پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 21 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
هادی تیموریهادی تیموری عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935227
مهسا قندهاریمهسا قندهاری عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935132
مژگان نازیمژگان نازی مسئول دفتر گروه گروه مدیریت 37935211
مرضیه مجیریمرضیه مجیری کارشناس تحصیلات تکمیلی و مجازی گروه مدیریت 37935155
مرجان مهرورزمرجان مهرورز کارشناس آموزشی گروه گروه مدیریت 37935204
مجید محمدشفیعیمجید محمدشفیعی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935227
مجید اسماعیلیانمجید اسماعیلیان عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935197
علی نصراصفهانیعلی نصراصفهانی عضو هیات علمی گروه مدیریت 7935228
علی صنایعیعلی صنایعی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37933175
علی صفریعلی صفری عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935114
علی شائمی برزکیعلی شائمی برزکی عضو هیات علمی ومعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت 37935211 37935212
سیدفتح اله امیری عقدائیسیدفتح اله امیری عقدائی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935205
سید محسن علامهسید محسن علامه عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935224
سعید فتحیسعید فتحی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935219
سعید جهانیانسعید جهانیان عضو هیات علمی مدیریت 37935265
رضا انصاریرضا انصاری عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935209
داریوش محمدیداریوش محمدی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935241
حسین رضاییحسین رضایی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935206
حسین رضائی دولت آبادیحسین رضائی دولت آبادی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935206
آرزو عتیقه چیانآرزو عتیقه چیان عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935253
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal