پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 17 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
مهدی شهابیمهدی شهابی عضو هیات علمی گروه حقوق 37935143 shahabi880@yahoo.fr
منوچهر توسلی نائینیمنوچهر توسلی نائینی عضو هیات علمی گروه حقوق 37935150 tavassoli2000f@yahoo.com
مرتضی طبیبیمرتضی طبیبی عضو هیات علمی گروه حقوق 37935282 tabibi890@gmail.com
محمود جلالیمحمود جلالی عضو هیات علمی گروه حقوق 37935148 Dm_JALALI@YAHOO.COM
محمدمهدی الشریفمحمدمهدی الشریف عضو هیات علمی گروه حقوق 37935176 alsharif46@yahoo.com
قدرت اله نوروزیقدرت اله نوروزی عضو هیات علمی گروه حقوق 37935134 37935134 gnroozi@yahoo.com
قدرت اله خسروشاهیقدرت اله خسروشاهی عضو هیات علمی گروه حقوق 37935145 ghko44@yahoo.com
علیرضا یزدانیانعلیرضا یزدانیان عضو هیات علمی گروه حقوق 37935144 dr.alireza_yazdanian@yahoo.com
علیرضا فصیحی زادهعلیرضا فصیحی زاده عضو هیات علمی گروه حقوق 37935136 fasihizadeh@gmahl.com
علیرضا آرش پورعلیرضا آرش پور عضو هیات علمی و مدیر گروه گروه حقوق 37935174 arashpour@ase.ui.ac.ir
سیدمحمدصادق طباطباییسیدمحمدصادق طباطبایی عضو هیات علمی گروه حقوق 37935281 Tabatabaei@ase.ui.ac.ir
سیدمحسن قائم فردسیدمحسن قائم فرد عضو هیات علمی گروه حقوق 37935180 gaemfard@ase.ui.ac.ir
زهرا طاهریانزهرا طاهریان کارشناس آموزشی پژوهشی اداری گروه حقوق 37935121
رسول مظاهریرسول مظاهری عضو هیات علمی گروه حقوق 37935142 r.mazaheri@ase.ui.ac.ir
حسن پوربافرانیحسن پوربافرانی عضو هیات علمی گروه حقوق 37935173 hpoorbafrani@yahoo.com
بهجت فروغی مقدمبهجت فروغی مقدم کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه حقوق 37935186 37935121
احد قلی زاده منقوطایاحد قلی زاده منقوطای عضو هیات علمی گروه حقوق 37935178 gholizadeh@ase.ui.ac.ir
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal