۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
محسن وفامهر
گروه آموزشی : اقتصاد
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,اقتصاد,دانشگاه تهران,1391
M.Sc.,اقتصاد,دانشگاه تهران,1368
B.Sc.,علوم اقتصادي - نظري,دانشگاه تهران,1366
جستجو:
|
Human Development and Human Flourishing: Emphasis on the Importance of Non-Cognitive Skills,پژوهش هاي اقتصادي ايران,1401
زهرا منتظري, محسن وفامهر
Analysis of the Failure of Iran's Economic Development Process in the Transition from Natural State During 1941-1979,,1401
سلمان قاراخاني, محسن وفامهر, علي سرخوش سرا, ميترا موسي وند
Iran with Natural state ( Case Study of Pahlavi II),پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي,1400
سلمان قاراخاني, محسن وفامهر, كريمي زهرا, فرشاد مومني
Alternative Entrepreneurship: A Semantic Understanding of the Experience of Entrepreneur Women regarding Economic Participation in Shiraz,پژوهش هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران,1400
سارا همت, وحيد قاسمي, محسن وفامهر, بهجت يزدخواستي, بيژن خواجه نوري
Institutions and Economic Growth: A Fundamental Analysis of the Institutional Barriers to Sustainable Economic Growth in Iran during the Second Pahlavi Period,پژوهش هاي اقتصادي ايران,1400
سلمان قاراخاني, محسن وفامهر, زهرا كريمي
Management of Common Resources: Market, Government, or Neither? A Review of Water Resources Management Studies in Iran (with an Emphasis on Ostrom's View),پژوهش هاي اقتصادي ايران,1400
زهره رضاپور, محسن وفامهر, هادي اميري
Human Flourishing and Technical Efficiency: Evidence from Panel Data,تحقيقات اقتصادي,1399
زهرا منتظري, محسن وفامهر, ايرج كاظمي, عليمراد شريفي
تبيين جامعه شناختي فرهنگ مالياتي بر مبناي واكاوي نظام معنايي موديان مالياتي در شهر اصفهان: يك رويكرد تركيبي,,1398
محمد حيدري, وحيد قاسمي, محسن وفامهر, محمدتقي ايمان
عقلانيت نهادي و تناقض رأي دهي,,1398
عباد تيموري, محسن وفامهر, عبدالحميد معرفي محمدي
طراحي الگوي حذف محدوديت زماني راي در بازار سياسي با استفاده از سازوكارهاي بازار اقتصادي,,1397
امير جباري کهنه شهري, محسن وفامهر, مجيد دشتبان فاروجي, نرگس اکبري
سرود توسعه در كوچه هاي نصف جهان,,1396
محسن وفامهر
توسعه يعني گذار از آبروداري به رواداري,,1396
محسن وفامهر
مروري نظام مند بر مطالعات فرهنگ مالياتي و عوامل موثر بر آن در ايران,,1396
محمد حيدري, وحيد قاسمي, محسن وفامهر, محمئ تقي ايمان
مروري نظامند بر مطالعات فرهنگ مالياتي و عوامل موثر بر آن در ايران,,1396
محمد حيدري, وحيد قاسمي, محسن وفامهر, محمد تقي ايمان
نقد روش شناختي اقتصاد فيزيك و كاربرد آن در تحليل نظام توزيعي سرمايه داري,,1396
سيد عقيل حسيني, محسن وفامهر
نقد انتخاب عقلاني از منظر رويكرد هاي ريب: اقتصاد رفتاري، آزمايشگاهي و علوم مغزي,,1396
عباد تيموري, محسن وفامهر, عبدالحميد معرفي محمدي
An Analysis of the Relationship between Fluctuations in Oil Revenues, Social Capital and Economic Growth in Iran; a DSGE Approach,International Journal of Business and Development Studies-دانشگاه سيستان و بلوچستان (اين مجله از بهمن 89 داراي رتبه علمي-پژوهشي مي باشد),1396
اباذر کريمي راهجردي, محسن وفامهر, مصطفي عمادزاده, کميل طيبي
نقد انتخاب عقلاني از منظر رويكردهاي رقيب: اقتصاد رفتاري، آزمايشگاهي و علوم مغزي,,1396
عباد تيموري, محسن وفامهر, عبدالحميد معرفي محمدي
شهر و توسعه,,1396
محسن وفامهر
سرمايه داري,,1396
محسن وفامهر
احياي سرمايه هاي نمادين، گام نخست احياي هنرهاي فراموش شده,,1395
محسن وفامهر
نظم شكن در شكن ضرورت گذار از خشونت به گفت و گو تا انتخابات 96 با مروري بر دستاورئ فكري سه هزار سال جست و جوي سعادت تا كشف توسعه,,1395
محسن وفامهر
توسعه يعني پرورش نخبگان معمولي,,1395
محسن وفامهر
حاكميت مجازي و توسعه پايدار,,1395
محسن وفامهر
نظام آموزشي كارخانه توليد بذر توسعه,,1395
محسن وفامهر
آماده باش نظام براي رشد اقتصادي,,1395
محسن وفامهر
مغفول مانده هاي نظام آموزشي ايران و كاستي هاي معلمان,,1395
محسن وفامهر
توسعه يعني عدالت در «آموزش انسان محور»,,1394
محسن وفامهر
قرن 21؛ توسعه همه جانبه در پرتو توسعه رفتارها و عادات,,1394
محسن وفامهر
فقه و توسعه,,1394
محسن وفامهر
بسته اي كه طومارش بسته مي شود؟ نگاهي به علل به سايه رفتن بسته سياستي خروج از ركود,,1394
محسن وفامهر
برنامه ريزي به مثابه آيين نوروزي توافق در تهران ، گام نخست برنامه ششم,,1394
محسن وفامهر
از توهم توسعه تا شكست برنامه ريزي نگاهي به الزامات و اقتضائات توسعه منطقه اي,,1394
محسن وفامهر
اقتصاد سياسي واردات,,1394
محسن وفامهر
Measuring System Entropy Generation in a Complex Economic Network (The Case of Iran),اقتصاد مقداري(تحقيقات اقتصادي ايران)-دانشگاه شهيد چمران اهواز,1394
بهروز صادقي عمرو آبادي, برايان دي.فث, محسن وفامهر
كلاس توسعه يعني كلاس نقاشي,,1394
محسن وفامهر
اسيدپاشي به چهره اقتصاد ايران,,1394
محسن وفامهر
آزادي منفي و آزادي مثبت در اقتصاد ايران,,1394
محسن وفامهر
Economic Valuation of Cultural Goods (Case Study: Isfahan City of Arts),International Journal of Business and Development Studies-دانشگاه سيستان و بلوچستان (اين مجله از بهمن 89 داراي رتبه علمي-پژوهشي مي باشد),1393
سيده هما موذن جمشيدي, , علي عسگري, محسن وفامهر
بررسي رابطه بين نوسانات درآمدهاي نفتي و اندازه دولت بر سرمايه اجتماعي در ايران,,1393
اباذر كريمي راهجردي, محسن وفامهر, مصطفي عمادزاده, سيدكميل طيبي
اقتصاد سياسي توسعه,,1393
محسن وفامهر
توسعه يعني شهري با تنديس « شاطر رمضان»,,1393
محسن وفامهر
تخريب طبقه متوسط و پيامدهاي آن براي توسعه ايران,,1393
محسن وفامهر
زنده رود سرمايه نمادين توسعه اصفهان,,1393
محسن وفامهر
اقتصاد سياسي محيط كسب و كار در ايران,,1393
محسن وفامهر
اقتصاد سياسي واردات,,1392
محسن وفامهر
موانع نرم توسعه در جمهوري اسلامي ايران,,1392
محسن وفامهر
اخلاق و توسعه: بالهاي توسعه,,1392
محسن وفامهر
حكومت نفوذهاي ناهمگن,,1392
محسن وفامهر
بازگشت ناپذيري و پيش بيني ناپذيري اقتصاد ايران يا تكينگيSingularity,,1392
محسن وفامهر
سرمايه هاي نمادين گرانيگاه توسعه,,1392
محسن وفامهر
نقد عقلانيت كلاسيك؛ رويكرد عقلانيت محدود(مرزبندي شده) سايمون,,1391
محسن وفامهر, حامد سرمدي, مجيد شيخ انصاري
بخش غيررسمي و ظرفيت مالياتي از دست رفته (مطالعه موردي: استان كهگيلويه و بويراحمد),,1391
محسن وفامهر, محمد ميرزايي, شيرين اربابيان
اقتصاد ايران در محدوده سياست,,1391
محسن وفامهر
تخصيص بهينه دريافتي هاي نفتي دولتي (مطالعه موردي: ج.ا.ايران),,1391
روح الله شهنازي, رحمان خوش اخلاق, محسن وفامهر
تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي,,1391
محسن وفامهر
توانمندسازي زنان نقطه آغازين فرآينده توسعه,,1391
محسن وفامهر
بخش غير رسمي و ظرفيت مالياتي از دست رفته( مطالعه موردي: استان كهكيلويه و بويراحمد),,1390
محسن وفامهر, محمد ميرزايي, شيرين اربابيان
بخش غير رسمي و ظريت مالياتي از دست رفته( مطالعه موردي: استان كهكيلويه و بوير احمد),,1390
محسن وفامهر, محمد ميرزايي, شيرين اربابيان
نقد روش شناختي اقتصاد فيزيك و كاربرد آن در تحليل نظام توزيعي سرمايه داري,,1390
سيد عقيل حسيني, محسن وفامهر
شبيه سازي الگوي پولي براي وزن دهي راي در تحليل اقتصادي دموكراسي,,1390
امير جباري كهنه شهري, محسن وفامهر,
Optimal Fiscal Policy WITH Oil Revenues,,1390
روح الله شهرنازي, محسن وفامهر, رحيم دلالي اصفهاني, رحمان خوش اخلاق, محمد واعظ برزاني
تخريب سرمايه هاي نمادين يا توقف توسعه در ايران؟,,1390
محسن وفامهر
زيست انساني در دنياي بحراني,,1390
محسن وفامهر
توسعه: گذار از عدالت به انصاف نگاهي به رابطه دولت ،عدالت و فساد,,1390
محسن وفامهر
توسعه معطوف به انصاف,,1390
محسن وفامهر
تاثير حفاظت از حقوق مالكيت بر رشد اقتصادي ايران,,1390
علي حسين صمدي, محسن وفامهر, رحيم دلالي اصفهاني
بررسي وزن دهي آرا در نظريه راي گيري با رويكرد اقتصاد تجربي,,1390
محسن وفامهر, , امير جباري
شناخت ساختار اشتغال زنان در بخش غيررسمي كشور,,1390
محسن وفامهر, شيرين اربابيان, محمد ميرزايي
فردوسي آفرينشگر سرمايه هاي نمادين ( سخني در باب نقش سرمايه هاي نمادين در توسعه),,1390
محسن وفامهر
بي ثباتي(ادغام وزارتخانه و كوچك سازي بدنه دولت و نگاه به آينده),,1390
محسن وفامهر
نفت، سرمايه اجتماعي و امتناع توسعه در ايران(دولت مردد),,1390
محسن وفامهر
موانع شكل گيري و افزايش سطح سرمايه اجتماعي در كشورهاي نفتي ( عامل توسعه نيافتگي),,1390
محسن وفامهر
فطر و قربان الگوهاي توليد عيد مومنانه,,1389
محسن وفامهر
رتبه بندي رقابت پذيري صنايع بر اساس شاخص انعطاف پذيري نيروي كار,,1389
محسن وفامهر, شيرين اربابيان, محمد ميرزايي
تحليل اقتصادي آزادي,,1389
محسن وفامهر
مساله داوري در حقوق مالكيت: صورتبندي، طراحي مكانيسم و استخراج تابع بهترين عكس العمل (BRF)در چارچوب نظريه بازي,,1389
شهرام معيني, محسن وفامهر
نقش منابع هويت و معرفت در تشكيل سرمايه اجتماعي در ميان دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان,,1389
محسن وفامهر, حسن دليري, روزيتا مويدفر
اقتصاد عيد، چگونه عيد را در زندگي خود تكثير كنيم؟,,1389
محسن وفامهر
توسعه ملي در كمند سياست نگرشي سيستمي به نظريه((امتناع توسعه)),,1389
محسن وفامهر
پايان عمر نفت (نظريه اي در باب تقدم آزادي سياسي بر آزادي اقتصادي),,1389
محسن وفامهر
اشتغال غيررسمي و رقابت پذيري صنايع با فناوري پايين,,1389
محسن وفامهر, سيدكميل طيبي, شيرين اربابيان
ارائه الگويي براي رشد اقتصادي ايران: برخي ملاحظات نهادي,,1389
محسن وفامهر, رحيم دلالي اصفهاني, علي حسين صمدي
اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي: تبيين چارچوب نظري,,1389
محسن وفامهر, حسن دليري
سرمايه اجتماعي چگونه وارد تابع توليد مي شود؟ (طراحي يك الگوي نظري و آزمون آن در چارچوب يك مدل رشد درونزا),,1389
حسن دليري, محسن وفامهر
مفهوم و آثار اقتصادي حقوق مالكيت: رويكرد نهادگرايي,,1388
علي حسين صمدي, محسن وفامهر, رحيم دلالي اصفهاني
آيا سرمايه اجتماعي، واقعا سرمايه است؟,,1388
محسن وفامهر, حسن دليري
پيامدهاي اخلاقي تورم,,1388
محسن وفامهر
جراحي اقتصاد در اغما!؛ نقدي بر طرح هدفمند سازي يارانه ها,,1388
محسن وفامهر
تعيين اولويت هاي كاربرد ذخاير گازي ايران (دوره مطالعه 1410-1385),,1388
محسن وفامهر, عليمراد شريفي, رحمان خوش اخلاق, مصطفي دين محمدي
انقلاب، قانون، توسعه بررسي تاثير قانون اساسي بر ماهيت دولت و عملكرد اقتصاد ايران,,1388
محسن وفامهر
بررسي ساختار اشتغال در بخش غير رسمي ( مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد),,1388
محسن وفامهر, محمد ميرزايي, شيرين اربابيان, لعيا واعظ
سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي: بررسي مقايسه اي استان هاي ايران,,1387
محسن وفامهر, روزيتا مويدفر
رابطه حقوق مالكيت و رشد اقتصادي در چارچوب يك الگوي رشد درون زا,,1387
محسن وفامهر, رحيم دلالي اصفهاني, علي حسين صمدي
شرح و بسطي بر مقدمه انتظارات و خنثايي پول,,1387
رحيم دلالي اصفهاني, هوشنگ شجري, محسن وفامهر, سهراب دل انگيزان
دولت نفوذهاي ناهمگن: تاثير قانون اساسي بر ساختار دولت و اقتصاد در ايران,,1387
محسن وفامهر
حقوق مالكيت و هزينه هاي اجتماعي: معياري براي دسته بندي نظريه هاي اقتصادي,,1387
محسن وفامهر
جهاني شدن، مثل بالغ شدن,,1387
محسن وفامهر
بررسي آثار تغيير فروض در مدل انتظارات و خنثايي پول لوكاس,,1387
رحيم دلالي اصفهاني, هوشنگ شجري, محسن وفامهر, ‌سهراب دل انگيزان
هزينه فرصت مصارف مختلف گاز طبيعي ايران با تاكيد بر تزريق گاز به مخازن نفت,,1387
محسن وفامهر, عليمراد شريفي, رحمان خوش اخلاق, مصطفي دين محمدي
جهاني شدن و اشتغال: بررسي كشورهاي منتخب آسه آن و ايران,,1387
مجيد صامتي, محسن وفامهر, حسن صادقي
انعطاف پذيري نيروي كار و رقابت پذيري صنايع در اقتصاد جهاني,,1387
محسن وفامهر, هوشنگ شجري, شيرين اربابيان
رشد بهينه اقتصادي پايا و هزينه هاي عمومي در ايران : يك تحليل پويا,,1387
رحيم دلالي اصفهاني, محسن وفامهر, مرتضي سامتي, رضا اسمعيل زاده
كاتالاكسي و عدالت: بررسي پيامدهاي توزيعي مداخله در كاتالاكسي ( مطالعه موردي : شهر اصفهان ),,1386
محسن وفامهر, ايمان باستاني فر
ارائه يك مدل تقاضا براي معادلات تفاضلي براي بررسي دوره هاي تجاري، مورد كاوي تجربي ايران (83-1353),,1386
رحيم دلالي اصفهاني, هوشنگ شجري, محسن وفامهر, سهراب دل‌انگيزان
دموكراسي يعني تمرين دموكراسي,,1386
محسن وفامهر, محمد خضري
سرمايه اجتماعي ابزار توليد سعادت,,1386
محسن وفامهر
تحليل نظري مداخله در كاتالاكسي و ناكارايي سياست هاي اقتصادي,,1385
محسن وفامهر, ايمان باستاني فر
تمركز زدايي و منافع تشكيل دولتهاي محلي از منظر افزايش كارايي,,1385
مرتضي سامتي, محسن وفامهر, مژگان معلمي
عقلانيت ايراني و موانع توسعه اقتصادي,,1385
محسن وفامهر
كاهش سرمايه اجتماعي و نا كامي سياست هاي اقتصادي در ايران,,1385
محسن وفامهر
نقش سرمايه ي اجتماعي در توسعه ي اقتصادي,,1385
محسن وفامهر
اشتغال غير رسمي در ايران مروري بر مطالعات,,1385
محسن وفامهر, ساغر بابا حيدري
گذار از گذار سوم: پيش شرط توسعه د رايران امروز,,1385
محسن وفامهر
سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي: ارايه يك الگوي نظري,,1384
محسن وفامهر, مصطفي عمادزاده, رزيتا مويد فر
ساختار اشتغال در بخش غير رسمي كشور,,1384
محسن وفامهر
بررسي رابطه ي تمركز زدايي مالي و اندازه ي دولت در ايران,,1384
محسن وفامهر, مرتضي سامتي, حسن فرازمند
بررسي ساختار اشتغال در بخش غيررسمي استان اصفهان,,1384
محسن وفامهر
رانت جويي و هزينه هاي اجتماعي آن,,1383
محمد خضري, محسن وفامهر
نهاد: جايگزين سنت ،مكمل دولت و بازار,,1383
محسن وفامهر
سرمايه اجتماعي شرط لازم براي توسعه,,1382
محسن وفامهر
تأمين اجتماعي و دموكراسي,,1382
محسن وفامهر
نقش دولت در اصلاحات نهادي از طريق قانون گذاري,,1382
محسن وفامهر
رابطه متقابل دموكراسي، آزادي اقتصادي و تأمين اجتماعي,,1382
محسن وفامهر
سقوط سرمايه اجتماعي بحران عقلانيت و امتناع برنامه در ايران,,1381
محسن وفامهر
بازسازي سرمايه اجتماعي(1) تناسب در اقتدار,,1381
محسن وفامهر
برآورد رابطه تعادلي و بلندمدت سطح عمومي قيمت ها و آزمون خنثايي پول (در ايران),,1381
محسن وفامهر, علي پناهي
به سوي يك تئوري اقتصادي براي حقوق مالكيت,,1380
محسن وفامهر
خصوصي سازي: تجربه لهستان,,1378
محسن وفامهر
چرا رشد چين چنين شتابان است؟,,1378
محسن وفامهر
استراتژي نيل به قلمرو سرحدي تكنولوژي,,1377
محسن وفامهر
جهان بيني اسلامي و مسأله توسعه,,1377
سيدكميل طيبي, محسن وفامهر
سازماندهي توسعه: مقايسه نظامهاي ملي كارآفريني در سوئد و كره جنوبي,,1376
محسن وفامهر
اثر آزادي اقتصادي بر سرمايه اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه منتخب,,
محسن وفامهر, سيد محمد ميثم ميرفندرسکي
سنجش سطح "عقلانيت محدود" دانش آموزان در انتخاب دانشگاه (مطالعه موردي دانشجويان ورودي دانشگاه اصفهان),,
محسن وفامهر, عبدالحميد معرفي, محمد واعظ برزاني, مريم فتحيان
تبيين جامعه شناختي فرهنگ مالياتي بر مبناي واكاوي نظام معنايي موديان مالياتي در شهر اصفهان: يك رويكرد تركيبي,,
محمد حيدري, محسن وفامهر, وحيد قاسمي
عدالت يعني توسعه در آموزش انسان محور,,
محسن وفامهر
ارائه مدل پارادايمي فرهنگ مالياتي نزد موديان مالياتي شهر اصفهان (مطالعه كيفي با روش زمينه اي - رويكرد سيستماتيك),,
محمد حيدري, وحيد قاسمي, محسن وفامهر, محمد تقي ايمان
بازشناسي مفهوم توسعه,,
محسن وفامهر
زبان به مثاب?? توسعه؛ گفتاري دربار?? انسان، حيواني با مهارت گفتوگو,,
محسن وفامهر
ارائه مدل پارادايمي فرهنگ مالياتي نزد موديان مالياتي شهر اصفهان (مطالعه كيفي با روش نظريه زمينه اي - رويكرد سيستماتيك),,
محمد حيدري, وحيد قاسمي, محسن وفامهر, محمدتقي ايمان
جستجو:
|
(12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,محسن وفامهر, جعفر رجايي, رضا اسمعيل زاده
(12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,رحيم دلالي اصفهاني, محسن وفامهر, رضا اسمعيل زاده
(12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,محسن وفامهر, رضا اسمعيل زاده
(7207),,1381/03/08 _ 1381/03/08,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(13381),,1378/12/07 _ 1378/12/07,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(14173),,1386/02/30 _ 1386/02/30,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر
(),, _ ,محسن وفامهر, مصطفي دين محمدي
(),,1381/03/08 _ 1381/03/08,محسن وفامهر, محمد ماجلو
(9653),,1381/12/11 _ 1381/12/11,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(14106),,1381/02/18 _ 1381/02/18,محسن وفامهر
(9580),,1380/01/15 _ 1380/01/15,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(14027),,1377/12/18 _ 1377/12/18,محسن وفامهر
(12897),,1375/06/11 _ 1375/06/11,محسن وفامهر
(7635),,1386/09/28 _ 1386/09/28,محسن وفامهر
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, رحيم دلالي اصفهاني, علي حسين صمدي
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, امير جباري, محمد ميثم ميرفندرسکي
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر, حسن دليري
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, مصطفي دين محمدي
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر, لعيا واعظ
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, شيرين اربابيان
(),,1387/12/01 _ 1387/12/01,روزيتا مويدفر, محسن وفامهر
(13403),,1389/10/06 _ 1389/10/06,محسن وفامهر
(),,1391/09/25 _ 1391/09/25,محسن وفامهر
(),,1391/11/25 _ 1391/11/25,محسن وفامهر
(6670),,1391/09/26 _ 1391/09/26,محسن وفامهر
(6670),,1391/09/26 _ 1391/09/26,محسن وفامهر
(),,1390/12/16 _ 1390/12/16,محسن وفامهر
(),,1395/05/24 _ 1395/05/24,محسن وفامهر
(),,1395/09/29 _ 1395/09/29,محسن وفامهر
(),,1396/05/15 _ 1396/05/15,محسن وفامهر
(),,1396/05/15 _ 1396/05/15,محسن وفامهر
(),,1395/09/24 _ 1395/09/24,محسن وفامهر
(10280),,1398/05/31 _ 1398/05/31,ميترا موسي وند, سلمان قاراخاني, محسن وفامهر, زهرا كريمي
|
تحليل اثر شاخص شكوفايي انساني بر توليد و كارايي فني كشورهاي منتخب (مبتني بر رويكرد هكمن),دكتري,1401/05/08, ,محسن وفامهر
تحليل ارتباط جهاني شدن فرهنگي و الگوي مشاركت اقتصادي زنان كارآفرين شهر شيراز,دكتري,1400/10/30, ,محسن وفامهر
تحليل عقلانيت نهادي در كنش جمعي- مورد مطالعه كنش هاي جمعي داوطلبانه محيط زيستي,دكتري,1399/12/25, ,محسن وفامهر
بررسي موانع نهادي توسعه اقتصادي ايران در عصر پهلوي دوم (براساس ديدگاه نورث از حاكميت طبيعي),دكتري,1399/07/27, ,محسن وفامهر
نقد عقلانيت ابزاري و مفهوم پردازي عقلانيت نهادي در علم اقتصاد,دكتري,1397/10/29, ,محسن وفامهر
رابطه بهره هوشي و درآمد سرانه: مطالعه موردي استانهاي ايران,كارشناسي ارشد,1391/07/29, ,محسن وفامهر
تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و آنتروپي,كارشناسي ارشد,1391/06/27, ,محسن وفامهر
تحليل رابطه جهاني شدن و آنتروپي اقتصادي,كارشناسي ارشد,1391/03/02, ,محسن وفامهر
بررسي مقايسه اي روش هاي بهبود محاسبه توليد ناخالص داخلي و معرفي شاخصي براي تعديل آن,كارشناسي ارشد,, ,محسن وفامهر
ارزيابي سطح عقلانيت محدود دانشجويان در انتخاب دانشگاه,كارشناسي ارشد,, ,محسن وفامهر
اثر عوامل اجتماعي بر فرار مالياتي,كارشناسي ارشد,, ,محسن وفامهر
تدوين شاخص آنتروپي اقتصادي به عنوان بعد تازه اي از هزينه هاي اجتماعي,دكتري,, ,محسن وفامهر
ساخت شاخص توده‎گرايي (پوپوليسم) نفتي و ارزيابي تأثير آن بر رشد اقتصادي ايران,دكتري,, ,محسن وفامهر
جستجو:
|
بازار يا نابازار؟بررسي موانع نهادي كارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران,موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1400,محسن وفامهر
كتاب توسعه، مرور تلفيقي برجايگاه ايران در شاخص هاي جهاني توسعه,فرهنگ مردم,1400,محسن وفامهر
مقدمه اي بر كتاب برنامه ريزي توسعه در ايران (بازخواني نظرات دكتر حسين عظيمي آراني),سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز اسناد ، مدارك و انتشارات,1400,محسن وفامهر
dynamics of institutional change in emerging market economies, Theories, Concepts and Mechanisms,دانشگاه شيراز,1400,محسن وفامهر
مقدمه اي بر كتاب كارآمدي در محيط نهادي ناكارآمد، مجموعه مقالات كانون هاي اثر بخشي,روزنه,1400,محسن وفامهر
توسعه به معناي پرورش نخبگان معمولي، آسيب شناسي نخبگي در ايران,موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري,1399,محسن وفامهر
خرد نابه روال نگاه اقتصادي نامتعارف به پديده هاي متعارف,طرح نقد,1399,محسن وفامهر, اصلان قودجاني
Social capital and economic development,موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1399,محسن وفامهر, روزيتا مويدفر
نهاد هاي مدني در ايران,موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري,1399,محسن وفامهر
social capital and economic development,موسسه آموزش عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1399,محسن وفامهر, روزيتا مويدفر
اخلاق، فصل نخست اصلاح,جهاد دانشگاهي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي,1398,محسن وفامهر
مقدمه ي كتاب آدام اسميت چگونه مي تواند زندگي شما را تغيير دهد؟ راهنماي كاربردي براي خوش بختي انسان,انتشارات فرقلم,1398,محسن وفامهر
يك فصل از كتاب چشم انداز هاي فرهنگ معاصر ايران- جلد دوم ايران در گذار از گذشته به آينده تفاهم ملي يا نزاع بي پايان,پژوهشگاه فرهنگهنر و ارتباطات,1398,محسن وفامهر
مقدمه كتاب پنجاه سال برنامه ريزي,بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه 1397,1398,محسن وفامهر
اقتصاد سياسي مناقشه اتمي (نسخه كامل),نور علم,1398,محسن وفامهر
دولت صنفي: تاملي در اصول و امكان تحقق - جلد اول,نور علم,1398,اصلان قودجاني, محمد گوهريان, ناهيد مسعودي, محسن وفامهر
دولت صنفي: ماهيت، كاركرد ها و زوال اصناف - جلد دوم,نور علم,1398,اصلان قودجاني, محمد گوهريان, ناهيد مسعودي, محسن وفامهر
عقل و عقلانيت,نور علم,1398,محسن وفامهر, عباد تيموري
مرگ مدرسه ؟: گفتارهاي انتقادي در آموزش و پرورش ايران,تهران، مشق شب,1397,خسرو باقري, شيوا دولت‌آبادي, محسن وفامهر, حسن عشايري, نعمت‌الله فاضلي, مقصود فراستخواه, محمد‌امين قانعي‌راد, جعفر محمدي, مرتضي نظري
اقتصاد رفتاري فور داميز,آوند دانش,1397,محسن وفامهر, ميرهادي حسيني, مرضيه احمدي, شيرين اربابيان, عباد تيموري, زهره رضا پور, مريم فتحيان, فضيلت محسني, حسن يحيوي
مقدمه كتاب پوپوليسم ايراني تحليل كيفيت حمكراني محمود احمدي نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سياسي,کرگدن,1396,محسن وفامهر
مقدمه كتاب: انتخاب عمومي؛ تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي,نشر نو علم,1395,محسن وفامهر
مقدمه كتاب انتخاب عمومي تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي- جلد اول,نور علم,1395,محسن وفامهر
انتخاب عمومي (تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي)- جلد دوم,نور علم,1395,محسن وفامهر
72 روايت از توسعه و عدالت آموزشي كودكان,انتشارات ترمه,1394,محسن وفامهر
چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد,طرح نقد,1394,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر
عقلانيت «نا به روال» - نگاه اقتصادي نامتعارف به پديده هاي اقتصادي متعارف,نشر علم,1393,محسن وفامهر, اصلان قودجاني
مقدمه كتاب سرمايه در قرن بيست ويكم,نقد فرهنگ,1393,محسن وفامهر
اقتصاد سياسي مناقشه اتمي اايران ، درآمدي بر عبور تمدنها :نبرد غرب براي تسخير پايان تاريخ-(263ص),تارنماي رسمي محسن رناني,1392,محسن وفامهر
چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد: سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران[524ص],انتشارات طرح نو,1392,محسن وفامهر, روزيتا مويدفر
چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد: سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران[524ص],طرح نو,1390,محسن وفامهر, روزيتا مويدفر
بازار يا نابازار ( بررسي موانع نهادي كارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران ),موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1389,محسن وفامهر
مقدمه اي بر ماهيت، كاركرد و زوال اصناف جلد اول,مرکز آموزش علمي- کاربردي عتيق,1388,محسن وفامهر
دولت صنفي جلد دوم,مرکز آموزش عالي علمي- کاربردي عتيق,1388,محسن وفامهر
سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي,معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري,1386,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر
درك دموكراسي : رويكردي بر انتخاب عمومي,سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور,1384,محسن وفامهر, محمد خضري
بازار يا نابازار؟ (چاپ دوم با اضافات),سازمان مديريت و برنامه‌ريزي,1383,محسن وفامهر
بخش هفدهم از كتاب «سرگذشت يك علم» از صفحه 263 تا 284,انتشارات كويب,1382,محسن وفامهر
فصل «ماهيت و ساختار دولت در ايران» از كتاب «نقش دولت در اقتصاد» از صفحه 369 تا 407,مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي,1381,محسن وفامهر
كتاب معلم (راهنماي تدريس اقتصاد),وزارت آموزش و پرورش,1381,مجتبي فنايي, ناصر ذاكري, محسن وفامهر
فصل «گذار از برنامه ريزي به فرايندسازي» از كتاب «مجموعه سخنراني هاي علمي- تخصصي سال 79» از صفحه 171 تا 198,سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور,1380,محسن وفامهر
فصل «تاثير فقر و نابرابري بر كارايي سياست هاي كلان اقتصادي» از كتاب «فقر در ايران» از صفحه 189 تا 210,دانشگاه‌علوم بهزيستي وتوان‌بخشي,1379,محسن وفامهر, مريم مه آبادي
مجموعه تست اقتصاد كلان,انتشارات فلاحت,1377,محسن وفامهر, محسن نظري
بازار يا نابازار؟,سازمان مديريت و برنامه‌ريزي,1375,محسن وفامهر
فصل «كاهش فقر در چارچوب يك برنامه مالي» (ترجمه مقاله)از كتاب «تحليل و بررسي اقتصادي فقر» از صفحه 189 تا 220,مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني,1375,محسن وفامهر
فصل «توزيع درآمد در ايران و نقش كاهش فقر در گسترش بازارهاي رقابتي» از كتاب «تحليل و بررسي اقتصادي فقر» از صفحه 13 تا 34,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1375,محسن وفامهر
درامدي بر اقتصاد توليد كشاورزي,هشت بهشت,1374,محسن وفامهر
كتاب تست كليات علم اقتصاد,انتشارات رسا,1374,محسن وفامهر, علي ديني
علم اقتصاد: پيشرفت ركود يا انحطاط؟,انتشارات فلاحت ايران,1372,محسن وفامهر
اقتصاد كار و نيروي انساني,انتشارات فلاحت ايران,1372,محسن وفامهر
جستجو:
|
تجربه سرمايه داري دولتي در ايران,موسسه انتشاراتي مرز فکر,,محسن وفامهر
رهيافتي نو در تبيين چرايي انقلاب اسلامي,داديار,,محسن وفامهر
سرمايه در قرن بيست و يكم,نشر علم,,محسن وفامهر
توهمي خطرناك؛ چرا غرب درباره ي ايران هسته اي اشتباه مي كند,طرح نو,,محسن وفامهر
سرمايه معنوي، ثروتي براي بهتر زيستن,ماهواره,,محسن وفامهر
زندگي و انديشه هاي آدام اسميت,پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي,,محسن وفامهر
پوپوليسم ايراني، تحليل كيفيت حكمراني محمود احمدي نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سياسي,کرگدن,,محسن وفامهر
انتخاب عمومي ؛ تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي,نشر نور علم,,محسن وفامهر
اقتصاد رفتاري for dummies,آوند دانش,,محسن وفامهر
جستجو:
|
انتخاب «كتاب بازار يا نابازار؟» به عنوان كتاب سال (رتبه اول) در جشنواره كتاب سال دانشجويي,1399/05/16
انتخاب « كتاب اقتصاد كار و نيروي انساني» به عنوان كتاب سال (رتبه اول) در جشنواره كتاب سال دانشجويي,1399/05/16
جستجو:
|
پژوهشگر برگزيده گروه اقتصاد در سال 1389,,,1389 ( 2011 )
انتخاب پايان نامه دكتري تحت راهنمايي با عنوان «تحليل اقتصادي رانت جويي در بودجه ريزي دولتي ايران» تقدير در نهمين دوره انتخاب پايان نامه هاي دانشجويي در تير ماه 1384,,,1384 ( 2005 )
انتخاب پايان نامه كارشناسي ارشد تحت راهنمايي با عنوان «بررسي اندازه و عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غيررسمي ايران» در هفتمين دوره جشنواره انتخاب پايان نامه هاي دانشجويي در سال 1381,,,1381 ( 2002 )
دريافت جايزه براي انتخاب «کتاب بازار يا نابازار؟» به عنوان کتاب سال (رتبه اول در گروه علوم انساني) در جشنواره کتاب سال دانشجويي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد دانشگاهي) سال 1377,,,1377 ( 1998 )
دريافت جايزه براي انتخاب « کتاب اقتصاد کار و نيروي انساني» به عنوان کتاب سال (رتبه اول در گروه علوم انساني-شاخه ترجمه) در جشنواره کتاب سال دانشجويي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد دانشگاهي),,,1375 ( 1996 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
088 جامعه شناسي اقتصادي 1401/10/18 يك شنبه 10:00-12:00
194 اقتصاد بخش عمومي پيشرفته 2 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal