پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
مهسا قندهاریمهسا قندهاری عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935132
مرضیه مجیریمرضیه مجیری کارشناس تحصیلات تکمیلی و مجازی گروه مدیریت 37935155
مرجان مهرورزمرجان مهرورز کارشناس آموزشی گروه گروه مدیریت 37935204
مجید محمدشفیعیمجید محمدشفیعی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935227
مجید اسماعیلیانمجید اسماعیلیان عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935197
علی نصراصفهانیعلی نصراصفهانی عضو هیات علمی گروه مدیریت 7935228
علی صنایعیعلی صنایعی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37933175
علی صفریعلی صفری عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935114
سید محسن علامهسید محسن علامه عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935224
سعیده كتابیسعیده كتابی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935239
سعید فتحیسعید فتحی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935219
سعید جهانیانسعید جهانیان عضو هیات علمی مدیریت 37935265
رضا انصاریرضا انصاری عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935209
دکتر علی کاظمیدکتر علی کاظمی هیات علمی مدیریت 37935230
دکتر داریوش فروغیدکتر داریوش فروغی عضو هیات علمی و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری 37935211 37935212
داریوش محمدیداریوش محمدی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935241
حسین رضائی دولت آبادیحسین رضائی دولت آبادی عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935206
آرش شاهینآرش شاهین عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935205
آذرنوش انصاریآذرنوش انصاری عضو هیات علمی گروه مدیریت 37935264
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal