفهان),کارشناسی ارشد,1394,محسن رنانی,محمد واعظ برزانی,عبدالحمید معرفی محمدی
بررسی مقایسه ای روش‌های بهبود محاسبه تولید ناخالص داخلی و معرفی شاخص آنتروپی اقتصادی برای تعدیل آن,کارشناسی ارشد,1393,محسن رنانی,رزیتا موید فر,هادی امیری
تدوین شاخص‌های آنتروپی اقتصادی به عنوان بعد تازه‌ای از هزینه‌های اجتماعی ,دکتری,1393,محسن رنانی
پیش بینی اندازه‌ی درآمد مالیاتی مطالعه موردی :استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,رزیتا موید فر,محسن رنانی,مجید صامتی
تحلیل رابطه جهانی شدن و آنتروپی اقتصادی,کارشناسی ارشد,1391,محسن رنانی,رسول رکنی زاده
تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و آنتروپی اقتصادی,کارشناسی ارشد,1391,محسن رنانی,رسول رکنی زاده,رزیتا موید فر
رابطه بهره هوشی و درآمد سرانه مطالعه موردی: استان های ایران,کارشناسی ارشد,1391,محسن رنانی,رزیتا موید فر
تخصیص بهینه دریافتی های نفتی دولت در شرایط نااطمینان(مطالعه موردی:ایران),دکتری,1390,محسن رنانی,رحیم دلال اصفهانی,محمد واعظ برزانی,رحمان خوش اخلاق
تخصیص بهینه دریافتی های نفتی دولت در شرایط نااطمینان (مطالعه موردی: ایران),دکتری,1390,محسن رنانی,رحیم دلال اصفهانی,محمد واعظ برزانی,رحمان خوش اخلاق
تحلیل تخصیص منابع در بازار سیاسی با استفاده از ساز و کار بازار اقتصادی,دکتری,1390,محسن رنانی,نعمت اله اکبری
جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر اندازه دولت و اشتغال نیروی کار در کشورهای آسیایی منتخب,دکتری,1389,مجید صامتی,مرتضی سامتی,محسن رنانی
تآثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران ,کارشناسی ارشد,1389,محسن رنانی,رزیتا موید فر
برآورد و تحلیل ساختار اشتغال بخش غیر رسمی در استان «کهگیلویه و بویراحمد»,کارشناسی ارشد,1388,محسن رنانی,عبدالحسین ساسان,نعمت اله اکبری
پول الکترونیک: رفع موانع فراگیر در ایران و مدیریت پرداخت های فرامرزی,کارشناسی ارشد,1387,محسن رنانی,هوشنگ شجری,خدیجه نصرالهی
ارائه الگویی برای تخصیص بهینه ذخایر گاز طبیعی ایران,دکتری,1387,محسن رنانی,علیمراد شریفی,رحمان خوش اخلاق
اثر پول و عرضه نیروی کار بر تورم و بیکاری (بررسی آثار تغییر فروض در مدل انتظارات و خنثایی لوکاس),دکتری,1387,رحیم دلال اصفهانی,هوشنگ شجری,محسن رنانی
حقوق مالکیت و رشد اقتصادی: تدوین یک الگوی رشد درون زا,دکتری,1387,محسن رنانی,رحیم دلال اصفهانی,سعید صمدی,مجید فخار
اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری فعالیت های صنعت ی ایران در فرایند جهانی شدن,دکتری,1387,محسن رنانی,هوشنگ شجری,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی
اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران,کارشناسی ارشد,1387,محسن رنانی,رزیتا مؤیدفر
امکان سنجی تشکیل دولت های محلی در ایران و اثرات آن بر رشد اقتصادی,دکتری,1386,مرتضی سامتی,محسن رنانی,نعمت اله اکبری
اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی با تاکید بر عنصر اعتماد اجتماعی,کارشناسی ارشد,1386,هوشنگ شجری,محسن رنانی, علی ربانی
تحلیل مخارج ثابت و متغیر کالاهای مصرفی بادوام,دکتری,1386,نعمت اله اکبری,هوشنگ شجری,محسن رنانی,مجید صامتی
بررسی تحولات سرمایة اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران,دکتری,1385,محسن رنانی,محمود کتابی,مصطفی عمادزاده
بررسی رابطه متقابل اجزای شاخص آزادی اقتصادی برای کشورهای OFCD و شبیه سازسی مدلی برای ایران ,کارشناسی ارشد,1385,مرتضی سامتی,محسن رنانی
رشد بهینه اقتصادی پایا وهزینه های عمومی در ایران : یک تحلیل پویا,کارشناسی ارشد,1385,محسن رنانی,رحیم دلال اصفهانی,مرتضی سامتی
ارزیابی عملکرد و پیامد های کلان اقتصادی خصوصی سازی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ,کارشناسی ارشد,1384,رحمان خوش اخلاق,هوشنگ شجری,محسن رنانی
تحلیل ناکارایی X ومقایسه آن با ناکارایی های فنی و تخصصی مطالعه موردی :بانکهای رفاه استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1384,محسن رنانی,مرتضی سامتی,محمد حسن مشرف جوادی
بررسی روند تحولات هزینه مبادله و پیامد های آن در اقتصاد ایران,کارشناسی ارشد,1384,محسن رنانی,رحمان خوش اخلاق
تحلیل اندازه و ساختار اشتغال غیر رسمی شهری در استان قم ,کارشناسی ارشد,1384,محسن رنانی,سعید صمدی,رحیم دلال اصفهانی
تاثیر تمرکز زدایی مالی بر اندازه دولت در ایران,دکتری,1384,محسن رنانی,مرتضی سامتی,مجید صامتی
تحلیل اقتصادی رانت جویی در بودجه ریزی دولتی ایران,دکتری,1383,محسن رنانی,مجید صامتی,علی اکبر شبیری نژاد
تحلیل فضایی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران,کارشناسی ارشد,1383,محسن رنانی,نعمت اله اکبری,کریم آذربایجانی
بررسی ریشه های ایجاد بهره باتاکید بر نظریه بهره ساموئلسن در چارچوب الگوی نسلهای تداخلی,دکتری,1383,رحیم دلال اصفهانی,محسن رنانی
تبیین و ساختارشناسی نظام اقتصادی ایران ,دکتری,1382,علی صادقی‌تهرانی ,محسن رنانی,حمیدرضا برادران شرکاء
بررسی ظرفیت‌ها و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعت در استان مازندران,کارشناسی ارشد,1380,محسن رنانی,حسین پیراسته
بررسی اندازه و عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیررسمی ایران,کارشناسی ارشد,1380,محسن رنانی,مرتضی سامتی
بررسی نقش کالاهای عمومی در کشش قیمتی عرضه کل کشاورزی ایران,کارشناسی ارشد,1380,محسن رنانی,مصطفی عمادزاده,نعمت اله اکبری
مطالعه بازار کار منطقه ای,کارشناسی ارشد,1380,محسن رنانی,مصطفی عمادزاده
تجزیه و تحلیل و آزمون آثار پول در اقتصاد ایران,کارشناسی ارشد,1379,محسن رنانی,رحیم دلال اصفهانی
بررسی عوامل مؤثر بر مقیاس بنگاهها و دوگانگی صنعت در استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1379,محسن رنانی,سید کمیل طیبی
بررسی مسأله فقر و اندازه‌گیری خط فقر در ایران,کارشناسی ارشد,1379,حسین پیراسته,محسن رنانی,رحمان خوش اخلاق
علل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران در دوره قاجاریه,دکتری,1379,غلامحسین زرگری‌نژاد ,محسن رنانی,هاشم آغاجری‌
تأثیر برنامه دوم توسعه بر پیشرفت صنعت در منطقه استان یزد,کارشناسی ارشد,1378,هوشنگ شجری,محسن رنانی
بررسی ساختار بازار کار غیررسمی شهری در ایران,کارشناسی ارشد,1378,محسن رنانی,حسین پیراسته,سید کمیل طیبی
جستجو:
|
مقدمه کتاب پوپولیسم ایرانی تحلیل کیفیت حمکرانی محمود احمدی نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی,سایر,کرگدن,1396,محسن رنانی
مقدمه کتاب انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیکتاتوری تا دموکراسی- جلد اول,سایر,نور علم,1395,محسن رنانی
انتخاب عمومی (تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیکتاتوری تا دموکراسی)- جلد دوم,ترجمه,نور علم,1395,محسن رنانی
چرخه های افول اخلاق و اقتصاد ,تالیف,طرح نقد,1394,محسن رنانی,رزیتا مویدفر
72 روایت از توسعه و عدالت آموزشی کودکان ,تالیف,انتشارات ترمه,1394,محسن رنانی
مقدمه کتاب سرمایه در قرن بیست ویکم,سایر,نقد فرهنگ,1393,محسن رنانی
عقلانیت «نا به روال» - نگاه اقتصادی نامتعارف به پدیده های اقتصادی متعارف,ترجمه,نشر علم,1393,محسن رنانی,اصلان قودجانی
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی اایران ، درآمدی بر عبور تمدنها :نبرد غرب برای تسخیر پایان تاریخ-(263ص),تالیف,تارنمای رسمی محسن رنانی,1392,محسن رنانی
چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران[524ص] ,چاپ جدید,انتشارات طرح نو,1392,محسن رنانی,رزیتا موید فر
چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران[524ص],تالیف,طرح نو,1390,محسن رنانی,رزیتا موید فر
بازار یا نابازار ( بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران ) ,چاپ جدید,موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی,1389,محسن رنانی
مقدمه ای بر ماهیت، کارکرد و زوال اصناف جلد اول ,تالیف,مرکز آموزش علمی- کاربردی عتیق,1388,محسن رنانی
دولت صنفی جلد دوم ,ترجمه,مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی عتیق,1388,محسن رنانی
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی,ترجمه,معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری,1386,محسن رنانی,رزیتا مویدفر
درک دموکراسی : رویکردی بر انتخاب عمومی,ترجمه,سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور,1385,محسن رنانی,محمد خضری
بازار یا نابازار؟ (چاپ دوم با اضافات),چاپ جدید,سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی,1384,محسن رنانی
کتاب معلم (راهنمای تدریس اقتصاد),تالیف,وزارت آموزش و پرورش,1382,مجتبی فنایی ,ناصر ذاکری ,محسن رنانی
بخش هفدهم از کتاب «سرگذشت یک علم» از صفحه 263 تا 284,سایر,انتشارات کویب,1382,محسن رنانی
فصل «ماهیت و ساختار دولت در ایران» از کتاب «نقش‌دولت در اقتصاد» از صفحه 369 تا 407,تالیف,مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,1381,محسن رنانی
فصل «گذار از برنامه‌ریزی به فرایندسازی» از کتاب «مجموعه سخنرانی ‌های علمی- تخصصی سال 79» از صفحه 171 تا 198 ,تالیف,سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور,1380,محسن رنانی
فصل «تاثیر فقر و نابرابری بر کارایی سیاست های کلان اقتصادی» از کتاب «فقر در ایران» از صفحه 189 تا 210,تالیف,دانشگاه‌علوم بهزیستی وتوان‌بخشی,1379,محسن رنانی,مریم مه آبادی
مجموعه تست اقتصاد کلان ,چاپ جدید,انتشارات فلاحت,1378,محسن رنانی,محسن نظری
بازار یا نابازار؟ ,تالیف,سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی,1376,محسن رنانی
درامدی بر اقتصاد تولید کشاورزی,ترجمه,هشت بهشت,1375,محسن رنانی
کتاب تست کلیات علم اقتصاد,ترجمه,انتشارات رسا,1375,محسن رنانی,علی دینی
فصل «توزیع درآمد در ایران و نقش کاهش فقر در گسترش بازارهای رقابتی» از کتاب «تحلیل ‌و بررسی اقتصادی فقر» از صفحه 13 تا 34,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی,1375,محسن رنانی
فصل «کاهش فقر در چارچوب یک برنامه مالی» (ترجمه مقاله)از کتاب «تحلیل و بررسی اقتصادی فقر» از صفحه 189 تا 220,تالیف,مؤسسه پژوهشهای بازرگانی,1375,محسن رنانی
علم اقتصاد: پیشرفت رکود یا انحطاط؟,ترجمه,انتشارات فلاحت ایران,1373,محسن رنانی
اقتصاد کار و نیروی انسانی,ترجمه,انتشارات فلاحت ایران,1373,محسن رنانی
جستجو:
|
انتخاب «کتاب بازار یا نابازار؟» به عنوان کتاب سال (رتبه اول) در جشنواره کتاب سال دانشجویی ,تهران,1377,محسن رنانی
انتخاب « کتاب اقتصاد کار و نیروی انسانی» به عنوان کتاب سال (رتبه اول) در جشنواره کتاب سال دانشجویی ,اصفهان,1375,محسن رنانی
جستجو:
|
پژوهشگر برگزیده گروه اقتصاد در سال 1389,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1389
انتخاب پایان نامه دکتری تحت راهنمایی با عنوان «تحلیل اقتصادی رانت جویی در بودجه ریزی دولتی ایران» تقدیر در نهمین دوره انتخاب پایان نامه های دانشجویی در تیر ماه 1384,وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاه,دانشگاه تربیت مدرس,1384
انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد تحت راهنمایی با عنوان «بررسی اندازه و عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیررسمی ایران» در هفتمین دوره جشنواره انتخاب پایان نامه های دانشجویی در سال 1381,وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی,تهران - جهاد دانشگاهی,1381
دریافت جایزه برای انتخاب «کتاب بازار یا نابازار؟» به عنوان کتاب سال (رتبه اول در گروه علوم انسانی) در جشنواره کتاب سال دانشجویی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی) سال 1377,رئیس مجلس شورای اسلامی,تهران - دانشگاه تهران,1377
دریافت جایزه برای انتخاب « کتاب اقتصاد کار و نیروی انسانی» به عنوان کتاب سال (رتبه اول در گروه علوم انسانی-شاخه ترجمه) در جشنواره کتاب سال دانشجویی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی),رئیس مجلس شورای اسلامی,دانشگاه تهران,1375
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal