۱۴۰۱ شنبه ۸ بهمن
مهدي طغياني
گروه آموزشی : اقتصاد
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,اقتصاد اسلامي,دانشگاه امام صادق (ع ),1391
جستجو:
|
An Analysis about the Long Term Impact of Banks Securitization on Economic Growth,,1400
ندا جمشيدي, محمد واعظ برزاني, مهدي طغياني
An Explanation of the Fundamental Link between Economics and the Property and Contract law with an Emphasis on the Concept of Resource Scarcity,مطالعات حقوق تطبيقي-موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران(اين مجله از ارديبهشت 91 و نيز از شماره پاييز و زمستان 90 علمي-پژوهشي مي باشد),1399
داريوش كيواني هفشجاني, مهدي شهابي, مهدي طغياني
An Explaining on Ethical Criteria in Islamic Banking,نظريه هاي كاربردي اقتصاد,1399
فاطمه واحدي منفرد, محمد واعظ برزاني, مهدي طغياني
ادراك فارغ التحصيلان دوره متوسطه اول از اقتصاد مقاومتي: پژوهشي پديدارشناسانه,,1397
اصغر ابراهيمي هرستاني, يوسف اديب, يوسف رضا پور, مهدي طغياني
برنامه ريزي راهبردي ارتقاء جايگاه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خيريه) در راستاي تأمين نيازهاي بخش عمومي شهري با استفاده از تحليل SWOT(مطالعه موردي شهر اصفهان),,1397
مهدي طغياني, آرزو آذري
تمايل به پرداخت افراد جهت تامين نيازهاي عمومي شهري از طريق بخش سوم (مطالعه موردي: شهر اصفهان),,1397
مهدي طغياني, سميه مهدوي, ارمان روشندل
برتري تكافل بر بيمه از منظر عدالت اقتصادي,,1397
ندا جمشيدي, مهدي طغياني
سواد مالي و ضرورت سنجش آن در نظام نوين آموزشي؛ مطالعه موردي شهرستان شهرضا,,1396
ارمان روشندل, هادي اميري, مهدي طغياني
سياست هاي مالي تحت راهبرد اقتصاد مقاومتي,,1396
علي خالقيان ميمند, محمد واعظ برزاني, محمدرضا حيدري خوراسگاني, مهدي طغياني
معيارهاي انتخاب و تصميم گيري در سبك زندگي اقتصادي از منظر صحيفه سجاديه,,1396
مهدي طغياني, فريبا حسين خوانساري
بررسي مباني ديني الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت اقتصادي مبتني بر اقتصاد مقاومتي,,1395
يوسف اديب, اصغر ابراهيمي هرستاني, يوسف رضاپور, مهدي طغياني
تحليل انتقادي «شاخص جهاني شادي» با رويكرد اسلامي,,1395
ساجد صمدي قرباني, مهدي طغياني
زمينه يابي تأسيس موسسه هاي وقفي مبني بر اوراق وقفي براي تأمين مالي آموزش و پرورش,,1395
هادي اميري, مهدي طغياني, محمدرضا حيدري, فاطمه صادق پور
Incentive Theory of the Third Sector of Economy (Non-Profit Organization),Iranian Economic Review-دانشگاه تهران(اين مجله از خرداد 91 علمي-پژوهشي مي باشد),1395
مرتضي درخشان, خديجه نصرالهي, مهدي طغياني
Comparison of individual economic indicators in West and Iran,,1395
ابوالفضل نصري نصرآبادي, رضا شكراني, مهدي طغياني
طراحي و ارزش گذاري صكوك جامعه مدار براي احياي بافت هاي فرسوده شهري(مورد مطالعه : محله همت آباد اصفهان),,1395
ميترا نوع پرست, مهدي طغياني
بررسي فقهي كارمزد تسهيلات قرض الحسنه,,1395
مهدي طغياني, فاطمه صادق پور, ابراهيم زريني
شناسايي و ترويج سبك زندگي اسلامي ايراني در جهت دفاع اقتصادي در منظومه اقتصاد مقاومتي,,1395
مهدي طغياني
تحليل انتقادي الگوي متعارف آموزش سواد مالي از منظر اسلامي,,1395
مهدي طغياني, امين مرادي باصيري
روش شناسي تهيه ارزيابي فرهنگي- اجتماعي براي طرح هاي اقتصادي,,1394
مرتضي درخشان, مهدي طغياني
پيشنهاد مدل نظري جهت صيانت از وقف و امور خيريه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن,,1393
مهدي طغياني, مرتضي درخشان, خديجه نصرالهي
تحليل عوامل تاثيرگذاري تحريم هاي اقتصادي بر ايران و راهكارهاي مقابله با آن,,1393
مهدي طغياني, مرتضي درخشان
حساب داري تخصيص منابع(مضاربه، سرمايه گذاري و اجاره به شرط تمليك) در بانك داري اسلامي,,1392
مهدي طغياني, اميرعباس آجري آيسک, مرجان طاهري صفار
صكوك استصناع، ابزار مالي مناسب براي تأمين مالي پروژه ها و پيمانكاران,,1392
مهدي طغياني, اميرعباس آجري آيسک, احمد خسروياني
امكان بهره گيري از آثار تمدن اسلامي در طراحي و تدوين الگوي اسلامي ايراني فرهنگ اقتصادي,,1391
مهدي طغياني, محمدهادي زاهدي وفا
ترسيم راهكارها و ضوابط دستيابي به جامعه مطلوب ايراني در سال 1393,,1390
مهدي طغياني
جستجو:
|
(),,1392/02/15 _ 1392/02/15,مهدي طغياني, سميرا حيدريان
(),,1392/10/15 _ 1392/10/15,مهدي طغياني
(),,1392/12/14 _ 1392/12/14,مهدي طغياني, مرتضي درخشان
(6838),,1393/02/18 _ 1393/02/18,مهدي طغياني, احمد خسروياني, اميرعباس آجري
(10890),,1392/06/23 _ 1392/06/23,آرزو آذري, مينا شفيعي زاده, فهيمه عشرتي, مهدي طغياني
(),,1393/06/11 _ 1393/06/11,مهدي طغياني, زيبا صادقي
Asymmetric information modeling in Islamic banking PLS contracts by contract theory (127),10th international conference on islamic economics and finance,1394/01/03 _ 1394/01/03,مهدي طغياني, مرتضي درخشان
(10902),,1394/07/18 _ 1394/07/18,مينا شفيعي زاده, مهدي طغياني
(8936),,1394/12/02 _ 1394/12/02,مهدي طغياني, سعيد فرهادي
(9480),,1394/09/26 _ 1394/09/26,مهدي طغياني
protection of waqf properties in asymmetric information problem between waqif asd mutawalli by contract theory (2882),international conference on Islamice economics and finance,1395/07/20 _ 1395/07/20,مهدي طغياني
(),,1395/12/02 _ 1395/12/02,سميه مهدوي, مهدي طغياني
(),,1395/12/02 _ 1395/12/02,آزاده زاهد چکووري, مهدي طغياني
(),,1396/11/29 _ 1396/11/29,مهدي طغياني, سيد عقيل حسيني
|
شناسايي ورتبه بندي عوامل موفقيت كسب وكارهاي خانگي درايران با استفاده از روش دلفي فازي و تحليل شبكه فازي,كارشناسي ارشد,1401/06/16, ,مهدي طغياني
تأثير تحريم‌هاي مالي بر بي ثباتي نظام بانكي كشور,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,مهدي طغياني
حكمت تحريم ربا از منظر بردار تعاملات انساني با استفاده از روش نظريه بازي ها,كارشناسي ارشد,1400/10/15, ,مهدي طغياني
تحليل اقتصادي حقوق قراردادهاي ايران با تاكيد بر عقد بيع,دكتري,1399/12/26, ,مهدي طغياني
ارائه چارچوب تربيتي از سبك زندگي اقتصادي اسلامي بر مبناي مفاهيم قناعت، پس انداز و سرمايه گذاري براي دانش آموزان دوره اول متوسطه,كارشناسي ارشد,1399/06/05, ,مهدي طغياني
ارزيابي شاخص ها و معيارهاي اخلاق در بانكداري اسلامي,كارشناسي ارشد,1398/11/20, ,مهدي طغياني
اصلاح و تعديل شاخص آزادي اقتصادي با رويكرد اسلامي,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,مهدي طغياني
تحليل اقتصادي فقهي استفاده از روش هم بنيان گذاري در تامين مالي كسب و كارهاي نوپا,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,مهدي طغياني
دلالتهاي سيره حكومتي علوي براي ارزيابي مكتب انتخاب عمومي(با تمركز بر نهج البلاغه),كارشناسي ارشد,1398/05/14, ,مهدي طغياني
تحليل نهادي كنش جمعي در نقل و انتقال پول: مطالعه موردي مهاجرين افغانستاني ساكن ايران,كارشناسي ارشد,1397/12/22, ,مهدي طغياني
توانمندسازي اقتصادي كودكان و نوجوانان مناطق محروم(ارائه يك برنامه محتوايي براي اردوهاي جهادي),كارشناسي ارشد,1397/10/23, ,مهدي طغياني
تبيين شبكه مفهومي تخصيص بهينه منابع اقتصادي خانواده بر مبناي آيات و روايات معصومين عليهم السلام,كارشناسي ارشد,1396/07/16, ,مهدي طغياني
اصول انتخاب و تصميم گيري سبك زندگي اقتصادي از منظر نهج البلاغه,كارشناسي ارشد,1393/10/29, ,مهدي طغياني
تدبير مالكيت هاي عمومي در مساله نفرين منابع و دلالت هاي آن براي ...,كارشناسي ارشد,1393/08/28, ,مهدي طغياني
تبيين شبكه مفهومي عوامل موثر بر بهره برداري نيروي كار مسلمان در آيات قرآن كريم,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
تخصيص بهينه منابع مالي موقوفات با استفاده از برنامه ريزي آرماني و ...,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
مطالعه تطبيقي سبك زندگي اقتصادي در اسلام و غرب (باتاكيد بر بيانات مقام معظم رهبري),كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
سبك زندگي اقتصادي در حوزه شغل و درامد با نگرش اسلامي,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
سبك زندگي اقتصادي در حوزه مديريت ريسك وبيمه با نگرش اسلامي,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
طراحي سكوك غير انتفاعي صلح براي قرض الحسنه,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
ارزيابي مطالعات اقتصاد اسلامي در ايران در دوره 1380 تا 1394,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
راهكارهاي پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي مديران حكومت اسلامي در حكومت امام علي عليه السلام,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
مورد پژوهي و ارزيابي برنامه ي آموزش مفاهيم محوري اقتصاد اسلامي به كودكان,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
ساختار بهينه ضمانت اعتباري شركت هاي دانش بنيان در چارچوب اصول مالي اسلامي,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
امكان سنجي تشكيل شبكه توليد گياهان دارويي در موقوفات كشاورزي اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,مهدي طغياني
برآورد تمايل به پرداخت مردم براي آموزش هاي فوق برنامه مالي و اقتصادي (مطالعه موردي استان تهران),,, ,مهدي طغياني
جستجو:
|
مقدمه اي بر مالي اسلامي,انتشارات دانشگاه امام صادق ع,1398,مهدي طغياني, ندا جمشيدي
برداشتي نوين از اقتصاد در قرآن كريم,انتشارات مفتاح حکيم,1397,مهدي طغياني
مباني نظري دفاع اقتصادي,سازمان پدافند غيرعامل,1395,مهدي طغياني, سيد عقيل حسيني, روح اله شهنازي, مرتضي درخشان
تعليم و تربيت اقتصادي جلد اول,دانشگاه امام صادق,1395,مهدي طغياني, عادل پيغامي
سواد مالي الگويي براي مالي شخصي و خانوادگي,دانشگاه امام صادق,1395,عادل پيغامي, امين مرادي, مهدي طغياني
تعليم و تربيت اقتصادي الگوي پيشنهادي براي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم,دانشگاه امام صادق,1395,مهدي طغياني, عادل پيغامي
اقتصاد وقف و خيريه,انتشارات دانشگاه امام صادق,1395,مهدي طغياني, مرتضي درخشاني
احكام عمومي كسب و كار مبتني بر احكام تجارت از ديدگاه اسلام,انتشارات طلايي,1394,مهدي طغياني, امين مرادي باصيري
مقدمه اي بر اقتصاد تحريم (مباني نظري و تاريخچه تحريم در جهان و ايران),انتشارات نيلوفران,1393,مهدي طغياني, سيد عقيل حسيني, ايمان باستاني‌فر, محمدرضا حيدري خوراسگاني, مرتضي درخشان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
کتاب برگزيده سال سبک زندگي (کتاب تعليم و تربيت اقتصادي جلد 1و2),,,1396/12/20
کارآفرين و فناور برتر دانشگاه در حوزه علوم انساني در سال 1396,,,1396/09/25
پژوهشگر برتر وقف,,,1396/09/01
تقدير به دليل اقدامات شايسته و موثر در اجراي الگوي اقتصاد مقاومتي ,,,1394/08/05
پژوهشگر برتر در زمينة اقتصاد مقاومتي,,,1391/10/01
پژوهشگر برتر در محور رسالة دکتري با عنوان مؤلفه‌هاي اصلي الگوي اسلامي ايراني تربيت اقتصادي,,,1391/09/28
برگزاري نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي با موضوع اقتصاد مردمي,,,
ارتقاء بهره‌وري موقوفات صنعتي، تجاري و مسکوني,,,
بررسي راهکارهاي تأمين مالي و درآمدزايي دانشگاه اصفهان در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي و کالبدي و ساير,,,
دوره علمي فرهنگي اهتمام با محوريت اقتصاد مقاومتي,,,
قواعد و روش‌هاي مديريت اقتصادي سازمان,,,
کارگاه آموزشي اقتصاد اطلاعات و رهيافت‌هاي آن در مديريت اوقاف,,,
کارگاه آموزشي روش تحقيق,,,
دوره آموزشي تربيت مربي سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(طليعه حکمت),,,
سخنراني علمي با موضوع بهبود نظام مالي و جايگزيني منابع مالي نفتي در هشتمين نشست تخصصي اولين همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي,,,
سخنراني علمي با موضوع ارتقاء بهره‌وري موقوفات صنعتي، تجاري و مسکوني,,,
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
619 اقتصاد ايران1:كليات و تاريخ اقتصادي 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
619 اقتصاد ايران1:كليات و تاريخ اقتصادي 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal